Acesta reprezintă un alt mod de operare cu TransLT prin care puteţi descărca altitudinile punctelor prin utlilizarea serviciului Google Maps Elevation API. Altitudinile sunt obţinute prin interpolare de pe modelul 3D al planetei Pamânt, date puse la dispoziţia utilizatorilor de către Google API Console. Sistemul de coordonate geografice acceptat de Google Maps este cel definit pe elipsoidul "WGS84" ("ETRS89"), Primul Meridian "Greenwich".

Pentru a putea utiliza acest serviciu este necesar să vă înregistraţi pe Google API Console şi să obţineţi cheia API.

Date privind comunicarea cu serverul Google Maps APIs

Adresa URL a serviciului Google Maps Elevation API

Introduceţi adresa URL prin care se face comunicarea cu serverul Google Maps Elevation API. Textul trebuie să conţină cuvintele LAT, LONG şi KEY scrise cu majuscule. În locul acestor texte sunt trecute coordonatele punctului (φ, λ) şi cheia dumneavoastră API. Accesând această adresă URL se obţine ca răspuns altitudinea (h) a punctului ce este determinată prin interpolare pe modelul 3D din Google Maps.

Adresa disponibilă la data publicării acestui program este: "https://maps.googleapis.com/maps/api/elevation/json?locations=LAT,LONG&key=KEY".

Cheia dumneavoastră înregistrată pe Google API Console

Introduceţi cheia API obţinută la înregistrare ca utilizator al serviciului Google Maps Elevation API. Mai multe informaţii găsiţi pe internet la: Getting Started - Google Maps Elevation API.

Creeare cont pe Google API Console

Folosind acest link puteţi accesa pagina de pe internet unde vă puteţi înregistra ca utilizator al serviciului Google Maps Elevation API. Mai multe informaţii privitoare la acest serviciu le puteţi obţine de la adresa https://console.developers.google.com.

Coordonate geografice pe elipsoidul "WGS84" ("ETRS89"), Primul Meridian "Greenwich"

În tabel coordonatele pot fi introduse: manual, încărcate dintr-un fişier sau prin copiere dintr-un alt tabel. Coordonatele din tabel pot fi salvate în fişier sau pot fi exportate către Microsoft Word sau Microsoft Excel. Descrierea butoanelor şi a meniului contextual al tabelelor le găsiţi la Comenzile tabelelor cu coordonate.

La introducerea manuală a coordonatelor caracterul de despărţire pentru unghiurile în grade sexagesimale poate fi oricare din caracterele utilizate pentru identificarea gradelor, minutelor sau secundelor sau puteţi utiliza tasta spaţiu pentru introducerea automată a acestuia.

La încărcarea coordonatelor în tabel altitudnile (h) sunt ignorate. Valorile altitudinilor din această coloană sunt obţinute doar prin descărcare de pe serverul Google Maps Elevation API.

Butonul Descarcă altitudini

Prin apăsarea acestui buton coordonatele (φ, λ) sunt transmise către serverul Google Maps Elevation API de unde se obţin ca răspuns altitudinile acestora. Altitudinile sunt scrise în tabel la coloana cu altitudini.

Butonul Salvează tabel în fişier

Prin apăsarea acestui buton puteţi salva coordonatele din tabel într-un fişier.

Butonul Salvează altitudinile în tabelul precedent

Butonul este disponibil doar atunci când această fereastră este apelată din programul principal. Prin apăsarea acestuia altitudinile sunt scrise peste altitudinile din tabelul precedent, cel din care s-a făcut apelarea.