În cazul unei transformări 2D sau 3D parametrii preluaţi sunt ajustaţi astfel încât să corespundă modului de calcul din TransLT. Informaţii despre cum sunt interpretaţi parametrii în anumite cazuri găsiţi la Accesarea bazei de date EPSG.

Căutare Operaţie cu Coordonate

Afişează in mod tabelar un inventar al operaţiilor cu coordonate ca rezultat al unei interogări în baza de date EPSG pe baza unui filtru format din unul sau mai multe criterii. Textul criteriilor (câmpul Tip metodă face excepţie) va fi folosit ca întreg sau parte din întreg pentru interogarea înregistrărilor bazei de date. Astfel o interogare după zona de folosinţa folosind caracterele „oman” va returna înregistrări atât din Romania cât şi din Oman.

Păstraţi filtrul

Dacă se bifează această opţiune atunci la următoarea deschidere a acestei ferestre se aplică filtrul cu ultimele valori de filtrare utilizate.

Butonul Căutaţi ...

Caută câmpurile din baza de date conform filtrelor introduse. Căutarea poate fi făcută şi apăsând tasta [Enter] după introducerea unei valori.

Listă Operaţii cu Coordonate favorite

Afişează lista operaţiilor cu coordonate definite anterior de utilizator ca fiind favorite.

Butonul Adăugaţi

Adaugă operaţia selectată în lista operaţiilor favorite.

Butonul Ştergeţi

Şterge operaţia selectată din lista operaţiilor favorite.

Butonul Ştergeţi toate ...

Şterge toate operaţiile din lista operaţiilor favorite.

Descriere Operaţie cu Coordonate selectată

Afişează informaţii detaliate referitoare la operaţia selectată.

Utilizare operaţie

Permite selectarea sensului în care va fi folosită operaţia: direct sau invers. Sensul invers este posibil doar dacă operaţia este reversibilă. În acest caz pentru transformările 2D sau 3D parametrii vor fi inversaţi iar pentru: transformările polinomiale, translatările generale şi transformările cu fişier grid se va marca sensul ca fiind invers.