Afişează fereastra utilizată la crearea unui nou model de transformare sau de editare a unui model existent.

Descriere

Denumire model de transformare

Introduceţi textul cu denumirea modelului de transformare.

Descriere transformare

Introduceţi textul cu descrierea transformării, text informativ.

Sistem de coordonate de referinţă (CRS) iniţial / final

Sistemul de coordonate de referinţă (CRS) iniţial reprezintă sistemul de coordonate în care sunt introduse punctele ce vor fi transformate. Prima operaţie cu coordonate a modelului de transformare trebuie să aibă ca date de intrare tipul de coordonate ales pentru acest sistem de coordonate de referinţă.

Sistemul de coordonate de referinţă (CRS) final reprezintă sistemul de coordonate în care vor fi transformate punctele sistemului iniţial. Ultima operaţie cu coordonate a modelului de transformare trebuie să aibă ca date de ieşire tipul de coordonate ales pentru acest sistem de coordonate de referinţă.

Denumire sistem

Numele sistemului de coordonate de referinţă iniţial sau final

Butonul Selectaţi CRS din baza de date EPSG ...

Cu acest buton puteţi alege sistemul de coordonate de referinţă (CRS) iniţial sau final din baza de date EPSG.

Tip coordonate

Cod CRS EPSG

Codul CRS-ului corespondent din baza de date EPSG. Valoarea este folosită pentru identificare în baza de date EPSG sau în baza de date de pe internet.

Nume alternativ pentru axa Nord

În cazul sistemelor de proiecţie (N,E) sau (N,E,H) pentru axa Nord se poate introduce un nume alternativ. Textul introdus apare în capul de tabel la toate tabele ce conţin coordonata Nord.

Nume alternativ pentru axa Est

În cazul sistemelor de proiecţie (N,E) sau (N,E,H) pentru axa Est se poate introduce un nume alternativ. Textul introdus apare în capul de tabel la toate tabele ce conţin coordonata Est.

Butonul Inversaţi sistemele ...

Cu acest buton puteţi inversa cele două sistemele de coordonate de referinţă. Inversarea este făcută doar pentru valorile scrise în cele doua căsuţe cu sistemele de coordonate de referinţă. Acest buton nu schimbă sensul operaţiilor cu coordonate.

Acurateţea transformării (valoare informativă)

Acurateţea totală

Introduceţi acurateţea totală a transformării. Valoare informativă ce este utilă pentru a estima calitatea transformării.

În cazul modelelor realizate prin generare automată din baza de date EPSG această valoare este calculată din acurateţea operaţiilor cu coordonate folosite (vezi Fereastra de creare a unui model de transformare din baza de date EPSG). Deoarece este posibil ca în baza de date EPSG pentru unele operaţii cu coordonate acurateţea să nu fie introdusă (caz în care acurateţea este considerată 999.0m) atunci vă recomandăm să verificaţi această valoare şi dacă este cazul să o introduceţi manual.

Blocaţi pentru a preveni modificările accidentale

Setează modelul blocat sau nu. Această setare poate fi făcută şi prin meniul contextual ce apare cu mouse clic dreapta pe un model de transformare din lista de modele alegând din meniu comanda Blocat. Prin blocarea unui model operaţiile de ştergere a modelului sau a operaţiilor cu coordonate ale acestuia, de modificare a operaţiilor cu coordonate ale acestuia sau de adăugare de noi operaţii cu coordonate nu mai pot fi făcute.

Notă: Vă recomandăm ca după verificarea transformării pentru un model nou creat să utilizaţi opţiunea de blocare pentru a preveni modificările accidentale. Eventual, puteţi salva modelul de transformare într-un fişier pentru ca la dezinstalarea programului sau la instalarea unei versiuni mai noi să nu pierdeţi modelele nou create.