Notaţii

(X, Y, Z) - coordonate carteziene geocentrice cu axa X întotdeauna orientată pe meridianul zero Greenwich.

Parametrii geometrici ai elipsoidului de rotaţie

a - semiaxa mare

f - turtirea

b - semiaxa mică, b = a(1 - f)

Ne - marea normală, Ne = a / [1 - e 2 sin 2 (φ)] ½

e - prima excentricitate, e = [(a 2 - b 2) / a 2] ½

e'- a doua excentricitate, e'= [(a 2 - b 2) / b 2] ½

Transformarea coordonatelor geografice (φ, λ, h) în coordinate carteziene geocentrice (X, Y, Z)

X = (Ne + h) cos(φ) cos(λ)

Y = (Ne + h) cos(φ) sin(λ)

Z = [Ne (1 - e 2) + h) sin(φ)

Transformarea coordonatelor carteziene geocentrice (X, Y, Z) în coordonate geografice (φ, λ, h)

Valoarea lui φ calculată iterativ:

d = (X 2 + Y 2) ½

φini = arctan[Z(1 + e' 2) / d]

φi+1 = arctan{[Z + Ne e 2 sin(φi)] / d} (iterativ)

λ = arctan(Y / X)

h = d / cos(φ) - Ne

Transformări 1D

1. Rotaţie plan 3D (5 parametri)

 
XS
YS
ZD
   =  R(α1, α2, 0.0)  ×   
XS
YS
ZS
   +   
TX
TY
TZ
 

Notă: Pentru determinarea parametrilor din punctele comune s-a aplicat iterativ metoda pătratelor minime.

2. Translaţie pe cotă (1 parametru)

TZ = [ ∑i=1..n (ZD - ZS)] / n

Notă: În cazul căutării celei mai bune combinaţii se calculează abaterea standard ca abatere de la medie.

Transformări 2D

1. Transformare conformă 2D Helmert (4 parametri)

 
XD
YD
   =   m   ×   
cos(R) -sin(R)
sin(R) cos(R)
   ×   
XS
YS
   +   
TX
TY
 

Notă: Pentru determinarea parametrilor din punctele comune s-a aplicat metoda pătratelor minime.

2. Transformare conformă 2D Helmert cu origine de rotaţie (6 parametri)

 
XD
YD
   =   m   ×   
cos(R) -sin(R)
sin(R) cos(R)
   ×   
XS - XO
YS - YO
   +   
TX + XO
TY + YO
 

Notă: Pentru determinarea parametrilor din punctele comune s-a aplicat metoda pătratelor minime.

3. Transformare afină 2D ortogonală (5 parametri)

 
XD
YD
   =   
mX 0
0 mY
   ×   
cos(R) -sin(R)
sin(R) cos(R)
   ×   
XS
YS
   +   
TX
TY
 

Notă: Pentru determinarea parametrilor din punctele comune s-a aplicat iterativ metoda pătratelor minime.

4. Transformare afină 2D neortogonală (6 parametri)

 
XD
YD
   =   
1 ε
0 1
   ×   
mX 0
0 mY
   ×   
cos(R) -sin(R)
sin(R) cos(R)
   ×   
XS
YS
   +   
TX
TY
 

Notă: Pentru determinarea parametrilor din punctele comune s-a aplicat metoda pătratelor minime.

Transformări 3D

1. Transformare conformă 3D Helmert metoda Bursa-Wolf (7 sau 15 parametri)

Această metodă este cea mai utilizată în aplicaţiile geodezice. Această metodă a fost adoptată în geodezie deoarece unghiurile de rotaţie dintre elipsoizi sunt foarte mici. În general producătorii de echipamente GPS folosesc această metodă pentru a transforma coordonatele de pe un elipsoid pe altul.

Datorită aproximărilor făcute de această metodă unghiurile de rotaţie sunt acceptate doar pentru valori cuprinse între -10'' şi +10''. Dacă utilizaţi transformarea între două sisteme de coordonate care necesită rotaţii mai mari de ±10'' atunci vă recomandăm să utilizaţi metoda de transformare 3D Helmert cu 7 parametri.

Aproximările făcute pentru această metodă:

sin(dΘ) ≈ dΘ

cos(dΘ) ≈ 1.0

valabilă pentru unghiuri de rotaţie mai mici de ±10''.

 
XD
YD
ZD
   =  m  ×   
1 -RZ +RY
+RZ 1 -RX
-RY +RX 1
   ×   
XS
YS
ZS
   +   
TX
TY
TZ
 

 

În cazul transformării dependente de timp cu 15 parametri valorile translaţiilor, rotaţiilor şi factorul de scară sunt ajustate in prealabil cu valoarea timpului.

   TX = TX + δTX (t - t0)

   TY = TY + δTY (t - t0)

   TZ = TZ + δTZ (t - t0)

   RX = RX + δRX (t - t0)

   RY = RY + δRY (t - t0)

   RZ = RZ + δRZ (t - t0)

   S = S + δS (t - t0), m = 1 + S / 106 (S - factor de scara în ppm).

Notă: Pentru determinarea parametrilor din punctele comune s-a aplicat metoda pătratelor minime.

2. Transformare conformă 3D Helmert metoda Molodenski-Badekas (10 parametri)

Această transformare este similară cu metoda Bursa-Wolf cu diferenţa că originea de rotaţie este mutată în apropierea punctelor de transformare. Datorită reducerii distanţei dintre originea de rotaţie şi punctele de transformat prin această metodă se obţin precizii ale necunoscutelor TX, TY, TZ (translaţii) mult mai bune. Precizia totală a transformării este mai bună decât cea obţinută cu metoda Bursa-Wolf însă din punct de vedere practic nu există diferenţe între punctele transformate cu cele două metode.

Aproximările făcute pentru această metodă:

sin(dΘ) ≈ dΘ

cos(dΘ)≈ 1.0

valabilă pentru unghiuri de rotaţie mai mici de ±10''.

 
XD
YD
ZD
   =  m  ×   
1 -RZ +RY
+RZ 1 -RX
-RY +RX 1
   ×   
XS - XO
YS - YO
ZS - ZO
   +   
TX + XO
TY + YO
TZ + ZO
 

Pentru XO = 0.0; YO = 0.0; ZO = 0.0 transformarea devine o transformare cu 7 parametri Bursa-Wolf.

Această transformare nu suportă transformarea inversă.

Notă: Pentru determinarea parametrilor din punctele comune s-a aplicat metoda pătratelor minime.

3. Transformarea afină 3D cu 7, 8, 9 sau 15 parametri

 
XD
YD
ZD
   =  M(mX,mY,mZ)  × 
R(α123)
 ×   
XS
YS
ZS
   +   
TX
TY
TZ
 

Pentru transformarea cu 7 parametri mX = mY = mZ, iar pentru transformarea cu 8 parametri mX = mY.

Această transformare nu este limitată la unghiuri de rotaţie de ±10'' aşa cum sunt limitate metodele Bursa-Wolf şi Molodenski-Badekas.

În cazul transformării dependente de timp cu 15 parametri valorile translaţiilor, rotaţiilor şi factorul de scară sunt ajustate in prealabil cu valoarea timpului.

   TX = TX + δTX (t - t0)

   TY = TY + δTY (t - t0)

   TZ = TZ + δTZ (t - t0)

   RX = RX + δRX (t - t0)

   RY = RY + δRY (t - t0)

   RZ = RZ + δRZ (t - t0)

   S = S + δS (t - t0), mX = mY = mZ = 1 + S / 106 (S - factor de scara în ppm).

Notă: Pentru determinarea parametrilor din punctele comune s-a aplicat iterativ metoda pătratelor minime.

4. Transformarea afină 3D cu origine de rotaţie (12 parametri)

 
XD
YD
ZD
   =  M(mX,mY,mZ)  × 
R(α123)
 ×   
XS - XO
YS - YO
ZS - ZO
   +   
TX + XO
TY + YO
TZ + ZO
 

Notă: Pentru determinarea parametrilor din punctele comune s-a aplicat iterativ metoda pătratelor minime.

Calculul coeficienţilor de transformare A0, A1, A2, B0, B1, B2 pentru transformarea 2D afină cu 6 parametri

A0 = TX

B0 = TY

B1 = mY * sin(R)

B2 = mY * cos(R)

A1 = mX*cos(R) + ε * B1

A2 = -mX*sin(R) + ε * B2

Direcţii de rotaţie

1. Pentru transformări 2D

rotation2D

2. Pentru transformări 3D

roation3D

Notă: Dacă utilizaţi parametri determinaţi cu alte programe verificaţi dacă unghiurile de rotaţie corespund acestor direcţii de rotaţie, în caz contrar schimbaţi semnul unghiurilor de rotaţie.

Proiecţii

Formulele cu proiecţiile utilizate în TransLT nu sunt prezentate în acest document datorită volumului mare de informaţii. Cei interesaţi le pot găsi în Map Projections - A Working Manual autor John P. Snyder publicată în anul 1987 de United States Government Printing Office şi în Guidance Note Number 7, part 2 - Coordinate Conversions and Transformations including Formulas revizuită în iulie 2012, publicată de O.G.P.

Formulele au fost verificate conform testelor prezentate în cele două cărţi.

Caz particular pentru proiecţia Oblique Stereographic - calcul cu coeficienţi constanţi

Conversia directă (φ, λ) în (N, E)

f  = 10 -4 (φ - φ0)''

g = 10 -4 (λ - λ0)''

F  =   
f0
f1
f2
f3
f4
f5
f6
   ; 
Ga  =   
g0
g2
g4
g6
 
 ;  Gb  = 
 
g1
g3
g5
g7
 

ΔN = j=0..3 {∑i=0..6 [F(i) × a(i, j)] × Ga(j)}

ΔE = j=0..3 {∑i=0..6[F(i) × b(i, j)] × Gb(j)}

N = FN + ΔN × k

E = FE + ΔE × k

Conversia inversă (N, E) în (φ, λ)

f  = 10-5(N - FN) / k

g = 10-5(E - FE) / k

F  =   
f0
f1
f2
f3
f4
f5
f6
   ; 
Ga  =   
g0
g2
g4
g6
 
 ;  Gb  = 
 
g1
g3
g5
g7
 

Δφ'' = Σj=0..3 i=0..6 [F(i) × a(i, j)] × Ga(j)}

Δλ'' = Σj=0..3 i=0..6 [F(i) × b(i, j)] × Gb(j)}

φ = φ0 + Δφ''/3600

λ = λ0 + Δλ''/3600

Transformări polinomiale

Formulele pentru toate tipurile de transformări polinomiale utilizate în TransLT le găsiţi în Guidance Note Number 7, part 2 - Coordinate Conversions and Transformations including Formulas revizuită în iulie 2012, publicată de O.G.P.

Formulele au fost verificate conform testelor prezentate în acest document.

Translatări coordonate

Formulele pentru toate metodele de translatare a coordonatelor utilizate în TransLT le găsiţi în Guidance Note Number 7, part 2 - Coordinate Conversions and Transformations including Formulas revizuită în iulie 2012, publicată de O.G.P.

Formulele au fost verificate conform testelor prezentate în acest document.