Folosind această fereastră puteţi crea un model de transformare între două sisteme de coordonate de referinţă (sursă şi destinaţie). Un model de transformare este format din unul sau mai mulţi paşi de transformare ce sunt generaţi conform operaţiilor cu coordonate ale unei rute. Ruta este formată dintr-o succesiune de CRS-uri ce sunt conectate între ele. Conexiunea dintre două CRS-uri reprezintă o operaţie cu coordonate prin care se face trecerea dintr-un sistem de coordonate de referinţă în altul. Descrierea unei rute este prezentată în figura de mai jos:
route

Fig. Schema unei rute identificate din baza de date EPSG

Citirea informaţiilor din baza de date EPSG

Rutele posibile dintre două CRS-uri sunt identificate folosind operaţiile cu coordonate definite în tabelul Coordinate_Operation din baza de date EPSG. Din acest tabel este folosită informaţia despre CRS-ul sursă (source) şi CRS-ul destinaţie (target) al unei operaţii cu coordonate pentru a face conexiunea între două CRS-uri. Pentru operaţiile ce nu au definite CRS sursă şi CRS destinaţie identificarea acestora este făcută folosind tabelul Coordinate Reference System al bazei de date din care se identifică CRS-ul care utilizează operaţia şi CRS-ul de bază al acestuia. Astfel operaţia va avea ca CRS sursă (source) CRS-ul de bază iar CRS-ul destinaţie (target) CRS-ul care utilizează operaţia.

Operaţiile ce au definite mai multe variante sunt preluate integral.

Notă: Dacă între două CRS-uri date este găsită o operaţie directă (fără paşi intermediari) ar trebui folosită înaintea oricăreia alte rute indirecte (cu paşi intermediari).

Notă: Crearea paşilor de transformare este făcută conform indicaţiilor EPSG referitoare la utilizarea operaţiilor cu coordonate şi a metodelor folosite de acestea.

Recomandare: Verificaţi paşii de transformare generaţi de această comandă. Parametrii preluaţi din baza de date pentru proiecţii, transformări 2D, transformări 3D sau transformări polinomiale pot fi incorecţi deoarece este posibil ca în versiunea curentă a bazei de date aceştia să nu fie actualizaţi.

Sistem Coordonate Referinţă (CRS) de start / destinaţie

În această căsuţă sunt prezentate informaţii sumare despre CRS-ul de start / destinaţie selectat.

Cod CRS

Introduceţi manual codul sau utilizaţi butonul Selectaţi CRS ....

Butonul Selectaţi CRS ...

Alegeţi din baza de date CRS-ul de start / destinaţie.

Informaţii despre modul de selecţie a unui CRS găsiţi la Fereastra de selecţie sistem de coordonate de referinţă (CRS) din baza de date EPSG.

Butonul Inversaţi sistemele ...

Inversează cele două CRS-uri, de start şi de destinaţie, pentru a crea modelul de transformare invers.

Filtre

Utilizând aceste filtre puteţi reduce numărul de rute posibile dintre cele două CRS-uri.

Acceptă operaţii doar în zona CRS-urilor de start şi de destinaţie

Setează dacă la căutarea rutelor sunt preluate doar operaţiile cu coordonate pentru care zona de folosinţă a acestora se intersectează cu zonele de folosinţă a celor două CRS-uri. Dacă nu este utilizat acest filtru sunt preluate toate operaţiile cu coordonate indiferent de zona de folosinţă.

Acurateţea maximă pentru o operaţie cu coordonate

Introduceţi în metri valoarea acurateţei maxime. Dacă este utilizat acest filtru se vor prelua din baza de date doar operaţiile cu coordonate ce au acurateţea mai mică sau egală cu această valoare.

Notă: Această valoare nu reprezintă acurateţea totală a unei rute ci acurateţea maximă a unei operaţii cu coordonate dintre două CRS-uri.

Număr maxim de operaţii între start şi destinaţie

Introduceţi numărul maxim de operaţii cu coordonate (paşi). Dacă este utilizat acest filtru se vor căuta doar rutele ce nu depăşesc acest număr de paşi. Dacă nu este utilizat se vor căuta doar rutele de maxim 8 paşi.

Butoane

Butonul Căutaţi rute

La apelarea acestui buton se realizează o căutare a rutelor posibile dintre CRS-ul de start şi CRS-ul de destinaţie. Căutarea este făcută conform setărilor din căsuţa cu filtre.

Rutele identificate sunt încărcate în lista de rute. La încărcare nodurile sunt ordonate crescător în funcţie de numărul plecărilor din nod (numărul de noduri ataşate). Daca două sau mai multe noduri au acelaşi număr de plecări ordonarea este făcută crescător în funcţie de acurateţea operaţiei dintre nodul părinte şi nodul ce trebuie sortat. Dacă acurateţea este aceiaşi atunci sortarea este făcută descrescător după data revizuirii operaţiei. Dacă şi data revizuirii este aceiaşi atunci sortarea este făcută descrescător după numărul variantei operaţiei.

După ce au fost încărcate nodurile în listă, programul selectează ruta cea mai scurtă (ruta cu cei mai puţini paşi). În cazul în care există mai multe rute cu acelaşi număr de paşi este selectată ruta cu cea mai bună acurateţe totală.

Acurateţea totală este calculată cu formula AT = (A12+ A22 + ... + An2)1/2, unde:

Notă: Este posibil ca ruta selectată automat să nu corespundă cu ruta pe care o doriţi, în acest caz selectaţi manual ruta dorită. Dacă în lista de rute nu găsiţi o rută aşa cum vă doriţi atunci cauzele care pot face ca această rută să nu existe sunt: filtrele folosite au eliminat ruta respectivă sau în baza de date nu există definită o operaţie cu coordonate între CRS-urile prin care doriţi să treacă ruta.

Butonul Stop ...

Cu acest buton puteţi opri căutarea începută prin apelarea butonului Căutaţi rute.

Butonul Curăţaţi

Şterge toate nodurile din lista de rute.

Rute

Lista rutelor găsite între CRS-ul de start şi CRS-ul de destinaţie. Lista este de tip arbore şi este compusă din noduri legate între ele. Fiecare nod din această listă reprezintă un CRS iar legătura dintre două noduri reprezintă o operaţie cu coordonate.

La selectarea unui nod, în lista Descriere operaţie: ... vor fi afişate informaţii legate de operaţia cu coordonate dintre nodul părinte al nodului selectat şi nodul selectat.

O rută selectată este validă pentru crearea unui model de transformare doar atunci când este selectat un nod final (CRS-ul de destinaţie) din această listă. În acest caz nodurile care formează ruta sunt marcate cu culoarea verde.

Ruta selectată

Atunci când este selectat un nod final (CRS-ul de destinaţie) din lista de rute în această căsuţă este prezentat traseul şi acurateţea totală a rutei selectate.

Descriere operaţie: ...

Afişează informaţii detaliate referitoare la operaţia selectată. Operaţia este cea dintre nodul părinte al nodului selectat şi nodul selectat.