TransLT V1.1 (Mai 2010)

A fost introdusă posibilitatea de a desena poligoane, căi sau puncte în Google Earth.

Programul a fost adaptat pentru TopoLT, un alt produs al firmei noastre, pentru a desena entităţi din AutoCAD sau IntelliCAD în Google Earth .

A fost introdusă posibilitatea de a inversa coloanele tabelului cu datele de intrare de la secţiunea Transformări universale.

Liniile cu informaţii (linii ce nu reprezintă coordonate) din fişierele de coordonate sunt ignorate la calculul din tabele.

A fost adăugată posibilitatea de a converti un fişier de coordonate cu apelare externă din linia de comandă sau cu apelare dintr-un alt program.

A fost eliminată o eroare privind salvarea incorectă a coordonatelor din tabelul cu datele de ieşire de la secţiunea Transformări universale pentru cazul coordonatelor geografice.

TransLT V1.2 (Iunie 2010)

A fost introdusă posibilitatea de a încărca sau descărca prin internet modele de transformare din baza noastră de date ţinută pe www.topolt.com . Descărcarea modelelor poate fi făcută şi direct de pe pagina Modele TransLT .

Fişierele cu extensia .mtr cu modele de transformare pot fi deschise direct din Windows Explorer.

A fost schimbat formatul fişierelor .mtr, fişierele cu formatul anterior sunt acceptate în continuare.

Coeficienţii constanţi utilizaţi la proiecţia stereografică oblică sunt definiţi acum la introducerea parametrilor proiecţiei. În versiunile anterioare aceştia erau introduşi la opţiunile generale şi nu se putea face diferenţiere în cazul utilizării acestei proiecţii de mai multe ori cu seturi diferite de coeficienţi constanţi.

Desenele pentru Google Earth pot fi salvate şi în format comprimat cu extensia kmz.

Pentru entităţile grafice ce sunt desenate în Google Earth se pot introduce informaţii suplimentare (inclusiv un link către o pagină web) ce vor fi afişate în căsuţa de prezentare a entităţii din Google Earth.

Pentru utilizatorii din România au fost adăugate două noi modele de transformare pentru transformarea din ETRS89 în Stereo'30 Bucureşti şi invers. Acestea pot fi descărcate din baza de date de pe pagina Modele TransLT.

TransLT V1.2.1 (Iunie 2010)

A fost introdusă posibilitatea de a alege ordinea coordonatelor geografice (φ, λ) din tabele şi fişiere.

A fost adăugată acurateţea transformării la proprietăţile modelul de transformare şi în baza de date de pe internet.

La citirea informaţiilor din baza de date EPSG au fost adăugate următoarele informaţii: CRS Scope, Remarks şi Information Source.

A fost adăugată posibilitatea copierii informaţiilor afişate despre un CRS sau despre o operaţie cu coordonate.

La fereastra de desenare în Google Earth a fost adăugată posibilitatea de a inversa coordonatele din tabel.

Eliminare eroare citire unghiuri negative de forma -0°00'1.0".

Eliminare eroare citire coordonate geografice cu semn N,E,S,W din fişiere .txt.

TransLT V1.2.2 (Septembrie 2010)

Fişierul grid EGG97_QGRJ.GRD a fost schimbat cu cel de la TransDatRo versiunea 4.01.

TransLT V1.2.3 (Octombrie 2010)

A fost eliminată o eroare ce apărea la preluarea datelor din TopoLT atunci când caracterul despărţitor pentru fişierele CSV era diferit de cel folosit în TopoLT.

TransLT V2.0 (Ianuarie 2011)

Pentru modelele de transformare de la secţiunea Transformări în paşi a fost schimbat tipul coordonatelor iniţiale şi finale. Tipul coordonatelor iniţiale şi finale poate fi: Carteziene, Geografic 2D, Geografic 3D, Plan proiecţie 2D sau Plan proiecţie 3D. Faţă de versiunea precedentă acum se poate alege dacă sistemele de coordonate iniţial şi final sunt 2D sau 3D (cu sau fără altitudine) în cazul coordonatelor geografice sau din planul de proiecţie.

Generarea modelelor de transformare folosind baza de date EPSG a fost revizuită prin luarea în considerare şi a sistemelor de coordonate de referinţă 2D.

Au fost aduse îmbunătăţiri privind operarea în tabelele programului.

În meniul contextual al tabelelor a fost adăugată comanda de încărcare a coordonatelor din fişier şi comanda de salvare a coordonatelor în fişier.

Meniul contextual al listei cu modelele de transformare a fost îmbunătăţit, comenzile de adăugare şi de editare a proprietăţilor unui model sau pas sunt acum explicit afişate.

În lista cu modele de transformare de la secţiunea Transformări universale se pot muta elementele din listă folosind procedura de trage şi lasă cu mouse-ul.

A fost schimbat modul de prezentare a informaţiilor despre modelele de transformare din ferestrele de încărcare şi descărcare de pe internet.

Au fost traduse toate meniurile contextuale şi s-au adăugat iconiţe la comenzile acestora.

În secţiunea Calcul parametri accesarea paginii şi selectarea tipului de transformare poate fi făcută acum simultan cu dublu clic cu mouse-ul în lista de pagini sau în grupul cu tipurile de transformări.

La desenarea în Google Earth a fost introdusă posibilitatea de a previzualiza căsuţa de prezentare a unei entităţi.

La afişarea informaţiilor preluate din baza de date EPSG despre un CRS a fost adăugate şi informaţiile despre Sistemul de Coordonate (CS).

Programul a fost adaptat conform cu ultimele modificări făcute în baza de date EPSG V7.6 (Noiembrie 2010).

Schimbări referitoare le denumirea proiecţiilor:

  - Hotine Oblique Mercator devine Hotine Oblique Mercator (Variant A) - Cod metodă EPSG 9812;

  - Oblique Mercator devine Hotine Oblique Mercator (Variant B) - Cod metodă EPSG 9815;

  - Mercator (1SP) devine Mercator (1SP) (Variant A) - Cod metodă EPSG 9804;

  - Mercator (2SP) devine Mercator (2SP) (Variant B) - Cod metodă EPSG 9805;

  - Krovak Oblique Conformal Conic (South Orientated) devine Krovak Oblique Conformal Conic (North Orientated) - Cod metodă EPSG 1041.

Proiecţii adăugate:

  - Krovak Oblique Conformal Conic Modified - Cod metodă EPSG 1042;

  - Krovak Oblique Conformal Conic Modified (North Orientated) - Cod metodă EPSG 1043;

  - Mercator (2SP) (Variant C) - Cod metodă EPSG 1044.

Tipuri de fişiere grid adăugate:

  - Fişier grid model geoidal format OSGM02;

  - Fişier grid format OSTN02/OSGM02 - Coduri metode ESPG 9633 şi 9663.

Eroare corectată: Parametrul Latitudine origine falsă pentru proiecţia Polar Stereographic Variant C nu era preluat la citirea din baza de date EPSG.

La conversia fişierelor, dacă fişierul de ieşire este identic cu fişierul de intrare (extensia alocată este identică) atunci i se schimbă numele fişierului de ieşire adăugând la numele acestuia (1), (2) sau (...) până când nu este găsit un fişier cu acest nume.

Pentru a asigura o precizie mai bună la calculul proiecţiei Transverse Mercator formulele au fost schimbate cu formulele JHS ce pot fi utilizate pentru o zonă mai largă de până la ±40º faţă de meridianul central. Formulele USGS folosite anterior asigurau o precizie centimetrică pentru o zonă de până la ±4º faţă de meridianul central. Proiecţiile afectate de această schimbare: Transverse Mercator, Transverse Mercator (South Orientated), Transverse Mercator Zoned Grid System şi Universal Transverse Mercator (UTM).

TransLT V3.0 (Februarie 2014)

General

Începând de la această versiune programul funcţionează cu caractere Unicode şi a fost realizată şi versiunea pe 64-bit cu menţiunea că precizia de calcul pe 64-bit este mai mică decât cea pe 32-bit. În Windows-ul pe 64-bit numerele reale au alocate 64 biţi (15-16 cifre semnificative) iar în Windows-ul pe 32-bit au alocate 80 biţi (19-20 cifre semnificative).

A fost schimbat numele secţiunii din Transformări în paşi în Transformări universale iar paşii de transformare ai unui model de transformare se numesc acum operaţii cu coordonate.

Pentru toate fişierele text se poate alege la salvare tipul de encodare: Unicode big endian , Unicode, UTF-8 sau ANSI .

La toate tabelele cu coordonate în meniu contextual au fost introduse următoarele comenzi: salvare în fişier, adăugare a unui fişier, încărcare din fişier, export către Microsoft Excel sau Microsoft Word, căutare text în tabel, renumerotare puncte, potrivire automată şi redimensionare.

Datele introduse in tabele sunt reţinute ca texte neformatate. La intrarea în editarea celulei textul este afişat neformatat iar la ieşirea din editarea celulei textul este afişat formatat conform numărului de zecimale setat la opţiuni. Prin reţinerea în tabele a acestor texte neformatate se pot realiza transformări de coordonate fără alterarea preciziei de calcul la transformările inverse.

Pentru toate secţiunile cu transformări de coordonate a fost introdus butonul pentru transformarea inversă. Acest buton este activ doar pentru transformările pentru care acest lucru este posibil.

La toate secţiunile de calcul coordonate: Transformare 1D, Transformare 2D , Transformare 3D şi Transformări universale s-a introdus posibilitatea de a edita tabelele de coordonate din ambele sisteme.

A fost adăugată proiecţia "Tunisia Mining Grid" cu codul metodă EPSG 9816.

Au fost adăugate griduri folosite în Franţa cu codurile metodelor EPSG: 9644 şi 9655.

Pentru formatul de fişier grid Ntv2 (fişierele cu extensia gsb) a fost introdus şi tipul de fişier ce corectează cotele h (cazul AUSGeoid09), cod metodă EPSG 1048.

A fost adăugat fişierele grid cu formatul EGM2008, cod metodă EPSG 1025.

La toate căsuţele cu parametrii de transformare 1D, 2D sau 3D s-a introdus butonul pentru calculul parametrilor pentru transformarea inversă. Butonul este activ doar pentru transformările care suportă acest calcul. Precizăm că exista cazuri în care transformarea inversă poate fi aplicată dar calculul parametrilor pentru transformarea inversă nu este posibil.

La ferestrele de vizualizare 2D şi 3D butoanele din interiorul ferestrei dispar atunci când nu mai sunt folosite şi reapar la trecerea cu Mouse-ul peste ele.

La vizualizarea 3D s-a introdus localizarea şi focusarea automată a punctelor afişate.

A fost introdusă o nouă funcţionalitate privitoare la desenarea rapidă a unui poligon în Google Earth folosind coordonate din sistemul de proiecţie. Această comandă este utilă pentru persoanele care nu au cunoştinţe din domeniul geodeziei, ea poate fi utilizată pentru desenarea parcelelor ce au coordonate în sistemul de proiecţie (coordonatele din cadastru). Comanda poate fi utilizată de agenţi imobiliari, funcţionari bancari, proprietarii parcelelor, etc.

La deschiderea multiplă a programului acum se pot face modificări pentru modelele de transformare din toate ferestrele deschise, salvarea este făcută pentru ultima fereastră închisă. În acest caz pentru evitarea pierderii unor modele de transformare s-a introdus un mesaj de atenţionare la închiderea ferestrei programului principal.

Pentru utilizatorii din România a fost creat fişierul grid "EGG97_QGRJ_&_zitaBucx.gsb", fişier cu formatul Ntv2 ce conţine cele două griduri ANCPI: "EGG97_QGRJ.GRD" utilizat pe tot teritoriul ţării şi "zitaBucx.grd" utilizat pentru Bucureşti. Crearea acestui fişier a fost făcută pentru a realiza într-o singură operaţie cu coordonate la transformarea cotelor, punctele sunt căutate prima dată în subgridul zitaBucx iar dacă acestea nu sunt găsite sunt căutate în gridul principal EGG97_QGRJ.

Programul a fost tradus în limba franceză.

 

Apelarea externă

La conversia fişierelor de coordonate a fost introdusă opţiunea de a utiliza modelul de transformare în sens direct sau invers, opţiunea este valabilă doar pentru modelele de transformare inversabile. Tot la această comandă sunt acceptate şi fişiere cu multiple modele de transformare, fişiere cu extensia mtrs.

A fost introdusă posibilitatea de a converti şi fişierele cu entităţi şi apoi de a desena entităţile în Google Earth.

Pentru a vedea toate opţiunile programului la apelarea externă introduceţi în fereastra "Command Prompt" următoarea comandă: "TransLT.exe" "/h".

Începând de la această versiune au fost create două librării DLL pe 32-bit şi pe 64-bit prin care se pot realiza transformări de coordonate şi desenări de entităţi în Google Earth prin implementarea acestora în programele dumneavoastră. Informaţii suplimentare despre utilizarea librăriilor "TransLT.Win32.dll" şi "TransLT.Win64.dll" le găsiţi la Utilizare librării DLL .

 

Opţiuni

A fost introdusă posibilitatea de a selecta şi operaţiile cu coordonate EPSG favorite.

Pentru encodarea fişierelor text se poate alege valoarea implicită a tipului de encodare.

Pentru vizualizarea rapoartelor privind calculul parametrilor se poate alege formatul ca fiind: Text simplu, Text formatat RTF sau Pagină Web.

A fost introdusă atât posibilitatea de a selecta dimensiunea paginii, orientarea paginii şi marginile, setări folosite la salvarea rapoartelor în format rtf sau html cât şi la exportul tabelelor în Microsoft Excel sau în Microsoft Word.

A fost introdusă posibilitatea de a reafişa mesajele ascunse.

La vizualizarea 3D se poate alege daca sunt desenate sau nu continentele, graniţele ţărilor sau hidrografia.

Pentru desenele în Google Earth se pot alege unităţile de măsură pentru suprafeţe şi distanţe, setare folosită în cazul determinărilor de suprafeţe şi lungimi făcute de program.

Pentru exportul coordonatelor din tabele în Microsoft Office (Excel sau Word) au fost introduse opţiuni privind acest export.

Acum se poate alege abrevierea pentru axele coordonatelor geocentrice, geografice sau plane.

Au fost introduse butoane prin care asupra opţiunilor de configurare se pot realiza următoarele acţiuni: încărcarea valorilor implicite, salvarea în fişier şi încărcarea din fişier.

A fost introdusă posibilitatea de a fixa sau nu coordonatele la numărul de zecimale la salvarea acestora în fişier.

 

Calcul parametri

La calcul parametrilor au fost introduse butoane pentru a sări de la un buton la altul în ordinea efectuării calculelor.

Punctele de la transformarea 3D din tabelul cu punctele comune din sistemul A şi B pot fi vizualizate: 2D, 3D sau în Google Earth.

Pentru toate tabelele cu punctele comune acum se pot vizualiza şi vectorii de la sistemul A la sistemul B.

La pagina cu Sistemul A la calcularea coordonatelor aproximative (N,E,H) a fost introdusă încă o metodă de transformare 3D şi anume transformarea conformă Helmert cu 7 parametri.

 

Modele de transformare

La proprietăţile modelului de transformare au fost introduse şi denumirile alternative ale axelor Nord şi Est pentru sistemul iniţial şi final. Tot aici au fost introduse butoane pentru inversarea proprietăţilor celor două sisteme şi pentru selectarea din baza de date EPSG a proprietăţilor sistemului iniţial şi final.

În meniul contextual din lista cu modelele de transformare a fost introdusă posibilitatea da a copia şi apoi insera un model.

Pentru modele de transformare inversabile se poate inversa modelul.

În meniul contextual precum şi la calculul coordonatelor folosind modele de transformare a fost introdus testul de validare a modelului în sensul de a verifica dacă înşiruirea sistemelor de coordonate trecând prin toate operaţiile cu coordonate este corectă.

La testul de transformare pentru un punct acum pot fi făcute transformări dintr-un sistem într-altul în patru variante, şi anume: din sistemul A în B şi apoi din nou în A, de la A la B, de la B la A şi din B în A şi apoi din nou în B. Pentru cazurile în care este folosit testul şi dus-întors se afişează şi diferenţa rezultată din calcul între coordonatele din sistemul din care a plecat transformarea şi coordonatele calculate prin transformarea dus-întors.

Toate modelele din listă pot fi salvate într-un fişier, de asemenea pot fi încărcate în listă fişierele ce conţin unul sau mai multe modele, fişiere cu extensia mtrs.

La afişarea proprietăţilor modelelor ce sunt preluate din baza de date de pe internet este afişat în tabel şi informaţia despre model dacă este reversibil sau nu.

La publicarea unui model de transformare în baza de date de pe internet a fost eliminată obligativitatea introducerii unui punct de test şi a fost introdusă posibilitatea de a adăuga sau nu maxim 10 puncte calculate cu modelul de transformare.

 

Operaţii cu coordonate

La proprietăţile operaţiei cu coordonate se pot introduce atât numele metodei precum şi codul EPSG. De asemenea pot fi vizualizate informaţiile despre operaţia cu coordonate din baza de date EPSG conform codului introdus.

La secţiunea Transformare cu parametri pentru transformările ce nu sunt inversabile a fost introdusă posibilitatea de a introduce parametrii şi pentru calculul invers.

La secţiunea Translatare cu fişier grid a fost introdusă o listă în care sunt afişate informaţiile despre fişierul grid selectat. Informaţiile sunt preluate din fişierul "_About_grids.mdb" instalat în directorul "Grids". Tot aici a fost introdusa posibilitatea de a vizualiza proprietăţile fişierului grid selectat, inclusiv a subgridurilor din fişierele gsb (format Ntv2).

La secţiunea Formule proprii a fost introdusă posibilitatea de a introduce şi formulele pentru calculul invers. Tot aici au fost introduse încă patru funcţii noi, şi anume: TanH, ArcSinH, ArcCosH şi ArcTanH.

Pentru operaţiile cu coordonate a fost introdus încă un mod de calcul pentru translatări. În această nouă secţiune au fost introduse următoarele metode de translatare:

   - Rotaţie longitudine - Cod metodă EPSG 9601;

   - Translatare pe verticală - Cod metodă EPSG 9616;

   - Translatare pe verticală şi înclinare - Coduri metodă EPSG: 9657 şi 1046;

   - Translatare geografice 2D - Cod metodă EPSG 9619;

   - Translatare geografice 2D cu altitudine - Cod metodă EPSG 9618;

   - Translatare geografice 3D - Cod metodă EPSG 9660;

   - Conversie geografice 3D la 2D - Cod metodă EPSG 9659;

   - Geografice 2D inversarea ordinii axelor - Cod metodă EPSG 9843;

   - Geografice 3D inversarea ordinii axelor - Cod metodă EPSG 9844;

   - Schimbarea direcţiei axei verticale;

   - Schimbarea direcţiilor axelor orizontale;

   - Schimbarea direcţiilor pentru toate axele;

   - Schimbarea unităţii axei verticale;

   - Schimbarea unităţilor axelor orizontale;

   - Schimbarea unităţilor pentru toate axele.

 

Lucrul cu baza de date EPSG

Pentru metoda cu codul 1049 "P6 (I = J-90°) Seismic Bin Grid Transformation (Left-handed)" sunt preluaţi parametrii pentru transformările 2D.

La alegerea unei operaţii cu coordonate din baza de date EPSG la filtrare a fost introdusă şi posibilitatea de a selecta doar operaţiile de tipul translaţii "Translatare generală" .

La căutarea operaţiilor cu coordonate sau a CRS-urilor din baza de date EPSG a fost introdusă posibilitate de a filtra şi după codul metodei.

La descrierea operaţiei cu coordonate din baza de date EPSG se pot afişa într-o fereastră informaţiile despre CRS-urile sursă şi destinaţie.

La căutarea rutelor dintre CRS-urile din baza de date EPSG atunci când sunt găsite aceleaşi operaţii cu coordonate ce au versiuni diferite se ia ca operaţie iniţial selectată pe cea cu versiunea cea mai mare.

 

Erori corectate

Eroare de citire a unor unghiuri exprimate în sexagesimale (DMS) din baza de date EPSG.

Eliminare eroare calcul pentru proiecţiile:

   - Lambert Conformal Conic (2SP) - Cod metodă EPSG 9802;

   - Lambert Conformal Conic (2SP) Belgium - Cod metodă EPSG 9803.

La crearea modelelor de transformare din baza de date EPSG pentru operaţiile ce utilizau metoda EPSG cu codul 9633 "Ordnance Survey National Transformation" la formarea operaţiilor cu coordonate se omitea o operaţie suplimentară privind proiecţia dată de CRS-ul de tip proiecţie.

La căutarea unei rute prin CRS-urile bazei de date EPSG intersectarea ariilor acestora era făcută incorect atunci când pe zona de la vest la est exista valoarea 180° între acestea.

TransLT V3.0.3 (Iunie 2014)

Au fost adăugate două proiecţii: "Lambert Conformal Conic (2SP) Michigan" cu codul metodă EPSG 1051 şi "Colombia Urban Projection" cu codul metodă EPSG 1052.

TransLT V3.1 (Iulie 2014)

A fost introduse două metode de transformare 3D ce sunt dependente de timp cu 15 parametri. Metodele EPSG implementate odată cu aceste metode sunt:

   - Time-dependent Position Vector tfm (geocentric) - Cod metodă EPSG 1053;

   - Time-dependent Position Vector tfm (geog2D) - Cod metodă EPSG 1054;

   - Time-dependent Position Vector tfm (geog3D) - Cod metodă EPSG 1055;

   - Time-dependent Coordinate Frame rotation (geocen) - Cod metodă EPSG 1056;

   - Time-dependent Coordinate Frame rotation (geog2D) - Cod metodă EPSG 1057;

   - Time-dependent Coordinate Frame rotation (geog3D) - Cod metodă EPSG 1058.

A fost adăugat un nou tip de fişier grid CING11 ( Cayman Islands National Grid 2011 ) cu codul metodă EPSG 1050.

Acum sunt acceptate următoarele metode de transformare:

   - Geographic3D to GravityRelatedHeight (CGG2013) - Cod metodă EPSG 1060;

   - Molodensky-Badekas (PV geocentric domain) - Cod metodă EPSG 1061;

   - Molodensky-Badekas (PV geog3D domain) - Cod metodă EPSG 1062;

   - Molodensky-Badekas (PV geog2D domain) - Cod metodă EPSG 1063.

La definirea unei operaţii cu coordonate a fost introdusă posibilitatea de a stabili dacă elevaţia calculată de aceasta reprezintă sau nu elevaţia finală a modelului de transformare şi posibilitatea de a stabili dacă în calculul operaţiei cu coordonate elevaţia este preluată sau nu din coordonatele sistemului iniţial. Cu aceste două setări modelul poate fi utilizat ca şi un calcul pe două căi, pe una din căi se calculează cota iar pe cealaltă se calculează coordonatele din domeniul 2D.

TransLT V3.1.0.5 (Februarie 2015)

Programul a fost adaptat conform cu ultimele modificări făcute în baza de date EPSG V8.6 (Noiembrie 2014).

TransLT V3.1.0.6 (Iunie 2015)

Programul a fost adaptat conform cu ultimele modificări făcute în baza de date EPSG V8.7 (Aprilie 2015).

TransLT V4.0.0.0 (Mai 2018)

Adaptare pentru Windows 10 şi pentru ecrane cu înaltă definiţie (retina display).

La opţiunile programului în secţiunea General s-a introdus posibilitatea de a alege stilul ferestrelor.

Se poate dezactivata licenţa pentru a se muta pe un alt calculator iar la o noua înregistrare a licenţei se poate schimba numele utilizatorului şi compania.

Descărcarea altitudinilor punctelor folosind serviciul Google Maps Elevation API.

La secţiunea Calcul parametri se poate face calculul cu sau fără paşi.

La desenarea entităţilor în Google Earth s-a introdus posibilitatea de a selecta multiplu entităţile din listă pentru a putea modifica simultan proprietăţile lor. Tot aici se pot face selecţii după tipul entităţii sau după numele lor.

La desenarea unui poligon în Google Earth acum se pot desenea sau nu punctele de contur.

S-a adăugat salvarea şi încărcarea datelor din fişiere cu extensia xml ( Fişier cu limbaj marcaj extensibil ) pentru următoarele tipuri de date:

   - elipsoizii definiţi la opţiuni în secţiunea General - Date predefinite;

   - entităţile folosite de la desenarea în Google Earth;

   - toate tipurile de puncte cu coordonate.

La opţiunile programului în secţiunea Unităţi s-au adăugat următoarele unităţi de măsură:

   - US survey link;

   - Clarke's foot;

   - Clarke's yard;

   - Clarke's link;

   - Clarke's chain.

La opţiunile programului în secţiunea Export în Microsoft Office s-a introdus posibilitatea de a alege fontul şi dimensiunea acestuia la exportul tabelelor în Word sau la salvarea în fişier rtf.

În secţiunea Formule proprii a operaţiilor cu coordonate s-au adăugat încă două funcţii noi rtod şi dtor pentru conversia unghiurilor din radiani în grade zecimale şi invers.

Data revizuirii este afişată la informaţiile despre CRS-urile şi despre CooOp-urile din baza de date EPSG. Data revizuirii este folosită şi când sunt sortate operaţiile cu coordonate la crearea unui model de tranformare folosind baza de date EPSG.

La selectarea metodei din baza de date EPSG se afişează şi informaţiile despre metoda selectată.

Programul a fost adaptat conform cu ultimele modificări făcute în baza de date EPSG V9.2 (Aprilie 2018) şi s-au introdus următoarele metode de transformare:

   - Time-specific Position Vector transform (geocen) - Cod metodă EPSG 1065;

   - Time-specific Coordinate Frame rotation (geocen) - Cod metodă EPSG 1066;

   - Height Depth Reversal - Cod metodă EPSG 1068;

   - Change of Vertical Unit - Cod metodă EPSG 1069;

   - Geographic3D to GravityRelatedHeight (PNG) - Cod metodă EPSG 1059;

   - Vertical Offset by Grid Interpolation (NZLVD) - Cod metodă EPSG 1071;

   - Geographic3D to GravityRelatedHeight (OSGM15-Ire) - Cod metodă EPSG 1072.

S-au introdus următoarele formate de fişiere grid:

   - model geoidal cu formatul OSGM15 ("OSGM15_Belfast.gri", "OSGM15_Malin.gri");

   - grid cu formatul OSTN15/OSGM15 ("OSTN15_OSGM15_GB.txt");

   - model geoidal cu formatul PNG (Papua Noua Guinee) ("PNG08.dat");

   - model geoidal cu formatul ISG (fişiere cu extensia ".isg.txt");

   - model geoidal cu formatul NZLVD (Noua Zeelanda) (fişiere cu extensia ".csv");

   - model geoidal cu formatul Carlson SurvCE GSF;

   - model geoidal cu formatul Trimble GGF.

TransLT V4.0.0.2 (Decembrie 2018)

A fost adăugată baza de date EPSG V9.5 (Septembrie 2018).

TransLT V4.0.0.11 (Februarie 2020)

A fost adăugată baza de date EPSG V9.8.6 (Ianuarie 2020).

A fost adăugată proiecţia "Equal Earth" cu codul metodei EPSG 1078.

Au fost adăugat formatul de grid pentru mişcarea punctelor NTv2_Vel folosit în Canada cu codul metodei EPSG 1070.

La crearea unei operaţii cu coordonate în secţiunea "Translatare cu fisier grid" s-a adăugat la tipul coordonatelor corectate (φ,λ,h).

A fost adăugată metoda de transformare 3D "Point motion (geocentric Cartesian)" cu codul metodei EPSG 1064.

La selectarea operaţiilor cu coordonate din baza de date EPSG s-a adăugat la filtrare parametrii "Cod CRS sursă" şi "Cod CRS destinaţie".

La crearea modelului de transformare din baza de date EPSG se pot adăuga acum şi operaţii cu coordonate ce au CRS-ul sursă identic cu CRS-ul destinaţie. Caz special pentru transformările de coordonate cu deplasare în timp, coordonatele rămân în acelaşi sistem.

TransLT V5.0.0.0 (Iulie 2020)

A fost adăugată baza de date EPSG V9.8.13 (Iulie 2020).

Rapoartele de calcul şi tabelele pot fi salvate şi în formatul PDF.

Corecţii minore legate de afişarea în ferestrele TransLT.

Pentru transformările folosite în România au fost actualizate fişierele grid conform ultimei versiuni TransDatRO 4.05.

Această versiune a fost realizată folosind ultimele versiuni de medii de dezvoltare integrate utilizate de firma noastră pentru dezvoltarea aplicaţiilor software.