• TopoLT

  De peste 25 de ani pentru topografi

NOU!

TopoLT a fost actualizat conform noului regulament ANCPI, Ordinul 600/2023.

TopoLT este un program ce conține unelte pentru aplicații 2D sau 3D și o serie de facilități de configurare a elementelor desenate, utile la realizarea de planuri topografice sau cadastrale, de modele tridimensionale al terenului și ale curbelor de nivel, la calcularea volumelor de săpătură și umplutură, la georeferențierea imaginilor raster, cât și la printarea automată.

TopoLT rulează împreună cu AutoCAD, BricsCAD, ZWCAD sau GstarCAD, utilizând funcţiile de desenare ale acestor programe, la care se adaugă funcţiile specifice necesare pentru realizarea planurilor topografice şi cadastrale în format digital conform standardelor de proiectare. 

Cu o tradiție de peste 25 de ani, TopoLT este cea mai veche aplicație de topografie din România, creată pentru a ajuta inginerii topografi la realizarea lucrărilor topografice și cadastrale. TopoLT reprezintă o soluție completă pentru proiectele de topografie și cadastru, în prezent incluzând și funcții pentru cadastru general.

Rapid

Proiecte realizate în cel mai scurt timp

Set complet de unelte

Funcționalități bogate pentru orice proiect

Compatibilitate extinsă

Funcționează cu AutoCAD, BricsCAD, ZWCAD și GstarCAD.

Simplu

Ușor de învățat și de folosit

Personalizare ușoară

Configurabil conform cerințelor voastre

Suport tehnic

Actualizări constante și asistență rapidă

Caracteristici-cheie ale TopoLT

TopoLT este compatibil cu programele AutoCAD, BricsCAD, ZWCAD și GstarCAD.

Interfață modernă și prietenoasă, ușor de personalizat pentru a se integra în aplicația CAD pe care o utilizați.

Configurarea programului a fost gândită să asigure o gamă variată de situații și să fie ușor de personalizat.

Fişierul de interpretare a codurilor și cel de layere se pot personaliza de către fiecare utilizator. Acestea ajută la automatizarea procesului de import puncte și desenare.

Programul permite raportarea coordonatelor dintr-un fisier sau echipament topografic, transmiterea coordonatelor din desen către echipamentul topografic, refacerea și generarea tabelului cu coordonate.

Aplicația permite calcule topografice. De exemplu, pot fi calculate coordonatele punctelor radiate ca puncte polare, cât şi prin intersecţii înainte.

În TopoLT se poate realiza modelul 3D al terenului și al curbelor de nivel la diferite echidistanțe, tăierea sau mutarea modelului 3D, vizualizarea acestuia.

TopoLT permite calcularea volumului ce se formează între un model 3D şi un plan de cotă sau volumul ce se formează între două modele 3D și afișarea valorilor pentru săpătură și umplutură.

Programul conține funcții pentru Cadastru General și Cadastru Sporadic și permite realizarea de verificări riguroase pentru lucrări fără erori. TopoLT generează fișierele CPxml/CGxml, generează fişier sector cadastral SCxml, desenează PAD şi completează automat documente.

TopoLT permite generarea de parcele noi, detașări simple și multiple folosind diferite metode pentru detașare (paralelă, paralelă cu o direcție, perpendiculară, proporțională, printr-un punct obligat, deschidere obligată), recalcularea suprafețelor parcelelor, afișarea tabelului cu parcelele generate.

Programul TopoLT permite georeferențierea imaginilor și salvarea imaginilor georeferențiate, tăierea, repoziționarea, redimensionarea sau unirea mai multor imagini.

Folosind această comandă se pot desena în Google Earth poligoane (polilinii închise), trasee (polilinii deschise) şi puncte folosind modele de transformări de coordonate. La instalare sunt predefinite modelele de transformare uzuale pentru România.

În TopoLT se poate desena automat caroiajul și este posibilă automatizarea printării, crearea de View-uri cu planșe, încărcarea numărului planșei și desenarea acesteia ținând cont de formatul hârtiei și tipul imprimantei.

Programul conține funcții pentru renumerotarea punctelor, optimizarea textelor, unirea punctelor după cod, schimbarea cotei și inserarea automată a punctelor.

Aplicația conține funcții pentru interpolarea punctelor, introducerea de puncte noi și căutarea acestora în desen, mutarea și ascunderea textului unui punct, redenumirea, schimbarea cotei sau codului unui punct.

TopoLT permite crearea cadastrului UAT și implicit a sectoarelor cadastrale prin importul tuturor fișierelor CGxml ale unui UAT, compararea suprafeţelor imobilelor cu cele din titlurile de proprietate din baza de date extrasă din DDAPT, salvarea numerelor poştale într-un fişier cu formatul CSV ce poate fi importat în RENNS.

Programul permite realizarea documentațiilor pentru cadastru sporadic, desenanarea imobilelor în Google Earth, introducerea automată a codurilor poștale, atașarea automată a actelor scanate ale persoanelor, imobilelor sau alte acte specifice cadastrului sporadic, căutarea și preluarea informațiilor despre parcele, titluri de proprietate din baza de date extrasă din DDAPT.

Programul permite realizarea unui sector cadastral pentru verificările efectuate de primării, posibilitatea de a executa lucrări de cadastru general în intravilan, inclusiv pentru unităţile individuale (apartamente), introducerea automată a codurilor poştale folosind pentru identificare datele adresei, căutarea şi preluarea informaţiilor despre parcele, titluri şi proprietari din baza de date extrasă din DDAPT și altele.

TopoLT permite introducerea rapidă a imaginilor georeferențiate dintr-un folder. Se pot desena toate imaginile găsite într-un anumit folder sau, prin selectarea zonei de interes, programul va încărca doar imaginile necesare și le va decupa.

Programul permite desenarea de imagini descărcate de pe servere online și amplasarea lor în desen în zona selectată. Sunt disponibile multiple surse de imagini iar imaginile sunt transformate în sistemul de coordonate al desenului.

Descarcă și încearcă TopoLT, gratuit pentru 10 de zile!

 • Raportează direct în desen fișierul de coordonate, raportează direct coordonatele din stația totală sau transmite coordonate din desen către stația totală.
 • La raportare, textele punctelor pot fi optimizate în așa fel încât să nu existe suprapuneri între ele sau față de celelalte entități aflate în apropierea punctului.
 • Codurile punctelor sunt traduse conform fișierului de interpretare a codurilor definite de utilizator.
 • Se pot introduce grafic puncte cu sau fără cote, acestea din urmă putând fi obținute și prin interpolare.
 • Se pot introduce automat puncte pentru entitățile din desen (linii, polilinii, arce etc.) ce nu au puncte la capete.
 • Pot fi calculate coordonatele punctelor radiate (puncte polare), inclusiv cu posibilitatea importului de măsurători de la majoritatea stațiilor totale cunoscute.
 • Pot fi recepționate măsurători pe portul serial de la un instrument.
 • Se pot face selecții ale punctelor după cod sau se pot modifica codurile punctelor.
 • În desen pot fi extrase coordonatele punctelor și salvate în diferite formate, inclusiv în formatele definite la instrumente (stații totale) sau în formate definite de utilizator.
 • Se pot crea tabele de coordonate pentru punctele selectate, inclusiv tabel separat pentru punctele de stație.
 • Se poate crea modelul 3D al terenului și curbele de nivel, se pot calcula volume fără niciun fel de restricție (volumul obținut prin intersecția unei suprafete 3D cu un plan sau volumul dintre două suprafețe 3D de orice formă grid sau triunghiuri).
 • Modelele 3D pot fi tăiate sau unite.
 • Se pot vizualiza tridimensional entitțile dintr-un desen cu randare în timp real, pot fi salvate filme AVI cu corpurile tridimensionale în mișcare, pot fi salvate imagini, pot fi vizualizate fișiere 3ds, se pot atașa texturi la corpurile 3D, inclusiv cu atașarea unor imagini în coordonate pentru o vizualizare fotorealistă a modelelor 3D. Vizualizarea este valabilă și pentru funcțiile de creare a modelului 3D și de calcul de volume.
 • Pot fi transformate imagini raster pentru a realiza corelarea acestora cu sistemul de coordonate al planului. De asemenea, imaginile raster pot fi atât tăiate, cât și încadrate odată cu efectuarea transformării. Imaginile raster pot fi salvate în diferite formate, formatul de culori putând fi schimbat.
 • Se pot insera automat simboluri punctiforme de tip bloc .dwg sau shape după codul punctului, interpretarea codurilor fiind dată de fișierul în care sunt definite codurile.
 • Se pot scala, roti sau șterge simbolurile punctiforme automat după codurile punctelor.
 • Se pot schimba automat simbolurile liniare (tipurile de linii) conform fișierului de interpretare a codurilor.
 • Se pot detașa suprafețe folosind metodele cunoscute din cadastru pentru detașări, respectiv: paralelă, paralelă cu o direcție, perpendiculară, proporțională, printr-un punct obligat și detasare cu deschidere obligată.
 • Se poate desena automat caroiajul.
 • Se pot crea planșe numerotate pentru a putea face vizualizări sau printări planșă cu planșă pentru cazul planșelor înlănțuite.
 • Se poate desena automat planșa cu chenar și cartuș ținând cont de spațiul de printare al imprimantei și de formatul hârtiei.
 • Desenează poligoane, trasee sau puncte în Google Earth folosind pentru aceasta librăria TransLT, un alt produs al firmei noastre.
 • Transformă coordonatele punctelor folosind modele TransLT.
 • Configurarea programului a fost gândită să asigure o gamă cât mai largă de situații.
 • Programul funcționează în mai multe limbi și poate fi tradus de utilizator în orice limbă.

TopoLT V16
Licență comercială nouă 1 an

550€

Abonament anual. Prețul nu include TVA.

Prețul include funcționalitățile pentru cadastru sporadic. Funcționalitățile pentru cadastru sistematic sunt oferite gratuit.

TopoLT V16
Licență comercială nouă 3 ani

1650€

Abonament anual. Prețul nu include TVA.

Prețul include funcționalitățile pentru cadastru sporadic. Funcționalitățile pentru cadastru sistematic sunt oferite gratuit.

Achiziționați TopoLT la pachet cu aplicația CAD favorită

Alte produse

ProfLT

Desenarea profilelor longitudinale și transversale

TransLT

Calculează parametrii de transformare între două sisteme de coordonate.

Pachet TopoLT + ProfLT + TransLT

Un singur pachet avantajos