Acesta reprezintă un alt mod de operare cu TransLT prin care puteţi desena entităţi grafice (poligoane, căi sau puncte) în Google Earth.

    Apelarea programului pentru desenare în Google Earth poate fi făcută în următoarele moduri:
  1. Selectând din meniul TransLT, instalat în Windows, "Desenează în Google Earth" sau folosind icoana "TransLT Desenează în Google Earth" instalată pe desktop;
  2. Apăsând butonul "Desenează puncte în Google Earth" ce se află la tabelul cu datele de ieşire de la secţiunea Transformări universale. Acest buton devine activ doar dacă este selectat un model de transformare ce are ca sistem de coordonate iniţial sau final tipul de coordonate geografice;
  3. Folosind în AutoCAD sau IntelliCAD comanda GEdraw din programul TopoLT (începând la versiunea 10.1), un alt produs al firmei noastre, pentru a desena entităţi din AutoCAD în Google Earth. Pentru funcţionarea acestei comenzi în TopoLT până la versiunea 10.5 trebuie să aveţi instalat programul TransLT.

Pentru vizualizare trebuie să aveţi instalat programul Google Earth altfel puteţi doar să salvaţi datele în fişier csv (format TransLT), xml (fişier cu limbaj marcaj extensibil), kml (format Google Earth) sau kmz (format Google Earth comprimat).

Descrierea setărilor ce se aplică la desenarea tuturor entităţilor o găsiţi la Opţiuni - Secţiunea desene în Google Earth.

General

Denumirea locului

Introduceţi denumirea locului, text folosit pentru a identifica fişierul încărcat în Google Earth în lista de Locuri temporare.

Entităţi

În lista cu entităţile existente pot fi făcute selecţii multiple pentru a se realiza modificarea simultană a proprietăţilor acestora.

Entităţile pot fi copiate în memoria Clipboard, şterse din listă sau inserate din memoria Clipboard în listă folosind meniul contextual ce se obţine cu clic dreapta cu mouse-ul în interiorul căsuţei.

Butonul Adăugaţi o entitate

Prin apelarea acestui buton se adaugă în listă o entitate nouă de tipul ultimei entităţi selectate. Culoarea entităţii este dată de ultima culoare definită de utilizator.

Butonul Ştergeţi entităţile selectate

Prin apelarea acestui buton sunt şterse din listă entităţile selectate. Pentru această operaţie se cere confirmare de ştergere.

Butonul Mutaţi în sus entitatea selectată

Prin apelarea acestui buton entitatea selectată este mutată cu o poziţie în sus în cadrul listei pentru a schimba ordinea entităţilor din listă.

Butonul Mutaţi în jos entitatea selectată

Prin apelarea acestui buton entitatea selectată este mutată cu o poziţie în jos în cadrul listei pentru a schimba ordinea entităţilor din listă.

Butonul Căutaţi textul specificat în lista cu entităţi

Textul este căutat în fiecare element al listei cu entităţi.

Butonul Selectare entităţi

Prin utilizarea meniului afişat, pot fi selectate din lista cu entităţi doar enităţile de tipul poligon, cale, grup puncte sau entităţile ce conţin în nume un text anume.

Butonul Încărcaţi din fişier

Încarcă din fişier csv (format TransLT) lista cu entităţi. Fişierul csv acceptat conţine linii de identificare pentru: denumirea locului (PLACES_NAME), poligon (ENT_POLYGON), cale (ENT_PATHLIN) şi grup puncte (ENT_GRP_PTS). Dacă fişierul nu conţine linii de identificare atunci punctele din fişier sunt considerate ca fiind un grup de puncte.

Butonul Salvaţi în fişier

Salvează lista cu entităţi în fişier csv (format TransLT), kml (format Google Earth) sau kmz (format Google Earth comprimat). Fişierele salvate cu extensia kml sau kmz pot fi încărcate în Google Earth prin deschiderea lor din Windows Explorer sau pot fi transmise prin email altor persoane.

Butonul Ştergeţi tot

Curăţă lista de entităţi, pentru această operaţie se cere confirmare de ştergere.

Butonul Vizualizaţi în Google Earth

Deschide programul Google Earth şi afişează toate entităţile din listă.

Entitate selectată

În această căsuţă sunt prezentate informaţiile referitoare la entitatea selectată din listă.

Tip

Alegeţi tipul de entitate ca fiind: poligon, cale sau grup puncte.

Pictograma

Alegeţi din listă pictograma ce va fi afişată pentru toate punctele grupului de puncte.

Culoare

Setează culoarea de umplere pentru poligoane sau puncte iar pentru căi culoarea liniilor.

Ultima culoare şi ultima opacitate definite de utilizator sunt folosite la generarea oricărei noi entităţi.

Opacitate

Setează valoarea în procente a opacităţii. Această valoare precizează cât de transparentă este entitatea în raport cu imaginea de dedesubtul ei.

Lăţime linie

Introduceţi valoarea în pixeli a lăţimii liniilor pentru poligoane sau căi.

Afişează informaţii despre entitate în căsuţa de prezentare

Selectează dacă pentru entitatea selectată se afişează sau nu informaţii suplimentare despre aceasta. Aceste informaţii sunt afişate în Google Earth atunci când se punctează cu mouse-ul în interiorul entităţii sau când din lista de locuri este selectată entitatea. Informaţiile sunt prezentate în Google Earth într-o căsuţă de prezentare (balloon description).

Butonul Previzualizare căsuţă de prezentare

Pentru a previzualiza această căsuţă de prezentare aşa cum va fi afişată în Google Earth puteţi folosi acest buton.

Notă: Dacă doriţi ca un text să fie afişat pe mai multe rânduri (de exemplu în cazul unei adrese foarte lungi) atunci trebuie să inseraţi <BR> în interiorul textului acolo unde doriţi să se treacă la rândul următor.

Coordonate geografice pe elipsoidul „WGS84”, Primul Meridian „Greenwich”

În tabel coordonatele pot fi introduse: manual, încărcate dintr-un fişier sau prin copiere dintr-un alt tabel. Coordonatele din tabel pot fi salvate în fişier sau pot fi exportate către Microsoft Word sau Microsoft Excel. Descrierea butoanelor şi a meniului contextual al tabelelor le găsiţi la Comenzile tabelelor cu coordonate.

La introducerea manuală a coordonatelor caracterul de despărţire pentru unghiurile în grade sexagesimale poate fi oricare din caracterele utilizate pentru identificarea gradelor, minutelor sau secundelor sau puteţi utiliza tasta spaţiu pentru introducerea automată a acestuia.

Pentru cazul poligon nu este necesar ca ultimul punct să fie identic cu primul pentru a închide poligonul.