În această secţiune puteţi realiza transformări de coordonate dintr-un sistem într-altul introducând la alegere operaţiile cu coordonate.

La instalare este încărcat implicit modelul de transformare Stepwise, descrierea acestui model de transformare o găsiţi la pagina Recomandări.

Ultimele două transformări sunt făcute în conformitate cu indicaţiile ANCPI. Pentru aceste transformări s-au folosit parametrii de transformare şi fişierele grid de distorsiuni publicate de ANCPI. Transformările sunt similare cu cele realizate de programul ANCPI TransDatRo V4.04. Dacă în viitor parametrii acestor transformări vor fi schimbaţi sau dacă vor apărea noi versiuni de fişiere grid atunci aceste modele de transformare trebuie schimbate cu noile valori.

Modele de transformare

În această căsuţă puteţi defini modele de transformare şi operaţiile cu coordonate ale acestora.

Meniul contextual ce apare în această căsuţă cu mouse clic dreapta conţine următoarele comenzi:

Adăugaţi model / operaţie cu coordonate

Adaugă un model sau o operaţie cu coordonate;

Decupaţi model / operaţia cu coordonate

Şterge şi copiază în memoria Clipboard elementul selectat;

Copiaţi modelul / operaţia cu coordonate

Copiază în memoria Clipboard elementul selectat;

Inseraţi modelul / operaţia cu coordonate

Inserează un nou element cu datele conţinute în memoria Clipboard;

Ştergeţi

Ştergerea elementului selectat;

Redenumiţi

Redenumirea elementului selectat;

Extindeţi toate ...

Desface toate nodurile listei cu modele;

Restrângeţi toate ...

Restrânge toate nodurile listei cu modele;

Blocat

Blochează sau deblochează modelul de transformare selectat;

Suportă calcul invers

Arată dacă modelul sau operaţia selectată suportă sau nu calcul în sens invers;

Model inversabil / Operaţie cu coordonate inversabilă

Arată dacă modelul sau operaţia selectată este inversabilă sau nu;

Domeniul ...

Arată domeniul de aplicabilitate a operaţiei selectate, acesta depinde de tipul de calcul şi poate fi 2D, 3D sau ambele;

Inversaţi modelul / operaţia cu coordonate

Inversează sensul de calcul pentru modelul sau operaţia selectată. În cazul unui model de transformare sunt inversate toate operaţiile acestuia precum şi ordinea operaţiilor;

Verificaţi validitatea modelului

Pentru modelul selectat verifică dacă înşiruirea sistemelor de coordonate, începând de la sistemul iniţial trecând prin toate sistemele operaţiilor cu coordonate şi terminând cu sistemul final, sunt definite corect;

Proprietăţi model / operaţie cu coordonate

Editare proprietăţi pentru modelul sau operaţia cu coordonate selectată.

Butonul [▲]

Schimbă poziţia elementului selectat (model sau operaţie cu coordonate) mutându-l în sus.

Butonul [▼]

Schimbă poziţia elementului selectat (model sau operaţie cu coordonate) mutându-l în jos.

Notă: Schimbarea poziţiei unui model sau a unei operaţii cu coordonate poate fi făcută şi cu ajutorul mouse-ului prin aplicarea procedurii de trage şi lasă în interiorul listei cu modelele de transformare.

Butonul Adaugă model

Prin utilizarea acestui buton puteţi adăuga la sfârşitul listei un nou model de transformare. Descrierea ferestrei o găsiţi la Adaugă un nou model de transformare / Proprietăţi model de transformare.

Notă: Selectaţi cu atenţie tipul de coordonate pentru sistemul de coordonate iniţial şi cel final deoarece la începerea calculelor coordonatele vor fi preluate din tabelul din stânga conform tipului de coordonate declarat la sistemul iniţial iar la finalul calculelor rezultatele vor fi afişate conform tipului de coordonate declarat la sistemul de coordonate final.

Butonul Ştergeţi modelul

Prin utilizarea acestui buton puteţi şterge din listă modelul selectat. Pentru această acţiune se cere confirmare de ştergere.

Atenţie: Modelul ce a fost şters nu poate fi recuperat.

Butonul Proprietăţi model

Prin utilizarea acestui buton puteţi edita proprietăţile modelului selectat. Descrierea ferestrei o găsiţi la Adaugă un nou model de transformare / Proprietăţi model de transformare. Editarea mai poate fi făcută şi prin dublu clic cu mouse-ul pe iconiţa modelului de transformare.

Butonul Adăugaţi operaţie cu coordonate

Prin utilizarea acestui buton puteţi adăuga la sfârşitul sublistei modelului de transformare selectat o nouă operaţie cu coordonate. Descrierea ferestrei o găsiţi la Adaugă o nouă operaţie cu coordonate / Proprietăţi operaţie cu coordonate.

Notă: Pentru un calcul corect alegeţi pentru primul pas sistemul de coordonate de intrare identic cu sistemul de coordonate iniţial declarat la modelul de transformare. La fel trebuie procedat şi pentru ultimul pas în care sistemul de coordonate de ieşire trebuie să fie identic cu sistemul de coordonate final declarat tot la modelul de transformare. Menţionăm că programul nu verifică această selecţie, verificarea rămânând în sarcina utilizatorului.

Butonul Ştergeţi operaţia cu coordonate

Prin utilizarea acestui buton puteţi şterge din sublistă operaţia cu coordonate selectată. Pentru această acţiune se cere confirmare de ştergere.

Atenţie: Operaţia cu coordonate ce a fost ştearsă nu poate fi recuperată.

Butonul Proprietăţi operaţie cu coordonate

Prin utilizarea acestui buton puteţi edita proprietăţile operaţiei cu coordonate selectate. Descrierea ferestrei o găsiţi la Adaugă o nouă operaţie cu coordonate / Proprietăţi operaţie cu coordonate. Editarea mai poate fi făcută şi prin dublu clic cu mouse-ul pe o operaţie cu coordonate.

Butonul Salvaţi modelul în fişier

Prin utilizarea acestui buton puteţi salva într-un fişier modelul de transformare selectat.

Butonul Salvaţi toate modelele

Prin utilizarea acestui buton puteţi salva toate modelele din listă într-un fişier.

Butonul Încărcaţi modele din fişier

Prin utilizarea acestui buton puteţi încărca unul sau mai multe modele de transformare dintr-un fişier. Modelele preluate sunt scrise la sfârşitul listei.

Butonul Publicaţi modelul pe www.topolt.com

Prin utilizarea acestui buton puteţi încărca în baza de date de pe www.topolt.com modelul de transformare selectat. Pentru publicarea pe internet a modelelor create de dumneavoastră este necesar să vă autentificaţi ca utilizator.

Descrierea ferestrei o găsiţi la Fereastră publicare sau editare model de transformare.

Butonul Descărcaţi modele de pe www.topolt.com

Prin utilizarea acestui buton puteţi descărca din baza de date de pe www.topolt.com un model de transformare publicat de dumneavoastră sau de alţi utilizatori. Pentru a descărca un model nu este necesară autentificarea ca utilizator.

Tot în această fereastră puteţi actualiza modelele publicate de dumneavoastră. Descrierea ferestrei o găsiţi la Fereastră descărcare sau actualizare model de transformare.

Butonul Creaţi un model folosind baza de date EPSG

Prin utilizarea acestui buton puteţi adăuga un model de transformare ce este obţinut prin selectarea unei rute dintre două sisteme de coordonate de referinţă (CRS) din baza de date EPSG. Ruta dintre două CRS-uri este dată de operaţiile cu coordonate definite în baza de date EPSG. Descrierea ferestrei o găsiţi la Fereastra de creare a unui model de transformare din baza de date EPSG.

Test transformare

Butoanele de Test pentru primul punct

Cu acest butoane puteţi face un test de calcul pentru primul punct din tabelul din stânga sau din dreapta (în funcţie de sensul de calcul). În raport sunt prezentate pas cu pas valorile calculate, astfel puteţi face o verificare cu privire la calculele efectuate şi cu privire la corectitudinea declarării paşilor.

În plus, pentru calculul dus-întors, sunt afişate diferenţele între coordonatele punctului iniţial şi coordonatele calculate prin aplicarea transformării în ambele sensuri.

Tabele cu coordonate

În cele două tabele coordonatele punctelor pot fi introduse: manual, încărcate dintr-un fişier sau prin copiere dintr-un alt tabel. Coordonatele din tabele pot fi salvate în fişier sau pot fi exportate către Microsoft Word sau Microsoft Excel. Descrierea butoanelor şi a meniului contextual al tabelelor le găsiţi la Comenzile tabelelor cu coordonate.

Încărcarea cu coordonate din fişier a tabelelor trebuie făcută cu respectarea tipului de coordonate selectat. De exemplu, dacă pentru unul din tabele a fost selectat tipul de coordonate geografice atunci fişierul din care sunt preluate coordonatele trebuie să conţină coordonate geografice.

La introducerea manuală a unghiurilor în grade sexagesimale caracterul de despărţire poate fi oricare din caracterele utilizate pentru identificarea gradelor, minutelor sau secundelor sau puteţi utiliza tasta spaţiu pentru introducerea automată a acestuia.

Un punct din tabel este considerat valid doar dacă sunt introduse denumirea acestuia (număr punct) şi coordonatele necesare pentru efectuarea transformării. Dacă cotele H sau h sunt omise atunci se consideră valoarea acestora ca fiind 0.000.

Butonul Descărcaţi altitudini folosind serviciile Google Maps Elevation API

Acest buton este disponibil doar când în tabel există coordonate geografice definite pe domeniul 3D. Prin apelarea acestui buton se deschide fereastra Descarcă altitudini folosind serviciile Google Maps Elevation API.

Atenţie: Pentru a obţine cu acurateţe aceste altitudini este necesar ca punctele din tabel să fie în sistemul de coordonate geografice definit pe elipsoidul "WGS84" ("ETRS89"), Primul Meridian "Greenwich". Rămâne în sarcina dumneavoastră să faceţi această verificare.

Butonul Desenaţi punctele din tabel în Google Earth

Prin utilizarea acestui buton puteţi desena punctele din tabel în Google Earth. Butonul devine activ doar dacă tabelul conţine coordonate geografice (φ,λ,h).

După apelarea din meniu a unuia din modurile de desenare este deschisă fereastra Desenează în Google Earth pentru a realiza desenarea.

Butonul: Transformaţi →

Prin utilizarea acestui buton punctele tabelului din stânga sunt transformate conform modelului de transformare selectat şi apoi scrise în tabelul din dreapta.

Butonul: ← Transformaţi

Prin utilizarea acestui buton punctele tabelului din dreapta sunt transformate conform modelului de transformare selectat folosind modelul de transformare în sens invers şi apoi scrise în tabelul din stânga.

Butonul este activ doar pentru modelele de transformare ce suportă calculul în sens invers.