Conversii suportate de TransLT

Tabel nr.1: Conversii
Tipul coordonatelor sursă   Tipul coordonatelor destinaţie
Coordonate geografice (φ, λ, h) Coordonate carteziene geocentrice (X, Y, Z)*
Coordonate carteziene geocentrice (X, Y, Z) Coordonate geografice (φ, λ, h)
Coordonate geografice (φ, λ) Coordonate plane (N,E) conform proiecţie selectată
Coordonate plane (N, E) Coordonate geografice (φ, λ) conform proiecţie selectată

Notă(*): Pentru această conversie se poate alege dacă este utilizată sau nu altitudinea elipsoidala h în calcul. Dacă nu este utilizată atunci se considera h = 0.000 (cazul geografic 2D).

Proiecţii suportate de TransLT

Tabel nr.2: Proiecţii
Nr.
Crt.
Nume proiecţie Aplicabilă
pe elipsoid
Aplicabilă
pe sferoid
Reversibilă
Proiecţii Cilindrice

1

Cassini-Soldner

2

Central Cylindrical

3

Cylindrical Equal Area (Normal)

4

Cylindrical Equal Area (Oblique)

5

Cylindrical Equal Area (Transverse)

6

Equidistant Cylindrical

7

Gall Stereographic Cylindrical

8

Hotine Oblique Mercator (Variant A)

9

Hotine Oblique Mercator (Variant B)

10

Hyperbolic Cassini-Soldner

11

Laborde for Madagascar

12

Mercator (1SP) (Variant A)

13

Mercator (2SP) (Variant B)

14

Mercator (2SP) (Variant C)

15

Miller Cylindrical

16

Popular Visualisation Pseudo Mercator

17

Swiss. Obl. Mercator

18

Transverse Mercator

19

Transverse Mercator (South Orientated)

20

Transverse Mercator Zoned Grid System

21

Tunisia Mining Grid

22

Universal Transverse Mercator (UTM)

Proiecţii Pseudocilindrice

23

Collignon

24

Eckert I

25

Eckert II

26

Eckert III

27

Eckert IV

28

Eckert V

29

Eckert VI

30

Equal Earth

31

Fahey (Modified Gall)

32

Foucaut Sinusoidal

33

Foucaut Stereographic Equivalent

34

Hatano Asymmetrical Equal Area

35

Kavraiskiy V

36

Kavraiskiy VII

37

Loximuthal

38

McBride-Thomas Flat-Polar Parabolic (No. 5)

39

McBryde-Thomas Flat-Polar Quartic (No. 4)

40

McBryde-Thomas Flat-Polar Sine (No. 1)

41

McBryde-Thomas Flat-Polar Sinusoidal (No. 3)

42

McBryde-Thomas Flat-Pole Sine (No. 2)

43

Mollweide

44

Nell

45

Nell-Hammer

46

Pseudo Plate Carrée

47

Putnins P1

48

Putnins P2

49

Putnins P3

50

Putnins P3p

51

Putnins P4 (Craster Parabolic)

52

Putnins P4p

53

Putnins P5

54

Putnins P5p

55

Putnins P6

56

Putnins P6p

57

Quartic Authalic

58

Sinusoidal (Sanson-Flamsteed)

59

Wagner I (Kavraiskiy VI)

60

Wagner II

61

Wagner III

62

Wagner IV

63

Wagner V

64

Wagner VI

65

Werenskiold I

66

Winkel I

67

Winkel II

Proiecţii Conice

68

Albers Equal Area

69

Bipolar conic of western hemisphere

70

Equidistant Conic

71

Euler (Equidistant Conic)

72

Krovak Oblique Conformal Conic

73

Krovak Oblique Conformal Conic (North Orientated)

74

Krovak Oblique Conformal Conic Modified

75

Krovak Oblique Conformal Conic Modified (North Orientated)

76

Lambert Conformal Conic (1SP)

77

Lambert Conformal Conic (1SP) West Orientated

78

Lambert Conformal Conic (2SP)

79

Lambert Conformal Conic (2SP) Belgium

80

Lambert Conformal Conic (2SP) Michigan

81

Lambert Conic Near-Conformal

82

Murdoch I (Equidistant Conic)

83

Murdoch II

84

Murdoch III (Equidistant Conic, minimum error)

85

Perspective Conic

86

Tissot

87

Vitkovskiy I (Equidistant Conic)

Proiecţii Pseudoconice

88

Bonne (South Orientated)

89

Bonne (Werner for lat.1sp = 90°)

Proiecţii Policonice

90

American Polyconic

91

International Map of the World (Modified Polyconic)

Proiecţii Azimutale

92

Azimuthal Equidistant

93

Colombia Urban Projection

94

Gnomonic

95

Guam (Azimuthal Equidistant)

96

Lambert Azimuthal Equal Area

97

Lee Oblated Stereographic

98

Miller Oblated Stereographic

99

Mod. Stererographics of 48 U.S.

100

Mod. Stererographics of 50 U.S.

101

Mod. Stererographics of Alaska

102

Modified Azimuthal Equidistant (for Micronesia)

103

Oblique Stereographic

104

Orthographic

105

Polar Stereographic Variant A (Universal)

106

Polar Stereographic Variant B

107

Polar Stereographic Variant C

108

Stereographic (J.P. Snyder formulas)

109

Topocentric local

110

Vertical Perspective

111

Vertical Perspective (Orthographic case)

Proiecţii Diverse

112

New Zealand Map Grid

113

Van der Grinten

Transformări cu parametri suportate de TransLT

Tabel nr.3: Transformări cu parametri

Tip transformare

Metoda

Nr.
parametri

Parametri
inversabili

Reversibilă

Transformare 1D

Rotaţie plan 3D

5

Translaţie pe cotă

1

Transformare 2D

Transformare conforma 2D Helmert

4

Transformare conforma 2D Helmert cu origine de rotaţie

6

Transformare afina 2D ortogonală

5

Transformare afina 2D neortogonală

6

Transformare 3D

Transformare conforma 3D Helmert metoda Bursa-Wolf

7

Transformare conforma 3D Helmert metoda Molodenski-Badekas

10

Transformare conforma 3D Helmert

7

Transformare afina 3D

8

Transformare afina 3D

9

Transformare afina 3D cu origine de rotaţie

12

Transformare 3D dependentă de timp, metoda Bursa-Wolf

15

Transformare 3D dependentă de timp, conformă Helmert

15

Transformări polinomiale suportate de TransLT

Tabel nr.4: Transformări polinomiale

Metoda

Gradul polinomului

Reversibilă

Polinomială generală

2

3

4

6

13

Polinomială reversibilă

2

3

4

6

13

Polinomială complexă

3

4

Polinomială Madrid la ED50

1

Tipurile de fişiere grid suportate de TransLT

Tabel nr.5: Tipuri de fişiere grid

Extensie

fişier

Format

Descriere fişier

Coordonate

corectate

.grd

Binar

Format ANCPI 1D sau 2D

(N, E) sau h

.gsb1

Binar

Format NTv2, fişier cu multiple griduri ce acoperă mai multe zone, gridurile pot avea subgriduri ataşate

(φ, λ) sau h

.gvb1

Binar

Format NTv2_Vel mişcare puncte, fişier cu multiple griduri ce acoperă mai multe zone, gridurile pot avea subgriduri ataşate

(φ, λ, h)

.dat

Binar

Format NTv1

(φ, λ)

.lla

ASCII

Corecţii latitudini si longitudini, format PROJ4

(φ, λ)

.las / .los2

Binar

Format NADCON

(φ, λ)

.94

Binar

Model geoidal format VERTCON

h

.bin

Binar

Model geoidal format NGS

h

.byn

Binar

Model geoidal format GSD

h

.sid

ASCII

Model geoidal format NZGV

h

.grd

ASCII

Format NGA cu modelul geoidal EGM96

h

.gz

ASCII

Format NGA cu modelul geoidal EGM2008

h

.mnt

ASCII

IGN format MNT

(φ, λ) sau h

.txt

ASCII

IGN format TXT

(φ, λ) sau h

.txt3

ASCII

Format OSTN02/OSGM02 sau OSTN15/OSGM15 1D sau 3D

(N,E,H), (N,E) sau H

.txt4

ASCII

Model geoidal format CING11

h

.gri

ASCII

Model geoidal format OSGM15

h

*PNG*.dat

ASCII

Model geoidal format PNG (Papua Noua Guinee)

h

.isg.txt

ASCII

Model geoidal format ISG

h

.csv

ASCII

Model geoidal format NZLVD (Noua Zeelandă)

h

.gsf

ASCII

Model geoidal format Carlson SurvCE GSF

h

.ggf

Binar

Model geoidal format Trimble GGF

h

Notă1: Pentru fişierele .gsb sau .gvb ce conţin subgriduri interpolarea va fi făcută în ultimul subgrid în care este găsit punctul. Mai întâi este căutat gridul principal în care se află punctul după care se caută în toţi descendenţii acestuia. Dacă punctul este în interiorul unui subgrid atunci acest subgrid este folosit pentru interpolare.

Notă2: Fişierele .las şi .los sunt folosite împreună. Pentru selectare se va alege unul din cele două fişiere.

Notă3: Pentru fişierele cu extensia .txt, ce pot fi atât în format IGN cât şi în format OSTN02/OSGM02 sau OSTN15/OSGM15, diferenţierea dintre acestea este făcută prin alegerea unor fişiere ce conţin în numele lor cuvintele OSTN sau OSGM pentru formatul OSTN02/OSGM02 sau OSTN15/OSGM15, fişierele al căror nume nu conţine aceste cuvinte fiind considerate în formatul IGN.

Notă4: Similar cu nota 3 doar că textul din interiorul numelui fişierului este în acest caz GM0811 începând de la al treilea caracter.

Metode de translatare suportate de TransLT

Tabel nr.6: Translatări coordonate

Numele metodei

Aplicabilă pentru

Reversibilă

Rotaţie longitudine

λ

Translatare pe verticală

h

Translatare pe verticală şi înclinare

h

Translatare geografice 2D

(φ, λ)

Translatare geografice 2D cu altitudine

(φ, λ, h)

Translatare geografice 3D

(φ, λ, h)

Conversie geografice 3D la 2D

h = 0.0

Geografice 2D inversarea ordinii axelor

(φ, λ)

Geografice 3D inversarea ordinii axelor

(φ, λ)

Schimbarea direcţiei axei verticale

h

Schimbarea direcţiilor axelor orizontale

(φ, λ), (N, E)

Schimbarea direcţiilor pentru toate axele

(N, E, H), (X, Y, Z)

Schimbarea unităţii axei verticale

h

Schimbarea unităţilor axelor orizontale

(φ, λ), (N, E)

Schimbarea unităţilor pentru toate axele

(N, E, H), (X, Y, Z)

Constante şi funcţii predefinite pentru transformări cu formule proprii

Transformarea coordonatelor dintr-un sistem sursă într-unul destinaţie se poate face cu ajutorul formulelor proprii. Constantele şi funcţiile care pot fi folosite sunt prezentate în tabelul următor:

Tabel nr.7: Constante şi funcţii predefinite

Nume

Descriere

Exemplu

pi

numărul lui Pitagora pi = 3.1415926535...

e

numărul lui Euler e = 2.718281828...

abs

valoarea absoluta

abs(-1.0) = 1.0

abs(1.0) = 1.0

sqrt

radical

sqrt(2.0) = 1.41421356...

pow(B,n)

ridicarea lui B la puterea n

pow(25,1.5) = 125.0

ln

logaritmul natural

ln(e) = 1.0

sin

sinusul unui unghi în radiani

sin(pi/2) = 1.0

cos

cosinusul unui unghi în radiani

cos(pi/2) = 0.0

tan

tangenta unui unghi în radiani

tan(pi/4) = 1.0

asin

arcsinus, valoarea rezultata este în intervalul [-pi/2, pi/2]

asin(1.0) = pi/2

acos

arccosinus, valoarea rezultata este în intervalul [0, pi/2]

acos(0.0) = pi/2

atan

arctangenta, valoarea rezultata este în intervalul [-pi/2, pi/2]

atan(1.0) = pi/4

atan2(dy,dx)

arctangenta cu respectarea cadranului, valoare rezultata este în intervalul [-pi, pi] (toate cadranele)

atan2(-5.0,0.0) = -pi/2

sinh

sinus hiperbolic

sinh(ln(2.0)) = 0.75

cosh

cosinus hiperbolic

cosh(ln(2.0)) = 1.25

tanh

tangenta hiperbolică

tanh(ln(2.0)) = 0.6

asinh

arcsinus hiperbolic

asinh(0.75) = ln(2.0)

acosh

arccosinus hiperbolic

acosh(1.25) = ln(2.0)

atanh

arctangenta hiperbolică

atanh(0.6) = ln(2.0)

rtod

conversie din radiani în grade zecimale

rtod(pi) = 180.0

dtor

conversie din grade zecimale în radiani

dtor(180.0) = pi