În această secţiune puteţi transforma coordonatele (N, E) ale punctelor dintr-un sistem într-altul utilizând o transformare 2D.

Metoda de transformare

Despre cum trebuie aleasă metoda de transformare citiţi pagina Recomandări.

Parametri

Parametrii pot fi introduşi manual, încărcaţi dintr-un fişier sau din baza de date EPSG sau prin copiere dintr-o altă căsuţă cu parametri. Descrierea butoanelor şi a meniului contextual al căsuţei cu grupul de parametri le găsiţi la Comenzile căsuţei cu grupul de parametri.

  Fişierul cu parametri trebuie să conţină un număr de linii egal cu numărul de parametri + 1 cu următoarele informaţii:
 1. text cu descrierea parametrilor de transformare;
 2. origine de rotaţie pe est (Eo) (dacă este cazul);
 3. origine de rotaţie pe nord (No) (dacă este cazul);
 4. translaţia pe nord (Tn);
 5. translaţia pe est (Te);
 6. rotaţia în secunde sexa;
 7. factor de scara pe ambele axe sau pe est (Se) în cazul metodelor 3 şi 4 în ppm;
 8. factor de scara pe axa nord (Sn) în cazul metodelor 3 şi 4 în ppm;
 9. coeficient de neortogonalitate în cazul metodei 4.

Inversarea parametrilor poate fi făcută doar pentru metodele "transformare conformă 2D Helmert (4 parametri)" şi "transformare afină 2D neortogonală (6 parametri)". Pentru celelalte metode se poate aplica transformarea inversă folosind parametrii transformării directe.

În secţiunea Calcul Parametri din programul principal puteţi calcula şi salva în fişier aceşti parametri.

Tabele cu coordonate

În cele două tabele coordonatele punctelor pot fi introduse: manual, încărcate dintr-un fişier sau prin copiere dintr-un alt tabel. Coordonatele din tabele pot fi salvate în fişier sau pot fi exportate către Microsoft Word sau Microsoft Excel. Descrierea butoanelor şi a meniului contextual al tabelelor le găsiţi la Comenzile tabelelor cu coordonate.

Un punct din tabel este considerat valid doar dacă sunt introduse denumirea acestuia (număr punct) şi coordonatele (N, E). Dacă cota H este omisă atunci se consideră valoarea acesteia ca fiind 0.000.

Butonul Selectaţi numărul de axe

Selectaţi din listă sistemul de proiecţie cu 2 sau 3 axe, respectiv coordonate (N,E) sau (N,E,H).

Butonul Transformaţi →

Prin utilizarea acestui buton punctele tabelului din stânga sunt transformate conform metodei de transformare selectate şi apoi scrise în tabelul din dreapta.

Butonul ← Transformaţi

Prin utilizarea acestui buton punctele tabelului din dreapta sunt transformate conform metodei de transformare selectate folosind transformarea inversă şi apoi scrise în tabelul din stânga.

Butonul este activ doar pentru transformările ce suportă calculul în sens invers folosind parametrii transformării directe.

Informaţii despre modul cum sunt făcute transformările le găsiţi la Formule utilizate.