În această secţiune puteţi transforma cotele punctelor (H) dintr-un sistem într-altul utilizând o transformare 1D.

Metoda de transformare

Despre cum trebuie aleasă metoda de transformare citiţi pagina Recomandări.

Parametri

Parametrii pot fi introduşi manual, încărcaţi dintr-un fişier, sau prin copiere dintr-o altă căsuţă cu parametri. Descrierea butoanelor şi a meniului contextual al căsuţei cu grupul de parametri le găsiţi la Comenzile căsuţei cu grupul de parametri.

  Fişierul cu parametri trebuie să conţină 6 linii pentru prima metodă de transformare cu următoarele informaţii:
 1. text cu descrierea parametrilor de transformare;
 2. translaţia pe est (Te);
 3. translaţia pe nord (Tn);
 4. translaţia pe cotă (Tz);
 5. rotaţia pe x (est) Re în secunde sexa;
 6. rotaţia pe y (nord) Rn în secunde sexa.
  Pentru a doua metodă de transformare fişierul cu parametri trebuie să conţină 2 linii cu următoarele informaţii:
 1. text cu descrierea parametrilor de transformare;
 2. translaţia pe cotă (Tz).

Inversarea parametrilor poate fi făcută doar pentru metoda "translaţie pe cotă (1 parametru)". Pentru metoda "rotaţie plan 3D (5 parametri)" se poate aplica transformarea inversă folosind parametrii transformării directe.

În secţiunea Calcul Parametri din programul principal puteţi calcula şi salva în fişier aceşti parametri.

Tabele cu coordonate

În cele două tabele coordonatele punctelor pot fi introduse: manual, încărcate dintr-un fişier sau prin copiere dintr-un alt tabel. Coordonatele din tabele pot fi salvate în fişier sau pot fi exportate către Microsoft Word sau Microsoft Excel. Descrierea butoanelor şi a meniului contextual al tabelelor le găsiţi la Comenzile tabelelor cu coordonate.

Un punct din tabel este considerat valid doar dacă sunt introduse denumirea acestuia (număr punct) şi coordonatele (N,E,H).

Butonul Transformaţi →

Prin utilizarea acestui buton punctele tabelului din stânga sunt transformate conform metodei de transformare selectate şi apoi scrise în tabelul din dreapta.

Butonul ← Transformaţi

Prin utilizarea acestui buton punctele tabelului din dreapta sunt transformate conform metodei de transformare selectate folosind transformarea inversă şi apoi scrise în tabelul din stânga.

Butonul este activ doar pentru transformările ce suportă calculul în sens invers folosind parametrii transformării directe.

Informaţii despre modul cum sunt făcute transformările le găsiţi la Formule utilizate.