Folosind acest serviciu puteţi descărca modele de transformare din baza de date ţinută pe site-ul nostru www.topolt.com. Această bază de date este completată de utilizatorii TransLT pe răspunderea lor şi din acest motiv vă recomandăm să verificaţi şi dumneavoastră corectitudinea efectuării transformării.

Dacă sunteţi utilizator înregistrat pe www.topolt.com atunci în această fereastră aveţi posibilitatea de a actualiza sau şterge modelele de transformare publicate de dumneavoastră.

Caută Model

În titluri sau descrieri

Text ce va fi căutat în rubricile cu titluri sau descrieri din baza de date. Dacă unul din textele cu titlul sau cu descrierea modelului conţine parţial sau integral textul căutat atunci modelul găsit este adăugat la lista de ţări şi state ce conţin modele.

După nume CRS iniţial sau final

Text ce va fi căutat în rubricile cu numele CRS-ului iniţial şi final din baza de date. Dacă unul din textele cu numele CRS-ului iniţial sau final conţine parţial sau integral textul căutat atunci modelul găsit este adăugat la lista de ţări şi state ce conţin modele.

După Cod EPSG iniţial sau final

Text ce va fi căutat în rubricile cu codul EPSG iniţial şi final din baza de date. Dacă unul din codurile EPSG iniţial sau final este identic cu textul căutat atunci modelul găsit este adăugat la lista de ţări şi state ce conţin modele.

Butonul Căutaţi

Prin apăsarea acestui buton este efectuată căutarea în baza de date conform textelor introduse pentru căutare.

Filtre

Afişează doar modelele mele (este necesară autentificarea)

Pentru a activa acest filtru este necesară autentificarea ca utilizator. Atunci când acest filtru este activat sunt afişate doar modelele publicate de dumneavoastră şi în acest caz aveţi posibilitatea de a şterge sau modifica aceste modele (butoanele de ştergere şi editare devin active).

Afişează doar modelele compatibile pentru desenare în Google Earth

Atunci când acest filtru este activat sunt afişate doar modelele ce sunt compatibile pentru desenare în Google Earth. Un model de acest tip realizează o transformare dintr-un sistem de coordonate de referinţă (CRS) din planul de proiecţie (N,E,H) utilizat frecvent în cadastru într-un sistem de coordonate de referinţă geografic (φ,λ,h) pe elipsoidul WGS84 sau ETRS89 (GRS80), cu longitudinea relativă la Primul Meridian Greenwich.

Ţări şi state găsite ce conţin modele

Lista cu ţările şi statele găsite ce conţin modele. Pentru fiecare ţară sau stat este afişat între paranteze numărul de modele găsite. Selectând din această listă o ţară sau un stat se va încărca tabelul cu modele găsite.

Modele găsite în ...

Tabelul cu modelele găsite pentru ţara sau statul selectat. În acest tabel sunt prezentate informaţiile sumare despre un model, pentru a vedea informaţiile detaliate selectaţi un model şi apăsaţi butonul Detalii.

Butonul Ştergeţi

Prin apelarea acestui buton modelul selectat este şters din baza de date. Butonul devine activ doar dacă filtrul Afişează doar modelele mele (este necesară autentificarea) este activat.

Pentru această operaţie se cere confirmare de ştergere.

Butonul Editaţi

Prin apelarea acestui buton modelul selectat poate fi actualizat cu un nou model de transformare ce va fi preluat dintr-un fişier. Butonul devine activ doar dacă filtrul Afişează doar modelele mele (este necesară autentificarea) este activat.

Informaţii despre editarea unui model găsiţi la Fereastră publicare sau editare model de transformare.

Butonul Detalii

Afişează în fereastră detaliile despre modelul selectat.

Butonul Descărcaţi

Prin apelarea acestui buton modelul selectat este descărcat din baza de date si apoi introdus la finalul listei cu modelele de transformare de la secţiunea Transformări universale.

Notă: Este posibil ca unele modele de transformare publicate să fie făcute cu o versiune mai nouă a programului. În acest caz nu este posibilă descărcarea acestora cu această versiune a programului. Pentru a le putea utiliza vă recomandăm să folosiţi ultima versiune a programului.

Notă: Comenzile de: ştergere, editare, prezentare detalii şi de descărcare a unui model pot fi apelate şi din meniul contextual obţinut cu mouse clic dreapta pe unul din modelele selectate din listă.