Istoricul versiunilor

TopoLT

TopoLT V14

Îmbunătăţiri:

 • A fost introdusă librăria TransLT V14.
 • A fost introdus serviciul de actualizare.
 • A fost introdusă comanda TabRel pentru desenarea tabelului cu inventarul încăperilor unei construcţii.
 • Au fost introduse comenzile GenCM şi SubLink.
 • A fost introdus tipul (info) pentru codurile punctelor. Cu acest tip se pot declara coduri ce conţin o informaţie ce va scrisă în atributul blocului ce se inserează. Acest tip de cod poate fi folosit pentru bornele kilometrice, numerele poştale, etc..
 • Posibilitatea de a deschide fişierul creat de comanda „Salvează documentaţie” din fereastra GenCP.
 • În fereastra GenSC lista de mesaje a fost schimbată în listă cu noduri şi s-au introdus comenzi noi în meniul contextual al acesteia.
 • A fost introdusă posibilitatea de a seta mesajele de atenţionare ca fiind acceptate pentru fiecare imobil în parte. Gestionarea acestor mesaje poate fi făcuta într-o coloană nou introdusă în tabelul sectorului cadastral.
 • A fost introdusă posibilitatea de a desena etichetele parcelei în afara poliliniei parcelei în cazul în care suprafaţa parcelei este de 4 ori mai mică decât suprafaţa ocupată de textele etichetelor. Această setare poate fi făcută la Opţiuni generare documente cadastrale în secţiunea salvare în desen.
 • În tabelul sectorului cadastral din fereastra GenSC la selectarea căsuţei cu numărul titlului de proprietate a fost introdusă posibilitatea de a vizualiza sau nu fişierul PDF asociat sau identificat. Vizualizarea este făcuta într-o fereastra TopoLT folosind controlul ActiveX al Acrobat Reader-ului. Această funcţionalitate este valabilă doar dacă aplicaţia Acrobat Reader este instalată.
 • La căutarea imobilelor dintr-un sector cadastral a fost adăugat filtrul de căutare a imobilelor după numărul de subparcele ale parcelei TEREN.
 • În fereastra GenSC pentru toate ferestrele de editare a proprietăţilor unui imobil (descriere imobil, titulari persoane, acte, înscrieri şi contestaţii) a fost introdusă modalitatea de a deschide simultan aceste ferestre pentru unul sau mai multe imobile.
 • A fost scurtat timpul de verificare a sectorului cadastral de aproximativ două ori prin folosirea mai multor fire de execuţie simultană.
 • A fost scurtat timpul de salvare a documentelor sectorului cadastral de aproximativ trei ori prin folosirea mai multor fire de execuţie simultană.
 • La comanda GenCM a fost introdusă posibilitatea de a salva cererile sau declaraţiile imobilelor într-un fişier PDF.
 • În fereastra GenSC şi în fereastra GenCM a fost introdusă posibilitatea de a înlocui datele persoanelor din tot tabelul.
 • În fereastra GenSC a fost introdusă posibilitatea asocierii ca act scanat la descrierea imobilului a fişei de date a imobilului (Anexa nr. 5) semnată de titulari. Ataşarea poate fi făcută manual sau automat în tot tabelul, identificarea automată a fişierelor este făcută după atributul text FD şi după identificatorul teren din numele fişierelor. La generarea documentelor ce conţin fişa de date a imobilului, dacă aceasta există ataşată la imobil, se va utiliza fişa de date semnată în locul celei generate de program.
 • La opţiuni TopoCfg – Secţiunea Puncte – „Opţiuni la raportare puncte” a fost adăugată posibilitatea de rupe sau nu liniile şi poliliniile ce trec pe lângă puncte.
 • În fereastra de vizualizare 3D, la afişarea fără panoul de opţiuni şi la vizualizarea pe ecran complet, butoanele de operare sunt disponibile şi sunt afişate temporar la fiecare trecere cu mouse-ul peste ele. Tot aici a fost schimbat butonul de arătare şi de ascundere a panoului de opţiuni.
 • A fost schimbată versiunea fişierelor SCxml si CMxml la versiunea 14 pentru a diferenţia aceste fişiere de cele din versiunea precedentă. A fost adăugată opţiunea ca la previzualizarea fişei de date a imobilului să fie adăugate sau nu actele scanate.
 • La comanda GenSC a fost adăugată opţiunea de a salva într-un director doar actele ataşate imobilelor în fişiere PDF.
 • A fost adăugată comanda GenUAT pentru generarea şi gestionarea cadastrului pentru un UAT.
 • La comanda GenUAT a fost adăugată posibilitatea de a desena numerele poştale în Google Earth.
 • La comanda GenUAT a fost adăugată posibilitatea de a salva numerele poştale într-un fişier cu formatul CSV, fişier ce poate fi importat în RENNS (Registrul Electronic Naţional al Nomenclaturilor Stradale).
 • În fereastra de preluare a parcelelor din baza de date extrasă din DDAPT a fost introdusă posibilitatea de vizualiza un raport cu toate titlurile de proprietate.
 • A fost schimbat designul iconiţelor cu adaptarea acestora la fundalul închis sau deschis.
 • A fost introdusă afişarea comenzilor în ribon în programul CAD.
 • A fost făcute adaptările pentru funcţionarea în Windows 11.
 • Adaptare pentru BricsCAD V22 şi ZwCAD 2022.
 • Această versiune a fost realizată folosind ultimele versiuni de medii de dezvoltare integrate utilizate de firma noastră pentru dezvoltarea aplicaţiilor software.

TopoLT V13.0.0.58 – V13.0.0.64

Erori:

 • A fost eliminată imposibilitatea de a salva imagini tif pe 32 biţi.

Pentru clienţii din România

Erori:

 • La importul fişierelor CGxml localitatea era setată ca neidentificată la adresele persoanelor din Mun. Bucureşti.

Îmbunătăţiri:

 • La verificarea sectorului cadastral s-au introdus mesaje de atenţionare pentru imobilele ce au numere IE, numere CF sau numere cadastrale identice. Tot aici s-au introdus mesaje de atenţionare pentru persoanele ce au adresa în afara României şi pentru persoanele ce nu au localitatea identificată.
 • La ştergerea înscrierilor imobilelor sectorului cadastral s-a introdus posibilitatea de a se evita ştergerea unor înscrieri introduse într-un anumit interval de timp.
 • În tabelele ferestrei de vizualizare a înscrierilor în cartea funciară a fost introdusă coloana cu cererile şi data acestora, informaţii utile pentru verificări.
 • La comenzile sectorului cadastral a fost introdusă posibilitatea de a compara imobilele sectorului cadastral cu imobilele unui alt sector cadastral, identificarea poate fi făcută după numărul IE sau după identificatorul teren. Comandă utilă pentru integrarea modificărilor din cadastru sporadic în documentele tehnice finale. Descrierea modului de lucru pentru această operaţiune o găsiţi la comanda GenSC.
 • La comenzile sectorului cadastral a fost introdusă posibilitatea de a căuta imobile folosind anumite criterii de căutare.
 • La Opţiuni generare documente cadastrale în secţiunea salvare documente pentru sectorul cadastral, a fost introdusă posibilitatea de a introduce numele directoarelor în care se vor salva anexele. Setarea este utilă pentru a departaja livrările parţiale de livrarea finală.
 • La comenzile sectorului cadastral în fereastra GenSC a fost introdusă posibilitatea de a salva într-un fişier SCxml imobilele identificate în lista de mesaje.

TopoLT V13.0.0.54

Îmbunătăţiri:

 • A fost introdusă librăria TransLT V6.
 • A fost introdusă o nouă comandă MIpct pentru introducerea multiplă a punctelor grafice.

TopoLT V13.0.0.41 – V13.0.0.53

Pentru clienţii din România

Erori:

 • A fost eliminată o eroare ce apărea la folosirea comenzii GenSC în cazul desenării sectorului cadastral fără identificator teren.
 • A fost eliminată imposibilitatea de a seta proprietăţile layer-elor ce conţineau paranteze pătrate în numele acestora. Numele implicite ale layer-elor sectorului cadastral acum conţin parantezele pătrate.
 • A fost eliminata o eroare ce apărea la dezgheţarea layer-ului curent.
 • A fost eliminată eroarea privind setarea grosimilor liniilor la 0.0 pentru layer-ele create de program, acum acestea sunt create cu grosimea “Default”.
 • A fost eliminată o eroare de citire a datelor referitoare la reprezentatul legal al unei persoane juridice şi a datelor cu informaţiile suplimentare din fişierele CPxml şi CGxml.
 • A fost eliminată o eroare de desenare a punctelor în Google Earth.
 • În fişierele PDF textele despărţite cu caracterul “-” nu erau trecute pe rândul următor atunci când acestea nu aveau suficient spaţiu în căsuţa tabelului.

Îmbunătăţiri:

 • La desenarea poliliniei de contur a sectorului cadastral din fereastra GenSC acum se desenează şi numărul sectorului cadastral prin inserarea blocului “NrSC.dwg”.
 • Secţiunile ferestrei Opţiuni generare documente cadastrale au fost reconfigurate pentru a se asigura un acces mai uşor către setările dorite.
 • Completarea fişierului de ajutor cu descrierea ferestrei de preluare a parcelelor din baza de date extrasă din DDAPT.
 • În fereastra de preluare a parcelelor din baza de date extrasă din DDAPT a fost introdusă posibilitatea de a ordona parcelele identificate după: numărul tarlalei, numărul parcelei şi după suprafaţa parcelei.
 • La programul de instalare pe 32 biţi a fost adăugat driver-ul “Access Database Engine”.

TopoLT V13.0.0.40

Îmbunătăţiri:

 • Adaptare pentru BricsCAD V21.

TopoLT V13.0.0.38

Pentru clienţii din România

Îmbunătăţiri:

 • În meniul contextual pentru vizualizarea documentelor cadastrale a unui imobil din fereastra GenSC a fost introdusă comanda de vizualizare a titlului de proprietate. Tot la această comandă a fost schimbată vizualizarea raportului rezultat la ataşarea fişierelor cu actele scanate, acum raportul este prezentat în fereastra de mesaje. A fost introdus un nou buton prin care fereastra este deplasată în colţul din dreapta sus a ecranului şi este setată de a sta tot timpul în faţă, cu acelaşi buton se poate reveni.
 • La comanda GenSC au fost introduse noi funcţionalităţi referitoare la lucrul cu bazele de date ce sunt extrase din DDAPT. Acum se pot căuta şi prelua parcele din baza de date DDAPT specifică unui UAT, pot fi importate date pentru a completa informaţiile despre imobile, persoane, acte şi înscrieri, şi la final se poate face o verificare comparativă între datele sectorului cadastral şi datele identificate din baza de date.
 • Funcţionalitatea referitoare la preluarea parcelelor din baza de date extrasă din DDAPT poate fi folosită separat prin apelare din icoana instalată pe desktop ori din meniul de start al Windows-ului sau prin deschiderea cu TopoLT a unui fişier cu extensia mdb.

TopoLT V13.0.0.14 – V13.0.0.37

Îmbunătăţiri:

 • În tabele a fost introdusă marcarea rândului curent şi a celulei din capul de tabel a coloanei curente.
 • Pentru comenzile de dimensionare a poliliniilor DimPl şi MDimPl pentru unele texte a cotărilor ce sunt scrise sub un unghi ce le fac dificil de citit s-a aplicat rotirea acestora pentru a putea fi citite cu uşurinţă.
 • La comanda HasPl au fost eliminate din a fi haşurate textele etichetelor dacă acestea există şi sunt ataşate poliliniei.
 • La comanda de detaşare multiplă MDetas a fost introdusă precizia pentru acceptarea ultimei polilinii.
 • A fost introdusă comanda MRefLink pentru a reface legătura dintre polilinii (parcele) şi textele ce descriu parcelele.
 • La căutarea şi la înlocuirea textelor din tabele a fost introdusă posibilitatea de a face căutarea sau înlocuirea textului în rubricile selectate.

Pentru clienţii din România

Erori:

 • A fost eliminată o eroare ce apărea la desenarea sectorului cadastral în desenul CAD.
 • La comanda GenSC a fost eliminată inversarea ce apărea între intravilan şi extravilan la ştergerea din tabel a imobilelor din intravilan sau extravilan.
 • A fost corectata scrierea în fişierele CGxml pentru evitarea unor mesaje de eroare şi de atenţionare din eTerra.
 • Una din parcele era omisă de la verificarea existenţei suprapunerilor interioare parcelei.
 • Selecţia entităţilor din programul CAD era inversată la utilizarea comenzii GenSC.
 • În anexa cu registrul cadastral al imobilelor nu erau scrise în tabel notările ce nu aveau referinţe către titulari.
 • La anexa cu registrul cadastral al imobilelor nu erau scrise corect observaţiile persoanelor.

Îmbunătăţiri:

 • Pentru imobilele din tabelul comenzii GenSC a fost introdusă posibilitatea de a vizualiza în format PDF fişa imobilului sau din registrul cadastral pagina imobilului selectat. Pentru vizualizare este necesar să aveţi instalat un program de vizualizare a fişierelor PDF.
 • La comanda GenSC la salvarea documentelor cadastrale a fost introdusă posibilitatea de a crea o arhivă ZIP cu fişierele CGXML şi cu fişierele PDF cu fişele de date ale imobilelor, arhivă ce poate fi folosită la încărcarea imobilelor în eTerra. Setarea o găsiţi în fereastra Opţiuni generare documente cadastrale la secţiunea Sector cadastral.
 • La comanda GenSC a fost îmbunătăţită funcţia de identificare a imobilelor la preluarea în tabel a fişierelor CGxml în sensul că prima dată se face căutarea în tot tabelul după identificatorul teren, respectiv IE pentru cadastrale existente din eTerra, şi apoi se caută după restul de informaţiilor disponibile.
 • La Opţiuni generare documente cadastrale în secţiunea Sector cadastral a fost introdusă o setare privind filtrarea textelor cu menţiunile parcelelor sau observaţiile imobilelor la importul din fişierele CGxml. Tot în această secţiune la „Salvarea în desenul CAD” la desenarea informaţiilor suplimentare au fost introduse în plus setări pentru adăugarea următoarelor informaţii: identificator electronic, număr cadastral şi număr de carte funciară. În secţiunea Desene în Google Earth la afişarea informaţiilor despre imobile a fost introdusă setarea pentru adăugarea într-o singură linie a informaţiilor despre identificator electronic, număr cadastral şi număr de carte funciară.
 • Comanda de renumerotare cadastrală a parcelelor din fereastra comenzii GenSC a fost îmbunătăţită prin introducerea posibilităţii de muta textele cu identificatorul teren.
 • A fost îmbunătăţită funcţia de desenare în programul CAD a comenzii GenSC în sensul că acum sunt desenate mai rapid entităţile polilinii ce sunt folosite la încadrarea textului.
 • La Opţiuni generare documente cadastrale în secţiunea Sector cadastral la „Salvarea documentelor cadastrale” a fost introdusă o setare privind modul de scriere în anexe la descrierea imobilului a numărului de CF şi a numărului cadastral.
 • Unele mesaje de eroare au fost schimbate în mesaje de atenţionare la verificarea sectorului cadastral. La Opţiuni generare documente cadastrale în secţiunea Sector cadastral a fost schimbată lista cu mesajele ce pot fi filtrate la verificarea sectorului cadastral.
 • În anexa nr. 2 cu registrul cadastral al imobilelor la descrierea imobilului a fost introdusă coloana “Suprafaţă parcelă (mp)” conform cerinţelor din regulamentul ANCPI actualizat din date de 03.06.2020. A fost introdusă setarea referitoare la grosimile liniilor pentru layer-e, culorile implicite au fost modificate pentru respectarea cerinţelor din regulament.
 • Fereastra comenzii GenSC a fost modificată pentru a mări spaţiul ocupat de tabel. Setările despre lucrare şi despre sectorul cadastral pot fi accesate în panoul retractabil aflat pe latura din partea stângă a ferestrei. Informaţiile sumare despre lucrare sunt afişate centrat în partea de sus a ferestrei.
 • La verificarea sectorului cadastral a fost introdus încă un tip de verificare, se verifică dacă în interiorul sectorului cadastral au rămas zone neacoperite. Pentru cazurile sectoarelor cadastrale de acest tip, cu insule în interior, se poate trece peste semnalarea acestei erori folosind de la setări filtrarea mesajelor.
 • La comanda GenSC acum se pot salva fişiere CGxml ce nu au înscrieri pentru a debloca posibilitatea utilizării acestora cu comanda GenCP pentru întocmirea documentaţiilor pentru cadastru sporadic.
 • Fereastra de verificare a sectorului cadastral poate fi andocată în fereastra comenzii GenSC.
 • La salvarea documentelor cadastrale cu comanda GenSC a fost introdusă posibilitatea de a salva opisul alfabetic al deţinătorilor (Anexa nr. 3) în fişier cu formatul XLS. Salvarea poate fi făcută doar dacă aveţi instalat programul Microsoft Excel.
 • Pentru verificarea parcelelor a fost introdusă o nouă setare referitoare la distanţa minimă dintre punctele unei parcele pentru a se evita erorile ce pot apărea la încărcarea datelor în eTerra. Dacă parcelele conţin segmente cu o lungime sub 1 mm aplicaţia eTerra le elimină ceea ce duce la schimbarea suprafeţei parcelei şi la apariţia unei erori privind diferenţa de suprafaţă.
 • La comanda GenSC a fost introdusă posibilitatea de a bloca coloanele referitoare la descrierea imobilului pentru evitarea modificării acestora doar pentru imobilele identificate la preluarea datelor din fişiere CGxml sau la preluarea datelor din fişier pentru rândul curent.
 • La desenarea în Google Earth a fost introdusă posibilitatea de a afişa titlul de proprietate la informaţiile despre parcele.

TopoLT V13.0.0.13

Îmbunătăţiri:

 • Adaptare pentru ZwCAD 2021.

Pentru clienţii din România

Erori:

 • Au fost eliminate următoarele erori:
  • – la scrierea în fişierele CGxml unele informaţii nu respectau cerinţele aplicaţiei eTerra;
  • – adresele declarate în afara României nu erau interpretate corect la citirea şi la scrierea din fişierele CPxml sau CGxml;
  • – în unele cazuri identificarea poliliniilor era făcută greşit atunci când se actualizau imobilele în desenul CAD.

Îmbunătăţiri:

 • Comanda de renumerotare cadastrală a parcelelor din fereastra comenzii GenSC a fost îmbunătăţită prin introducerea posibilităţii de ajusta dimensiunile benzilor ce sunt folosite la numerotare.
 • Pentru comanda GenSC a fost introdusă posibilitatea de a lucra într-un sector cadastral cu imobile ce au destinaţia terenului diferită, cazul sectoarelor cadastrale ce au imobile în extravilan şi în intravilan. Acum la verificarea sectorului cadastral sunt afişate doar mesaje de atenţionare referitoare la imobilele ce au destinaţia terenului diferită de cea a sectorului cadastral.
 • La setările privind filtrarea mesajelor de eroare a fost adăugată posibilitatea de a evita erorile referitoare la lipsa fişierelor cu actele scanate şi la actele scanate dublate. S-a introdus şi posibilitatea de a evita atenţionările referitoare la actele scanate.
 • A fost schimbat de la setările implicite numărul anexei cu fişa de date a imobilului de la numărul 4 la numărul 5 conform regulamentului ANCPI actualizat.
 • La anexa cu opisul alfabetic al proprietarilor a fost introdusă posibilitatea de a filtra textele observaţiilor despre persoane. Setarea o găsiţi în fereastra Opţiuni generare documente cadastrale la secţiunea Sector cadastral. Tot la aceste opţiuni a fost introdusă setarea privind modul de lucru cu coordonatele punctelor fixate sau nu la numărul de zecimale, setarea o găsiţi la secţiunea General.
 • A fost introdusă posibilitatea de a salva într-un fişier text lista cu mesajele de eroare şi de atenţionare de la verificarea sectorului cadastral.
 • La introducerea adreselor a fost introdusă posibilitatea de a prelua datele din textul cu descrierea suplimentară, cazul fişierelor descărcate din eTerra ce au la adrese un singur text ce este trecut la descrierea suplimentară. Această preluare este făcută doar manual pentru fiecare adresă în parte, operaţiunea necesită o verificare a conversiei de la un text la textele tuturor câmpurilor adresei.
 • La comanda GenSC a fost introdusă posibilitatea de adăuga adrese la persoanele selectate din coloana „TITULARI / PERSOANE” care nu au introdusă adresa. Tot la această comandă a fost îmbunătăţită funcţia de verificare a geometriei parcelelor.
 • A fost introdusă posibilitatea de a aranja fereastra programului CAD şi fereastra GenSC cu aliniere spre stânga în ecran.
 • Au fost făcute testele privind încărcarea fişierelor CGxml create cu comanda GenSC în aplicaţia eTerra.

TopoLT V13.0.0.7

Pentru clienţii din România

Erori:

 • Au fost eliminate următoarele erori:
  • – la conversia fişierelor RTF în PDF în unele cazuri era introdus un spaţiu înaintea caracterelor cu diacritice ce sunt specifice limbii române;
  • – la introducerea textelor pentru numele persoanelor caracterele punct erau eliminate;
  • – în anexa nr. 4 nu erau completate numele titularilor la semnături pentru cazurile când era necesară semnătura acestora;
  • – la citirea din fişier CGXML a înscrierilor pentru unităţile individuale numărul construcţiei era preluat greşit;
  • – a fost oprită posibilitatea de a salva fişiere CGXML cu date invalide.

Îmbunătăţiri:

 • La opţiunile privind generarea documentelor cadastrale la secţiunea “Desene în Google Earth” a fost adăugată opţiunea de a desena sau nu punctele. Valoarea implicită este de a nu se desena punctele.
 • La Opţiunile privind generarea documentelor cadastrale la secţiunea Sector cadastral a fost adăugată opţiunea de a lucra cu puncte sau nu şi de a scrie sau nu CNP-urile sau CUI-urile neidentificate în tabelele anexelor. Tot în această secţiune au fost modificate valorile implicite pentru setările privind scrierea declaraţiei titularilor şi a notei referitoare la datele cu caracter personal pentru “Anexa nr. 4 – Fişa de date a imobilului” pentru ca această anexă să respecte cerinţele ANCPI.
 • Fişierele model pentru anexa “3 – (1.32) – Declaratie identificare imobil.rtf” au fost modificate în conformitate cu ultimele actualizări ale „Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară”.

Notă: După instalarea acestei versiuni este recomandat ca în fereastra Opţiuni generare documente cadastrale să reiniţializaţi configurarea la valorile implicite folosind butonul “Încărcaţi valorile implicite”.

 • A fost mărită viteza de scriere şi citirea a imobilelor din programul CAD la folosirea comenzii GenSC. O mărire semnificativă a acestei viteze o puteţi obţine dacă alegeţi să lucraţi fără puncte topografice.
 • La comanda GenSC a fost introdusă posibilitatea de a renumerota cadastral parcelele, comanda poate fi apelată din meniul contextual al tabelului sectorului cadastral.
 • La salvarea documentelor cadastrale a fost introdusă o nouă comandă prin care se poate crea opisul alfabetic al proprietarilor pentru două sau mai multe sectoare cadastrale. Comanda o puteţi accesa din meniul contextual al butonului “Salvează documente” din fereastra comenzii GenSC.
 • La salvarea sectorului cadastral în desenul CAD pentru datele textuale ataşate la entităţile polilinii a fost crescut numărul de caractere de la un maxim de aproximativ 8.000 de caractere la aproximativ 32.000 caractere prin codarea textului atunci când este necesar. În continuare programul semnalează eroare când datele unui imobil ce vor fi ataşate unei polilinii depăşesc spaţiul de memorie de maxim 16K, limitare impusă de programele CAD.
 • La introducerea datelor pentru lucrările de cadastru s-a introdus posibilitatea de a salva ca date favorite şi date incomplete pentru persoane, acte sau înscrieri. Atunci când sunt solicitate datele favorite, acestea vor fi scrise în câmpurile de date alocate doar dacă conţin valori. Astfel puteţi folosi datele salvate ca favorite ca şablon pentru completarea unor date ce se repetă.
 • Pentru sectoarele cadastrale la selectarea parcelei teren sau a construcţiilor din fereastra cu descrierea imobilului se va face selecţia şi în programul CAD a parcelelor dacă butonul “Focusează şi selectează parcela” este bifat.

TopoLT 13.0.0.0

Erori:

 • A fost eliminată o eroare de comunicare pe portul serial.

Îmbunătăţiri:

 • Adaptare pentru AutoCAD 2021.
 • În tabele a fost introdusă posibilitatea de a căuta şi înlocui texte. Tabelele cu coordonate pot fi salvate şi în formatul PDF.
 • La desenarea curbelor de nivel a fost introdusă posibilitatea de a desena textele curbelor principale în afara modelului 3D. Setarea o găsiţi la configurarea programului în Secţiunea Model 3D – Curbe de nivel.
 • A fost introdusă o nouă comandă ChM3D cu ajutorul căreia puteţi schimba forma modelului 3D folosind linii ce forţează schimbarea pantelor.
 • Au fost îmbunătăţite funcţiile ce utilizează modele 3D.
 • Pentru suprafeţe a fost introdusă setarea de a desena sau nu polilinia ce încadrează textul etichetei la Secţiunea Suprafeţe – Etichete.
 • Corecţii minore legate de afişarea în ferestrele TopoLT.
 • Această versiune a fost realizată folosind ultimele versiuni de medii de dezvoltare integrate utilizate de firma noastră pentru dezvoltarea aplicaţiilor software.

Pentru clienţii din România

Îmbunătăţiri:

 • A fost introdusă o nouă comandă GenSC cu ajutorul căreia puteţi edita şi genera documente pentru un sector cadastral. Comanda poate fi folosită din programul CAD sau din Windows. Datele referitoare la imobilele sectorului cadastral pot fi salvate atât în desenul CAD cât şi în fişier.
 • Pentru persoana autorizată se poate alege fişierul cu semnătura şi ştampila. Imaginea din acest fişier este desenată în anexele sectorului cadastral.
 • A fost introdus formatul de fişier CGxml.
 • La generarea adreselor pentru persoane acum este trecut tipul localităţii (Municipiu, Oraş, Comună, etc.).
 • A fost introdusă posibilitatea de a formata textele cu numele persoanelor şi a străzilor, texte cu majuscule sau cuvinte cu prima literă majusculă.
 • A fost introdusă posibilitatea de a căuta coduri poştale iar pentru lucrul cu sectoarele cadastrale codurile poştale pot fi introduse automat. Codurile poştale au fost preluate din baza de date pusă la dispoziţie de Guvernul României, sursa o găsiţi la https://data.gov.ro/dataset/coduri-postale-romania cu ultima actualizare făcută în anul 2016.
 • La comanda GenCP a fost introdusă posibilitatea de a desena în Google Earth imobilele sau de a le salva în fişier pentru Google Earth. Această posibilitate există şi la comanda GenSC.
 • Pentru operaţiunile cadastrale au fost introduse şi operaţiunile cu unităţile individuale (apartamente). Noile operaţiuni introduse pentru cadastru sporadic sunt: Actualizare date UI, Alipire/Dezlipire UI, Apartamentare, Prima înregistrare UI şi Reapartamentare. Unităţile individuale (apartamente) sunt acceptate şi pentru imobilele sectorului cadastral.
 • La comanda GenCP a fost introdusă posibilitatea de a crea un singur document PDF ce conţine toate documentele care fac parte din documentaţia cadastrală finală.
 • La instalarea în limba română sunt copiate în directorul în care se salvează configurarea fişierele de configurare pentru PAD. Pentru a folosi această configurare la lucrările dumneavoastră din fereastra de configurare a programului cu comanda TopoCfg folosiţi butonul “Încarcă din …”, alegeţi din meniul contextual “Fişier” şi selectaţi fişierul “Configurare PAD.cfg”.

TopoLT 12

 • Începând de la această versiune programul funcţionează cu caractere Unicode şi a fost realizată şi versiunea pe 64-biţi. Suportul pentru versiunile vechi de programe CAD ce nu suportă formatul Unicode a fost eliminat.
 • Adaptare pentru Windows 10 şi pentru ecrane cu înaltă definiţie (retina display).
 • A fost introdusă posibilitatea de a alege stilul ferestrelor.
 • A fost introdusă comanda SensPoly pentru a schimba punctul de plecare şi sensul punctelor unor polilinii.
 • A fost introdusă comanda TabParc pentru a afişa în tabel parcelele create cu TopoLT.
 • A fost introdusă comanda DxfExp pentru a exporta desenul în format dxf cu posibilitatea de a filtra entităţile pe layer-e.
 • Tabelele cu coordonate pot fi exportate în Microsoft Word sau Excel.
 • La salvarea şi preluarea coordonatelor a fost introdus formatul de fişier XML iar pentru salvarea coordonatelor din tabele formatul de fişier RTF.
 • La comanda ProjM3D se pot proiecta acum pe modelul 3D şi entităţi POINT şi puncte TopoLT.
 • La comanda ARR tabelul cu calculul analitic al suprafeţei este salvat într-un fişier cu formatul RTF, respectiv arr.rtf.

Pentru utilizatorii din România:

 • Au fost eliminate comenzile GenCP1 şi GenCP2 şi a fost introdusă comanda GenCP cu ajutorul căreia se poate genera fisierul CPxml, desena anexa PAD şi completa automat documente.

TopoLT 11.5

 • Adaptare pentru următoarele versiuni de AutoCAD pe 32 biţi şi pe 64 biţi: 2016, 2017, 2018 şi 2019
 • Adaptare pentru următoarele versiuni de BricsCAD pe 32 biţi şi pe 64 biţi: V17.2, V18.2 şi V19.1
 • Adaptare pentru următoarele versiuni de ZwCAD pe 32 biţi şi pe 64 biţi: 2019 SP1
 • Pentru transformarea coordonatelor şi pentru desenarea în Google Earth a fost introdusă librăria TransLT versiunea 4.0
 • La schimbarea scării planului cu comanda TopoCfg selecţia entităţilor pentru scalare se face o singură dată
 • A fost introdusă posibilitatea de a anula înregistrarea licenței pentru a o putea muta pe un alt calculator atunci când se dorește. Pentru cazurile speciale, cazul defectării, pierderii sau distrugerii calculatorului, mutarea licenței pe un alt calculator poate fi făcută printr-o cerere scrisă în care se va menționa motivul pentru care se cere mutarea licenței

TopoLT 11.4

 • Adaptare pentru BricsCAD V16.2;
 • Adaptare pentru Windows 10

TopoLT 11.3

 • Adaptare pentru ZwCAD+ 2015 SP1;
 • La salvarea configurării în fişier acum sunt salvate şi fişierele asociate configurării, respectiv fişierele cu coduri, layer-e, linii şi shape-uri;
 • Pentru utilizatorii din România: Au fost refăcute anexele conform Ordinului Nr. 700 ANCPI, acestea le găsiţi după instalare pe Desktop în directorul „Formate utile ANCPI 2015”. De asemenea blocurile „CartCad.dwg” şi „CartCad-A3.dwg” au fost refăcute conform Anexei Nr. 1.35 din acest ordin.

TopoLT 11.2

 • Adaptare pentru ZwCAD+ 2015, BricsCAD V15 si pentru AutoCAD 2015.

TopoLT 11.1

 • A fost introdusă noua librărie TransLT V3.1 ce suportă acum transformări dependente de timp, suportă un nou tip de fişier grid, două noi metode de proiecţie, etc.

TopoLT 11.0

 • Adaptare pentru ZwCAD+ 2012, 2014, BricsCAD V14 şi pentru AutoCAD 2014.
 • La opţiunile privind configurarea programului a fost introdusă o nouă secţiune referitoare la transformările de coordonate Sectiunea Transformari
 • Transformarea coordonatelor nu mai necesită programul TransLT, începând de la această versiune a fost introdusă librăria TransLT versiunea 3.0. Cu ajutorul acestei librării se pot realiza transformări de coordonate folosind modele de transformare proprii.
 • Comanda GEdraw a fost schimbată în sensul că acum desenarea în Google Earth este făcută direct sau datele pot fi salvate într-un fişier.
 • A fost introdusă o comandă nouă TrCoo prin care puteţi transforma coordonatele punctelor din desen, coordonatele obţinute sunt salvate într-un fişier text.

TopoLT 10.5

 • Adaptare pentru BricsCAD V13.

TopoLT 10.4

 • Adaptare pentru AutoCAD 2013, BricsCAD V12, ProgeCAD 2011, CADian 2011 si ZwCAD 2012.
 • La introducerea în desen a punctelor noi, manual sau automat, se poate alege dacă se fixează sau nu coordonatele punctului la numărul de zecimale. Astfel se pot evita micile modificări ale suprafeţelor parcelelor făcute de această fixare.
 • La calculul volumelor se poate alege dacă se desenează corpuri 3D ca Polygon Mesh sau ca 3D Solid iar în cazul corpurilor 3D Solid se poate alege dacă se unesc corpurile pentru a creea un singur corp 3D.
 • Acum sunt acceptate coduri ce conţin caracterul “+”.
 • La schimbarea punctelor conform noii configurări punctele se raportează fără a mai fi trecute prin tabele pentru a păstra numărul de zecimale ale coordonatelor.

TopoLT 10.3

 • Adaptare pentru BricsCAD V11.2.3.
 • Au fost aduse imbunatatiri privind operarea in tabelele programului.
 • La comanda de calcul puncte radiate pentru toate tabelele s-a introdus inca o coloana cu numarul de identificare a randului.

TopoLT 10.2.2

 • A fost eliminata o eroare ce aparea la desenarea in Google Earth atunci cand caracterul despartitor pentru fisierele CSV era diferit de cel folosit in programul TransLT.

TopoLT 10.2.1

 • A fost introdusa posibilitatea de a alege atributul pentru scara planului ce este folosit pentru a scrie scara planului la utilizarea comenzilor NrPlan sau DrPln.

TopoLT 10.2

 • Fisierele folosite la configurare sunt cautate si pe calea unde este instalat programul.
 • La utilizarea comenzii PUR daca se produc erori la calculul suprafetelor poliliniilor atunci prin reapelarea comenzii erorile sunt evitate. Erorile sunt produse de comanda AREA în AutoCAD 2011 pentru poliliniile ce contin curbe care se intersecteaza intre ele.
 • Modificarea comenzii GEdraw pentru a functiona corect cu programul TransLT 1.2.

TopoLT 10.1

 • A fost introdusa posibilitatea de a desena poligoane, trasee sau puncte in Google Earth folosind pentru aceasta si programul TransLT.
 • Adaptare pentru a functiona in Windows pe 64 bits, AutoCAD 2010 si 2011 versiunile pe 64 bits.
 • A fost introdusa o comanda noua pentru a putea reface legaturile unei parcele cu textele ce definesc parcela. In versiunile mai vechi de 9.0 aceste legaturi nu sunt facute.

TopoLT 10.0

 • Adaptare pentru BricsCAD V10.3.8.
 • Adaptare pentru ZwCAD 2010.
 • Adaptare pentru ProgeCAD 2010.
 • Entitatile ce definesc punctele pot fi copiate sau inserate intr-un alt desen fara a se mai pierde legaturile dintre entitati.
 • Salvarea si repozitionarea imaginilor georeferentiate poate fi facuta corect si pentru imaginile rotite sau scalate neuniform. TopoLT respecta acum formatul de fişier „world” ESRI. Dacă aveti imagini georeferentiate cu TopoLT, imagini rotite sau scalate neuniform, va recomandam sa le salvati inca o data cu aceasta versiune TopoLT.
 • A fost introdusa posibilitatea scalarii blocurilor alocate pentru cruciulitele caroiajului.
 • Acum sunt interpretate corect entitatile ce au definita extrudare, entitati la care au fost aplicate rotaţii 3D, aliniere 3D, etc.
 • A fost introdusa o comanda noua Iplan pentru a interpola puncte pe un plan 3D.
 • A fost introdusa o comanda noua FixHpct pentru a putea fixa cotele punctelor la cotele entitatilor ce definesc punctele (blocul alocat pentru puncte).
 • A fost introdusa o comanda noua RecalcArea pentru a recalcula suprafeţele poliliniilor si a schimba textele etichetelor cu noile suprafete.
 • Incepand de la aceasta versiune pentru suprafetele obtinute prin detasari daca se vor modifica poliliniile cu una din comenzile: AutoPct, FixPct, Ipct, InsVx, Arr2, GenCP1 sau GenCP2 atunci suprafetele vor fi recalculate si se vor schimba automat textele etichetelor.
 • A fost introdusa o comanda noua Mbr pentru a rupe una sau mai multe polilinii intr-un punct.
 • A fost introdusa posibilitatea inversarii randurilor sau a selectiei din tabelul de la detasarile multiple.
 • A fost introdusa posibilitatea de a alege caracterul despartitor pentru fisierele CSV.
 • A fost optimizat procesul de incarcare a programului in programul CAD (AutoCAD sau IntelliCAD).

ProfLT

ProfLT 14

 • La comanda CalcZ a fost adăugată posibilitatea de a calcula diferențele pe cotă dintre teren și platforma proiectată reprezentată de o polilinie (linia roșie).
 • În fisierul cu rubrici tabele a fost adăugată o nouă rubrică adițională „DIFERENŢE PE COTĂ ÎN AX”.
 • A fost introdus serviciul de actualizare.
 • A fost schimbat designul iconiţelor cu adaptarea acestora la fundalul închis sau deschis.
 • A fost introdusă afişarea comenzilor în ribon în programul CAD.
 • Adaptare pentru BricsCAD V22 şi ZwCAD 2022.
 • A fost făcute adaptările pentru funcţionarea în Windows 11.
 • Această versiune a fost realizată folosind ultimele versiuni de medii de dezvoltare integrate utilizate de firma noastră pentru dezvoltarea aplicaţiilor software.

ProfLT 13

 • Adaptare pentru AutoCAD 2021.

 • La desenarea profilelor a fost introdusă opţiunea de a elimina din profil liniile verticale si textele rubricilor pentru punctele ce se afla sub o anumită distanţă. Această opţiune este utilă pentru a elimina textele ce se suprapun din zonele în care punctele sunt mult prea apropiate.
 • La desenarea punctelor dintr-un fişier cu comanda DrawPts a fost introdusă posibilitatea de a căuta şi înlocui texte în tabelul de coordonate.
 • Această versiune a fost realizată folosind ultimele versiuni de medii de dezvoltare integrate utilizate de firma noastră pentru dezvoltarea aplicaţiilor software.

ProfLT 12

 • Începând de la această versiune programul funcţionează cu caractere Unicode şi a fost realizată şi versiunea pe 64-biţi. Suportul pentru versiunile vechi de programe CAD ce nu suportă formatul Unicode a fost eliminat.
 • Adaptare pentru Windows 10 şi pentru ecrane cu înaltă definiţie (retina display).
 • A fost introdusă posibilitatea de a alege stilul ferestrelor.
 • Tabelul cu coordonate poate fi exportat în Microsoft Word sau Excel.
 • Pentru declivităţi s-a introdus posibilitatea de a alege unitatea de măsură şi numărul de zecimale.

ProfLT 11.5

 • Adaptare pentru următoarele versiuni de AutoCAD pe 32 biţi şi pe 64 biţi: 2016, 2017, 2018 şi 2019
 • Adaptare pentru următoarele versiuni de BricsCAD pe 32 biţi şi pe 64 biţi: V17.2, V18.2 şi V19.1
 • Adaptare pentru următoarele versiuni de ZwCAD pe 32 biţi şi pe 64 biţi: 2019 SP1
 • A fost introdusă posibilitatea de a anula înregistrarea licenței pentru a o putea muta pe un alt calculator atunci când se dorește. Pentru cazurile speciale, cazul defectării, pierderii sau distrugerii calculatorului, mutarea licenței pe un alt calculator poate fi făcută printr-o cerere scrisă în care se va menționa motivul pentru care se cere mutarea licenței.

ProfLT 11.4

 • Adaptare pentru BricsCAD V16.2;
 • Adaptare pentru Windows 10.

ProfLT 11.3

 • Adaptare pentru ZwCAD+ 2015 SP1;
 • La salvarea configurării în fişier acum sunt salvate şi fişierele asociate configurării, respectiv fişierele cu rubrici, coduri, layer-e şi linii.

ProfLT 11.2

 • Adaptare pentru ZwCAD+ 2015, BricsCAD V15 si pentru AutoCAD 2015.

ProfLT 11.0

 • Adaptare pentru ZwCAD+ 2012 si 2014, BricsCAD V14 şi pentru AutoCAD 2014.

ProfLT 10.5

 • Adaptare pentru BricsCAD V13.

ProfLT 10.4

 • Adaptare pentru AutoCAD 2013, BricsCAD V12, CADian 2011, ProgeCAD 2011 si ZwCAD 2012.
 • A fost introdusă posibilitatea de a desena în tabelele profilelor şi rubrici goale. A fost schimbată ordinea coloanelor de la cele două tabele de selectare a rubricilor profilelor.
 • La rubricile adiţionale se poate alege modul de generare a liniilor verticale ce marchează textul.
 • Pentru rubricile ce au textele scrise vertical a fost introdusă posibilitatea de a aranja textele pentru a se evita suprapunerea acestora.
 • A fost introdusă comanda CalcDcl pentru calcularea şi desenarea în rubrică a declivităţilor unei polilinii.
 • A fost îmbunătăţită comanda CalcZ, acum se pot alege şi puncte pentru a calcula cotele proiectate, de asemenea se pot evita suprapunerile dintre texte.
 • Pentru rubricile calculate cu comenzile CalcZ şi CalcDcl se poate alege la configurare înălţimea textului şi factorul de scară longitudinal al textului.
 • Pentru profilele longitudinale care conţin obiecte s-a introdus posibilitatea de a desena sau nu cota şi înălţimea obiectului precum şi cota la baza obiectului.
 • Acum sunt acceptate coduri ce conţin caracterul “+”.
 • A fost eliminată o eroare de desenare incorectă a profilelor atunci când în profil punctele aveau cota negativă.

ProfLT 10.3

 • Adaptare pentru BricsCAD V11.2.3.
 • Au fost aduse imbunatatiri privind operarea in tabelele programului.
 • A fost eliminata o eroare ce aparea la pozitionarea profilelor in pagina atunci cand profilele depaseau spatiul disponibil din pagina.

ProfLT 10.2.2

 • A fost eliminata o eroare privind desenarea incorecta a profilelor longitudinale cu cota de referinta introdusa de utilizator.

ProfLT 10.2.1

 • A fost introdusă posibilitatea de a alege atributele pentru scara lungimilor şi scara cotelor pentru blocul ce conţine cartuşul planşei.
 • A fost eliminată o eroare ce apărea la desenarea în pagină a profilelor longitudinale atunci când acestea erau împărţite. Pentru profilele longitudinale nou obţinute nu erau specificate corect setările privind desenarea textelor.

ProfLT 10.2

 • Fisierele folosite la configurare sunt cautate si pe calea unde este instalat programul.

ProfLT 10.1

 • Adaptare pentru a funcţiona în Windows pe 64 bits, AutoCAD 2010 şi 2011 versiunile pe 64 bits.

TransLT

TransLT V14

 • Această versiune a fost realizată folosind ultimele versiuni de medii de dezvoltare integrate utilizate de firma noastră pentru dezvoltarea aplicaţiilor software.
 • A fost schimbat designul iconiţelor cu adaptarea acestora la fundalul închis sau deschis.
 • A fost îmbunătăţit serviciul de actualizare.
 • La afişarea informaţiilor despre CRS-uri sau CooOp-uri a fost adaugată posibilitatea de a vizualiza informaţiile metodei operaţiei cu coordonate.
 • A fost îmbunătăţit serviciul de actualizare.
 • A fost adăugată baza de date EPSG V10.0.54 (Februarie 2022).

TransLT V6.0.0.4

 • A fost introdusă posibilitatea de a actualiza online programul.

TransLT V6.0.0.0

 • Începând de la această versiune licenţa pentru librăriile TransLT.Win32.dll şi TransLT.Win64.dll este acordată gratuit, acestea pot fi folosite în orice fel fără niciun fel de condiţionare, utilizatorii pot folosi aceste librării inclusiv în aplicaţii comerciale. Fişierul TransLT_SDK.zip ce conţine documetaţia tehnică precum şi unele exemple privind modul de implementare în propriile dumneavoastră aplicaţii poate fi descărcat de pe www.topolt.com sau de la adresa www.3dspace.ro/download/TransLT_SDK.zip .
 • Începând de la această versiune a fost făcută adaptarea pentru noua bază de date EPSG cu versiunea 10 (Octombrie 2020), fişierul cu baza de date EPSG utilizat are versiunea 10.008 (Decembrie 2020).
 • În listele cu informaţiile despre elementele din baza de date, atunci când se trece cu cursorul mouse-ului peste câmpurile din listă ce conţin texte ce depăşesc spaţiul alocat, a fost mărită căsuţa mesajului ajutător astfel încât întregul text să fie vizibil indiferent de lungimea lui şi să fie afişat în întregime atunci când acesta conţine două sau mai multe linii de text.
 • La citirea valorilor unghiulare acum sunt acceptate textele de forma: 44.123456°N, 44.123456N, 23.456789°E, 23E, W22.123456, W 22.123456, W,22.123456, N 44 12 34 56.789 sau N,44 12 34 56.789.
 • La operaţiile cu coordonate în secţiunea Translatare a fost adăugată metoda „Mişcare puncte (elipsoidală)”. Această metodă este dependentă de timp şi are codul EPSG 1067.
 • Tipuri de fişiere grid adăugate:
  • – Fişier grid binar format NADCON 5, GEOCON, GEOCON 11 şi VERTCON 3.0, fişiere cu extensia b – Coduri metode EPSG 1074 şi 1075;
  • – Fişier grid cu model de deformare format NZGD2000, fişiere cu extensia zip – Cod metodă ESPG 1079;
  • – Fişier grid ASCII model geoidal format BEV AT, fişiere cu extensia csv – Coduri metode EPSG 1080 şi 1081;
  • – Fişier grid binar model geoidal format GTX, fişiere cu extensia gtx – Coduri metode ESPG 1084 şi 9635;
  • – Fişier grid ASCII model geoidal format ASC, fişiere cu extensia asc – Cod metodă ESPG 1085;
  • – Fişier grid ASCII format model geoidal DAT, fişiere cu extensia dat – Coduri metode ESPG 1059 şi 1082;
  • – Fişier grid ASCII model geoidal format Gravsoft, fişiere cu extensia gri – Cod metodă ESPG 1047;
  • – Fişier grid ASCII model geoidal format SURFER, fişiere cu extensia grd.
 • Pentru interpolarea pe grid a fost adăugată metoda de interpolare bipătratică.
 • Metode de transformare adăugate:
  • – Geographic3D to GravityRelatedHeight (Gravsoft) – Cod metodă EPSG 1047;
  • – Point motion (ellipsoidal) – Cod metodă EPSG 1067;
  • – NADCON5 (2D) – Cod metodă EPSG 1074;
  • – NADCON5 (3D) – Cod metodă EPSG 1075;
  • – New Zealand Deformation Model – Cod metodă EPSG 1079;
  • – Vertical Offset by Grid Interpolation (BEV AT) – Cod metodă EPSG 1080;
  • – Geographic3D to GravityRelatedHeight (BEV AT) – Cod metodă EPSG 1081;
  • – Geographic3D to GravityRelatedHeight (SA 2010) – Cod metodă EPSG 1082;
  • – Geog3D to Geog2D+Vertical (AUSGeoid v2) – Cod metodă EPSG 1083;
  • – Vertical Offset by Grid Interpolation (gtx) – Cod metodă EPSG 1084;
  • – Vertical Offset by Grid Interpolation (asc) – Cod metodă EPSG 1085;
  • – Geocentric translation by Grid Interpolation (IGN) – Cod metodă EPSG 1087;
  • – Geog3D to Geog2D+GravityRelatedHeight (gtx) – Cod metodă EPSG 1088.
 • La operaţiile cu coordonate, pentru cazul gridurilor definite în coordonate geografice ce au longitudinea maximă mai mare de 180°, punctele cu coordonate negative pe longitudine sunt convertie la intervalul [0°, 360°) pentru a fi încadrate în limitele gridului. După aplicarea corecţiilor se revine la intervalul în care sunt definite longitudinile.
 • Au fost făcute corecţii minore referitoare la generarea textelor numelor operaţiilor cu coordonate şi au fost modificate textele unor mesaje de eroare.
 • La generarea modelului de transformare din baza de date EPSG a fost introdusă căutarea operaţiior cu coordonate între CRS-urile compuse (CRS orizontal + CRS vertical).
 • La instalare au fost adăugate doar câteva din gridurile NADCON 5, GEOCON, GEOCON 11 şi VERTCON 3.0. Dacă folosiți aceste transformări vă recomandăm să descărcaţi restul de fişiere de la adresa https://geodesy.noaa.gov/NCAT/ (secţiunea „Download”) și să copiaţi fişierele dezarhivate în folderul „Grids” aflat pe calea unde este instalat TransLT.
 • Pentru exemplificare au fost adăugate câteva fişiere grid folosite în Africa de Sud, Austria, Slovacia şi Suedia.

TransLT V5.0.0.15

 • A fost adăugată baza de date EPSG V9.9.1 (August 2020).
 • Pentru transformările folosite în România au fost actualizate fişierele grid conform ultimei versiuni TransDatRO 4.06 publicată de CNC – ANCPI.

TransLT V5.0.0.0

 • A fost adăugată baza de date EPSG V9.8.13 (Iulie 2020).
 • Rapoartele de calcul şi tabelele pot fi salvate şi în formatul PDF.
 • Corecţii minore legate de afişarea în ferestrele TransLT.
 • Pentru transformările folosite în România au fost actualizate fişierele grid conform ultimei versiuni TransDatRO 4.05.
 • Această versiune a fost realizată folosind ultimele versiuni de medii de dezvoltare integrate utilizate de firma noastră pentru dezvoltarea aplicaţiilor software.

TransLT V4.0.0.0

 • Adaptare pentru Windows 10 şi pentru ecrane cu înaltă definiţie (retina display).
 • La opţiunile programului în secţiunea General s-a introdus posibilitatea de a alege stilul ferestrelor.
 • Se poate dezactivata licenţa pentru a se muta pe un alt calculator iar la o noua înregistrare a licenţei se poate schimba numele utilizatorului şi compania.
 • Descărcarea altitudinilor punctelor folosind serviciul Google Maps Elevation API.
 • La secţiunea Calcul parametri se poate face calculul cu sau fără paşi.
 • La desenarea entităţilor în Google Earth s-a introdus posibilitatea de a selecta multiplu entităţile din listă pentru a putea modifica simultan proprietăţile lor. Tot aici se pot face selecţii după tipul entităţii sau după numele lor.
 • La desenarea unui poligon în Google Earth acum se pot desenea sau nu punctele de contur.
 • S-a adăugat salvarea şi încărcarea datelor din fişiere cu extensia xml (Fişier cu limbaj marcaj extensibil) pentru următoarele tipuri de date:
  • elipsoizii definiţi la opţiuni în secţiunea General – Date predefinite;
  • entităţile folosite de la desenarea în Google Earth;
  • toate tipurile de puncte cu coordonate.
 • La opţiunile programului în secţiunea Unităţi s-au adăugat următoarele unităţi de măsură:
  • US survey link;
  • Clarke’s foot;
  • Clarke’s yard;
  • Clarke’s link;
  • Clarke’s chain.
 • La opţiunile programului în secţiunea Export în Microsoft Office s-a introdus posibilitatea de a alege fontul şi dimensiunea acestuia la exportul tabelelor în Word sau la salvarea în fişier rtf.
 • În secţiunea Formule proprii a operaţiilor cu coordonate s-au adăugat încă două funcţii noi rtod şi dtor pentru conversia unghiurilor din radiani în grade zecimale şi invers.
 • Data revizuirii este afişată la informaţiile despre CRS-urile şi despre CooOp-urile din baza de date EPSG. Data revizuirii este folosită şi când sunt sortate operaţiile cu coordonate la crearea unui model de tranformare folosind baza de date EPSG.
 • La selectarea metodei din baza de date EPSG se afişează şi informaţiile despre metoda selectată.
 • Programul a fost adaptat conform cu ultimele modificări făcute în baza de date EPSG V9.2 (Aprilie 2018) şi s-au introdus următoarele metode de transformare:
  • Time-specific Position Vector transform (geocen) – Cod metodă EPSG 1065;
  • Time-specific Coordinate Frame rotation (geocen) – Cod metodă EPSG 1066;
  • Height Depth Reversal – Cod metodă EPSG 1068;
  • Change of Vertical Unit – Cod metodă EPSG 1069;
  • Geographic3D to GravityRelatedHeight (PNG) – Cod metodă EPSG 1059;
  • Vertical Offset by Grid Interpolation (NZLVD) – Cod metodă EPSG 1071;
  • Geographic3D to GravityRelatedHeight (OSGM15-Ire) – Cod metodă EPSG 1072.
 • S-au introdus următoarele formate de fişiere grid:
  • model geoidal cu formatul OSGM15 (“OSGM15_Belfast.gri”, “OSGM15_Malin.gri”);
  • grid cu formatul OSTN15/OSGM15 (“OSTN15_OSGM15_GB.txt”);
  • model geoidal cu formatul PNG (Papua Noua Guinee) (“PNG08.dat”);
  • model geoidal cu formatul ISG (fişiere cu extensia “.isg.txt”);
  • model geoidal cu formatul NZLVD (Noua Zeelanda) (fişiere cu extensia “.csv”);
  • model geoidal cu formatul Carlson SurvCE GSF;
  • model geoidal cu formatul Trimble GGF.

TransLT V3.1

 • Au fost introduse două metode de transformare 3D ce sunt dependente de timp cu 15 parametri. Metodele EPSG implementate odată cu aceste metode sunt:

– Time-dependent Position Vector tfm (geocentric) – Cod metodă EPSG 1053;

– Time-dependent Position Vector tfm (geog2D) – Cod metodă EPSG 1054;

– Time-dependent Position Vector tfm (geog3D) – Cod metodă EPSG 1055;

– Time-dependent Coordinate Frame rotation (geocen) – Cod metodă EPSG 1056;

– Time-dependent Coordinate Frame rotation (geog2D) – Cod metodă EPSG 1057;

– Time-dependent Coordinate Frame rotation (geog3D) – Cod metodă EPSG 1058.

 • A fost adăugat un nou tip de fişier grid CING11 (Cayman Islands National Grid 2011) cu codul metodă EPSG 1050.
 • Acum sunt acceptate următoarele metode de transformare:

– Geographic3D to GravityRelatedHeight (CGG2013) – Cod metodă EPSG 1060;

– Molodensky-Badekas (PV geocentric domain) – Cod metodă EPSG 1061;

– Molodensky-Badekas (PV geog3D domain) – Cod metodă EPSG 1062;

– Molodensky-Badekas (PV geog2D domain) – Cod metodă EPSG 1063.

 • La definirea unei operații cu coordonate a fost introdusă posibilitatea de a stabili dacă elevația calculată de aceasta reprezintă sau nu elevația finală a modelului de transformare și posibilitatea de a stabili dacă în calculul operației cu coordonate elevația este preluată sau nu din coordonatele sistemului inițial. Cu aceste două setări modelul poate fi utilizat ca și un calcul pe două căi, pe una din căi se calculează cota iar pe cealaltă se calculează coordonatele din domeniul 2D.
 • Programul a fost adaptat conform cu ultimele modificări făcute în baza de date EPSG V8.7 (Aprilie 2015).

TransLT V3.0.3

 • Au fost adăugate două proiecţii: “Lambert Conformal Conic (2SP) Michigan” cu codul metodă EPSG 1051 şi “Colombia Urban Projection” cu codul metodă EPSG 1052.

TransLT 3.0

General

 • Începând de la această versiune programul funcţionează cu caractere Unicode şi a fost realizată şi versiunea pe 64-bit cu menţiunea că precizia de calcul pe 64-bit este mai mică decât cea pe 32-bit. În Windows-ul pe 64-bit numerele reale au alocate 64 biţi (15-16 cifre semnificative) iar în Windows-ul pe 32-bit au alocate 80 biţi (19-20 cifre semnificative).
 • A fost schimbat numele secţiunii din Transformări în paşi în Transformări universale iar paşii de transformare ai unui model de transformare se numesc acum operaţii cu coordonate.
 • Pentru toate fişierele text se poate alege la salvare tipul de encodare: Unicode big endianUnicodeUTF-8 sau ANSI.
 • La toate tabelele cu coordonate în meniu contextual au fost introduse următoarele comenzi: salvare în fişier, adăugare a unui fişier, încărcare din fişier, export către Microsoft Excel sau Microsoft Word, căutare text în tabel, renumerotare puncte, potrivire automată şi redimensionare.
 • Datele introduse in tabele sunt reţinute ca texte neformatate. La intrarea în editarea celulei textul este afişat neformatat iar la ieşirea din editarea celulei textul este afişat formatat conform numărului de zecimale setat la opţiuni. Prin reţinerea în tabele a acestor texte neformatate se pot realiza transformări de coordonate fără alterarea preciziei de calcul la transformările inverse.
 • Pentru toate secţiunile cu transformări de coordonate a fost introdus butonul pentru transformarea inversă. Acest buton este activ doar pentru transformările pentru care acest lucru este posibil.
 • La toate secţiunile de calcul coordonate: Transformare 1DTransformare 2DTransformare 3D şi Transformări universale s-a introdus posibilitatea de a edita tabelele de coordonate din ambele sisteme.
 • A fost adăugată proiecţia “Tunisia Mining Grid” cu codul metodă EPSG 9816.
 • Au fost adăugate griduri folosite în Franţa cu codurile metodelor EPSG: 9644 şi 9655.
 • Pentru formatul de fişier grid Ntv2 (fişierele cu extensia gsb) a fost introdus şi tipul de fişier ce corectează cotele h (cazul AUSGeoid09), cod metodă EPSG 1048.
 • A fost adăugat fişierele grid cu formatul EGM2008, cod metodă EPSG 1025.
 • La toate căsuţele cu parametrii de transformare 1D, 2D sau 3D s-a introdus butonul pentru calculul parametrilor pentru transformarea inversă. Butonul este activ doar pentru transformările care suportă acest calcul. Precizăm că exista cazuri în care transformarea inversă poate fi aplicată dar calculul parametrilor pentru transformarea inversă nu este posibil.
 • La ferestrele de vizualizare 2D şi 3D butoanele din interiorul ferestrei dispar atunci când nu mai sunt folosite şi reapar la trecerea cu Mouse-ul peste ele.
 • La vizualizarea 3D s-a introdus localizarea şi focusarea automată a punctelor afişate.
 • A fost introdusă o nouă funcţionalitate privitoare la desenarea rapidă a unui poligon în Google Earth folosind coordonate din sistemul de proiecţie. Această comandă este utilă pentru persoanele care nu au cunoştinţe din domeniul geodeziei, ea poate fi utilizată pentru desenarea parcelelor ce au coordonate în sistemul de proiecţie (coordonatele din cadastru). Comanda poate fi utilizată de agenţi imobiliari, funcţionari bancari, proprietarii parcelelor, etc.
 • La deschiderea multiplă a programului acum se pot face modificări pentru modelele de transformare din toate ferestrele deschise, salvarea este făcută pentru ultima fereastră închisă. În acest caz pentru evitarea pierderii unor modele de transformare s-a introdus un mesaj de atenţionare la închiderea ferestrei programului principal.
 • Pentru utilizatorii din România a fost creat fişierul grid “EGG97_QGRJ_&_zitaBucx.gsb”, fişier cu formatul Ntv2 ce conţine cele două griduri ANCPI: “EGG97_QGRJ.GRD”utilizat pe tot teritoriul ţării şi “zitaBucx.grd” utilizat pentru Bucureşti. Crearea acestui fişier a fost făcută pentru a realiza într-o singură operaţie cu coordonate la transformarea cotelor, punctele sunt căutate prima dată în subgridul zitaBucx iar dacă acestea nu sunt găsite sunt căutate în gridul principal EGG97_QGRJ.
 • Programul a fost tradus in limba Franceza.

Apelarea externă

 • La conversia fişierelor de coordonate a fost introdusă opţiunea de a utiliza modelul de transformare în sens direct sau invers, opţiunea este valabilă doar pentru modelele de transformare inversabile. Tot la această comandă sunt acceptate şi fişiere cu multiple modele de transformare, fişiere cu extensia mtrs.
 • A fost introdusă posibilitatea de a converti şi fişierele cu entităţi şi apoi de a desena entităţile în Google Earth.
 • Pentru a vedea toate opţiunile programului la apelarea externă introduceţi în fereastra “Command Prompt” următoarea comandă: “TransLT.exe” “/h”.
 • Începând de la această versiune au fost create două librării DLL pe 32-bit şi pe 64-bit prin care se pot realiza transformări de coordonate şi desenări de entităţi în Google Earth prin implementarea acestora în programele dumneavoastră. Informaţii suplimentare despre utilizarea librăriilor “TransLT.Win32.dll” şi “TransLT.Win64.dll” le găsiţi la Utilizare librarii DLL.

 Opţiuni

 • A fost introdusă posibilitatea de a selecta şi operaţiile cu coordonate EPSG favorite.
 • Pentru encodarea fişierelor text se poate alege valoarea implicită a tipului de encodare.
 • Pentru vizualizarea rapoartelor privind calculul parametrilor se poate alege formatul ca fiind: Text simplu, Text formatat RTF sau Pagină Web.
 • A fost introdusă atât posibilitatea de a selecta dimensiunea paginii, orientarea paginii şi marginile, setări folosite la salvarea rapoartelor în format rtf sau html cât şi la exportul tabelelor în Microsoft Excel sau în Microsoft Word.
 • A fost introdusă posibilitatea de a reafişa mesajele ascunse.
 • La vizualizarea 3D se poate alege daca sunt desenate sau nu continentele, graniţele ţărilor sau hidrografia.
 • Pentru desenele în Google Earth se pot alege unităţile de măsură pentru suprafeţe şi distanţe, setare folosită în cazul determinărilor de suprafeţe şi lungimi făcute de program.
 • Pentru exportul coordonatelor din tabele în Microsoft Office (Excel sau Word) au fost introduse opţiuni privind acest export.
 • Acum se poate alege abrevierea pentru axele coordonatelor geocentrice, geografice sau plane.
 • Au fost introduse butoane prin care asupra opţiunilor de configurare se pot realiza următoarele acţiuni: încărcarea valorilor implicite, salvarea în fişier şi încărcarea din fişier.
 • A fost introdusă posibilitatea de a fixa sau nu coordonatele la numărul de zecimale la salvarea acestora în fişier.

Calcul parametri

 • La calcul parametrilor au fost introduse butoane pentru a sări de la un buton la altul în ordinea efectuării calculelor.
 • Punctele de la transformarea 3D din tabelul cu punctele comune din sistemul A şi B pot fi vizualizate: 2D, 3D sau în Google Earth.
 • Pentru toate tabelele cu punctele comune acum se pot vizualiza şi vectorii de la sistemul A la sistemul B.
 • La pagina cu Sistemul A la calcularea coordonatelor aproximative (N,E,H) a fost introdusă încă o metodă de transformare 3D şi anume transformarea conformă Helmert cu 7 parametri.

Modele de transformare

 • La proprietăţile modelului de transformare au fost introduse şi denumirile alternative ale axelor Nord şi Est pentru sistemul iniţial şi final. Tot aici au fost introduse butoane pentru inversarea proprietăţilor celor două sisteme şi pentru selectarea din baza de date EPSG a proprietăţilor sistemului iniţial şi final.
 • În meniul contextual din lista cu modelele de transformare a fost introdusă posibilitatea da a copia şi apoi insera un model.
 • Pentru modele de transformare inversabile se poate inversa modelul.
 • În meniul contextual precum şi la calculul coordonatelor folosind modele de transformare a fost introdus testul de validare a modelului în sensul de a verifica dacă înşiruirea sistemelor de coordonate trecând prin toate operaţiile cu coordonate este corectă.
 • La testul de transformare pentru un punct acum pot fi făcute transformări dintr-un sistem într-altul în patru variante, şi anume: din sistemul A în B şi apoi din nou în A, de la A la B, de la B la A şi din B în A şi apoi din nou în B. Pentru cazurile în care este folosit testul şi dus-întors se afişează şi diferenţa rezultată din calcul între coordonatele din sistemul din care a plecat transformarea şi coordonatele calculate prin transformarea dus-întors.
 • Toate modelele din listă pot fi salvate într-un fişier, de asemenea pot fi încărcate în listă fişierele ce conţin unul sau mai multe modele, fişiere cu extensia mtrs.
 • La afişarea proprietăţilor modelelor ce sunt preluate din baza de date de pe internet este afişat în tabel şi informaţia despre model dacă este reversibil sau nu.
 • La publicarea unui model de transformare în baza de date de pe internet a fost eliminată obligativitatea introducerii unui punct de test şi a fost introdusă posibilitatea de a adăuga sau nu maxim 10 puncte calculate cu modelul de transformare.

Operaţii cu coordonate

 • La proprietăţile operaţiei cu coordonate se pot introduce atât numele metodei precum şi codul EPSG. De asemenea pot fi vizualizate informaţiile despre operaţia cu coordonate din baza de date EPSG conform codului introdus.
 • La secţiunea Transformare cu parametri pentru transformările ce nu sunt inversabile a fost introdusă posibilitatea de a introduce parametrii şi pentru calculul invers.
 • La secţiunea Translatare cu fişier grid a fost introdusă o listă în care sunt afişate informaţiile despre fişierul grid selectat. Informaţiile sunt preluate din fişierul “_About_grids.mdb” instalat în directorul “Grids”. Tot aici a fost introdusa posibilitatea de a vizualiza proprietăţile fişierului grid selectat, inclusiv a subgridurilor din fişierele gsb (format Ntv2).
 • La secţiunea Formule proprii a fost introdusă posibilitatea de a introduce şi formulele pentru calculul invers. Tot aici au fost introduse încă patru funcţii noi, şi anume: TanH, ArcSinH, ArcCosH şi ArcTanH.
 • Pentru operaţiile cu coordonate a fost introdus încă un mod de calcul pentru translatări. În această nouă secţiune au fost introduse următoarele metode de translatare:

   – Rotaţie longitudine – Cod metodă EPSG 9601;

   – Translatare pe verticală – Cod metodă EPSG 9616;

   – Translatare pe verticală şi înclinare – Coduri metodă EPSG: 9657 şi 1046;

   – Translatare geografice 2D – Cod metodă EPSG 9619;

   – Translatare geografice 2D cu altitudine – Cod metodă EPSG 9618;

   – Translatare geografice 3D – Cod metodă EPSG 9660;

   – Conversie geografice 3D la 2D – Cod metodă EPSG 9659;

   – Geografice 2D inversarea ordinii axelor – Cod metodă EPSG 9843;

   – Geografice 3D inversarea ordinii axelor – Cod metodă EPSG 9844;

   – Schimbarea direcţiei axei verticale;

   – Schimbarea direcţiilor axelor orizontale;

   – Schimbarea direcţiilor pentru toate axele;

   – Schimbarea unităţii axei verticale;

   – Schimbarea unităţilor axelor orizontale;

   – Schimbarea unităţilor pentru toate axele.

Lucrul cu baza de date EPSG

 • Pentru metoda cu codul 1049 “P6 (I = J-90°) Seismic Bin Grid Transformation (Left-handed)” sunt preluaţi parametrii pentru transformările 2D.
 • La alegerea unei operaţii cu coordonate din baza de date EPSG la filtrare a fost introdusă şi posibilitatea de a selecta doar operaţiile de tipul translaţii “Translatare generală”.
 • La căutarea operaţiilor cu coordonate sau a CRS-urilor din baza de date EPSG a fost introdusă posibilitate de a filtra şi după codul metodei.
 • La descrierea operaţiei cu coordonate din baza de date EPSG se pot afişa într-o fereastră informaţiile despre CRS-urile sursă şi destinaţie.
 • La căutarea rutelor dintre CRS-urile din baza de date EPSG atunci când sunt găsite aceleaşi operaţii cu coordonate ce au versiuni diferite se ia ca operaţie iniţial selectată pe cea cu versiunea cea mai mare.

Erori corectate

 • Eroare de citire a unor unghiuri exprimate în sexagesimale (DMS) din baza de date EPSG.
 • Eliminare eroare calcul pentru proiecţiile cu codurile metodelor EPSG:

   – Lambert Conformal Conic (2SP) – Cod metodă EPSG 9802;

   – Lambert Conformal Conic (2SP) Belgium – Cod metodă EPSG 9803.

 • La crearea modelelor de transformare din baza de date EPSG pentru operaţiile ce utilizau metoda EPSG cu codul 9633 “Ordnance Survey National Transformation” la formarea operaţiilor cu coordonate se omitea o operaţie suplimentară privind proiecţia dată de CRS-ul de tip proiecţie.
 • La căutarea unei rute prin CRS-urile bazei de date EPSG intersectarea ariilor acestora era făcută incorect atunci când pe zona de la vest la est exista valoarea 180° între acestea.

TransLT 2.0

 • Au fost adaugate trei noi metode de proiectie: Krovak Oblique Conformal Conic Modified – Cod metoda EPSG 1042; Krovak Oblique Conformal Conic Modified (North Orientated) – Cod metoda EPSG 1043; Mercator (2SP) (Variant C) – Cod metoda EPSG 1044.
 • Au fost adaugate doua noi tipuri de fisiere GRID: Fisier grid model geoidal format OSGM02; Fisier grid format OSTN02/OSGM02 – Coduri metode ESPG 9633 şi 9663.
 • Au fost schimbate denumirile unor proiectii.
 • Programul a fost adaptat conform cu ultimele modificari facute in baza de date EPSG V7.6 (Noiembrie 2010).
 • Pentru modelele de transformare de la sectiunea Transformari in pasi a fost schimbat tipul coordonatelor initiale si finale. Tipul coordonatelor initiale si finale poate fi: Carteziene, Geografic 2D, Geografic 3D, Plan proiectie 2D sau Plan proiectie 3D. Fata de versiunea precedenta acum se poate alege daca sistemele de coordonate initial si final sunt 2D sau 3D (cu sau fara altitudine) in cazul coordonatelor geografice sau din planul de proiectie.
 • Generarea modelelor de transformare folosind baza de date EPSG a fost revizuita prin luarea in considerare si a sistemelor de coordonate de referinta 2D.
 • Meniul contextual al listei cu modelele de transformare a fost imbunatatit, comenzile de adaugare si de editare a proprietatilor unui model sau pas sunt acum explicit afisate.
 • In lista cu modele de transformare de la sectiunea Transformari in pasi se pot muta elementele din lista folosind procedura de trage si lasa cu mouse-ul.
 • A fost schimbat modul de prezentare a informatiilor despre modelele de transformare din ferestrele de incarcare si descarcare de pe internet.
 • Au fost traduse toate meniurile contextuale si s-au adaugat iconite la comenzile acestora.
 • In sectiunea Calcul parametri accesarea paginii si selectarea tipului de transformare poate fi facuta acum simultan cu dublu-click cu mouse-ul in lista de pagini sau in grupul cu tipurile de transformari.
 • La desenarea in Google Earth a fost introdusa posibilitatea de a previzualiza casuta de prezentare a unei entitati.
 • La afisarea informatiilor preluate din baza de date EPSG despre un CRS a fost adaugate si informatiile despre Sistemul de Coordonate (CS).
 • La conversia fisierelor, daca fisierul de iesire este identic cu fisierul de intrare (extensia alocata este identica) atunci i se schimba numele fisierului de iesire adaugand la numele acestuia (1), (2) sau (…) pana cand nu este gasit un fisier cu acest nume.
 • Pentru a asigura o precizie mai buna la calculul proiectiei Transverse Mercator formulele au fost schimbate cu formulele JHS ce pot fi utilizate pentru o zona mai larga de pana la ±40º fata de meridianul central. Formulele USGS folosite anterior asigurau o precizie centimetrica pentru o zona de pana la ±4º fata de meridianul central. Proiectiile afectate de aceasta schimbare: Transverse Mercator, Transverse Mercator (South Orientated), Transverse Mercator Zoned Grid System si Universal Transverse Mercator (UTM).

TransLT 1.2.3

 • A fost eliminata o eroare ce aparea la preluarea datelor din TopoLT atunci cand caracterul despartitor pentru fisierele CSV era diferit de cel folosit in TopoLT.

TransLT 1.2.2

 • Fişierul grid EGG97_QGRJ.GRD a fost schimbat cu cel de la TransDatRo versiunea 4.01.

TransLT 1.2.1

 • A fost introdusa posibilitatea de a alege ordinea coordonatelor geografice (φ, λ) din tabele si fisiere.
 • A fost adaugata acuratetea transformarii la proprietatile modelului de transformare si in baza de date de pe internet.
 • La citirea informatiilor din baza de date EPSG au fost adaugate urmatoarele informatii: CRS Scope, Remarks si Information Source.
 • A fost adaugata posibilitatea copierii informatiilor afisate despre un CRS sau despre o operatie cu coordonate.
 • La fereastra de desenare in Google Earth a fost adaugata posibilitatea de a inversa coordonatele din tabel.
 • Eliminare eroare citire unghiuri negative de forma -0°00’1.0″.
 • Eliminare eroare citire coordonate geografice cu semn N,E,S,W din fisiere .txt.

TransLT 1.2

 • A fost introdusă posibilitatea de a încărca sau descărca prin internet modele de transformare din baza noastră de date ţinută pe www.topolt.com. Încărcarea sau descărcarea modelelor poate fi făcută şi direct de pe pagina Modele TransLT.
 • Fişierele cu extensia .mtr cu modele de transformare pot fi deschise direct din Windows Explorer.
 • A fost schimbat formatul fişierelor .mtr, fişierele cu formatul anterior sunt acceptate în continuare.
 • Coeficienţii constanţi utilizaţi la proiectia stereografică oblică sunt definiţi acum la introducerea parametrilor proiecţiei. În versiunile anterioare aceştia erau introduşi la opţiunile generale şi nu se putea face diferenţiere în cazul utilizării acestei proiecţii de mai multe ori cu seturi diferite de coeficienţi constanţi.
 • Desenele pentru Google Earth pot fi salvate şi în format comprimat cu extensia kmz.
 • Pentru entităţile grafice ce sunt desenate în Google Earth se pot introduce informaţii suplimentare (inclusiv un link catre o pagină web) ce vor fi afişate în căsuţa de prezentare a entităţii din Google Earth.
 • Pentru utilizatorii din România au fost adăugate două noi modele de transformare pentru transformarea din ETRS89 în Stereo’30 Bucuresti şi invers. Acestea pot fi descărcate din baza de date de pe pagina Modele TransLT.

TransLT 1.1

 • A fost introdusă posibilitatea de a desena poligoane, căi sau puncte în Google Earth.
 • Programul a fost adaptat pentru TopoLT pentru a desena entităţi din AutoCAD sau IntelliCAD în Google Earth.
 • Liniile cu informaţii (linii ce nu reprezintă coordonate) din fişierele de coordonate sunt ignorate la calculul din tabele.
 • A fost eliminată o eroare privind salvarea incorectă a coordonatelor din tabelul cu datele de ieşire de la secţiunea “Transformări în paşi” pentru cazul coordonatelor geografice.