Licenţă şi garanţie

DACĂ NU SUNTEŢI DE ACORD CU ACEŞTI TERMENI ŞI CU ACESTE CONDIŢII NU INSTALAŢI ACEST PRODUS SOFTWARE. PRIN INSTALAREA ŞI UTILIZAREA ACESTUI PRODUS SOFTWARE ÎN ORICE FEL ARĂTAŢI CĂ ÎNŢELEGEŢI PE DEPLIN ŞI SUNTEŢI DE ACORD CU TERMENII DIN CONTRACTUL DE LICENŢĂ.

Termenii şi condiţiile din acest contract cuprind toate serviciile, soluţiile, documentaţiile produsului, actualizările şi orice copie integrală sau parţială din produsul TransLT.

Acest Contract de Licenţă reprezintă o convenţie legală între dumneavoastră (ca persoană fizică sau persoană juridică) şi 3D SPACE s.r.l. pentru utilizarea TransLT, aparţinând 3D SPACE s.r.l., care include softul propriu-zis, serviciile, mediile de informaţie asociate, materialele tipărite şi documentaţia electronică (referite mai departe ca TransLT). Toate acestea sunt protejate de legislaţia internaţională privind drepturile de autor şi proprietatea intelectuală, precum şi de tratatele internaţionale. Prin instalarea, copierea sau utilizarea, în orice alt mod, a produsului TransLT, acceptaţi termenii acestui contract. Dacă nu sunteţi de acord cu termenii acestui contract, nu instalaţi şi nu utilizaţi produsul TransLT.

TransLT este protejat de tratatele şi legile internaţionale privind drepturile de autor, precum şi de celelalte legi şi tratate privind proprietatea intelectuală. TransLT este oferit sub licenţă şi nu vândut.

Licenţa pentru utilizarea produsului TransLT nu este exclusivă, este netransferabilă şi nelimitată în timp.

TransLT se poate instala şi utiliza pe oricâte calculatoare este necesar în limita numărului total de licenţe de utilizator deţinute.

Pentru actualizările (upgrade) TransLT va trebui să deţineţi o licenţă de utilizare. Actualizarea TransLT poate înlocui sau doar completa produsul în care caz se aplică termenii din prezentul contract de licenţiere.

Termenii şi condiţiile din prezentul contract de licenţiere înlocuiesc şi prevalează asupra oricăror alte înţelegeri anterioare dintre dumneavoastră şi 3D SPACE s.r.l. privind produsul TransLT.

COPYRIGHT. Produsul TransLT şi copiile sale, cu toate drepturile, titlurile şi beneficiile, materialele tipărite şi electronice (audio, video, imagistice, textuale, cod) ce ţin de TransLT sunt proprietatea 3D SPACE s.r.l. şi, în consecinţă, sunt supuse legislaţiei drepturilor de autor. Prin urmare, sunt interzise sub-licenţierea, închirierea, vinderea, cedarea sau împărţirea licenţei TransLT. De asemenea, sunt interzise piratarea, recompilarea, dezasamblarea, crearea de produse derivate, modificarea, traducerea sau orice altă încercare de a descoperi codul sursă al produsului TransLT.

3D SPACE s.r.l. garantează lipsa oricărui defect al suportului de distribuire al produsului TransLT timp de 30 de zile de la data achiziţionării acestuia. În cazul apariţiei unui defect al suportului de distribuire, ca unică modalitate de despăgubire pentru încălcarea acestei garanţii, 3D SPACE s.r.l. poate înlocui, la latitudinea sa, suportul defect returnat, cu un altul în schimbul chitanţei sau vă poate returna costul produsului TransLT. 3D SPACE s.r.l. nu garantează funcţionarea neîntreruptă a produsului, lipsa erorilor sau posibilitatea corectării acestora. 3D SPACE s.r.l. nu garantează că TransLT vă va satisface cerinţele.

DECLINAREA RESPONSABILITĂŢII ÎN CAZ DE DAUNE. TransLT este furnizat conform principiului aşa cum este, fără vreo garanţie de orice fel, implicită sau explicită. Persoana care utilizează acest program este răspunzătoare de toate riscurile privind calitatea şi performanţele acestui soft. 3D SPACE s.r.l. nu va fi pasibil de răspundere pentru orice pierdere, de orice fel, datorată pierderii de date sau oricărui alt motiv. Orice persoană care utilizează, testează sau evaluează TransLT îşi asumă riscul legat de calitatea şi performanţa acestuia. 3D SPACE s.r.l. nu va fi responsabilă, în niciun caz, pentru daune de orice natură, incluzând, fără limitare, daune directe sau indirecte, rezultate din utilizarea, performanţa sau livrarea TransLT, chiar dacă 3D SPACE s.r.l. a fost informată de existenţa sau posibilitatea apariţiei acestora.. ÎN NICIUN CAZ, RESPONSABILITATEA 3D SPACE s.r.l. NU VA DEPĂŞI PREŢUL DE ACHIZIŢIE AL PRODUSULUI TRANSLT. Declaraţiile de limitare şi declinare a responsabilităţii de mai sus se vor aplica indiferent dacă acceptaţi să folosiţi, evaluaţi sau testaţi TransLT.

ANUNŢ IMPORTANT PENTRU UTILIZATORI: ACEST SOFT POATE CONŢINE ERORI ŞI NU ESTE PROIECTAT SAU DESTINAT UTILIZĂRII ÎNTR-UN DOMENIU ÎN CARE APARIŢIA UNEI ERORI AR PUTEA CAUZA MOARTEA SAU RĂNIREA GRAVĂ A UNOR PERSOANE SAU DAUNE ALE PROPRIETĂŢII, CUM AR FI AVIAŢIE, SECTORUL NUCLEAR SAU SISTEME DE COMUNICAŢII, SECTORUL ARMAMENTULUI, SISTEME DIRECTE SAU INDIRECTE DE MENŢINERE A VIEŢII, CONTROLUL TRAFICULUI AERIAN.

GENERAL. Această înţelegere se află sub incidenţa legilor din România şi a regulamentelor şi tratatelor internaţionale privind drepturile de autor şi proprietatea intelectuală. Jurisdicţia exclusivă şi locul judecării oricărei dispute ce ar putea reieşi din aceşti termeni de licenţă va fi cea a tribunalelor din România. Preţurile, costurile şi sumele de bani pentru utilizarea TransLT pot fi modificate fără să fiţi anunţat în prealabil.

În eventualitatea invalidităţii oricărei porţiuni a acestei Înţelegeri, respectiva invaliditate nu va afecta validitatea celorlalte porţiuni ale acestei Înţelegeri.

TransLT şi simbolurile TransLT sunt mărci înregistrate ale 3D SPACE s.r.l.. Toate celelalte mărci înregistrate utilizate în produs sau în materialele asociate sunt proprietatea deţinătorilor lor de drept.

Licenţa se va încheia imediat, fără a fi anunţat, în cazul în care încălcaţi oricare dintre termenii sau condiţiile ei. În urma terminării licenţei nu veţi fi îndreptăţit la returnarea banilor de către 3D SPACE s.r.l. sau oricare dintre distribuitorii TransLT. Termenii şi condiţiile privind confidenţialitatea şi restricţiile de utilizare vor rămâne în vigoare şi după orice terminare a licenţei.

3D SPACE s.r.l. poate revizui aceşti termeni în orice moment, iar termenii revizuiţi se vor aplica în mod automat versiunilor soft corespunzătoare, distribuite cu termenii revizuiţi. Dacă oricare parte a acestor termeni este găsită nulă şi neavenită, acest lucru nu va afecta validitatea restului termenilor, ce vor rămâne în vigoare.

Contactaţi 3D SPACE s.r.l. la adresa Bld. Pipera, Nr. 184G, Oraş Voluntari, Jud. Ilfov, România sau prin e-mail la adresa: office@3dspace.ro.