• ProfLT

  Profile longitudinale și transversale

ProfLT este un program folosit în topografie și care oferă o serie de facilități în ceea ce privește configurarea, modificarea, desenarea și așezarea în pagină a profilelor longitudinale ale terenului, cât și a secțiunilor transversale.

Programul a fost creat pentru a funcționa în mediul AutoCAD, BricsCAD, ZWCAD sau GstarCAD. S-a optat pentru această soluție pentru a beneficia și de funcțiile specifice oferite de programele CAD. Aplicația ProfLT permite inserarea punctelor dintr-un fișier de coordonate, iar pe baza codurilor acestor puncte sau a modelului tridimensional, programul generează profilele longitudinale și transversale.

Opțiunile de configurare permit modificarea modelelor predefinite pentru profile, dar și salvarea unor modele noi. Astfel, fiecare utilizator are posibilitatea să particularizeze în funcție de cerințele lucrării.

Simplu

Ușor de învățat și de folosit

Personalizare ușoară

Configurabil conform cerințelor clienților

Set complet de unelte

Funcționalități multiple pentru orice proiect

Rapid

Proiecte realizate în cel mai scurt timp

Compatibilitate extinsă

Funcționează cu AutoCAD, BricsCAD, ZWCAD și GstarCAD

Suport tehnic

Actualizări constante și asistență rapidă

Caracteristici-cheie ale ProfLT

ProfLT este compatibil cu programele AutoCAD, BricsCAD, ZWCAD și GstarCAD.

Interfață modernă și prietenoasă, ușor de personalizat pentru a se integra în aplicația CAD pe care o utilizați.

Interfață modernă și prietenoasă, ușor de personalizat pentru a se integra în aplicația CAD pe care o utilizați.

Aplicația conține șabloane pentru diferite tipuri de proiecte (drumuri, linii electrice aeriene, canalizări, ape) și este ușor de configurat de către utilizator.

Programul ProfLT permite inserarea punctelor dintr-un fișier de coordonate și salvarea coordonatelor în fișiere.

ProfLT permite realizarea profilelor longitudinale folosind o polilinie 2D sau o polilinie 3D, modificarea profilelor, unirea și previzualizarea profilelor, desenarea rapidă sau cu așezare în planșă.

Realizarea profilelor transversale dintr-o linie, polilinie 2D sau 3D, modificarea și previzualizarea acestora, conectarea profilelor transversale la un profil longitudinal, desenarea rapidă sau cu așezare în planșă.

Automatizări precum crearea profilelor longitudinale după codurile punctelor, unirea punctelor după codul punctelor, crearea profilelor transversale după identificarea automată a punctelor.

Realizarea profilelor longitudinale și transversale pe modelul 3D. Modelul 3D este realizat cu programul TopoLT.

Calculul cotelor proiectate și a declivităților în profilul longitudinal.

Descarcă și încearcă ProfLT, gratuit pentru 10 de zile!

 • Generarea profilelelor longitudinale utilizând polilinii 2D cu puncte, polilinii 3D sau model 3D.
 • Generarea automată a profilelor longitudinale și transversale folosind codurile punctelor.
 • Desenarea punctelor dintr-un fișier de coordonate.
 • Unirea automată a punctelor laterale față de axul profilului longitudinal conform listei de coduri introduse la configurare.
 • Conține funcții de modificare a profilelor precum unirea și deconectarea acestora, recalcularea, orientarea lor, kilometraje transversale, inversare sens profil.
 • Modele predefinite pentru tipurile de profile longitudinale și transversale (model drumuri, LEA-Linii Electrice Aeriene sau HVL – High Voltage Lines, Canalizări și Ape).
 • Posibilitatea de salvare a unui model propriu pentru un profil longitudinal și/sau transversal.
 • Opțiunile de configurare acoperă o gamă variată de situații referitoare la modul de generare și de desenare a profilelor. Rubricile profilelor pot fi aranjate conform specificului lucrării, poate fi ales formatul pentru planșele cu profile longitudinale și transversale.
 • Permite previzualizarea profilelor înainte de desenare.
 • Desenarea rapidă a profilelor longitudinale și transversale.
 • Așezarea și desenarea în pagină a profilelor în funcție de tipul de imprimantă selectat.
 • Calcularea cotelor proiectate și desenarea textelor cotelor proiectate.
 • Exportarea profilelor transversale în fișiere specifice Micropiste sau SdrMap.
 • Programul ProfLT funcționează în limba română și în limba engleză.

ProfLT – Licență comercială nouă 1 an

200€

Abonament anual

Prețurile nu includ TVA.

ProfLT – Licență comercială nouă 3 ani

600€

Abonament 3 ani

Prețurile nu includ TVA.

Achiziționați ProfLT la pachet cu aplicația CAD favorită

Alte produse

TopoLT

Desenarea planurilor topografice și cadastrale

TransLT

Calculează parametrii de transformare între două sisteme de coordonate.

Pachet TopoLT + ProfLT + TransLT

Un singur pachet avantajos