Comenzile pot fi date fie folosind butoanele din preajma tabelului, fie folosind meniul contextual al tabelului. Acest meniu apare atunci când în oricare din tabelele cu coordonate ale programului se dă un clic dreapta cu mouse-ul. Clicul trebuie dat atunci când una din rubricile tabelului este selectată fără a se intra în editarea rubricii.

Comenzile meniului / Butoane

Încărcaţi din fişier

Încărca în tabel coordonate dintr-un fişier text.

La adăugarea punctelor în tabel se verifică dacă există puncte cu aceeaşi denumire introduse anterior.

Atenţie: Fişierul trebuie să conţină coordonate aşa cum sunt definite coordonatele tabelului.

Adăugaţi din fişier

Adaugă la finalul tabelului coordonatele dintr-un fişier.

Adăugarea unui fişier poate fi făcută şi prin aplicarea procedurii de trage şi lasă cu mouse-ul a unui fişier din Windows Explorer.

Salvaţi în fişier

Salvează punctele din tabel într-un fişier text.

Ştergeţi conţinutul

Goliţi tabelul. Pentru această operaţie se cere confirmare.

Exportaţi în Microsoft Excel

Exportă datele din tabel în Microsoft Excel. Comanda este activă doar dacă aveţi instalat programul Microsoft Excel. Setările privind exportul le găsiţi la Opţiuni – Secţiunea export în Microsoft Office.

Exportaţi în Microsoft Word

Exportă datele din tabel în Microsoft Word. Comanda este activă doar dacă aveţi instalat programul Microsoft Word. Setările privind exportul le găsiţi la Opţiuni – Secţiunea export în Microsoft Office.

Căutaţi ...

Caută textul specificat în tabel. Textul este căutat în fiecare celulă a tabelului.

Căutaţi următorul ...

Caută în continuare textul specificat.

Renumerotaţi punctele

Renumerotează toate punctele din tabel. În textul cu numărul de început pot fi introduse şi caractere alfabetice, de exemplu A1.

Inversaţi coloanele ...

Prin utilizarea acestei comenzi puteţi inversa coloanele 2 cu 3 ale tabelului. Comandă utilă în cazul coordonatelor geografice (φ,λ) sau a coordonatelor din sistemul de proiecţie (N,E) ce sunt preluate inversat din fişier.

Comanda este activă doar dacă tabelul conţine coordonatelor plane (N,E) sau coordonate geografice (φ,λ).

Pentru această operaţie se cere confirmare.

Selectaţi modul de afişare a unghiurilor

Setează dacă coordonatele geografice (φ,λ) din tabel sunt afişate sau nu în grade zecimale. Această setare este valabilă şi în cazul salvării în fişier a coordonatelor.

Potrivire automată după conţinut

Schimbă lăţimea coloanelor tabelului conform lungimii maxime a textelor din tabel.

Potrivire automată în fereastră

Schimbă lăţimea coloanelor tabelului pentru încadrarea acestuia în spaţiul alocat din fereastră. Scalarea coloanelor este făcută procentual.

Redimensionaţi

Schimbă numărul de rânduri ale tabelului.

Decupaţi

Decupează rândurile selectate şi copiază în memoria Clipboard conţinutul acestora. Dacă nu sunt selectate rânduri atunci nu se face decuparea ci doar ştergerea conţinutului rubricilor selectate.

Copiaţi

Copiază conţinutul rubricilor selectate în memoria Clipboard.

Inseraţi

Inserează în tabel începând de la poziţia curentă rubricile conţinute în memoria Clipboard.

Ştergeţi

Şterge conţinutul rubricilor selectate.

Selectaţi tot

Selectează toate rubricile din tabel.