Afişează fereastra utilizată la crearea unei noi operaţii cu coordonate sau de editare a proprietăţilor operaţiei cu coordonate existente. La editarea proprietăţilor unei operaţii cu coordonate existente, dacă operaţia aparţine unui model de transformare blocat atunci nu este posibilă modificarea acesteia.

Operaţia cu coordonate este folosită pentru a transforma coordonatele dintr-un sistem de coordonate într-altul.

Descriere

Denumire operaţie cu coordonate

Introduceţi textul cu denumirea operaţiei cu coordonate.

Denumire metodă operaţie cu coordonate

Introduceţi textul cu denumirea metodei de calcul folosite de operaţia cu coordonate, text informativ pentru recunoaşterea metodei.

Cod operaţie EPSG

Introduceţi codul operaţie pentru identificarea operaţiei cu coordonate în baza de date EPSG, valoare informativă.

Tipul transformării

Preia elevaţia (altitudinea) de la sistemul iniţial al modelului de transformare

Utilizând această opţiune elevaţia de intrare în această operaţie cu coordonate este preluată din coordonatele iniţiale ignorând valoarea calculată până la aceasta. În acest caz modelul suportă calcul în sens invers doar dacă operaţiile anterioare acesteia sunt definite în domeniul 2D.

Elevaţia (altitudinea) calculată devine elevaţia finală a modelului de transformare

Utilizând această opţiune elevaţia calculată devine elevaţia finală calculată de modelul de transformare. Ultima elevaţie calculată de ultima operaţie cu coordonate este schimbată la final cu elevaţia calculată de această operaţie cu coordonate. În acest caz modelul suportă calcul în sens invers doar dacă operaţiile posterioare acesteia sunt definite în domeniul 2D.

Notă: La adăugarea unei noi operaţii cu coordonate utilizatorul trebuie să verifice dacă sistemul de coordonate de intrare corespunde cu sistemul de coordonate de ieşire a operaţiei cu coordonate precedente. În cazul primei operaţii cu coordonate verificaţi dacă sistemul de coordonate de intrare corespunde cu sistemul de coordonate iniţial al modelului. De asemenea trebuie verificat dacă sistemul de coordonate de ieşire al ultimei operaţii cu coordonate corespunde cu sistemul de coordonate final al modelului. Verificarea corectitudinii este făcută atunci când sunt calculate coordonate sau poate fi făcută alegând comanda Verificaţi validitatea modelului din meniul contextual ce apare cu mouse clic dreapta pe lista cu modelele de transformare.