Modelele de transformare realizate de dumneavoastră pot fi publicate pe internet. Acestea pot fi de interes general pentru toţi utilizatorii TransLT din ţara dumneavoastră sau vă puteţi stoca anumite modele pentru a le putea utiliza ulterior sau pentru a le transmite şi altora pe această cale.

Modelele sunt stocate într-o bază de date ţinută pe site-ul nostru www.topolt.com şi întreţinută de noi. Prin contribuţia dumneavoastră, pentru care vă mulţumim anticipat, dorim să realizăm o bază de date cu modele de transformare ce sunt utilizate frecvent la transformarea coordonatelor dintr-un sistem într-altul.

Pentru a publica un model este necesar să aveţi un cont făcut pe numele dumneavoastră pe www.topolt.com. Dacă sunteţi înregistrat atunci aveţi posibilitatea de a publica modele sau de a modifica modelele publicate de dumneavoastră.

Informaţiile despre modelul de transformare sunt preluate din modelul selectat sau din fişierul selectat. Schimbarea acestor informaţii poate fi făcută numai prin editarea modelului de transformare (vezi secţiunea Transformări universale).

Recomandare: Un model de transformare este compatibil pentru desenare în Google Earth dacă sistemul de coordonate de referinţă iniţial este de tipul plan de proiecţie (N,E,H) utilizat frecvent în cadastru iar sistemul de coordonate de referinţă final este de tipul geografic (φ,λ,h) pe elipsoidul WGS84 sau ETRS89 (GRS80), cu longitudinea relativă la Primul Meridian Greenwich. Sistemul iniţial şi final pot fi şi inverse dacă modelul suportă transformarea inversă.

Publicare model

La publicarea unui model de transformare aveţi posibilitatea de a adăuga şi o listă cu maxim 10 puncte de test cu coordonate calculate în ambele sisteme (iniţial şi final). Punctele sunt preluate din tabelele de coordonate de la secţiunea Transformări universale.

Dacă modelul pe care doriţi să-l publicaţi există deja în baza de date atunci vi se cere confirmarea dacă se publică sau nu modelul dumneavoastră. Căutarea privind existenţa unui model similar este făcută în funcţie de codurile EPSG iniţial şi final iar dacă acestea nu există căutarea este făcută după numele CRS-urilor iniţial sau final sau după numele modelului.

Notă: În baza de date pot exista modele de transformare ce au definite aceleaşi CRS-uri iniţial şi final, modelele pot realiza aceeaşi transformare trecând prin paşi diferiţi şi deci având precizii diferite. De exemplu, pentru două modele ce au aceleaşi CRS-uri iniţiale şi finale, dacă unul din modele foloseşte un fişier grid pentru transformare iar celălalt foloseşte o transformare aproximativă cu 7 parametri atunci este recomandabil ca modelul cu cea mai bună acurateţe să fie publicat.

Editare model

Schimbarea unui model existent din baza de date poate fi făcuta numai prin alegerea unui model de transformare din fişier. Dacă doriţi să schimbaţi un model publicat anterior cu un alt model atunci este necesar ca înainte de a edita modelul să salvaţi modelul într-un fişier (vezi secţiunea Transformări universale). Informaţiile referitoare la model sunt preluate din fişierul selectat.

Punctele de test pot fi introduse manual sau prin copiere din cele două tabele de la secţiunea Transformări universale.

Notă: Punctele introduse în baza de date vor fi folosite pentru a testa transformarea pentru modelul înregistrat sau pentru a fi testat cu alte programe de calcul. Dacă punctele de test nu corespund cu transformarea făcută cu acest model atunci modelul va fi şters din baza de date şi veţi fi înştiinţat printr-un e-mail.