Interogarea bazei de date EPSG

De la versiunea 6.1 (iulie 2001) pentru baza de date EPSG s-a adoptat o strategie conform căreia nu vor fi şterse niciodată înregistrări care conţin erori. Aceasta a fost pusă în practică prin introducerea unui indicator (deprecated indicator) care poate lua valorile adevărat sau fals (da sau nu) după cum înregistrarea respectivă conţine sau nu erori semnificative. Toate interogările făcute de TransLT în baza de date EPSG folosesc un filtru care elimină înregistrările care au câmpul deprecated setat yes.

La citirea din tabelul Coordinate_Operation a valorilor privind acurateţea operaţiilor atunci când o operaţie de tipul transformation nu are înregistrată o valoare TransLT consideră valoarea acurateţei ca fiind 999.0 metri.

Notă: Informaţii suplimentare despre semnificaţia termenilor şi modul de organizare al informaţiilor în baza de date EPSG găsiţi în documentul Guidance Note Number 7, part 1: Using the EPSG Geodetic Parameter Dataset publicat de OGP şi disponibil pentru descărcare sau vizualizare la adresa www.epsg.org.

Interpretarea parametrilor preluaţi din baza de date EPSG

În unele cazuri parametrii preluaţi din baza de date trebuiesc ajustaţi pentru a respecta modul de calcul din TransLT. Modificarea parametrilor este făcută în următoarele cazuri:

1. Pentru transformări 2D

Operaţiile cu coordonate cu metodele: Affine parametric transformation, Affine geometric transformation şi UKOOA P6 seismic bin grid transformation sunt folosite în TransLT ca transformări afine 2D neortogonale cu 6 parametri şi în acest caz coeficienţii acestor metode sunt schimbaţi în: Tx, Ty, R, Sx, Sy şi ε (coeficient de neortogonalitate). Dacă coeficientul de neortogonaliate ε este 0.0 atunci metoda utilizată este cea cu 5 parametri şi tot aici dacă factorii de scară Sx şi Sy sunt identici atunci metoda utilizată este cea cu 4 parametri.

Pentru operaţia cu coordonate cu metoda Similarity transformation este inversată rotaţia pentru a păstra sensul de rotaţie folosit de TransLT.

2. Pentru transformări 3D

Pentru operaţiile cu coordonate cu metodele: Position Vector transformation (geocentric domain), Position Vector transformation (geog3D domain) şi Position Vector transformation (geog2D domain) rotaţiile sunt inversate pentru a păstra sensul de rotaţie folosit de TransLT. Sensul rotaţiilor pentru aceste metode definite în baza de date EPSG este invers, regula rotaţiilor 3D este diferită de cea folosită de TransLT.

Recomandare: Parametrii preluaţi din baza de date pentru proiecţii, transformări 2D, transformări 3D sau transformări polinomiale trebuiesc verificaţi deoarece este posibil ca în versiunea curentă a bazei de date aceştia să nu fie actualizaţi. De exemplu, a fost găsit un caz pentru o proiecţie pentru care factorul de scară din originea de proiecţie în baza de date este trecut 1.0 însă în realitate pentru proiecţia respectivă trebuie utilizat un factor de schimbare de la unităţi la metri de 0.999998261 (CRS: NZGD49 / Amuri Circuit).

Operaţii ce nu sunt implementate în această versiune a programului