În această secţiune puteţi transforma coordonatele punctelor dintr-un sistem într-altul utilizând o transformare 3D.

Puteţi realiza această transformare şi pentru puncte cu coordonate (X, Y, Z) ce nu sunt în cele două sisteme de coordonate predefinite pentru sistemul A şi B, în acest caz transformarea coordonatelor din (X, Y, Z) în (φ, λ, h) sau în (N, E, H) din interiorul tabelelor nu mai este valabilă.

Metoda de transformare

Despre cum trebuie aleasă metoda de transformare citiţi pagina Recomandări.

Parametri

Parametrii pot fi introduşi manual, încărcaţi dintr-un fişier sau din baza de date EPSG sau prin copiere dintr-o altă căsuţă cu parametri. Descrierea butoanelor şi a meniului contextual al căsuţei cu grupul de parametri le găsiţi la Comenzile căsuţei cu grupul de parametri.

  Fişierul cu parametri trebuie să conţină un număr de linii egal cu numărul de parametri + 1 cu următoarele informaţii:
 1. text cu descrierea parametrilor de transformare;
 2. coordonata Xo origine de rotaţie (linie ce apare doar pentru transformarea cu 10 şi 12 parametri);
 3. coordonata Yo origine de rotaţie (linie ce apare doar pentru transformarea cu 10 şi 12 parametri);
 4. coordonata Zo origine de rotaţie (linie ce apare doar pentru transformarea cu 10 şi 12 parametri);
 5. translaţia pe X (Tx);
 6. translaţia pe Y (Ty);
 7. translaţia pe Z (Tz);
 8. rotaţia în jurul axei X (Rx) în secunde sexa;
 9. rotaţia în jurul axei Y (Ry) în secunde sexa;
 10. rotaţia în jurul axei Z (Rz) în secunde sexa;
 11. factor de scara pe X în ppm;
 12. factor de scara pe Y în ppm (linie ce apare doar pentru transformarea cu 8, 9 sau 12 parametri);
 13. factor de scara pe Z în ppm (linie ce apare doar pentru transformarea cu 9 sau 12 parametri);
 14. viteza de translaţie pe axa X (linie ce apare doar pentru transformarea cu 15 parametri);
 15. viteza de translaţie pe axa Y (linie ce apare doar pentru transformarea cu 15 parametri);
 16. viteza de translaţie pe axa Z (linie ce apare doar pentru transformarea cu 15 parametri);
 17. viteza de rotaţie pe axa X (linie ce apare doar pentru transformarea cu 15 parametri);
 18. viteza de rotaţie pe axa Y (linie ce apare doar pentru transformarea cu 15 parametri);
 19. viteza de rotaţie pe axa Z (linie ce apare doar pentru transformarea cu 15 parametri);
 20. viteza scalării (linie ce apare doar pentru transformarea cu 15 parametri);
 21. epoca de referinţă (linie ce apare doar pentru transformarea cu 15 parametri).

În cazul transformării cu metoda Bursa-Wolf cu 7 sau 15 parametri sau Molodenski-Badekas cu 10 parametri rotaţiile sunt acceptate doar pentru valori cuprinse între -10” şi +10”. Această limitare este dată de metoda matematică utilizată, descrierea o găsiţi la Formule utilizate.

Inversarea parametrilor poate fi făcută doar pentru metodele "transformare conformă 3D metoda Bursa-Wolf (7 parametri)" , "transformare conformă 3D Helmert (7 parametri)" şi "transformare 3D dependentă de timp, metoda Bursa-Wolf (15 parametri)". Pentru aceste trei metode cât şi pentru metoda "transformare 3D dependentă de timp, conformă Helmert (15 parametri)" poate fi aplicată transformarea inversă folosind parametrii transformării directe.

În secţiunea Calcul Parametri din programul principal puteţi calcula şi salva în fişier aceşti parametri.

Tabele cu coordonate

În cele două tabele coordonatele punctelor pot fi introduse: manual, încărcate dintr-un fişier sau prin copiere dintr-un alt tabel. Coordonatele din tabele pot fi salvate în fişier sau pot fi exportate către Microsoft Word sau Microsoft Excel. Descrierea butoanelor şi a meniului contextual al tabelelor le găsiţi la Comenzile tabelelor cu coordonate.

Încărcarea cu coordonate din fişier a tabelelor trebuie făcută cu respectarea tipului de coordonate selectat. De exemplu, dacă pentru unul din tabele a fost selectat tipul de coordonate geografice atunci fişierul din care sunt preluate coordonatele trebuie să conţină coordonate geografice.

La introducerea manuală a unghiurilor în grade sexagesimale caracterul de despărţire poate fi oricare din caracterele utilizate pentru identificarea gradelor, minutelor sau secundelor sau puteţi utiliza tasta spaţiu pentru introducerea automată a acestuia.

Un punct din tabel este considerat valid doar dacă sunt introduse denumirea acestuia (număr punct) şi coordonatele necesare pentru efectuarea transformării. Dacă cotele H sau h sunt omise atunci se consideră valoarea acestora ca fiind 0.000.

Setările referitoare la cele două sisteme de coordonate A şi B, elipsoizii şi sistemul de proiecţie, pot fi făcute la Opţiuni - Secţiunea calcul parametri.

Epoca coordonatelor dinamice

Introduceţi manual valoarea anului cu zecimale sau selectaţi din calendar data. Această căsuţă este activă doar pentru transformările cu 15 parametri dependente de timp.

Butonul Transformaţi →

Prin utilizarea acestui buton punctele tabelului din stânga sunt transformate conform metodei de transformare selectate şi apoi scrise în tabelul din dreapta.

Butonul ← Transformaţi

Prin utilizarea acestui buton punctele tabelului din dreapta sunt transformate conform metodei de transformare selectate folosind transformarea inversă şi apoi scrise în tabelul din stânga.

Butonul este activ doar pentru transformările ce suportă calculul în sens invers folosind parametrii transformării directe.

Informaţii despre modul cum sunt făcute transformările le găsiţi la Formule utilizate.