Comenzile pot fi date fie folosind butoanele din căsuţa cu grupul de parametri, fie folosind meniul contextual al căsuţei. Acest meniu apare atunci când în oricare din căsuţele cu grupul de parametri, dar in afara căsuţelor de editare a valorilor parametrilor, se dă un clic dreapta cu mouse-ul.

Comenzile meniului / Butoane

Încărcaţi parametrii din fişier

Încărca parametri dintr-un fişier text. Fişierul text trebuie să conţină următoarele linii text: text cu numele parametrilor şi valorile parametrilor scrise în ordine cu fiecare valoare pe câte o linie.

Salvaţi parametrii în fişier

Salvează parametrii din căsuţă într-un fişier text.

Încărcaţi din baza de date EPSG

Încărca parametri din baza de date EPSG, pentru detalii privind modul de preluare a parametrilor din baza de date EPSG vezi Fereastra de încărcare parametri din baza de date EPSG.

Încărcaţi din coeficienţii A0,A1,...

Doar pentru transformarea afină 2D neortogonală cu 6 parametri aveţi posibilitatea de a calcula parametrii din coeficienţii transformării afine (A0, A1, A2, B0, B1, B2). Folosind această comandă puteţi vizualiza într-o fereastră coeficienţii calculaţi conform parametrilor din căsuţa cu grupul de parametri iar dacă introduceţi valori noi pentru coeficienţii A0, A1, A2, B0, B1, B2 puteţi calcula parametrii (translaţii, rotaţie, factori de scară şi coeficientul de nortogonalitate) din aceşti coeficienţi.

Formulele de calcul sunt prezentate în pagina cu Formulele utilizate - Calculul coeficienţilor de transformare.

Inversaţi parametrii

Inversează parametri pentru a realiză transformarea inversă. Inversarea parametrilor este posibilă doar pentru o parte din tipurile de transformare cu parametri iar pentru a vedea pentru care din tipurile de transformare se poate aplica inversarea consultaţi Transformări şi conversii suportate - Tabel nr.3: Transformări cu parametri.

Redenumiţi parametrii

Introduceţi numele parametrilor. Numele parametrilor este trecut ca titlu al căsuţei cu grupul de parametri.

Copiaţi ... parametri

Copiază în memoria Clipboard următoarele date: numărul de parametri, tipul transformării, metoda, numele parametrilor şi valorile parametrilor.

Inseraţi ... parametri

Inserează parametrii copiaţi în memoria Clipboard. Inserarea este acceptată doar pentru un număr egal de parametri ce sunt în memorie şi ce provin din aceeaşi tip şi metodă de transformare.

Ştergeţi parametrii

Şterge numele parametrilor şi setează valorile tuturor parametrilor la 0.0. Pentru această operaţie se cere confirmare.