Programul TransLT.exe poate fi folosit şi prin apelare externă din linia de comandă sau prin apelarea lui de un alt program. Atunci când este apelat în acest mod TransLT realizează conversia unui fişier de coordonate conform unui model de transformare preluat din fişier sau desenează entităţi grafice în Google Earth.

Setările programului privind unităţile de măsură şi opţiunile generale sunt folosite la această conversie şi pot fi schimbate din programul principal apelând butonul Opţiuni.

Utilizarea din linia de comandă

1. Conversia unui fişier de coordonate

Parametrii trecuţi între parantezele [ ] sunt opţionali iar aceste paranteze nu trebuiesc trecute în linia de comandă.

Fişierul de ieşire trebuie să fie diferit de fişierul de intrare, programul nu salvează datele peste fişierul de intrare deoarece datele de intrare se vor pierde.

2. Conversia unui fişier de coordonate cu entităţi şi desenarea directă în Google Earth sau salvarea fişierului în format csv, xml, kml sau kmz

Parametrii trecuţi între parantezele [ ] sunt opţionali iar aceste paranteze nu trebuiesc trecute în linia de comandă.

Dacă parametrul cu numele fişierul de ieşire OutputFile este un şir gol şi dacă EditEnts este False  sau dacă ambele sunt omise atunci entităţile din fişier sunt desenate direct în Google Earth.

3. Deschide fereastra TransLT de conversie a coordonatelor dintr-un fişier şi apoi deschide fereastra TransLT de desenare entităţi în Google Earth

4. Opţiuni comune de utilizare a TransLT în Windows

 

 

 

 

Deschide fereastra TransLT de conversie fişiere şi adaugă fişier.

 

Afişează ajutorul în linia de comandă, afişarea este făcută doar în limba engleză.

 

Exemple de utilizare

Exemplu de utilizare din linia de comandă sau de utilizare într-un fişier script .bat:

Exemplu de apelare dintr-un alt program (sintaxă pascal în Delphi):

unde variabila Self.Handle reprezintă handle-ul ferestrei care a lansat în execuţie TransLT.

Exemplu de apelare dintr-un alt program (sintaxă c++ în VS 2010):

unde variabila this->Handle reprezintă handle-ul ferestrei care a lansat în execuţie TransLT.

 

Descrierea mesajelor transmise de TransLT

Mesajele sunt transmise cu funcţia SendMessage cu identificatorul de mesaj WM_COPYDATA:

unde variabila cds este de tipul TCopyDataStruct în pascal sau COPYDATASTRUCT în c++.

  Valorile transmise prin variabila cds pot fi, în funcţie de mesaj, următoarele:
 1. Pentru mesajele privind progresul execuţiei:
  • cds.cbData = număr caractere conţinute în cds.lpData;
  • cds.lpData = 'PROG_BAR_POS' text de identificare;
  • cds.dwData = procentul cu valori între 0 şi 100.
 2. Pentru mesajele de eroare:
  • cds.cbData = număr caractere conţinute în cds.lpData;
  • cds.lpData = text cu mesajul de eroare conform limbii setate în TransLT;
  • cds.dwData = numărul erorii cu valoare mai mare decât 0.
 3. Pentru mesajul final de terminare a execuţiei:
  • cds.cbData = număr caractere conţinute în cds.lpData;
  • cds.lpData = 'CONV_DONE' text de identificare;
  • cds.dwData = 0.

Procedura prin care pot fi interpretate mesajele atunci când sunt recepţionate (sintaxă pascal în Delphi):

Funcţia prin care pot fi interpretate mesajele atunci când sunt recepţionate (sintaxă c++ în VS 2010):

Pentru implementarea în aplicaţiile dumneavoastră puteţi descărca aplicaţiile de test realizate în Delphi şi în Visual C++.