Istoricul versiunilor

TopoLT V16.1.0.0 – V16.1.0.10 (Aprilie 2024 – Iunie 2024)

Erori:

 • Au fost eliminate unele excepţii ce apăreau la verificarea imobilelor din fereastra GenCP.
 • A fost eliminată o eroare de salvare a datelor ataşate entităţilor pentru desenele salvate cu comenzile GenSCGenCM şi GenUAT. Eroarea este prezentă în versiunile 16.1.0.1, 16.1.0.2 şi 16.1.0.3.
 • De la comanda WebImg a fost eliminată o eroare referitoare la neacoperirea pe zonele din colţurile imaginii. A fost mărită pe margini zona solicitată pentru descărcare.
 • De la desenarea anexei PAD a fost eliminată o eroare de centrare a desenului pentru formatul A3 peisaj.
 • A fost eliminată o eroare privind completarea greşită a atributului PARCNRIMOB_XX.
 • A fost eliminată o eroare ce apărea la redimensionarea câmpurilor de tipul bifă cu proprietatea de autodimensionare.
 • A fost eliminată o eroare referitoare la imposibilitatea de a selecta fişierul cu blocul cu numărul curent specific planului parcelar.
 • La raportarea punctelor dacă fişierul era selectat cu filtrul oricare *.*, fişiere erau preluate şi interpretate ca fiind fişiere text. Acum este verificată extensia fişierului şi preluarea este făcută conform cu aceasta.
 • A fost eliminată eroarea privind imposibilitatea de a opri verificările la apăsarea butonului „Opriţi execuţia”.
 • A fost eliminată o eroare ce apărea la selecţia imobilelor cu comanda GenSC atunci când imobilelor le lipseau textele cu etichetele.

Îmbunătăţiri:

 • Pentru cadastru sporadic au fost modificate numerele anexelor, s-a revenit la numerotarea iniţială din Ordinul nr. 600/2023 ca urmare a clarificărilor date de ANCPI prin adresa 1503/X/07.09.2023 referitoare la modul de interpretare a textului din Ordinul directorului general al ANCPI nr. 1255/2023. Toate fişierele model cu anexele cadastrului sporadic au fost modificate.
 • Pentru cadastru sistematic au fost făcute modificări pentru a se putea respecta instrucţiunile ANCPI pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 13 alin. (14) şi (15) din Legea nr. 7/1996. Totodată a fost modificat raportul de calcul pentru imobilele ce rămân ca rezervă la dispoziţia comisiilor locale şi care au acum o cotă de plată de 50%.
 • Adaptare pentru AutoCAD 2025.
 • Desenarea anexei PAD şi a planşei releveu a fost îmbunătăţită şi au fost eliminate unele greşeli referitoare la calculul înălţimii ocupate de textele desfăşurate pe mai multe rânduri.
 • În meniul contextual al butonului ”Desenează PAD” au fost adăugate două setări, ce pot fi bifate sau nu, referitoare la salvarea în fişier DXF sau PDF a anexei PAD. Setările sunt dependente de setările de la ”Opţiuni generare documente cadastrale – Documentaţie cadastrală – PAD – Tabelul cu fişierele ce vor fi extrase din desen” şi sunt valabile doar în sesiunea de lucru.
 • La setările pentru desenarea anexei PAD au fost adăugate setări noi referitoare la factorul de scară pe lungime a textelor din coloanele cu menţiuni, la alinierea textelor din această coloană şi la marginea pe stânga şi pe dreapta dintre text şi linia celulei tabelului.
 • La setările pentru desenarea anexei cu planşa releveu a fost adăugată setarea referitoare la factorul de scară pe lungime a textelor din coloana cu numele autorizatului.
 • La meniurile contextuale ale menţiunilor parcelelor teren sau construcţiilor a fost adăugată comanda de editare a textului într-o fereastră de dialog.
 • În fereastra GenCM a fost introdusă posibilitatea salvării imobilelor, parţial sau total, într-un fişier CPxml. Comandă utilă la alipiri atunci când datele despre imobilele ce se alipesc sunt preluate din fişiere CGxml.
 • În ferestrele GenSC şi GenCM a fost introdusă posibilitatea desenării în desenul CAD a tabelului cu numerele cadastrale atribuite, tabel necesar întocmirii planului parcelar. Totodată la setările de la ”Opţiuni generare documente cadastrale – Tabel parcelar” a fost adăugat un buton de configurare a acestui tabel.
 • La setarea referitoare la înălţimea maximă a tabelului desenat, atunci când tabelul este împărţit pentru a fi încadrat în pagină, a fost adăugată posibilitatea de a introduce o valoare negativă şi în acest caz calculul înălţimii maxime este făcut prin adunarea acestei valori la înălţimea chenarului definit pentru planşă.
 • În fereastra de editare a descrierii unui imobil a fost adăugată comanda de renumerotare a punctelor din toată lucrarea.
 • A fost adăugat atributul TOT_PARC_FIS ce este acum folosit în numele fişierelor, introdus pentru a se evita numele de fişiere cu texte foarte lungi în cazul alipirilor sau dezmembrărilor. La setări a fost schimbat atributul TOT_NR_PARC cu TOT_PARC_FIS de la numele fişierelor ce sunt salvate pentru documentaţia cadastrală.
 • Pentru desenarea tabelului cu numerele cadastrale atribuite a fost introdusă o fereastră de dialog în care poate fi configurat modul de desenare.
 • În fereastra GenCP la proprietăţile lucrării a fost adăugată scara planului.
 • Pentru desenarea anexei PAD la setări a fost adăugată setarea referitoare la alinierea pe verticală a textelor datelor în celula tabelului.
 • La editarea unui act s-a introdus posibilitatea de a edita actul şi într-o fereastră de dialog.
 • Pentru desenarea tabelului cu numerele cadastrale atribuite acum puteţi alege datele pe care doriţi să le conţină cele două coloanele.
 • La desenarea identificatorilor teren sau a numărului de lucrare din ferestrele GenSC şi GenCM a fost lăsată posibilitatea de a desena texte ce nu sunt numere întregi, dublate sau nu, existente sau nu.
 • La ”Opţiuni generare documente cadastrale” a fost introdusă secţiunea ”Plan parcelar” cu sub-secţiunile ”Numere curente”, ”Tabel parcelar” şi ”Tabel numere cadastrale atribuite”. În secţiunea ”Numere curente” au fost adăugate setările pentru desenarea numerelor curente în desenul CAD.
 • În ferestrele GenSC şi GenCM a fost adăugată comanda de desenare a numerelor curente ale imobilelor planului parcelar.
 • Pentru poziţionarea numărului poştal au fost introduse trei noi posibilităţi.
 • În fereastra GenCM a fost introdusă comanda de desenare a numerelor poştale în desenul CAD şi în Google Earth.
 • La straturile de desen pentru cadastrele multiple a fost adăugat stratul pentru numerele poştale.
 • La informaţiile suplimentare despre lucrare a fost adăugat termenul de execuţie al lucrării.
 • La atribute au fost adăugate atributele noi ce sunt necesare noilor implementări.
 • A fost modificat fişierul model cu contractul de prestări servicii în care a fost adăugat atributul cu termenul de execuţie a lucrării.
 • La ”Opţiuni generare documente cadastrale – Plan parcelar” a fost introdusă secţiunea ”Salvare documente” în care au fost adăugate fişiere model pentru documentele planului parcelar.
 • În fereastra GenCM a fost introdusă comanda de salvare a documentelor planului parcelar.
 • La opţiunile privind desenarea numerelor poştale sau a numerelor curente ale planului parcelar a fost introdusă opţiunea de a poziţiona numărul după un procent din distanţa dintre etichete şi limita parcelei. Implicit procentul este de 50%, adică poziţionarea este făcută la jumătatea distanţei dintre etichete şi limită.
 • La fişierele model ale documentelor planului parcelar a fost adăugat fişierul cu adeverinţa privind recepţia planului parcelar de către primărie.
 • La ”Opţiuni generare documente cadastrale – Plan parcelar” a fost introdusă secţiunea ”Tabel date de identificare titulari” cu setările referitoare la acest tabel.
 • În ferestrele GenSC şi GenCM a fost introdusă comanda de creare în Microsoft Excel a tabelului cu datele de identificare a titularilor planului parcelar.
 • Din meniul contextual al butonului ”Desenează PAD” a fost eliminată setarea referitoare la salvarea în fişier DXF.
 • A fost introdus atributul ACTE_MARC_TOT pentru scrierea cu marcatori a actelor.
 • Au fost modificate fişierele model cu cererea de recepţie şi înscriere şi cu memoriul tehnic de la documentele planului parcelar în care a fost introdus atributul ACTE_MARC_TOT.
 • În fereastra GenSC a fost introdusă posibilitatea salvării imobilelor, parţial sau total, într-un fişier CPxml.
 • În fereastra GenSC a fost introdusă comanda de salvare a documentelor planului parcelar.
 • La salvarea documentelor planului parcelar se va solicita introducerea informaţiilor suplimentare despre lucrare la fiecare apelare a comenzii. Informaţiile suplimentare despre lucrare introduse aici sunt salvate în fişierele SCxml sau CMxml.
 • Au fost introduse atributele: TOT_MARC_NP_PERS, TOT_SORT_MARC_NP_PERS, RTF_TAB_SORT_PROP_PERS, ACTE_SORTN_MARC_TOT, ACTE_SORTD_MARC_TOT şi ACTE_SORTA_MARC_TOT.
 • Au fost modificate fişierele model cu cererea de recepţie şi înscriere şi cu memoriul tehnic de la documentele planului parcelar în care a fost introdus atributul ACTE_SORTD_MARC_TOT pentru scrierea în ordinea datei a actelor.
 • La salvarea în desenul CAD a sectorului cadastral sau a cadastrelor multiple acum sunt salvate în desen şi informaţiile suplimentare despre lucrarea pentru planul parcelar.
 • În fereastra GenSC a fost introdusă comanda de salvare a imobilelor în două sau mai multe fişiere SCxml. Numărul sectorului cadastral este preluat din coloana cu planşa sau din coloana cu observaţiile de lucru.
 • La crearea tabelului parcelar acum sunt preluate doar actele de proprietate ce sunt referinţe către înscrierile din partea a 2-a, dacă există înscrieri. În versiunile precedente erau preluate şi actele din partea a 3-a.
 • La poziţionarea numerelor poştale sau a numerelor curente acum se ţine cont de poziţia şi orientarea din desenul CAD a etichetelor parcelelor.
 • A fost adăugată comanda DrawKml pentru a desena entităţile dintr-un fişier Google Earth cu formatul KML sau KMZ.
 • Meniul contextual pentru salvarea documentelor planului parcelar al butonului „Salvează documente” din ferestrele GenSC şi GenCM a fost reorganizat.
 • Adaptare pentru ZwCAD 2025.
 • În fereastra GenUAT a fost introdusă posibilitatea de a bloca actualizările sectoarelor cadastrale atunci când sunt identificate fişiere SCxml modificate.
 • În fereastra cu „Opţiuni generare documente cadastrale” au fost introduse secţiunile referitoare la contestaţii şi au fost rearanjate unele câmpuri.
 • La salvarea documentelor sectorului cadastral acum sunt ignorate erorile ce provin din contestaţii atunci când este făcută verificarea datelor deoarece contestaţiile nu sunt folosite la generarea documentelor cadastrale.
 • În ferestrele GenSC şi GenUAT în meniul contextual al tabelului a fost adăugată comanda de adăugare a contestaţiilor din fişiere SCxml cu identificare după ID teren al imobilului.
 • În fereastra GenSC la contestaţii au fost adăugate câmpurile referitoare la persoana care a făcut contestaţia, la actele depuse şi operaţiile de rectificare solicitate. La fitrele de căutare a imobilelor au fost adăugate filtre noi pentru contestaţii.
 • A fost adăugată posibilitatea de ţine evidenţa contestaţiilor şi de a genera documentele contestaţiilor.

TopoLT V16.0.0.0 – V16.0.0.72 (Octombrie 2023 – Aprilie 2024)

Erori:

 • A fost corectat numele atributului din TOT_DESCR_IMOB_N în TOT_DESCR_IMOB_V din fişierul model „2 – Declaratie identificare imobil.rtf” de la operaţiunea cadastrală de rectificare.
 • A fost eliminată o eroare legată de lăţimea căsuţei textului „Confirm introducerea imobilului …” pentru paginile cu formatul A3.
 • A fost eliminată o eroare ce apărea la crearea tabelului parcelar în care se semnala în mod greşit o eroare la înscrieri.
 • La comanda DrawGeoRef a fost eliminată o eroare ce apărea la inserarea în desen a imaginilor cu acelaşi nume de fişier şi cu extensii diferite.
 • A fost eliminată o eroare privind nesetarea destinaţiei teren mixte la importul fişierelor CGxml în fereastra GenUAT.
 • A fost eliminată o eroare ce apărea în fereastra GenCM la desenarea în desenul CAD a parcelelor şi a titularilor imobilului de pe rândul selectat.
 • A fost eliminată o eroare ce apărea la fişierele generate de program atunci când calea şi numele fişierului depăşea maximul de 260 de caractere acceptate de Windows.
 • A fost eliminată o eroare ce apărea în fereastra GenCM la salvarea cererilor de recepţie şi înscriere într-un singur fişier.
 • A fost corectat textul anexei PAD referitor la confirmarea atribuirii numărului cadastral de către inspector, acum textul respectă ultimul regulament cu modificările ulterioare.
 • A fost eliminată eroarea de desenare în Google Earth a imobilelor în locul sectoarelor cadastrale din fereastra GenUAT.
 • În fereastra GenCM la salvarea documentelor acum ştergerea este făcută doar în subdirectoarele alocate lucrărilor pentru a se evita ştergerea accidentală a unor fişiere din directoarele ce se află pe calea unde sunt salvate lucrările.
 • A fost eliminată o eroare ce apărea la actualizarea rândului din tabelul cu sectoarele cadastrale din fereastra GenUAT.
 • A fost eliminată o eroare de scriere din greşeală în fişierele CGxml a coordonatelor minime şi maxime ale parcelei.
 • A fost eliminată o eroare privind calcularea lungimii unui text în funcţie de scara de afişare a monitorului.
 • Din fereastra GenCM a fost eliminată o eroare de ştergere a fişierelor din toate directoarele atunci când salvarea documentelor era făcută doar pe o parte din lucrări. Acum sunt şterse doar fişierele ce se afla în directoarele în care se face salvarea.
 • Din fereastra GenCM a fost eliminată o eroare de nepreluare a coordonatelor minime şi maxime ale unui imobil la deschiderea fişierului CMxml.
 • Au fost corectate fişierele model cu declaraţiile pentru următoarele operaţiuni cadastrale: actualizare date imobil, alipire dezlipire UI, prima înregistrare imobil, prima înregistrare UI. Din greşeală a fost trecut incorect atributul pentru suprafaţa rezultată din măsurători.
 • A fost eliminată o eroare legată de schimbarea variabile de sistem “PICKBOX” din programul CAD la valoarea 1 la desenarea imobilelor pentru realizarea desenelor cu PAD-urile.
 • La completarea fişierelor model pentru unele atribute caracterul de trecere la o linie nouă era ignorat.
 • A fost eliminată o eroare de salvare a documentelor în directorul unde este instalat programul.
 • A fost eliminată o eroare de necompletare a atributelor cu actele din fereastra GenCM.
 • În tabelele la mutarea unui rând în sus sau în jos acum este vizibil rândul selectat ce a fost mutat.
 • În fereastra de desenare a imobilelor pentru anexele PAD au fost corectate textele criteriilor de selectare a paginii.
 • La determinarea poziţiei unui număr poştal a fost eliminată poziţionarea la un drum fără nume de stradă atunci când imobilul are adresa pe o stradă cu nume.
 • În fereastra GenSC la preluarea datelor din DDAPT a fost eliminată eroarea ce apărea la selectarea a două sau mai multe parcele. Acum sunt comasate doar parcelele ce au aceiaşi categorie de folosinţa şi aceiaşi destinaţie a terenului.
 • A fost eliminată o eroare a comenzii IPCT ce apărea la fixarea în punct a unei polilinii atunci când la polilinie se adăuga un vertex.
 • De la verificarea geometriei imobilelor a fost eliminată o eroare ce apărea atunci când poliliniile aveau suprafaţa 0.0 sau când lungimea unui segment al poliliniei era mai mic sau egal cu 0.0001.
 • A fost eliminată o eroare din ferestrele utilizate pentru cadastru atunci când fereastra de mesaje era închisă.
 • Din fereastra GenUAT a fost eliminată o eroare legată de imposibilitatea de a determina conturul unui sector cadastral la actualizarea sectorului cadastral ce era comandată după salvarea sectorului cadastral în fereastra GenSC.
 • Din fereastra GenUAT a fost eliminată o eroare legată de selectarea rândurilor la verificarea UAT-ului pentru salvarea documentelor. Ultimul rând rămânea selectat ceea ce ducea la salvarea documentelor doar pentru ultimul rând.
 • Din fereastra GenCP a fost eliminată o eroare ce apărea la salvarea documentelor atunci când nu existau imobile adăugate.
 • Au fost corectate textele returnate de atributele COMP_TOT_PARC_MARC_IMOB_V şi COMP_TOT_PARC_MARC_IMOB_N.
 • Din fereastra GenSC a fost eliminată o eroare ce apărea la salvarea fişierului cu opisul alfabetic în format XLS a din două sau mai multe fişiere cu sectoare cadastrale. Tot la această comandă a fost deblocată imposibilitatea de a selecta fişierul SCxml deschis în fereastră.
 • În fereastra GenCM au fost corectate textele unor mesaje.
 • Din fereastra GenCP a fost eliminată o eroare de nesalvare a fişierelor zip(dxf) pentru operaţiunile cadastrale de alipire sau dezmembrare.
 • Din fereastra GenCP a fost eliminată o eroare de preluare a codului poştal al adresei unei persoane atunci când codul poştal era salvat ca necunoscut.
 • La comanda WebImg a fost introdusă semnalarea erorii atunci când imaginea nu poate fi inserată în desen.
 • De la comanda WebImg a fost eliminată o eroare ce apărea atunci când în desen existau imagini ataşate ce nu existau fizic pe disc.
 • Din fereastra GenCP de la operaţiunea cadastrală de rectificare hotar a fost eliminată o eroare de desenare greşită a PAD-ului pentru ultimul imobil nou. Din greşeala era desenat PAD-ul cu propunerea de rectificare.

Îmbunătăţiri:

 • A fost adăugată comanda DrawGeoRef pentru a desena imaginile georeferenţiate dintr-un director.
 • În fereastra GenCP a fost adăugată lista de mesaje pentru o gestionare facilă a mesajelor de eroare şi de atenţionare. Folosiţi clic şi dublu clic în această listă pentru a identifica referinţele către câmpurile la care se referă mesajele. În fereastra cu mesaje aveţi posibilitatea de a desena conturul obţinut prin unirea parcelelor sau puteţi desena golurile rămase între parcele.
 • Pentru lucrările de cadastru sporadic au fost extinse verificările referitoare la geometria parcelelor.
 • Au fost introduse opţiuni noi pentru a şterge fişierele vechi la salvarea documentelor din fereastra GenCP. Tot in această fereastră a fost adăugată comanda de salvarea doar a fişierului CPxml.
 • În fereastra GenCP acum poate fi salvat fişierul CPxml şi documentele cadastrale chiar dacă datele sunt incomplete. Astfel puteţi genera cererea, declaraţia, contractul de prestări servicii şi unele procese verbale înainte de a face măsurătorile, documente ce vor fi semnate de beneficiar.
 • Au fost modificate fişierele model cu declaraţiile titularilor. La informaţiile suplimentare despre lucrare a fost introdusă posibilitatea de a selecta bifările din declaraţie şi au fost introduse atribute noi ce sunt folosite pentru aceste bifări.
 • În ferestrele cu lista de mesaje acum se pot afişa într-o fereastră mesajele folosind tasta cu clic pe mesaj.
 • În ferestrele de vizualizare a imobilelor acum se poate focusa pe punctul selectat din tabel.
 • Adaptare pentru BricsCAD V24.
 • La comenzile de desenare a imobilelor în desenul CAD acum se evită confirmarea despre neidentificarea poliliniilor imobilelor atunci când desenul CAD nu conţine polilinii.
 • A fost introdusă posibilitatea de a selecta polilinii 3D de către comanda intermediară +SelEntPoly atunci când nu este relevantă conexiunea cu entitatea polilinie.
 • La comanda Arr2 a fost introdusă posibilitatea de a alege dacă tabelul desenat va fi tabel cu calculul analitic al suprafeţei, inventar de coordonate sau tabel cu lungimile laturilor poliniei.
 • La desenarea anexei PAD acum puteţi selecta zona ce se desenează. Editaţi tabelul cu coordonate a parcelei TEREN şi modificaţi coordonatele zonei fie prin introducerea manuală a coordonatelor punctelor de minim şi de maxim, fie prin selectarea zonei din fereastra desenului CAD.
 • Pentru operaţiunile cadastrale de dezmembrare, de alipire şi de rectificare a hotarului au fost introduse mesaje de confirmare referitoare la lipsa construcţiilor. Cu dublu clic pe mesajul de confirmare construcţiile sunt copiate la lotul corespunzător. Construcţiile sunt alocate loturilor doar dacă acestea sunt complet în interiorul parcelei TEREN a lotului.
 • În ferestrele de selecţie a datelor favorite acum se pot reordona elementele din listă folosind butoanele de mutare în sus sau în jos.
 • Au fost rearanjate textele despre executant din anexa PAD în cazul textelor mult prea condensate pe lungime, în această situaţie textele sunt mutate cu un rând mai jos pentru a beneficia de o lungime mai mare.
 • La schimbarea rotaţiei paginii de la portret la peisaj sau invers nu se mai rotesc marginile.
 • În ferestrele GenSC şi GenUAT la proprietăţile sectorului cadastral şi la proprietăţile UAT-ului a fost adăugată setarea legată de numerele IE dublate. Introducând numerele IE acceptate pentru dublare, mesajele de eroare legate de acest aspect vor fi omise la verificarea sectorului cadastral sau a cadastrului UAT-ului.
 • În fereastra de actualizare a fost adăugat un buton pentru a vedea care sunt noutăţile şi pentru cazul în care aveţi instalată cea mai recentă versiune.
 • A fost adăugată funcţionarea pe platforma GstarCAD versiunea 2024.
 • A fost adăugată o setare privind posibilitatea de a evita confirmarea modificării numelor persoanelor ce au acelaşi nume şi cu aceiaşi iniţială a tatălui.
 • La numele fişierelor generate pentru cadastru sporadic acum pot fi folosite atributele NUME_PREN_PERS_1 şi ACT_1.
 • La tragerea cu mouse-ul a fişierelor CGxml sau CPxml peste tabelul ferestrei GenSC sau a ferestrei GenCM, acum se solicită selectarea modului de adăugare a imobilelor în tabel.
 • La desenarea imobilelor cadastrelor multiple din fereastra GenCM a fost adăugaţi posibilitatea de a desena la etichetele parcelei informaţii suplimentare, similar cu setările de desenare a sectorului cadastral.
 • Pentru desenarea numerelor poştale în desenul CAD a fost introdusă setarea şi posibilitatea de a scala pe lungime textul cu atributul numărului poştal astfel încât acesta să nu depăşească o anumită lungime maximă, setare utilă pentru a încadra numărul poştal într-un cerc sau într-un dreptunghi.
 • Au fost adăugate trei variante de bloc DWG cu atribute cu numărul poştal, fişierele se află pe calea unde este instalat programul.
 • A fost îmbunătăţit algoritmul de poziţionare a numerelor poştale.
 • A fost îmbunătăţită verificarea sectorului cadastral.
 • La salvarea în formatul SHP (ESRI Shapefile) a fost adăugată posibilitatea de a salva pe un strat numerele poştale, setarea de salvare a acestui strat este implicit bifată.
 • În fereastra GenSC au fost adăugate comenzi pentru desenarea numerelor poştale în Google Earth şi pentru salvarea acestora în fişier cu formatul Google Earth.
 • În fereastra GenCM a fost adăugată posibilitatea de a înlocui numele străzilor în tot tabelul.
 • La verificarea sectorului cadastral acum se verifică şi se afişează mesaje de atenţionare atunci când imobilele nu au acces la un drum.
 • În ferestrele cu mesajele de verificare a sectorului cadastral şi a cadastrelor multiple acum sunt afişate colorat mesaje de atenţionare importante.
 • În fereastra GenCM a fost introdusă o comandă de desenare a PAD-urilor imobilelor, sunt create fişiere DWG cu desenele imobilelor necesare pentru generarea anexelor PAD.
 • În fereastra GenCM în meniul contextual al tabelului cu imobile au fost adăugate comenzile cu operaţiunile disponibile pentru rândul curent.
 • În fereastra GenCM acum pot fi salvate documentele de pe rândul curent.
 • În fereastra GenCM a fost adăugată comanda de incrementare a numărului de contract de prestări servicii din coloana cu informaţiile suplimentare despre lucrare.
 • La configurarea opţiunilor pentru cadastru a fost introdusă posibilitatea de a încărca valorile implicite doar pentru pagina activă.
 • La configurarea opţiunilor pentru cadastru au fost introduse setările pentru numele blocului şi denumirea atributului pentru numărul poştal, pentru numărul sectorului cadastral şi pentru numele localităţii.
 • Tabelele grafice desenate cu comanda Arr sau Arr2 acum pot fi împărţite pe înălţime folosind o înălţime maximă. Setarea este disponibilă la configurare cu TopoCfg – Tabele – “Tabel din desen”.
 • La filtrele de căutare a imobilelor după o limită a fost adăugat filtrul „ce se intersectează cu limita”.
 • În fereastra DrawGeoRef la filtrele de identificare a imaginilor a fost adăugat filtrul „ce se intersectează cu limita”.
 • În fereastra GenCM a fost îmbunătăţită comunicarea cu fereastra CAD la desenarea PAD-urilor cu imobilele şi la desenarea anexelor PAD.
 • În fereastra cu informaţiile suplimentare despre lucrare a fost adăugată secţiunea referitoare la certificatul de urbanism. Pentru completarea acestor documente au fost introduse atribute noi şi au fost adăugate la setări fişierele model cu cererea de eliberarea a certificatului de urbanism şi cu cererea de eliberare a actelor de către primărie.
 • Au fost adăugate atribute pentru ca textele cu componenta parcelelor teren şi textele cu componenta construcţiilor să fie scrise cu marcatori. La setările “Opţiuni generare documente cadastrale – General – Format texte” a fost adăugat caracterul marcator al listelor.
 • Fişierele model cu memoriile tehnice au fost modificate prin introducerea atributelor cu marcatori pentru descrierea parcelelor şi a construcţiilor.
 • La unealta de modificare a străzilor pentru toate imobilele a fost adăugată setarea referitoare la confirmarea schimbării străzii pentru persoane. Util pentru a evita cazurile în care persoanele au la adresă strada corectă şi care poate fi comparată cu strada imobilului.
 • În fereastra de preluare a parcelelor din baza de date extrasă din DDAPT a fost introdus butonul de inversare a ordinii rândurilor din tot tabelul cu parcelele salvate.
 • În ferestrele pentru cadastru în partea din dreapta-sus au fost introduse butoane pentru a anula sau reface modificările.
 • În fereastra de preluare a parcelelor din baza de date extrasă din DDAPT a fost schimbat formatul de codificare la salvarea fişierelor CSV de la Unicode la UTF8 deoarece în unele versiuni mai vechi de Excel aceste fişiere nu pot fi deschise.
 • În fereastra de preluare a parcelelor din baza de date extrasă din DDAPT a fost adăugată posibilitatea de a trage cu mouse-ul fişiere CSV sau un director cu fişiere CSV peste tabelul cu parcelele salvate. Tot în această fereastră a fost adăugat butonul de export în Excel a tabelului cu parcelele salvate.
 • Pentru PAD-uri a fost introdusă limitarea scării până la maxim 1:5000 conform Ordinului 600/2023.
 • În fereastra GenCM a fost introdusă o comandă de desenare a planurilor de încadrare în tarla (PIT) a imobilelor.
 • În fereastra GenCM a fost introdusă o comandă de imprimare a planurilor de încadrare în tarla (PIT) a imobilelor în fişiere PDF.
 • A fost adăugată comanda ReplTxt pentru a înlocui textele entităţilor TEXT selectate.
 • În fereastra GenCM la comanda de desenare a PAD-urilor imobilelor şi la comanda de desenare a planurilor de încadrare în tarla (PIT) a imobilelor au fost introduse noi setări pentru a se putea pune în evidenţă polilinia parcelei teren a imobilului ce se desenează.
 • În fereastra GenCM la comanda de desenare a PAD-urilor imobilelor au fost adăugate două noi setări, una pentru a desena numărul sau numerele cu categoriile de folosinţă ale subparcelelor parcelei teren a imobilului ce se desenează şi una pentru a insera în desen un bloc dintr-un fişier DWG, comandă utilă pentru a insera în desen vecinătăţile.
 • Pentru lucrările de cadastru general pentru înscrierile cu intabulare a unui privilegiu imobiliar a fost introdusă obligativitatea introducerii monedei şi a valorii conform cerinţelor din eTerra.
 • Pentru parcelele construcţii ce au insule decupate din interior a fost eliminat mesajul de atenţionare deoarece eTerra acceptă construcţiile în acest fel, test realizat în data de 09.01.2024.
 • În fereastra cu mesajele de verificare din fereastra GenCP acum se afişează punctele de eroare în fereastra cu desenul cu imobile.
 • La preluarea adresei dintr-un text acum se preia şi textul BIS pentru numerele poştale sau pentru numărul blocului.
 • La verificarea adresei unei persoane acum se semnalează cu eroare adresele din afara României care nu conţin numele ţării în textul cu descrierea suplimentară.
 • Atributele text cu referire către tarla sau număr parcelă acum sunt completate cu toate numerele introduse la subparcelele parcelei teren a unui imobil.
 • Au fost adăugate atributele TOT_TARLASTRIMOB_N şi TOT_PARCNRIMOB_N.
 • În fereastra GenSC şi în fereastra GenUAT a fost introdusă posibilitatea de calcul a valorii serviciilor cadastrale prestate ce este prezentat într-un raport de calcul.
 • La filtrele de căutare a imobilelor pentru înscrieri au fost adăugate filtrele cu sau fără referinţă către persoane.
 • Pentru imobilele identificate la căutarea imobilelor, când se deschide o fereastră de editare cu dublu clic în lista de mesaje, acum se va face trimiterea către elementul identificat (parcelă, persoană, înscriere sau contestaţie).
 • Comanda de căutare a imobilelor din ferestrele utilizate pentru cadastru a fost îmbunătăţită.
 • La informaţiile suplimentare despre lucrare a fost adăugată descrierea identificării CF vechi. A fost adăugat atributul DESC_CF_VECHE şi a fost modificat fişierul model cu memoriul tehnic pentru operaţiunea cadastrală de primă înregistrare.
 • La filtrele de căutare a imobilelor au fost adăugate filtrele de identificare a imobilelor cu construcţii cu sau fără acte.
 • La filtrele de căutare a imobilelor au fost adăugat un filtru de identificare a imobilelor după categoriile de folosinţă şi un filtru de identificare a persoanelor după observaţia persoanei.
 • La verificarea imobilelor a fost adăugat un mesaj de atenţionare pentru imobilele cu număr topo care nu au trecut acest număr la niciuna din subparcelele parcelei teren.
 • La comanda DrawGeoRef pentru zona selectată sau pentru o polilinie ce are forma unui dreptunghi acum se poate crea ImageClip pe dreptunghiul selectat. Tot la această comandă acum sunt reţinute în istoric maxim 10 directoare folosite pentru a încărca imaginile.
 • A fost actualizată librăria „RTF to PDF Converter” produsă de Sub Systems, Inc.. Acum sunt contorizate paginile convertite şi se poate întrerupe execuţia în timpul conversiei unui fişier.
 • La introducerea textelor pentru numărul de tarla, numărul de parcelă sau numărul titlului de proprietate acum pot fi introduse spaţii, în versiunile precedente spaţiul era înlocuit cu virgulă.
 • A fost adăugat tipul specific de act „Hotărâre” la tipul de act administrativ.
 • Au fost modificate fişierele model cu memoriile tehnice, propoziţia cu suprafaţa totală măsurată a fost trecută pe un rând nou.
 • Au fost introduse atributele COMP_PARC_LOTURI_ALIP şi COMP_PARC_MARC_LOTURI_ALIP şi a fost completat fişierul model cu memoriul tehnic pentru operaţiunea cadastrală de alipire.
 • A fost introdus atributul TOT_CF_CAD, atribut ce returnează toate numerele CF şi cadastrale despărţite cu „/”. Au fost modificate toate fişierele model cu cererile de recepţie şi înscriere şi toate fişierele model cu cererile de solicitare de informaţii, în aceste fişiere au fost înlocuite atributele TOT_NR_CF/TOT_NR_CAD cu atributul TOT_CF_CAD.
 • La ştergerea imobilelor au fost adăugate filtre de ştergere a rândurilor duble sau goale.
 • În fereastra GenCM a fost adăugată comanda de ştergere a imobilelor.
 • În fereastra GenCM la salvarea datelor în Gogle Earth la descrierea imobilului acum sunt afişate informaţiile cu numărul IE, cadastral sau CF ce sunt preluate de la descrierea imobilului sau din coloana cu informaţiile despre dosarul din eTerra.
 • La atributele folosite pentru crearea directoarelor în care se salvează lucrările cadastrelor multiple au fost adăugate atributele NR_IE şi OBS_LUCR.
 • A fost actualizată librăria TransLT.
 • A fost adăugată comanda WebImg pentru a desena imagini descărcate de pe serverele online.
 • În fereastra de creare a menţiunii unei construcţii au fost adăugate câmpurile cu numărul de unităţi individuale, numărul de locuri de parcare în interior şi în exterior.
 • A fost făcută adaptarea pentru GstarCAD 2024.1.
 • La setările de la ”Opţiuni generare documente cadastrale – Sector cadastral – Filtru mesaje” au fost adăugate două noi filtre prin care se pot evita mesajele de eroare despre numerele de cereri de soluţionare dublate şi despre numerele de procese verbale de soluţionare a contestaţiilor dublate.
 • A fost făcută adaptarea pentru BricsCAD V24.2.
 • Unele din mesajele folosite la verificarea sectorului cadastral sau a cadastrului unui UAT au fost completate cu unele indicaţii utile.
 • La introducerea menţiunilor subparcelelor din tabelul cu datele referitoare la teren acum se poate crea o menţiune.
 • În fereastra GenCP de la operaţiunea cadastrală de rectificare a hotarului acum pot fi introduse numerele IE, CF, cadastrale sau topografice şi pentru imobilele noi.
 • Au fost făcute unele îmbunătăţiri în fereastra de creare a unei menţiuni pentru parcela teren.
 • La atributele text cu referinţe către numere CF, cadastrale sau topografice acum sunt adăugate toate aceste numere chiar dacă sunt dublate.
 • La desenarea anexei PAD acum tabelul cu numerele CF este mărit pe înălţime pentru situaţiile cu numerele CF ale imobilelor ce depăşesc spaţiul alocat în coloană.
 • În fereastra cu informaţiile suplimentare despre lucrare a fost introdusă posibilitatea de a deschide fişierul cu tarifele şi serviciile OCPI.
 • În fereastra cu informaţiile suplimentare despre lucrare a fost introdusă posibilitatea de a calcula tariful serviciului RGI.
 • Calculul tarifului serviciilor RGI a fost îmbunătăţit, acum calculul poate fi făcut pentru mai multe coduri.

TopoLT V15.2.0.0 – V15.2.0.36 (August 2023 – Octombrie 2023)

Erori:

 • A fost eliminată o eroare de neştergere a layer-elor ce conţineau caracterul „[” în numele layer-ului.
 • A fost eliminată eroarea de suprapunere a numelor de fişiere cu registrul cadastral pentru imobilele cu unităţi individuale.
 • Acum sunt evitate erorile pentru înscrieri si contestaţii atunci când textele alocate conţin erori.
 • A fost eliminată semnalarea erorii de neînchidere a suprafeţelor pe categorii de folosinţa de sub 1 mp.
 • A fost eliminată o eroare privind incompatibilitatea driverelor de AutoCAD.
 • A fost eliminată o eroare legată de inversarea în tabelul cu unităţile individuale ale numerelor CF cu numerele cadastrale.
 • A fost eliminată omiterea câmpului cu identificatorul electronic la salvarea în fişierele CGxml a unităţilor individuale.
 • A fost eliminată imposibilitatea imprimării pe hârtiile personalizate pentru ZwCAD.
 • În fişierul model cu contractul de prestări servicii a fost corectat textul referitor la numărul ordinului ANCPI.
 • Au fost făcute unele corecturi comenzii DrPln referitoare la desenarea chenarelor multiple.
 • A fost eliminată o eroare de actualizare a descrierii imobilului din ferestrele GenSC şi GenCM în cazul destinaţiei teren mixte a sectorului cadastral sau a cadastrelor multiple.
 • A fost eliminată eroarea de neafişare a mesajelor de eroare cu golurile identificate de la verificarea geometriei sectorului cadastral atunci când de la filtre era bifată ascunderea mesajelor cu erorile acceptate.
 • A fost eliminată o eroare referitoare la semnalarea greşită a străzilor ce au cuvinte inversate.
 • A fost eliminată o eroare de nesalvare a setării formatului de pagină a tabelului parcelar.
 • A fost eliminată eroarea de nesetare corectă a înălţimii rândurilor comasate la crearea tabelului parcelar în Excel.
 • În fişa de date a imobilului acum este eliminată persoana neidentificată de la semnături.
 • A fost eliminată o eroare de nepreluare a ultimului punct la preluarea coordonatelor unei polilinii selectate din programul CAD.
 • La utilizarea comenzii Ocad nu se putea seta adresa persoanei autorizate.
 • Fişierul model cu procesul verbal de trasare a fost corectat, numărul ordinului ANCPI a fost schimbat la numărul 600 / 2023.
 • A fost eliminată o eroare ce apărea la haşurare atunci când numele haşurii era „_SOLID”.
 • Pentru operaţiunile cadastrale de alipire sau dezmembrare a fost eliminată o eroare de calcul a totalului pe suprafeţe pe categorii de folosinţă.

Îmbunătăţiri:

 • Comanda CJ a fost modificată, acum se pot desena mai multe caroiaje odată.
 • La comenzile de detaşare DETAS şi MDETAS au fost adăugate două noi metode de detaşare, detaşarea prin translatarea laturilor selectate pe o direcţie şi detaşarea prin paralelism echidistant faţă de laturile selectate. Pentru a înţelege cum sunt făcute aceste detaşări şi care ar fi situaţiile în care pot fi aplicate, vedeţi schiţele de la descrierea comenzii DETAS.
 • În fereastra GenSC la meniul contextual al tabelului au fost adăugate comenzi de vizualizare similare cu cele din meniul contextual al butonului de la sfârşitul rândului. Pentru aceste comenzi au fost adăugate scurtături folosind combinaţiile de taste: Ctrl-W, Ctrl-E sau Ctrl-L.
 • La desenarea imobilelor în Google Earth s-a adăugat la informaţiile despre un imobil suprafaţa din acte.
 • La căutare imobilelor au fost introduse noi filtre, acum pot fi căutate imobilele ce au contestaţii sau anumite observaţii de lucru, persoanele defuncte, etc..
 • În ferestrele GenSC şi GenUAT au fost introduse comenzi pentru a salva documentele ce au necesitat rectificări. Salvarea este făcută în fişiere CGxml şi în fişiere cu anexele cu fişele de date. Sunt salvate doar imobilele ce sunt identificate din lista de mesaje ca urmare a efectuării unei căutări folosind criteriile de căutare. Astfel puteţi face o selecţie după câmpul contestaţii sau folosind observaţiile despre lucrare pentru a selecta doar imobilele ce au fost rectificate.
 • În ferestrele GenSC şi GenUAT au fost introduse comenzi pentru identificarea planşelor în care se află imobilele şi pentru completarea numărului planşei pentru fiecare imobil.
 • În fereastra GenUAT a fost adăugată comanda de creare a unui raport cu fişierele ataşate.
 • În raportul cu actele ataşate automat acum este afişată în lista de mesaje o listă cu fişierele neataşate. Informaţii utile pentru a identifica care din fişiere nu au corespus criteriilor de identificare la ataşarea automată a actelor.
 • Pentru evitarea confuziilor la ataşarea automată a actelor scanate atunci când numele fişierului cu actele există textul „TP” la început atunci actul este considerat ca fiind titlu de proprietate şi în acest caz asocierea este făcută doar dacă autoritatea emitentă conţine textul “CJPSDPAT” sau textul “C.J.P.S.D.P.A.T.” şi dacă actul este de tipul act administrativ.
 • În fereastra de renumerotare cadastrală a imobilelor acum benzile pot fi mutate în ambele direcţii.
 • La introducerea adreselor a fost introdusă posibilitatea de a salva şi prelua din listă o localitate favorită. În lista cu localităţi favorite sunt salvate: codul Siruta, subunitatea administrativă şi codul poştal dacă acesta este singular.
 • La importul fişierelor CGxml acum se poate alege de la ”Opţiuni generare documente cadastrale – Sector cadastral” dacă pentru persoanele ce au observaţii ce sunt relevante pentru înscrieri să se mute observaţia de la persoană la înscriere şi dacă este cazul textul să fie reformulat, vezi explicaţiile din fişierul de ajutor. Opţiunea este implicit bifată.
 • A fost adăugată comanda PrnPlan pentru a imprima în fişiere PDF, TIFF sau BMP planşele.
 • Comenzile FormPlns şi NrPlan au fost îmbunătăţite.
 • La configurare a fost adăugata setarea referitoare la numele blocului cu atribute ce conţine obiectele planşelor în Secţiunea Planşe.
 • La filtrele de căutare a imobilelor a fost introdus criteriul de identificare grafică folosind o limită ce poate fi selectată din desenul CAD.
 • În ferestrele GenSC şi GenUAT a fost introdusă posibilitatea de a desena numerele sectoarelor cadastrale în planşe.
 • La filtrele de căutare a imobilelor au fost adăugat la acte criteriul de căutare după textul observaţiei.
 • La desenarea numerelor sectoarelor cadastrale în planşe a fost îmbunătăţită funcţia de evitare a suprapunerilor numerelor sectoarelor cadastrale cu entităţile din desen.
 • La proprietăţile imobilului pentru cadastru sistematic a fost adăugată proprietatea „Construcţiile au acelaşi nr. CF, Cad, Topo” pentru a se evita tastarea acestor numere pentru construcţii.
 • La proprietăţile imobilului pentru cadastru sistematic a fost adăugată proprietatea „Construcţiile au aceiaşi adresă (Loc., Str., Nr.)” pentru a se evita introducerea adreselor pentru construcţii.
 • Comanda DrPln a fost îmbunătăţită, acum se pot desena planşe cu formate multiple sau se poate umple o zonă cu planşe.
 • Ribonul a fost ajustat pentru a îi reduce din lungimea.
 • A fost introdusă comanda InfoImob pentru a afişa informaţiile despre un imobil.
 • În fereastra GenUAT a fost adăugată comanda de desenare a numerelor poştale în desenul CAD.
 • În fişierul de ajutor la descrierea comenzii GenSC a fost introdusă descrierea modului de creare a planşelor pentru cadastru general.
 • A fost introdusă o nouă setare referitoare la setarea codului poştal ca necunoscut pentru adresele persoanelor atunci când codul poştal nu poate fi identificat. Această setare este implicit nebifată şi o găsiţi la ”Opţiuni generare documente cadastrale – General – Format texte”.
 • În fişierul de ajutor la descrierea comenzii GenSC la descrierea modului de creare a planşelor pentru cadastru general au fost făcute unele completări.
 • În ferestrele GenSC şi GenCM la copierea textelor în coloana cu strada sau coloana cu numărul poştal acum se face actualizarea şi a adreselor construcţiilor.
 • La căutare imobilelor folosind criterii de căutare a fost adăugat filtrul pentru persoane fără adresă.
 • La persoane când se bifează proprietar necunoscut dacă persoana nu are introdusă o adresă atunci se introduce adresa localităţii în cazul în care se lucrează în intravilan, altfel se introduce adresa localităţii de reşedinţă a UAT-ului.
 • A fost introdusă o nouă setare referitoare la setarea datei unui act la data primei zile din an atunci când actul nu are o dată dar are la numărul actului introdus anul. Această setare este aplicată la importul fişierelor CGxml, este implicit nebifată şi o găsiţi la ”Opţiuni generare documente cadastrale – Sector cadastral”.
 • Datele despre persoana juridică autorizată au fost suplimentate cu datele de autorizare ale reprezentantului legal. Atributul REPREZ_LEG_AUT a fost completat cu aceste date astfel încât pe cererile pentru cadastru sporadic vor apărea şi aceste informaţii.
 • Au fost modificate fişierele model cu cererile de recepţie si înscriere pentru a reduce cu două rânduri textul cererii.
 • Comanda DrPln a fost îmbunătăţită.
 • La ”Opţiuni generare documente cadastrale – Documentaţie cadastrală” în secţiunile PAD şi Planşă releveu au fost adăugate setările privind adăugarea persoanei fizice autorizate cu serie şi număr de autorizaţie în cazul persoanei juridice autorizate. Prin folosirea acestei opţiuni, ce este implicit bifată, în PAD sau pe planşa cu releveul se vor completa datele persoanei juridice autorizate cu datele persoanei fizice autorizate ce este desemnată ca reprezentant legal.
 • La filtrele de căutare a imobilelor la criteriul de identificare grafică folosind o limită a fost introdus criteriul de căutare a imobilelor ce au eticheta (centrul calculat al parcelei) în interiorul limitei.
 • La tipurile de acte cu specific au fost adăugate tipurile de act: „Certificat de atestare a extinderii construcţiei”, „Contract de dare în plată”, „Proces verbal de constatare” şi „Raport de expertiză tehnică”.
 • În ferestrele GenSC şi GenUAT la înlocuirea străzilor a fost introdusă posibilitatea de a înlocui şi străzile din adresele persoanelor ce au domiciliul în una din localităţile UAT-ului.
 • În fereastra GenUAT raportul de verificare a străzilor şi a numerelor poştale a fost completat cu verificarea adreselor persoanelor. Acum sunt verificate străzile şi numerele poştale pentru persoanele ce au domiciliul într-una din localităţile UAT-ului iar pentru persoanele ce au domiciliul în afara UAT-ului se verifică inexistenţa străzilor sau diferenţele de scriere a numelor de stradă folosind baza de date cu codurile poştale, în general oraşele mari au introduse străzi în această bază de date.
 • În fişierul de ajutor la descrierea comenzilor GenSC şi GenUAT au fost introduse descrierile cu verificările recomandate înainte de finalizarea lucrării.
 • A fost adăugată comanda RenFiles pentru a redenumi fişiere. Comanda a fost adăugată la meniul pentru lucrările de cadastru.
 • Au fost făcute unele ajustări comenzii RenFiles.
 • Conform cerinţelor ANCPI acum sunt consideraţi posesori titularii ce au o referinţă către înscrierile CF ce conţin o notare cu textul „SE NOTEAZA POSESIA FAPTICA” cu litere mari sau mici, cu sau fără diacritice. Suprafaţa în posesie va fi suprafaţa măsurată a imobilului.
 • Comanda RenFiles a fost îmbunătăţită, acum se poate opri procesul de redenumire a fişierelor în timpul execuţiei.
 • În fereastra de introducere sau de editarea a actelor pentru actele ataşate a fost introdus câmpul „Fişierul cu toate actele imobilului” pentru a fi utilizat de cei ce lucrează cu actele imobilului ţinute într-un singur fişier.
 • Ataşarea automată a actelor în câmpul „Fişierul cu toate actele imobilului” este făcută pentru fişierele ce conţin atributul ACTE la început plus numărul identificatorului teren iar în cazul imobilelor din intravilan ataşarea automată este făcută pentru fişierele ce conţin în numele fişierului tipul străzii prescurtat, numele străzii şi numărul poştal. Descrierea o găsiţi la GenSC – „Notă despre cum este realizată identificarea actelor la ataşarea automată a acestora”.
 • La căutarea imobilelor folosind criterii de căutare au fost adăugate noi filtre pentru căutarea actelor.
 • Deoarece eTerra semnalează erori legate de lipsa adresei persoanelor neidentificate, acum la verificări sunt semnalate ca erori persoanele neidentificate fără adresă. La selectarea tipului de persoană neidentificată în fereastra de introducere a persoanei acum se introduce automat adresa persoanei neidentificate ca fiind adresa UAT-ului cu localitatea neidentificată.
 • Acum comenzile GesSCGenCM şi GenUAT semnalează în linia de comandă a programului CAD numărul de polilinii 3D ce sunt eliminate din selecţie.
 • Acum poliniile cu zonele neacoperite dintr-un sector cadastral sunt desenat cu culoarea roşie.
 • Au fost extinse verificările actelor ataşate atât pentru sectorul cadastral cât şi pentru cadastrele multiple.
 • În fereastra de editare a unităţilor individuale a fost introdusă posibilitatea de a schimba în grup tipul de cotă indiviză.
 • La ”Opţiuni generare documente cadastrale – Tabel parcelar” au fost introduse 3 noi setări referitoare la filtrarea persoanelor şi adăugarea informaţiilor despre autorizat la semnături.
 • La ”Opţiuni generare documente cadastrale – Documentaţie cadastrală – Foaia colectivă” a fost adăugată setarea referitoare la adăugarea persoanei fizice autorizate cu serie şi număr de autorizaţie în cazul persoanei juridice autorizate.

TopoLT V15.1.0.0 – V15.1.0.63 (Februarie 2023 – Iulie 2023)

Erori:

 • A fost eliminată o eroare ce apărea la salvarea datelor în fişierele cu formatul XML atunci când textele conţineau caractere de control ASCII, acum este folosita curăţarea acestora la salvarea în fişier şi la salvarea în desenul CAD.
 • A fost eliminată o eroare de nesalvare a fişierului cu cererea de solicitare informaţii.
 • A fost eliminata o eroare a comenzii SensPoly privind imposibilitatea de a schimba sensului unei polilinii atunci când polilinia avea vertexuri dublate.
 • Datorită unei erori ce apare la conversia fişierelor din RTF în PDF, până la remedierea acestei situaţii, pentru atributele cu formatul RTF_LIST_… folosite ca text bifat sau nebifat în format RTF a fost schimbat textul atribuit acestora cu cel cu formatul de text simplu în care bifarea este scrisă cu paranteze pătrate.
 • A fost eliminată o eroare de legată de formatul textului cu descrierea generală a operaţiunilor efectuate din fereastra cu informaţiile suplimentare despre lucrare.
 • A fost eliminată posibilitatea de a pierde informaţia cu suprafaţa din acte ce apărea în unele situaţii la deschiderea ferestrei GenCP.
 • A fost remediată problema legată de conversia fişierelor din formatul RTF în formatul PDF pentru atributele RTF_LIST…, acum textele generate sunt în formatul RTF.
 • A fost eliminată păstrarea din greşeală a notei GDPR din vechiul regulament.
 • A fost eliminată o eroare de neadăugare a fişierelor ataşate contestaţiilor la fişierul PDF cu fişa de date a imobilului.
 • S-a revenit asupra erorii privind pierderea informaţiei cu suprafaţa din acte din fereastra GenCP şi s-a corectat acest aspect.
 • A fost rectificat numărul anexei la PAD-ul cu propunerea de rectificare a hotarului din 16 in 17.
 • A fost eliminată o eroare privind imposibilitatea introducerii suprafeţei din acte atunci când comanda GenCP era apelată din programul CAD.
 • A fost corectat atributul alocat pentru inventarul de coordonate din fişierul model cu procesul verbal de trasare.
 • La verificarea subparcelelor parcelei TEREN a unui imobil acum este verificată categoria de folosinţă.
 • A fost eliminată eroarea de ştergere a blocului nord din desenul PAD atunci când s-a optat pentru poziţionarea manuală a acestuia.
 • Au fost rectificate unele erori de afişare din fereastra de prezentare a raportului cu atribute ale unei lucrări de cadastru sporadic.
 • A fost eliminată o eroare ce apărea la încărcarea fişierelor CGxml în eTerra atunci când textul cu descrierea părţilor comune depăşea 255 de caractere.
 • A fost eliminată o eroare ce apărea la salvarea fişierelor CGxml cu contestaţii, din greşeală referinţele către parcele erau preluate de la înscrieri.
 • La verificarea înscrierilor din fereastra GenSC acum se semnalează eroare dacă este asociată o înscriere cu drept de proprietate pentru o construcţie ce are unităţi individuale înscrise.
 • Acum este evitată selectarea în desenul CAD a entităţilor atunci când este verificat UAT-ul sau atunci când rândul din tabel este selectat de una din comenzile de desenare sau de salvare a datelor.
 • A fost eliminată omiterea actualizării sectoarelor cadastrale la deschiderea unui fişier UATxml din fereastra GenUAT.
 • A fost eliminată imposibilitatea de a introduce suprafaţa din acte a unui imobil din fereastra GenCP ce apărea in unele situaţii.
 • A fost introdusă gestionarea erorilor ce pot apărea la scrierea sau citirea din registrul de lucrări.
 • La fişierul cu formatul CSV al registrului de lucrări au fost eliminate caracterele de trecere la linie nouă de la numele beneficiarilor.
 • A fost eliminată o eroare ce apărea la deschiderea unui fişier temporar SCxml, CMxml sau UATxml ce era deja deschis.
 • A fost corectată asocierea de deschidere cu TopoLT a fişierelor utilizate la lucrările de cadastru pentru a se putea face deschiderea fişierului atunci când este folosită apelarea dintr-o legătură (link) de deschidere a unui fişier cu formatul TopoLT.
 • A fost eliminată o eroare legată de extragerea adresei imobilului vechi de la operaţiunea cadastrală de primă înregistrare UI, din greşeală era căutat un imobil nou.
 • Au fost eliminate mesajele eronate de introducere a lucrărilor în registrul de lucrări atunci când se semnalau în prealabil erori de execuţie.
 • A fost eliminata o excepţie ce apărea în unele cazuri la deschiderea în File Explorer a fişierului PDF cu documentaţia lucrării de cadastru sporadic.
 • A fost eliminată o eroare de deschidere recursivă a fişierului CPxml după salvarea acestuia. A fost eliminată opţiunea de deschidere după salvare a fişierului CPxml cu programul „Generare CP”.
 • Acum se evită afişarea vecinătăţilor în interiorul limitei UAT-ului la vizualizarea limitelor unui UAT.
 • Au fost făcute unele corecţii legate de potrivirea în fereastră a coloanelor tabelelor.
 • A fost eliminată eroarea privind imposibilitatea de a actualiza datele despre un sector cadastral din fereastra GenUAT atunci când acesta era salvat în fereastra GenSC.
 • A fost eliminată imposibilitatea introducerii CNP-ului (ID-ul) pentru persoanele fizice străine.
 • La introducerea numelui străzii acum se menţine scrierea cu caractere majuscule pentru textele ce încep cu „DN”, „DJ” sau „DC”.
 • În fereastra GenCP la verificare total suprafeţe pe categorii de folosinţă pentru operaţiunile de alipire sau de dezmembrare acum se face calculul ţinând cont de destinaţia terenului. Mesajul de eroare privind această diferenţă de suprafaţă a fost completat cu o atenţionare privind verificarea destinaţiei terenului pentru subparcele.
 • A fost eliminată imposibilitatea salvării în desenul CAD din fereastra GenSC sau GenCM a unui imobil cu construcţii sau subparcele ataşate cu referinţe către entităţi polilinie inexistente.
 • A fost eliminată o eroare privind dublarea textului „Proprietar decedat” în coloana observaţii din anexa cu opisul alfabetic al titularilor.
 • A fost eliminată o eroare ce apărea la generarea documentelor cadastrale din fereastra GenUAT atunci când se crea conturul UAT-ului pentru fişierele SHP.
 • La salvarea datelor în fişier CGxml, acum pentru persoanele neidentificate câmpul este setat la valoarea „true”.
 • A fost eliminată eroarea de schimbare la valoarea 0.0 a suprafeţei din acte a unui imobil, schimbare ce apărea după editarea ferestrei cu descrierea imobilului atunci când editarea era făcută prin deschiderea ferestrei de editare folosind dublu clic în lista cu mesajele de eroare.
 • A fost corectată o eroare a comenzii MDimPl referitoare la poziţionarea cotărilor în interiorul sau în exteriorul poliliniei ce se cotează, eroare ce apărea pentru unele polilinii cu o anumită geometrie.

Îmbunătăţiri:

 • A fost făcuta adaptarea conform noului regulament ANCPI, Ordinul 600/2023.
 • Comanda ARR2 a fost modificată pentru a se crea tabelul cu calculul suprafeţelor conform noului regulament.
 • Comanda TabRel a fost modificată pentru a respecta formatul din anexa nr.18 din noul regulament.
 • A fost eliminată comanda de desenare a procesului verbal de vecinătate deoarece acesta nu poate fi încadrat într-o pagină. Din acest motiv am optat pentru completarea acestui document folosind un fişier model cu formatul RTF. Ceea ce rămâne în sarcina dumneavoastră este completarea cu schiţa vecinătăţilor, schiţă ce poate fi inserată în documentul Word folosind uneltele de copiere sau de salvare într-o imagine şi apoi de încărcare în document.
 • La opţiunile privind desenarea caroiajului a fost adăugată opţiunea de desenare a caroiajului tip dreptunghi cu cruciuliţe cu coordonate la colturi.
 • În fereastra GenCP acum se poate salva lucrarea în fişier CPxml în cazul lipsei persoanelor sau a actelor. Tot în această fereastră acum se poate desena PAD-ul atunci când nu sunt introduse persoane sau acte.
 • La desenarea în Google Earth din fereastra GenUAT a fost adăugată comanda de desenare a tuturor imobilelor.
 • La desenarea în Google Earth a imobilelor acum se pot alege culorile de umplere pentru imobilele situate în intravilan sau în extravilan.
 • În ferestrele GenSC şi GenCM a fost adăugat un nou filtru de selecţie a imobilelor la ataşarea automată a actelor.
 • În fereastra cu mesaje din GenUAT au fost introduse butoane pentru a selecta dacă se deschide şi se selectează imobilul în GenSC, pentru focalizarea imobilului în desenul CAD sau pentru focalizarea imobilului în Google Earth. Totodată au fost introduse comenzile pentru aceste operaţiuni.
 • În fereastra GenUAT a fost introdusă comanda de căutare imobile după numere de titlu de proprietate. A fost mărită viteza de căutare la căutarea după identificatorii teren.
 • Librăria TransLT a fost îmbunătăţită pentru a se putea focaliza un imobil în Google Earth.
 • În fişierul model cu memoriul tehnic a fost adăugate noi atribute pentru a introduce în memoriul tehnic calculul analitic al suprafeţelor.
 • Fişierele model cu cererile de recepţie şi înscriere au fost modificate, sau introdus noi atribute ce au textul generat în formatul RTF pentru îmbunătăţirea aspectului.
 • La configurarea programului cu comanda TopoCfg în secţiunea Tabele la „Export în Microsoft Office” a fost adăugată scara pe lăţime pentru a se putea dimensiona pe lăţime tabelele cu coordonate salvate în formatul RTF. Folosind această setare, tipul de font şi înălţimea textului puteţi mări sau micşora tabelele cu coordonate.
 • Au fost revizuite fişierele model cu memoriile tehnice pentru toate operaţiunile cadastrale.
 • În lista cu imobile pentru operaţiunile cadastrale de dezmembrare şi de alipire a fost adăugat în meniul contextual al listei cu imobile comanda de renumerotare a loturilor.
 • Pentru atributele cu tabelele cu calculul analitic al suprafeţei acum pentru loturile dezmembrate sau alipite la numele tabelului este trecut numărul lotului în loc de numărul imobilului.
 • În fereastra de activare a produsului a fost introdus butonul de verificare actualizări.
 • Memoriile tehnice au fost modificate pentru a respecta noile cerinţe ANCPI.
 • Atributul DESCR_ZONA_STUD_RT folosit la lucrările de recepţie tehnică a fost modificat. Tot pentru aceste tipuri de lucrări au fost adăugate atributele S_MAS_ZONA_STUD şi RTF_TAB_SUP_ZONA_STUD.
 • În fereastra GenUAT la căutarea imobilelor după identificatorii teren sau după numărul titlului de proprietate acum în lista cu mesaje pentru imobilele identificate sunt afişate şi informaţiile despre numărul de tarla şi numărul de parcelă.
 • Au fost modificate toate fişierele model folosite la cadastru sporadic. A fost redusă înălţimea tabelelor, au fost introduse atributele pentru textele cu semnătura autorizatului, etc..
 • A fost introdus atributul DESC_CATCLS_AUT ce conţine descrierea clasei sau a categoriei şi atributul DATA_CERT_AUT ce conţine data certificatului de autorizare.
 • La opţiunile privind desenarea PAD-ului a fost introdusă setarea prin care se poate alege în care din situaţii se va lăsa spaţiu liber pentru tabelul cu calculul suprafeţei în dreapta parcelei teren. Implicit este doar în cazul imobilelor cu construcţii. Setarea o găsiţi la „Opţiuni generare documente cadastrale – Documentaţie cadastrală – PAD”.
 • La desenarea parcelelor şi a numelor proprietarilor din fereastra GenCP acum pentru operaţiunile cadastrale de dezmembrare şi de alipire sunt desenate textele cu numerele loturilor ce se dezmembrează sau se alipesc.
 • Librăria folosită la conversia fişierelor din RTF în PDF a fost actualizată.
 • Toate fişierele model folosite la cadastru sporadic au fost completate cu informaţii noi ce sunt extrase din atribute.
 • Au fost introduse atributele REPREZ_LEG_PERS_XX şi TOT_REPREZLEG_PERS pentru a fi folosite la datele privind semnătura persoanelor juridice.
 • La crearea fişierelor DXF arhivat în format ZIP, fişier folosit în eTerra la încărcarea imobilelor, acum pentru operaţiunea cadastrală de dezmembrare se creează un fişier cu toate loturile dezmembrate.
 • Pentru unele operaţiuni cadastrale pentru care înscrierea în cartea funciară nu este necesară, a fost eliminată posibilitatea de a edita obiectul înscrierii din fereastra cu informaţiile suplimentare despre lucrare.
 • Au fost modificate fişierele model cu cererile de recepţie şi înscriere, a fost eliminat atributul cu obiectul înscrierii pentru operaţiunile cadastrale ce nu necesită înscriere în cartea funciară.
 • A fost modificată setarea despre lăsarea spaţiului liber necesar pentru desenarea tabelului cu calculul suprafeţei în PAD conform noilor cerinţe.
 • A fost adăugată posibilitatea de a alege poziţia tabelului cu calculul suprafeţei din anexa PAD relativ la parcela TEREN, în stânga, în dreapta, sus sau jos. Spaţiul necesar pentru acest tabel este calculat folosind de la informaţiile despre proprietăţile PAD-ului lăţimea tabelului şi înălţimea rândului ce este aplicată în funcţie de numărul de puncte al parcelei.
 • La operaţiunea cadastrală de rectificare a hotarului a fost adăugată posibilitatea de a desena PAD-urile pentru cele două imobile rectificate.
 • A fost adăugat atributul COMP_PARC_LOTURI_DEZM pentru cei ce doresc să scrie informaţiile despre componenţa parcelelor loturilor dezmembrate în memoriul tehnic pentru operaţiunea cadastrală de dezmembrare.
 • În fereastra cu informaţiile suplimentare despre lucrare a fost introdusă posibilitatea de a introduce observaţii despre imobil, observaţii referitoare la localizare, lipsa planului parcelar, suprapuneri, etc. ce sunt cerute conform noilor reglementări.
 • Au fost introduse atributele OBS_DESPRE_IMOB, MOTIV_OBS_IMOB şi RTF_OBS_MOTIV_IMOB pentru a fi folosite la observaţiile despre imobil.
 • Fişierele model cu memoriile tehnice pentru tipurile de operaţiuni cadastrale pentru care se aplică observaţiile despre imobil au fost completate cu atributul despre aceste observaţii.
 • Atributele folosite la completarea documentelor pentru cadastru sporadic acum sunt prezentate în tabel grupate şi afişate pe culori diferite.
 • A fost adăugat fişierul model cu procesul verbal de vecinătate pentru formatul de pagină A3. Acest fişier model nu a fost introdus la setările implicite cu fişierele model, rămâne în sarcina dumneavoastră să faceţi asocierea dacă doriţi realizarea acestui proces verbal pe o pagină cu formatul A3.
 • A fost adăugat atributul RTF_TAB_INV_COO_LUCR ce conţine tabelul cu inventarul de coordonate al lucrării.
 • Au fost actualizate librăriile folosite la conversia fişierelor din formatul RTF în formatul PDF.
 • A fost schimbat modul de generare a seriei PC datorită apariţiei unor situaţii particulare în cazurile plăcilor de bază fără serie.
 • Fişierul model cu procesul verbal de vecinătate în formatul de pagină A3 a fost modificat, spaţiul alocat pentru desen a fost mutat în partea stângă a paginii.
 • În fereastra de prezentarea a raportului cu atributele text ale unei lucrări de cadastru sporadic acum pentru fiecare grup de atribute este afişat numele grupului.
 • Pentru evitarea selectării imobilelor la afişarea în desenul CAD a imobilelor ce au erori referitoare la geometrie au fost introduse setări la „Opţiuni generare documente cadastrale” pentru cadastrele multiple, sectorul cadastral şi cadastru UAT. Implicit nu se evită selectarea imobilelor. Dacă doriţi ca afişarea punctului sau a laturii în care a apărut eroarea să fie executată rapid atunci vă recomandăm să bifaţi această setare.
 • În fereastra GenUAT la salvarea documentelor sau a fişierelor CGxml, la verificare acum se întrerupe verificarea la prima eroare găsită.
 • Comenzile InsVx şi DelVx au fost modificate pentru utilizare multiplă.
 • A fost introdusă salvarea straturilor planului cadastral în fişiere cu formatul SHP pentru sectoarele cadastrale şi pentru cadastru UAT.
 • Comenzile InsVx şi DelVx au fost modificate pentru utilizare multiplă.
 • A fost optimizată selecţia din ferestrele cu mesajele de eroare.
 • La selectarea unui mesaj cu dublu clic în lista de mesaje acum la deschiderea ferestrelor de editare se face selecţia rândului din tabel la care face referinţă mesajul.
 • La opţiunile pentru cadastrele multiple, sectorul cadastral şi cadastru UAT a fost introdusă opţiunea „La finalizarea verificării ordonează mesajele după tipul mesajului”.
 • Au fost eliminate atributele LIST_OB_INSCR_IMOB şi LIST_OB_ACT_IMOB deoarece în locul acestora acum sunt utilizate atributele RTF_LIST_OB_INSCR_IMOB şi RTF_LIST_OB_ACT_IMOB.
 • A fost adăugat atributul DESC_CONSTR pentru a fi folosit la descrierea construcţiilor în memoriile tehnice ale lucrărilor de cadastru sporadic. În fereastra cu informaţiile suplimentare despre lucrare acum se poate introduce un text cu această descriere. Au fost completate fişierele model cu memoriile tehnice cu acest atribut.
 • Au fost completate fişierele model cu cererile de recepţie cu textul referitor la păstrarea originalului sau a copiei legalizate.
 • La desenarea blocului Nord în desenul PAD acum se caută o poziţie a acestuia astfel încât să se evite suprapunerea cu entităţile existente în desen.
 • La comanda GenCP acum se poate calcula aproximativ scara prin indicarea zonei de desen, zonă ce poate cuprinde parcelele, vecinătăţile şi dacă este cazul tabelul cu coordonate. Pentru efectuarea acestui calcul se selectează la tipul operaţiunii CalculeazaScara şi zona cu tot desenul.
 • A fost eliminată confuzia dintre zonele neacoperite şi sectoarele neconectate ale unui UAT. Acum la proprietăţile UAT-ului se poate selecta dacă acesta conţine sectoare cadastrale izolate şi dacă are goluri (insule decupate).
 • La calculul poliniei de contur se preia polinia de contur cu suprafaţa cea mai mare atunci când există zone izolate, şi ca urmare mai multe polilinii de contur.
 • A fost îmbunătăţită funcţia de preluare a conturului cu suprafaţa cea mai mare.
 • Fişierele folosite la lucrările de cadastru sunt menţinute deschise pentru evitarea suprascrierii acestora în timpul sesiunii de lucru.
 • În ferestrele utilizate la lucrările de cadastru la meniurile contextuale ale butoanelor de deschidere a fişierelor au fost introduse comenzi de închidere a fişierelor ce sunt deschise.
 • La tipurile de acte cu specific a fost adăugate tipurile de acte „Extras de carte funciară” „şi „Încheiere” ca acte administrative.
 • Adaptare pentru BricsCAD V23.2.
 • Pentru lucrările de cadastru sporadic au fost introduse comenzi noi pentru a ţine evidenţa în registrul de lucrări. Formatele de fişiere acceptate pentru acest registru sunt MDB, XLS şi CSV.
 • În fereastra „Opţiuni generare documente cadastrale” a fost introdusă secţiunea „Registru lucrări” în care se pot face setări referitoare la conţinutul tabelului cu registrul de lucrări.
 • În registrul de evidenţă al lucrărilor a fost adăugată coloana cu contractul de servicii.
 • În registrul de evidenţă al lucrărilor numele coloanei „Solicitant” a fost schimbat cu „Beneficiari”.
 • A fost adăugat tipul de fişier Excel cu formatul XLSX la registrul de lucrări.
 • Acum se semnalează cu mesaj alocarea unui număr nou de lucrare în registrul de lucrări.
 • A fost completat fişierul de ajutor cu descrierea modului de ţinere a evidenţei în registrul de lucrări.
 • La opţiunile privind cadastru UAT a fost adăugată setarea „Modul de focusare în desenul CAD şi în Google Earth a imobilului identificat în lista de mesaje” în care se poate alege ca focusarea să poată fi făcută pe dreptunghiul dat de coordonatele minime şi maxime ale parcelei TEREN sau în centrul parcelei TEREN cu păstrarea scării ecranului.
 • Adaptare pentru AutoCAD 2024.
 • La setările registrului cadastral a fost adăugat numele tabelului şi coloana „Fişier lucrare”.
 • A fost adăugat tipul de fişier Microsoft Access cu formatul ACCDB la registrul de lucrări.
 • A fost introdus un mesaj de atenţionare în cazul folosirii unui fişier de configurare INI utilizat la generarea documentelor cadastrale (GDC) ce a fost salvat cu o versiune mai veche de 15.1.
 • Pentru fişierele INI utilizate de aplicaţie acum se testează şi se semnalizează cu mesaj în cazurile în care aceste fişiere nu pot fi citite, nu pot fi suprascrise sau dacă sunt necesare permisiuni speciale pentru a accesa fişierul.
 • În fereastra de introducere a informaţiilor suplimentare despre lucrare a fost introdus un buton de verificare a datelor introduse.
 • A fost introdus un mesaj de atenţionare pentru necompletarea la informaţiile suplimentare despre lucrare a numărului de contract sau de angajament de prestări servicii.
 • În tabele acum se poate selecta următoarea celulă folosind tasta Tab. Setarea acestei posibilităţi poate fi făcută de la „Opţiuni generare documente cadastrale – Secţiunea General” la „În tabele acceptă utilizarea tastei Tab pentru selectarea celulei următoare”.
 • La operaţiunile cadastrale de alipire sau dezlipire a fost introdusă verificarea totalului suprafeţelor pe categorii de folosinţă.
 • La setările referitoare la anexele cadastrului sistematic a fost modificată setarea din “Tipul copiei” în “Tip document” iar valorile prestabilite au fost modificate la “Spre publicare” şi “Documente finale” conform “Regulamentului privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, din 07.01.2020”.
 • În fişierul „TopoLT.lin” au fost adăugate tipurile de linii: gard de nuiele sau tufe, gard din sârmă ghimpată cu cruciuliţe şi gard din sârmă netedă.
 • În ferestrele GenSC şi GenCM la preluarea datelor din baza de date extrasă din DDAPT acum se face identificarea parcelelor din titluri şi pentru subparcele parcelei TEREN ce nu au introdusă valoarea suprafeţei măsurate în tabelul cu datele referitoare la teren.
 • În ferestrele GenSC şi GenCM la meniul contextual de previzualizare a documentelor unui imobil, meniu ce este deschis cu butonul de la capătul rândului din tabelul cu imobile, a fost adăugată comanda de desenare în Google Earth a imobilului de pe rândul selectat din tabel.
 • În fereastra GenCP acum pot fi salvate datele în fişier CPxml şi atunci când datele conţin erori, documentele cadastrale pot fi salvate doar după eliminarea tuturor erorilor.
 • La completarea registrului cadastral în tabelul „3. SARCINI / DEZMEMBRĂMINTE” au fost adăugate următoarele tipuri de drept: administrare, concesiune şi folosinţă cu titlu gratuit; drepturi ale CF părţii a 2-a ce sunt dezmembrăminte ale dreptului de proprietate publică.
 • La categoriile de folosinţă ale unui teren a fost adăugată categoria „ALTELE – alte terenuri”.
 • A fost verificată funcţionalitatea programului în ZwCAD 2024, nu a fost necesară o nouă adaptare la acest program CAD.
 • Gridurile din România au fost actualizate conform TransDAT V4.08 în care a fost inclus gridul de transformare pe altitudini îmbunătăţit cu modelul de cvasigeoid gravimetric pentru judeţele Bihor, Arad, Hunedoara, Cluj, Alba, Mureş, Sibiu, Harghita, Braşov, Covasna, Gorj, Dolj, Olt, Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi, Teleorman, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Buzău, Vrancea, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Brăila, Galaţi şi parţial Ilfov. Precizia medie de transformare a altitudinilor pentru judeţele menţionate anterior este estimată la ± 10-12 cm.
 • În ferestrele GenSC şi GenCM la operaţiunile cadastrale a fost adăugată operaţiunea Recepţie PAD pentru scriere TP”. Această operaţiune a fost adăugată în conformitate cu noile cerinţe ale Ordinului nr. 600/2023 privind emiterea titlurilor de proprietate pentru imobilele situate în intravilan. Pentru această operaţiune au fost adăugate fişiere model în directorul “…\Documente model cadastru\Receptie PAD pentru scriere TP”.
 • În ferestrele GenSC şi GenUAT la proprietăţile sectorului cadastral şi la proprietăţile UAT-ului a fost adăugată setarea legată de numerele CF dublate. Introducând numerele CF acceptate pentru dublare, mesajele de eroare legate de acest aspect vor fi omise la verificarea sectorului cadastral sau a cadastrului UAT-ului.
 • În fereastra GenSC la actualizarea imobilelor prin preluarea datelor din fişiere CGxml (fişierele preluate din eTerra cu ultimele modificări), atunci când sunt blocate coloanele referitoare la descrierea imobilelor pentru a se evita modificarea acestor date, acum în raportul privind actualizarea imobilelor existente a fost adăugată o listă cu imobilele pentru care s-a identificat o diferenţă la suprafaţa din acte. Modificarea suprafeţei din acte poate fi făcută folosind un dublu clic cu mouse-ul pe mesajul ce face parte din această listă.
 • În ferestrele GenSC şi GenUAT a fost introdusă o nouă unealtă prin care pot fi corectate numele străzilor atât pentru imobile cât şi pentru construcţii.
 • La verificarea imobilelor a fost introdus mesajul de atenţionare în cazul în care adresa construcţiei diferă de adresa imobilului.
 • La verificarea sectorului cadastral acum se evită afişarea mesajului de atenţionarea privind numărul poştal în cazul numerelor poştale cu textul FN (Fără Număr).
 • În fereastra GenSC a fost introdusă posibilitatea opririi execuţiei în timpul salvării fişierelor ZIP. Tot la această salvare a fişierelor ZIP acum se evită „îngheţarea” ferestrei.
 • A fost îmbunătăţit procesul de oprire a execuţiei din ferestrele GenSC şi GenUAT la generarea documentelor cadastrale.
 • În ferestrele GenSC şi GenUAT la generarea documentelor cadastrale acum este afişat timpul scurs în timpul rulării.
 • Unealta prin care pot fi corectate numele străzilor a fost îmbunătăţită, acum numele mai multor străzi pot fi schimbate odată şi în plus este afişat un raport cu posibilele inadvertenţe ale numelor de străzi.
 • Acum se evită afişarea mesajelor de atenţionare pentru străzile ce au în nume cifre romane.
 • Pentru lucrările de cadastru sporadic pentru suprafeţele construcţiilor a fost introdusă setarea referitoare la numărul de zecimale conform cerinţelor din Ordinul nr. 600/2023.
 • Modificări aduse conform noilor cerinţe din Ordinul nr. 1255/2023, ordin ce modifică şi completează Ordinul nr. 600/2023:
 1. Fişierele model cu cererile de recepţie şi înscriere au fost modificate;
 2. Fişierele model cu declaraţiile de identificare a imobilelor au fost modificate;
 3. Fişierele model cu memoriile tehnice au fost modificate;
 4. Numerele anexelor PAD au fost modificate;
 5. Textul notei de subsol GDPR a fost modificat.
 • Dacă aveţi salvate fişierele model într-un director propriu atunci vă rugăm să faceţi dumneavoastră actualizarea acestor fişiere.
 • La operaţiunile cadastrale de alipire sau dezlipire a fost scoasă de la verificare obligativitatea existenţei actelor.
 • În fereastra cu descrierea imobilului în tabelul cu datele referitoare la teren, în coloana cu suprafaţa măsurată a subparcelelor, a fost introdusă posibilitatea de a prelua valoarea suprafeţei de la o polilinie din desenul CAD.
 • În fereastra cu informaţiile suplimentare despre lucrare la secţiunea „Descriere operaţiuni” au fost introduse butoane separate pentru descrierile favorite.
 • Pentru comanda de desenare caroiaj CJ a fost introdusă o nouă setare şi anume dacă se va desena sau nu chenarul.
 • La verificarea numelor de stradă a fost introdusă verificarea cuvintelor inversate.

TopoLT V15.0.0.29 – V15.0.0.30 (Februarie 2023)

Erori:

 • A fost eliminată o eroare de neidentificare a unei străzi la căutarea imobilelor folosind filtrele de căutare.
 • A fost eliminată o eroare de nesalvare selectată a imobilelor după numele străzilor.
 • A fost eliminată lipsa semnalării modificării datelor din tabele la aplicarea comenzilor de ştergere, inserare sau decupare.
 • Au fost eliminate unele erori ce apăreau la deschiderea ferestrelor de editare din ferestrele GenSC sau GenCM după folosirea clicului dublu în lista de mesaje. Acum este gestionat corect evenimentul tastei în lista de mesaje.
 • A fost eliminată o eroare ce apărea la introducerea unei persoane în tabelul din fereastra GenSC atunci când imobilul avea înscrieri cu persoane ce nu mai existau în rubrica cu titulari persoane.
 • A fost eliminată o eroare ce apărea la desenarea imobilelor în Google Earth din fereastra GenUAT.
 • A fost eliminată o eroare de nesalvare a filtrului cu străzile selectate de la căutarea imobilelor folosind criterii de căutare.

Îmbunătăţiri:

 • În tabelele ferestrelor GenSCGenCMGenUAT şi în fereastra de preluare a parcelelor din baza de date extrasă din DDAPT au fost introduse comenzi prin care se pot anula sau reface modificările.
 • La configurare a fost introdusă setarea referitoare la spaţiul de memorie alocat pentru stocarea istoricului modificărilor.
 • În fereastra GenSC la ataşarea actelor de proprietate folosind pentru identificare numele fişierelor a fost adăugată posibilitatea de a filtra imobilele pentru care se doreşte adăugarea acestor acte.
 • La salvarea fişierelor CPxml acum se poate alege dacă se salvează sau nu o copie a fişierului cu extensia CPbak.
 • La instalarea programului se poate alege ca asocierea de deschidere a fişierelor CPxml sau CP să fie făcută doar cu aplicaţia TopoLT, se va suprascrie această setare pentru a evita deschiderea acestor tipuri de fişiere cu vechea aplicaţie ANCPI „Generare CP”.
 • La desenarea PAD-urilor cu loturile dezmembrate acum se poate alege dacă se centrează lotul în desenul PAD sau se păstrează poziţia în plan identică cu cea de la desenarea PAD-ului cu propunerea de dezlipire. Setarea o găsiţi la „Opţiuni generare documente cadastrale – Documentaţie cadastrală – PAD”.
 • La desenarea în Google Earth a imobilelor acum se pot alege culorile de umplere pentru imobilele cu categoriile de folosinţă pădure (PD) sau ape (HB sau HR). Tot aici acum se poate alege dacă la informaţiile de prezentare a unui imobil se adaugă sau nu numărul sectorului cadastral sau numărul lucrării pentru imobilele cadastrului sporadic.
 • A fost îmbunătăţită librăria TransLT, la proprietăţile entităţilor folosite la desenarea în Google Earth au fost adăugate două informaţii suplimentare.

TopoLT V15.0.0.0 – V15.0.0.27 (Decembrie 2022 – Februarie 2023)

Erori:

 • La utilizarea comenzii GenCP din programul CAD a fost eliminată preluarea trunchiată a textelor cu numele vecinilor atunci când textele conţineau caractere cu diacritice.
 • A fost eliminată o eroare de necompletare a datelor despre construcţii din tabelul DATE CONSTRUCŢII din anexa cu “Registrul Cadastral al Imobilelor” atunci când adresa imobilului era introdusă în extravilan, construcţiile acestuia fiind în intravilan.
 • A fost eliminată o eroare ce apărea la citirea datelor din fişiere cu formatul CSV atunci când caracterul despărţitor era virgula şi când textul unor câmpuri conţineau caracterul virgulă iar textul câmpului era marcat cu ghilimele duble pentru primul şi ultimul caracter.
 • A fost eliminată o eroare privind omiterea câmpurilor E2IDENTIFIER cu numărul identificatorului electronic al construcţiei la salvarea fişierelor cu formatul CGxml.
 • Acum sunt afişate erorile privind imposibilitatea salvării unor fişiere atunci când permisiunile de scriere sunt oprite sau când este refuzat accesul de scriere pe disc, de exemplu, la salvarea fişierelor pe un disc online cu o conexiune la internet intermitentă.
 • În fereastra GenCP la introducerea unei persoane de tipul instituţie de stat acum se salvează CUI-ul instituţiei. Tot pentru acest tip de persoană acum se solicită introducerea adresei instituţiei de stat.
 • A fost eliminată o eroare de omitere a unor fonturi ce au fost instalate în Windows de pe un cont de utilizator.
 • La instalarea în CAD, acum se testează dacă folderul în care a fost instalat programul are setată permisiunea de scriere.
 • A fost eliminată o eroare de necompletare a căsuţelor din tabel ce apărea în ferestrele GenSC şi GenCM la importul datelor despre parcele, acte, titulari şi parcele din baza de date extrasă din DDAPT.
 • A fost eliminată o eroare ce apărea la oprirea execuţiei la salvarea documentelor UAT-ului.
 • La adăugarea sectoarelor cadastrale la un UAT a fost eliminată o eroare de neidentificare a UAT-ului sectoarelor noi adăugate.
 • A fost eliminată o eroare ce apărea în fereastra GenCM la editarea tabelului cu coordonate a zonei studiate din fereastra cu informaţiile suplimentare despre lucrare.
 • A fost eliminată o eroare legată de excepţia ETaskbarException ce apărea în cazul unor setări particulare ale barei de activităţi din Windows.
 • A fost eliminată o eroare privind omiterea semnalării erorii atunci când numărul de nivele al unei construcţii este 0.
 • A fost eliminată o eroare privind structura fişierelor CGxml conform noilor cerinţe din eTerra, pentru aceasta au fost inversate ordinea dintre câmpurile şi .

Îmbunătăţiri:

 • La desenarea PAD-urilor cu loturile dezmembrate acum se păstrează poziţia în plan identică cu cea de la desenarea PAD-ului cu propunerea de dezlipire, înainte desenul era centrat pe fiecare lot.
 • La tipurile de acte cu specific a fost adăugate tipurile de acte „Certificat de nomenclatură stradală şi adresă”, „Convocator”, „Adeverinţă număr poştal”, „Proces verbal”, „Proces verbal de convocare” şi „Ordin” ca act administrativ.
 • La salvarea anexelor cu registrul cadastral al imobilelor acum se poate alege dacă la salvare vor fi ordonate sau nu imobilele după identificatorul teren. Opţiunea a fost introdusă la ”Opţiuni generare documente cadastrale – Sector cadastral – Salvare documente” şi este implicit bifată.
 • A fost îmbunătăţit modul de randare a textelor în tabele la conversia fişierelor din formatul RTF în formatul PDF.
 • În ferestrele GenSC şi GenCM a fost adăugată posibilitatea de a şterge acte.
 • În fereastra GenSC la editarea actelor acum se poate modifica poziţia actelor din listă fără a se pierde legătura cu referinţele actelor de la înscrieri.
 • La crearea textului cu menţiunea unei construcţii au fost adăugate noi tipuri de construcţii şi noi tipuri de zidărie.
 • La desenarea anexei PAD textele cu data lucrării şi cu data recepţiei acum sunt aliniate la stânga pentru a se evita suprapunerea acestora cu semnătura şi cu ştampila.
 • În ferestrele GenSC şi GenCM a fost adăugat butonul de căutare în baza de date extrasă din DDAPT folosind datele din căsuţele selectate din tabel.
 • Pentru operaţiunea cadastrală de recepţie tehnică a fost modificat fişierul model cu memoriul tehnic. Dacă aveţi personalizate documentele model vă recomandăm să folosiţi fişierul instalat deoarece au fost aduse completări şi îmbunătăţiri pentru a satisface atât lucrările privind recepţia tehnică a unui imobil (de exemplu documentaţii pentru întocmire PAC) cât şi recepţia tehnică a unei zone studiate (documentaţii pentru întocmire PUD, PUZ sau PUG).
 • La comanda GenCP la tipul operaţiunii recepţie tehnică acum se pot selecta unul sau mai multe imobile vechi şi unul sau mai multe imobile noi, imobile ce se află în zona studiată pentru cazul lucrărilor de PUD, PUZ sau PUG.
 • În fereastra cu informaţiile suplimentare despre lucrare în secţiunea “Recepţie tehnică” au fost adăugate noi câmpuri cu informaţii despre lucrările ce au o zonă studiată gen PUD, PUZ sau PUG.
 • Au fost introduse atributele CONSTR_PROPUSE_RT, TERMEN_EXEC_RT şi DESCR_ZONA_STUD_RT ce sunt utilizate la lucrările de tipul recepţie tehnică.
 • În cazul operaţiunii cadastrale de recepţie tehnică, dacă la informaţiile suplimentare este definită parcela cu coordonate a zonei studiate, atunci la generarea fişierului cu calcul suprafeţelor va fi introdus la început tabelul ce această parcelă.
 • Pentru toate operaţiunile cadastrale au fost modificate fişierele model cu borderoul iar pentru operaţiunea cadastrală de recepţie tehnică a fost modificat fişierul model cu memoriul tehnic. Dacă aveţi personalizate documentele model vă recomandăm să folosiţi fişierele instalate deoarece au fost aduse completări şi îmbunătăţiri.
 • În fereastra cu informaţiile suplimentare despre lucrare în secţiunea “Recepţie tehnică” a fost adăugat câmpul cu informaţia despre tipul proiectului (PAC, PUD, PUZ sau PUG). Tot pentru acest câmp a fost introdus atributul TIP_PROI_RT utilizat în memoriu la lucrările de tipul recepţie tehnică.
 • Au fost introduse atributele RTF_TAB_PROP_PERS şi RTF_TAB_PERS_AUT ce sunt utilizate pentru a completa fişierele model cu borderoul. Acum tabelul cu proprietarii din borderou este completat cu numărul exact de persoane iar numerele din CNP sau din CUI sunt scrise în căsuţe separate.
 • A fost schimbat textul rezultat al atributelor RTF_TAB_PROP_PERS şi RTF_TAB_PERS_AUT astfel încât să fie păstrat fontul şi dimensiunea fontului definit în interiorul fişierului RTF.
 • La tipurile de acte cu specific a fost adăugate tipurile de acte „Procură”, „Procură judiciară” şi „Procură specială” ca acte notariale.

TopoLT V14.1.0.42 – TopoLT V14.1.0.54 (Noiembrie 2022 – Decembrie 2022)

Erori:

 • La copierea adresei unui imobil peste adresa unei construcţii acum se evită ştergerea numărului blocului din adresa construcţiei dacă acesta există.
 • A fost eliminată eroarea de semnalare greşită a lipsei unui fişier model din fereastra ”Opţiuni generare documente cadastrale”.
 • A fost eliminată o eroare de poziţionare a textelor din anexa PAD cu propunerea de alipire sau dezlipire.
 • A fost eliminată o eroarea referitoare la imposibilitatea instalării programului în limba română atunci când în Windows este bifată setarea “Beta: Use Unicode UTF-8 for worldwide language support” din “Control Panel > Clock and Region > Region > Administrative > Change system locale button”.

Îmbunătăţiri:

 • În cazul parcelelor comasate ce sunt introduse la subparcelele parcelei TEREN din tabelul cu datele referitoare la teren de la descrierea imobilului, acum căutarea acestora în baza de date extrasă din DDAPT este făcută căutând parcelă cu parcelă în toate combinaţiile posibile de titluri multiple, tarlale multiple şi parcele multiple. Despărţirea pe suprafeţe este făcută folosind suprafaţa parcelei din titlul identificată în DDAPT iar pentru ultima parcela va fi folosită suprafaţa rămasă. Datorită acestei noi funcţionalităţi de la ”Opţiuni generare documente cadastrale – Sector cadastral” a fost eliminată setarea referitoare la acceptarea de multiple numere de parcelă, de tarla şi de titluri la datele referitoare la TEREN.
 • Parcelele identificate în baza de date extrasă din DDAPT acum sunt prezentate într-un tabel.
 • Ferestrele de confirmare sau de selecţie acum sunt poziţionate sub rândul şi în dreptul coloanei pentru care se solicită un răspuns.
 • Pentru a evita reverificarea UAT-ului la salvarea documentelor cadastrale a fost introdusă o proprietate nouă la informaţiile despre UAT referitoarele la verificarea geometriei, dacă a fost sau nu făcută această verificare.
 • La inserarea din memoria Clipboard a adresei unei construcţii în fereastra cu descrierea imobilului atunci când imobilele conţin construcţii, acum este cerută confirmarea de schimbare şi a adreselor construcţiilor.
 • În fereastra GenUAT a fost modificat textul implicit privind traversarea unui imobil de limita unităţii sau unităţilor administrativ-teritoriale.
 • În fereastra GenCP la salvarea în format PDF a documentaţiei cadastrale acum poate fi schimbată ordinea fişierelor din listă.
 • La tipurile de acte cu specific au fost adăugate tipul de act „Certificat de atestare fiscală” şi tipul de act „Hotărârea Consiliului Local”.

TopoLT V14.1.0.0 – V14.1.0.41 (Septembrie 2022 – Noiembrie 2022)

Erori:

 • A fost ajustată precizia pentru Windows-ul pe 64 biţi de la verificarea suprapunerii între două parcele.
 • A fost eliminată o eroare ce apărea la vizualizarea tabelului cu coordonatele punctelor din fereastra GenCM.
 • A fost eliminată o întârziere ce apărea la selectarea celulelor din tabelul cu datele referitoare la construcţii din fereastra de editare a descrierii unui imobil.
 • Pentru comanda GenCM a fost eliminată o eroare privind imposibilitatea selectării unui imobil dezmembrat ce avea ataşate construcţii.
 • În fişierul model „1 – (1.29) – Borderou.rtf” din directorul „Prima inregistrare imobil” a fost corectat atributul din „UAT_IMOB_V” în „UAT_IMOB_N”. Au fost corectate fişierele model din directorul „Receptie tehnica”, în aceste fişiere au fost schimbate toate atributele asociate imobilului vechi cu atributele asociate imobilului numărul 1. Dacă aveţi salvate fişierele model într-un director propriu atunci vă rugăm să faceţi dumneavoastră aceste corecturi sau să copiaţi fişierele model instalate peste cele cu care lucraţi.
 • Din fereastra de preluare a parcelelor din baza de date extrasă din DDAPT a fost eliminată o eroare de neidentificare au unor câmpuri text din baza de date ce conţineau spaţii goale la începutul sau la sfârşitul textului. De exemplu, dacă în baza de date tarlaua era definită ca “ 43”, cu un spaţiu în faţă, această tarla nu era identificată la căutarea tarlalei cu numărul “43”.
 • A fost eliminată o eroare de neadăugare a numelui străzii la textul adresei din PAD atunci când existau mai multe imobile cu aceiaşi stradă.
 • A fost eliminată o eroare de nemodificare a coordonatelor unei polilinii a unui imobil la salvarea imobilului în desenul CAD.
 • A fost eliminată o eroare de neselectare a entităţilor polilinii ale imobilelor ce apărea după ce imobilele au fost desenate în programul CAD.
 • A fost corectată o eroare de scriere în registrul cadastral al imobilelor (Anexa nr. 2) în tabelul cu datele terenului de la descrierea imobilului pentru cazurile de subparcele ale parcelei teren cu destinaţii ale terenului diferite.
 • Pentru operaţiunile cadastrale de alipire, dezmembrare sau de rectificare a hotarului a fost eliminată semnalarea unei erori privind existenţa imobilelor în intravilan şi în extravilan atunci când unul din imobile conţinea subparcele ale parcelei TEREN atât în intravilan cât şi în extravilan.
 • La generarea fişierelor ZIP(DXF) ce sunt folosite la încărcarea geometriei imobilelor în eTerra au fost eliminate construcţiile din loturile noi rezultate pentru operaţiunile cadastrale de alipire, dezmembrare şi de rectificare a hotarului.
 • A fost corectat modul de afişare a unor texte a unor câmpuri ce sunt inactive.
 • A fost corectat aspectul unor butoane din ferestrele GenSC şi GenCM.
 • A fost eliminată o eroare ce apărea uneori la tăierea dintr-o imagine raster.
 • A fost eliminată o eroare ce apărea la selectarea unei construcţii din tabelul cu datele referitoare la construcţii din fereastra cu descrierea imobilului. Tot în această fereastră a fost eliminată o eroare ce apărea la închiderea ferestrei înainte de terminarea verificării datelor despre imobil.
 • Au fost făcute corecturi legate de afişarea unor texte în ferestre pentru stilurile de ferestre cu fundal închis precum şi corecturi legate de aspectul butoanelor de editare a celulelor din tabele.
 • Au fost eliminate unele erori ce apăreau la desenarea în Google Earth atunci când entităţilor nu li se adăugau informaţiile despre imobile.
 • A fost eliminată o eroare de index ce apărea în fereastra GenUAT la selectarea din lista de mesaje a nodului cu textul sectorului cadastral.
 • A fost eliminată o eroare de neafişare a modelului 3D de la comenzile de creare sau de vizualizare a modelului 3D.
 • A fost eliminată o eroare de nepreluarea a observaţiei despre o persoană la deschiderea ferestrei de editare a persoanei.
 • A fost eliminată o eroare de neidentificarea a fişierelor cu actele scanate ataşate. Pentru fişierele ce conţineau în textul căii caracterele \n, \r sau \t calea era alterată.
 • A fost eliminată o eroare de neştergere a construcţiilor şi a subparcelelor dezmembrate la actualizarea imobilelor în desenul CAD.
 • A fost eliminată o eroare de nesalvare a proprietăţilor unui sector despre zona cooperativizată şi despre împrejmuirea imobilului la salvarea sectorului cadastral în desenul CAD.
 • A fost eliminat mesajul de confirmare privind UAT-ul diferit ce apărea în mod greşit la importul fişierelor CGxml atunci când imobilele se aflau în localităţi diferite dar în acelaşi UAT.
 • A fost eliminată posibilitatea blocării uneia dintre ferestre programului atunci când aceasta transmite un mesaj către o altă fereastră şi nu se primeşte un răspuns.
 • În fereastra de editare a unităţilor individuale a fost eliminată o eroare de calcul al cotei totale atunci când afişarea cotei totale era făcută ca număr real.
 • Au fost eliminate unele erori referitoare la salvarea în desenul CAD a limitelor unui UAT.
 • Au fost eliminate erorile ce apăreau la verificarea şi la salvarea documentelor UAT-ului pentru sectoarele cadastrale cu acte ataşate. Erorile apăreau datorită faptului că nu era folosită calea actelor a fiecărui sector cadastral la identificarea fişierelor cu actele ataşate.

Îmbunătățiri:

 • A fost introdusă o nouă metodă de salvare a entităţilor generate de program în desenul CAD obţinându-se o creştere considerabilă a vitezei de desenare.
 • În fereastra GenUAT a fost introdusă posibilitatea de a verifica doar geometria sectoarelor evitând verificarea celorlalte date şi a geometriei UAT-ului.
 • În fereastra de renumerotare cadastrală a fost introdusă posibilitatea de a căuta textul cu identificatorul teren sau cu numărul sectorului cadastral.
 • La generarea adresei unui imobil textul cu destinaţia intravilan a terenului acum este poziţionat imediat după numele UAT-ului.
 • În fereastra GenSC la importul datelor din DDAPT a fost corectat tipul actului din act administrativ în titlu de proprietate pentru cazul judeţelor în care se lucrează cu tipurile specifice de acte.
 • A fost introdusă posibilitatea ca la salvarea imobilelor în fişiere CGxml să fie adăugată descrierea cu specificul actului la numărul actului pentru judeţele unde se cere acest lucru. Descrierea o găsiţi la la Opţiuni generare documente cadastrale – Sector cadastral.
 • Pentru lucrările de cadastru sporadic pentru tipul actului a fost adăugată lista extinsă cu specificul actelor.
 • A fost introdus tipul de act „Registrul cadastral al imobilelor”, tip de act ce este introdus de eTerra la înregistrarea unui imobil în cadastru general.
 • La desenarea PAD-ului, în cazul special al unei adrese a unui imobil ce conţine ca date de identificare doar UAT-ul, la adresa imobilului este acum scris judeţul şi UAT-ul.
 • În fereastra de preluare a parcelelor din baza de date extrasă din DDAPT a fost introdusă posibilitatea de a crea un raport cu spaţiile goale inutile ale unor câmpuri text din baza de date.
 • A fost actualizată librăria TransLT la versiunea 14.0.0.8.
 • La tragerea fişierelor cu mouse-ul peste ferestrele GenSCGenCM şi GenUAT acum se pot trage şi directoare şi în acest caz fişierele adăugate sunt atât fişierele din director cât şi fişierele din toate subdirectoarele acestuia.
 • A fost îmbunătăţită funcţia de ataşare a actelor la imobilele folosite în ferestrele GenSCGenCM şi GenUAT. În fereastra GenSC la ataşarea actelor a fost introdusă identificarea fişierelor cu nume identice în funcţie de subdirectorul în care se află, în aceste cazuri va fi ales fişierul din subdirectorul cu numele identic cu textul format din prefixul sectoarelor cadastrale şi numărul sectorului cadastral.
 • La generarea fişierelor folosite pentru încărcarea parcelelor în eTerra (format DXF arhivat în ZIP) pentru operaţiunile cadastrale de dezmembrare şi de alipire acum sunt generate fişierele ZIP şi pentru fiecare lot în parte.
 • În ferestrele GenSC şi GenCM la introducerea actelor a fost introdusă posibilitatea de a accepta sau nu actele fără dată. Setarea este utilă pentru generarea documentelor cadastrale chiar dacă nu este cunoscută data actului, în acest caz completarea datei în anexe este făcută cu puncte-puncte.
 • A fost adăugat un nou filtru de acceptare a atenţionărilor referitoare la acte folosit la verificarea imobilelor pentru cadastrele multiple şi pentru sectorul cadastral.
 • La desenarea anexei PAD dacă suprafaţa din acte a imobilului este egală cu 0.0 atunci se poate evita desenarea în anexă a textului „Suprafaţa din act = 0 mp”. Setarea este disponibilă la „Opţiuni generare documente cadastrale – Documentaţie cadastrală – PAD”.
 • La desenarea anexei PAD şi la desenarea planşei pentru releveu a fost adăugată posibilitatea de a adăuga la numele autorizatului seria şi numărul autorizaţiei, implicit este fără această adăugare.
 • A fost introdusă posibilitatea de a crea anexa cu tabelul parcelar folosind imobilele din tabelul cu imobile al ferestrei GenSC sau GenCM. Totodată a fost introdusă o nouă secţiune la „Opţiuni generare documente cadastrale” pentru a configura aspectul şi conţinutul anexei cu tabelul parcelar.
 • A fost mărită viteza la exportul datelor în Microsoft Excel.
 • În ferestrele GenSC şi GenCM a fost introdusă posibilitatea de a adăuga un act la actele imobilelor de pe rândurile selectate.
 • Adăugarea numelui UAT-ului la adresa din PAD pentru cazul special când adresa conţinea doar destinaţia extravilan a terenului, a fost extinsă şi pentru cazurile de lucrări cu mai multe imobile (dezmembrări, alipiri, rectificare hotar, etc.).
 • La opţiunile privind crearea tabelului parcelar a fost introdusă posibilitatea de a completa sau nu coloana „Nr. Crt. (odinea în tarla)” cu identificatorul teren al imobilului în cazul sectorului cadastral (GenSC) sau cu numărul lucrării în cazul cadastrelor multiple (GenCM).
 • La filtrele de căutare a persoanelor au fost adăugate filtrele pentru identificarea persoanelor ce au sau nu au observaţii.
 • Pentru lucrările de cadastru sporadic la proprietăţile unui imobil a fost introdus numărul IE (identificator electronic). Această modificare a fost făcută deoarece conform situaţiei actuale această informaţie este folosită la identificarea imobilelor vechi ce provin din eTerra. În formatul de fişier CPxml această informaţie nu este acceptată, formatul CPxml este depreciat, TopoLT acum salvează numărul IE în fişierul CPxml la fel cum este făcută salvarea în fişierele cu formatului CGxml.
 • La atributele text folosite pentru completare automată au fost introduse două atribute noi pentru numerele IE.
 • Pentru identificatorul teren a fost mărită valoarea întreagă maximă acceptată.
 • Au fost schimbată culoarea liniilor despărţitoare a grupurilor de coloane din tabelele cu imobile pentru scoase în evidenţă fiecare grup de coloane.
 • La desenarea anexei PAD sau a procesului verbal de vecinătate a fost ajustat spaţiul pentru desen astfel încât să existe o distanţă între desen şi chenarul caroiajului de minim o jumătate din distanţa dată de frecvenţa liniilor de caroiaj definite la proprietăţile PAD-ului sau ale procesului verbal de vecinătate.
 • În fereastra de preluare a parcelelor din baza de date extrasă din DDAPT a fost introdus un nou filtru ce este folosit la adăugarea parcelelor în tabelul cu parcele salvate. Folosind acest filtru puteţi adăuga sau nu în tabel parcelele ce au date similare.
 • În fereastra GenCP a fost introdusă posibilitatea de a trage cu mouse-ul un fişier peste lista cu imobile pentru deschiderea fişierului, acesta poate fi un fişier cu extensia CPxml, CGxml sau CP.
 • A fost îmbunătăţită funcţia de preluare a unei adrese dintr-un text, acum textele preluate de la descrierea suplimentară a adresei sunt şterse iar dacă la aceasta mai rămân texte nepreluate atunci este afişat un mesaj de atenţionare.
 • La desenarea anexei PAD pentru operaţiunile cadastrale de actualizare a datelor unui imobil sau de rectificare a unui imobil, numărul cadastral ce are mai puţin de 6 caractere acum este desenat cu aliniere la stânga pentru a lăsa un spaţiu liber pentru completarea noului număr cadastral de către inspectorul OCPI.
 • Au fost reorganizate comenzile din meniul contextual al tabelelor din ferestrele GenSCGenCM şi GenUAT.
 • În fereastra GenCM în meniul contextual al tabelului cu imobile au fost adăugate comenzi noi pentru gestionarea fişierelor cu actele ataşate.
 • La opţiunile referitoare la sectorul cadastral a fost introdusă o nouă setare privind acceptarea numerelor multiple de parcelă, de tarla şi de titluri la datele referitoare la TEREN. Implicit opţiunea este bifată pentru a respecta cerinţa din regulamentul ANCPI de comasare a parcelelor lipite. Este recomandat să nu utilizaţi această setare si să introduceţi pe rânduri separate parcelele pentru ca la verificarea acestora în baza de date extrasă din DDAPT să poată fi făcută identificarea şi calculul corect al suprafeţelor ce au fost folosite din titlurile de proprietate.
 • La completarea modelului de cerere de recepţie şi înscriere a fost introdusă posibilitatea de a completa obiectul înscrierii. Informaţiile despre obiectul înscrierii pot fi introduse în fereastra cu informaţiile suplimentare despre lucrare în secţiunea „Informaţii lucrare”. Au fost modificate toate fişierele model cu cererile de recepţie şi înscriere. Dacă aveţi salvate fişierele model într-un director propriu atunci vă rugăm să faceţi dumneavoastră aceste corecturi la punctul „II. OBIECTUL ÎNSCRIERII:” sau să copiaţi fişierele model instalate peste cele cu care lucraţi.
 • A fost îmbunătăţit exportul raportului cu titlurile de proprietate şi exportul tabelului parcelar în Microsoft Excel. Pentru ambele tabele a fost adăugată proprietatea de filtrare automată pe coloane.
 • Pentru operaţiunea cadastrală de actualizare date imobil sau de actualizare UI la completarea obiectului actualizării a fost introdusă posibilitatea de a selecta separat sau împreună actualizarea categoriei de folosinţă şi actualizarea destinaţiilor teren.
 • În ferestrele GenSCGenCMGenUAT şi în fereastra de preluare a parcelelor din baza de date extrasă din DDAPT au fost introduse două butoane de poziţionare a ferestrei în partea stângă şi în partea dreaptă a ecranului.
 • În fereastra GenUAT a fost introdusă posibilitatea de a salva într-un fişier SCxml imobilele la care se face referinţă din lista de mesaje.
 • În fereastra GenUAT au fost introduse comenzi noi pentru desenarea sau salvarea în fişier Google Earth a imobilelor din intravilan sau din extravilan. Pentru aceste comenzi a fost introdusă la „Opţiuni generare documente cadastrale – Cadastru UAT – Salvare în desen” posibilitatea de a evita sau nu desenarea etichetelor imobilelor şi a construcţiilor.
 • În fereastra GenUAT la raportul cu străzile si cu numerele poştale au fost introduse două noi verificări referitoare la imobilele cu număr poştal ce nu se învecinează cu propria stradă şi la imobilele cu număr poştal ce nu se învecinează cu o stradă. Verificări utile pentru a identifica străzi alocate greşit imobilelor, străzi cu numele greşit sau străzi care nu au categoria de folosinţă DR, de exemplu.
 • Funcţiile de poziţionare automată a numerelor poştale au fost îmbunătăţite, acum se evită poziţionarea numărului pe o stradă ce are numele diferit de cea a imobilului.
 • În fereastra GenUAT la salvarea în Google Earth a numerelor poştale şi la salvarea opisului alfabetic a fost introdusă posibilitatea de a opri execuţia.
 • A fost eliminată setarea implicită a caracterului „-” de la „Opţiuni generare documente cadastrale – General – Format texte – Caracter despărţitor prenume persoană” deoarece din practică s-a constatat că în actele de identitate pentru persoanele cu prenume multiple este folosit fie caracterul „-„, fie caracterul spaţiu, pentru a despărţi prenumele.
 • La „Opţiuni generare documente cadastrale – General – Desene în Google Earth” a fost introdusă o nouă proprietate referitoare la culoarea de umplere şi opacitatea pentru parcelele drumuri.
 • În fereastra GenUAT a fost introdusă posibilitatea de a căuta imobile după identificatorii teren.
 • La verificarea înscrierilor unui sector cadastral a fost introdusă verificarea existenţei numărului CF sau a numărului IE pentru înscrierile ce au număr de cerere.
 • La „Opţiuni generare documente cadastrale – Cadastru UAT” a fost adăugată o nouă setare pentru a controla extinderea nodurilor din lista de mesaje după efectuarea verificării străzilor şi numerelor poştale.
 • La raportul de verificare a străzilor din fereastra GenUAT la afişarea imobilelor cu număr poştal ce au erori în lista de mesaje au fost adăugate informaţiile despre identificatorul teren şi despre numărul sectorului cadastral.
 • În fereastra GenUAT la selectarea unor imobile din tabelele ferestrelor GenSC acum se face corect activarea ferestrei GenSC şi aducerea acesteia în faţă.
 • Comunicarea între ferestrele aplicaţiei a fost îmbunătăţită.
 • În fereastra GenUAT a fost introdusă posibilitatea de a salva toate imobilele într-un fişier SCxml, astfel se poate crea un sector cadastral ce are toate imobilele UAT-ului. Informaţia despre sectorul cadastral din care provine imobilul este adăugată în coloana cu observaţiile de lucru.
 • În fereastra GenUAT a fost introdus tipul de limită intravilan şi trei noi comenzi prin care se pot face următoarele: (1) se pot identifica imobilele cu adresa imobilului în intravilan ce se află poziţionate în afara tuturor limitelor de intravilan; (2) se poate crea un raport cu imobilele cu adresă în extravilan ce sunt complet sau parţial suprapuse cu o limită de tipul intravilan; (3) se poate schimba adresa imobilelor din extravilan în intravilan pentru toate imobilele ce se suprapun complet, parţial sau complet şi parţial cu o limită de tipul intravilan.
 • La compararea imobilelor din ferestrele GenSC si GenCM cu imobilele dintr-un fişier SCxml s-au grupat imobilele identificate şi neidentificate în două noduri din lista de mesaje.
 • La importul fişierelor CGxml în cazul în care sunt persoane dublate ce au observaţia diferită, acum sunt preluate ambele persoane ce au acelaşi nume, prenume şi CNP.
 • Pentru persoanele juridice primării sau consilii judeţene acum CUI-ul este identificat şi completat de program în câmpul pentru introducerea acestuia.
 • Pentru lucrările de cadastru sistematic a fost introdus un nou tip de persoană, ca „Proprietar neidentificat” pentru a se putea face diferenţa cu o persoană neidentificată pentru care se intabulează dreptul de proprietate. Prin alegerea acestui tip de persoană completarea va fi făcuta de program cu datele UAT-ului şi CUI-ul acestuia. La generarea anexelor şi a fişierelor CGxml se vor face completările în conformitate cu ultimele cerinţe ANCPI.
 • La verificarea înscrierilor dacă proprietarul neidentificat nu are o înscriere provizorie atunci se semnalează eroare.
 • La funcţia de căutare a imobilelor a fost adăugat filtrul „Proprietar neidentificat” pentru tipul persoanei.
 • Versiunea fişierelor SCxml, CMxml si UATxml precum şi versiunea datelor salvate în desenul CAD a fost schimbată la 14.2 datorită ultimelor actualizări făcute asupra datelor despre persoane.
 • În fereastra GenUAT a fost introdus tipul de limită pentru selecţia imobilelor şi o comandă pentru selectarea imobilelor în funcţie de poziţia acestora faţă de una sau mai multe limite.
 • La „Opţiuni generare documente cadastrale – Cadastru UAT – Salvare în desen” a fost adăugate două layer-e ce sunt folosite la desenarea limitelor de selecţie a imobilelor.
 • A fost introdusă posibilitatea copierii coordonatelor parcelelor din coloana cu identificatorul entităţii polilinie între ferestrele GenSCGenCM şi GenUAT.
 • În ferestrele GenSCGenCM şi GenUAT în coloana cu identificatorul entităţii polilinie dacă celula selectată este goală atunci se poate selecta o polilinie din programul CAD pentru preluarea coordonatelor punctelor.
 • La modificarea adresei unui imobil din fereastra de editare a descrierii unui imobilul acum se cere confirmare dacă adresa construcţiilor este aceiaşi cu cea a imobilului pentru actualizarea adresei tuturor construcţiilor.
 • În lista de mesaje a fost introdusă comanda de ştergere a nodurilor selectate, comandă utilă pentru eliminarea mesajelor cu referinţă către unele imobile pentru care nu se doreşte preluarea acestora într-o fereastră nouă.
 • Mesajele de atenţionare privind dublarea numerelor IE, CF sau cadastrale au fost schimbate în mesaje de eroare. În fereastra GenUAT la verificarea UAT-ului acum sunt verificate dublările acestor numere.
 • La filtrele sectorului cadastral a fost introdusă posibilitatea de a introduce o listă cu numere cadastrale pentru a se va evita afişarea mesajelor de eroare privind dublarea acestor numere.
 • Au fost schimbat textul rezultat al atributelor atCOMP_PARC_IMOB_XX, atCOMP_TOT_PARC_IMOB_V şi atCOMP_TOT_PARC_IMOB_N în sensul că acum dacă imobilul are mai multe parcele şi o singură menţiune atunci aceasta va fi pusă la final ca şi cum menţiunea ar fi pentru tot imobilul.
 • La salvarea documentelor cadastrale din fereastra GenUAT, acum dacă sectoarele cadastrale au fost deja verificate şi dacă acestea au rămas neschimbate atunci se omite verificarea încă o dată a sectorului cadastral.
 • La filtrele de căutare a imobilelor au fost adăugate noi criterii de căutare referitoare la străzi şi la numere poştale.
 • În ferestrele GenSCGenCMGenUAT a fost introdusă afişarea numărului de rânduri din tabel.
 • La Opţiuni generare documente cadastrale – Sector cadastral – Salvare documente pentru salvarea fişierelor CGxml şi a fişierelor PDF într-o arhivă ZIP a fost introdusă posibilitatea de a alege dimensiunea maximă a fişierului arhivat. Astfel fişierul arhivat poate fi împărţit în două sau mai multe fişiere pentru a fi acceptat la încărcarea în eTerra, recomandată este o valoare mai mică de 500 MB pentru un fişier ZIP.
 • A fost introdusă posibilitatea desenării denumirii străzilor şi a denumirii apelor la desenarea sectorului cadastral în desenul CAD.
 • La „Opţiuni generare documente cadastrale – General” a fost introduse setările referitoare la stilul textelor ce vor fi desenate în programul CAD pentru drumuri şi hidrografie iar la „Opţiuni generare documente cadastrale – Cadastru UAT – Salvare în desen” a fost adăugate două noi setări pentru a alege dacă se vor desena sau nu denumirea străzii în locul numelui titularului sau denumirea apei, preluată de la observaţiile imobilului, în locul numelui titularului. Tot pentru această implementare a fost introdus un nou layer ce este alocat pentru toponimie şi pe care sunt desenate textele cu numele străzilor şi a apelor.
 • În fereastra GenUAT a fost introdus tipul de limită tarla şi o comandă prin care se poate crea limita unei tarlale prin unirea imobilelor ce sunt selectate folosind ca criterii de selecţie numărul tarlalelor sau/şi numărul parcelelor. Tot pentru această implementare au fost introduse layer-ele alocat pentru tarla/cvartal la „Opţiuni generare documente cadastrale – Cadastru UAT – Salvare în desen„. Tot la aceste setări a fost adăugată setarea dacă se desenează sau nu blocul cu numărul tarlalei. A fost adăugat fişierul “NrTarla.dwg” folosit ca bloc pentru desenarea etichetei cu numărul de tarla.
 • Pentru operaţiunile cadastrale de apartamentare şi reapartamentare a fost introdusă posibilitate de a adăuga două sau mai multe construcţii cu condiţia ca acestea să conţină în textul menţiunii cuvântul „indiviziune”.
 • În anexa cu registrul cadastral al imobilelor cu unităţi individuale şi în foaia colectivă, valorile cotelor părţilor comune şi valorile cotelor teren aflat în indiviziune acum sunt scrise conform tipului de cotă selectat în tabelul de introducere a unităţilor individuale.
 • Modul de lucru cu limitele de tarla a fost îmbunătăţit, acum se pot selecta tarlalele dintr-o listă ce conţine toate tarlalele identificate în UAT.
 • Pentru cadastru sporadic a fost introdusă foaia colectivă (Anexa nr. 1.38) cu respectarea formatului din regulament. La „Opţiuni generare documente cadastrale – Documentaţie cadastrală” a fost introdusă secţiunea „Foaia colectivă” pentru a configura această anexă.
 • La salvarea în fişier CSV a unităţilor individuale acum cotele sunt scrise conform tipului de cotă selectat în tabelul de introducere a unităţilor individuale.
 • În tabelul de introducere a unităţilor individuale la cote teren indiviză acum sunt acceptate cote cu valoarea 0 sau un text gol.
 • Număr de unităţi înscrise din tabelul cu datele referitoare la construcţii a fost dezactivat de la operaţiunile cadastrale ce nu folosesc această informaţie.
 • Pentru operaţiunile cadastrale de apartamentare şi reapartamentare au fost modificate fişierele model cu memoriul tehnic.

TopoLT V14.0.1.51 – V14.0.1.53 (Septembrie 2022)

Îmbunătăţiri:

 • A fost eliminată limitarea de salvare a imobilelor în desenul CAD de maxim 16Kb pentru datele ataşate unei entităţi.
 • În lista cu mesaje din ferestrele GenSCGenCM şi GenUAT în meniul contextual al listei a fost adăugată comanda de acceptare a mesajului selectat pentru toate imobile semnalate cu acest tip de mesaj.
 • Au fost îmbunătăţite comenzile de acceptare a mesajelor din lista de mesaje din ferestrele GenSCGenCM şi GenUAT. Tot în listele de mesaje au fost adăugate două comenzi pentru sortarea mesajelor alfabetic sau după tipul mesajului.
 • La comenzile privind cadastru la introducerea cotei indiviză acum se poate introduce cota ca procent sau ca parte dintr-o suprafaţă. Informaţia cu acest tip de cotă este păstrată doar în fişierele cu formatul TopoLT, la salvarea în fişier cu formatul CGxml cota este scrisă doar ca o cotă fracţionară. Dacă cotele indiviză dintr-un tabel sunt exprimate cu acelaşi tip de cotă atunci calculul cotei totale este făcut în acelaşi tip de cotă, altfel totalul este calculat ca o cotă fracţionară.
 • La atributul ce descrie o construcţie a fost adăugată şi informaţia despre suprafaţa construită la sol. Această informaţie a fost adăugată în fereastra de creare a menţiunii unei construcţii.
 • Au fost adăugate patru noi stiluri de ferestre pentru Windows 11.
 • A fost îmbunătăţită introducerea cotelor indiviză şi calculul sumei cotelor indiviză.

TopoLT V14.0.1.25 – V14.0.1.50 (Iulie 2022 – Septembrie 2022)

Erori:

 • A fost eliminată o eroare privind salvarea din greşeală a numărului de unităţi înscrise ale unei construcţii în fişierele CGxml.
 • La preluarea imobilelor din desenul CAD cu comanda GenSC sau GenCM acum sunt semnalate ca erori cazurile în care poliliniile ce sunt construcţii sau subparcele dezmembrate au ataşate construcţii sau subparcele dezmembrate.
 • A fost eliminată o eroare de încărcare a imobilelor în fereastra GenSC sau în fereastra GenCM atunci când imobilele salvate aveau în datele ataşate construcţii pentru care entitatea ataşată lipsea. Neidentificarea poliliniilor construcţiilor producea o eroare de citire a următorului imobil.
 • A fost eliminata o eroare de nedesenare a numerelor poştale pentru sectoarele cadastrale aflate în extravilan.
 • La verificarea unei înscrieri pentru cadastru general acum este semnalata eroarea referitoarea la lipsa înscrierii unei construcţii cu acte ce are unităţi individuale.
 • Pentru cadastru general eroarea referitoare la construcţiile condominiu cu o singura unitate individuala acum este semnalată.
 • Pentru cadastru general mesajul de eroare privind lipsa menţiunii pentru o construcţie a fost schimbat în mesaj de atenţionare.
 • A fost eliminată o eroare ce apărea la verificarea imobilelor atunci când parcela teren nu era definită corespunzător.
 • A fost eliminată o eroare privind semnalarea greşită a unei erori de geometrie în cazul segmentelor foarte scurte ale unei polilinii.
 • A fost eliminata o eroare privind marcarea rândului din tabelul cu partea a 3-a a înscrierilor în CF la semnalarea unei erori.
 • Acum este semnalată o eroare pentru înscrierile cu uzufruct sau uzufruct viager atunci când nu a fost introdusă cota indiviză.
 • Acum este semnalată o eroare pentru înscrierile cu referinţe către o unitate individuală şi către o altă parcelă construcţie sau teren în aceiaşi înscriere.
 • Acum este semnalată o eroare atunci când textul cu numărul unei subparcele a parcelei teren nu este un număr întreg mai mare ca 0.
 • Au fost corectate fişierele model cu cererile de recepţie şi înscriere (anexa 1.31) pentru majoritatea tipurilor de operaţiuni cadastrale.
 • A fost corectat fişierul model cu declaraţia de identificarea a imobilului (anexa 1.32) pentru documentaţia de dezlipire.
 • A fost corectată o eroare ce apărea la comanda GenCP la calculul scării PAD-ului după efectuarea selecţiilor parcelelor atunci când nu exista spaţiu disponibil pentru desenare.
 • A fost eliminată o eroare de desenare a imobilelor în desenul CAD atunci când desenul CAD conţinea entităţi cu acelaşi identificator şi care nu se aflau în spaţiul model al desenului.
 • A fost eliminată o eroare ce apărea datorită modificării numelui fişierului cu actul scanat, din greşeală programul elimina spaţiile duble din textul cu numele fişierului.
 • A fost corectată funcţia de validare a CNP-ului.
 • Acum este eliminat caracterul punct de la iniţiala tatălui pentru persoane.
 • Pentru evitarea unor erori de încărcare a fişierelor CGxml în eTerra acum sunt curăţate spaţiile de la textul cu cota indiviză a unei înscrieri.
 • Pentru evitarea unor erori ce apăreau la conversia fişierelor RTF în PDF a fost schimbat caracterul „–” cu „-„.
 • Acum sunt filtrate codurile grupă destinaţie ale construcţiilor la importul din fişierele CGxml pentru a identifica eventualele erori din aceste fişiere.
 • De la salvarea informaţiilor în fişierul CGxml a fost eliminat câmpul introdus de TopoLT deoarece aplicaţia eTerra returnează erori la importul acestor fişiere.
 • A fost eliminată o eroare ce apărea în execuţie la identificarea diferenţelor dintre două imobile.
 • A fost eliminată o eroare ce apărea la completarea unui atribut al unui bloc cu informaţia extrasă din codul punctului.
 • A fost eliminată o eroare de nefinalizare a verificării UAT-ului.
 • A fost eliminată o eroare de neselectare a sectorului din tabelul cu sectoarele cadastrale ale UAT-ului din raportul cu străzile şi numerele poştale ale UAT-ului.
 • A fost eliminată o eroare de nerespectare a directoarelor cu localităţile la desenarea numerelor poştale în Google Earth.
 • Pentru evitarea unei erori ce apărea la salvarea din GenSC a opisului alfabetic pentru mai multe sectoare cadastrale a fost introdusă verificarea de depăşire a numărului maxim de caractere pentru numelui fişierului cu tot cu cale. Dacă lungimea maximă este depăşita se va forma o cale cu un nume de fişier cu textul prescurtat.
 • Pentru evitarea afişării greşite a unor erori ce apăreau la verificarea geometriei parcelelor în cazul punctelor ce se află in interiorul unei parcele a fost ajustată precizia.
 • Au fost eliminate două erori ce apăreau la verificarea geometriei unei polilinii.
 • A fost eliminată o eroare ce apărea la editarea informaţiilor suplimentare despre lucrare din fereastra GenCM.
 • A fost eliminată o eroare ce apărea în AutoCAD 2023.1 la încărcarea programului începând de la al doilea desen deschis în aceiaşi sesiune AutoCAD 2023.

Îmbunătățiri:

 • A fost introdusă o nouă comandă IdRefLink ce este utilă pentru lucrările ce cadastru general pentru a reface legăturile dintre ID-urile teren şi parcelele teren a imobilelor unui sectorului cadastral.
 • Pentru lucrările de cadastru sporadic folosind comenzile GenCP şi GenCM a fost adăugat un nou atribut text referitor la obiectul actualizării unui imobil. Această informaţie poate fi salvata în fereastra cu informaţiile suplimentare despre lucrare. Totodată a fost completat fişierul model cu memoriul tehnic de la operaţiunea cadastrală de actualizare date a unui imobil.
 • Pentru lucrările de actualizare a datelor unui imobil sau de actualizare date UI au fost adăugate noi atribute despre obiectul(ele) actualizării ce sunt folosite la completarea cererii şi a memoriului tehnic. Au fost modificate fişierele model cu cererea şi cu memoriul tehnic pentru aceste două operaţiuni cadastrale.
 • La desenarea procesului verbal de vecinătate a fost mărită dimensiunea coloanei cu semnături.
 • A fost modificat modul de introducere a vecinilor din procesul verbal de vecinătate pentru a se putea introduce doi sau mai mulţi vecini pentru aceiaşi latură. Datele despre vecini salvate cu o versiune anterioară nu mai sunt citite corect deoarece modul de salvare a acestora a fost schimbat. Dacă aţi întocmit procese verbale de vecinătate cu o versiune anterioară atunci este necesar să refaceţi alocările pe laturi ale vecinilor.
 • La desenarea PAD-ului a fost introdusă posibilitatea de a uni celulele cu menţiunile subparcelelor teren dacă imobilul are o singură menţiune. Setarea o găsiţi în Secţiunea PAD de la Opţiuni generare documente cadastrale.
 • Au fost actualizate librăriile privind conversia fişierelor din RTF în PDF în care a fost corectată alocarea spaţiilor pentru a fi respectată aşezarea în pagină.
 • Au fost actualizate librăriile privind conversia fişierelor din RTF în PDF în care a fost corectată alocarea spaţiilor pentru a fi respectată aşezarea în pagină.
 • La introducerea menţiunilor construcţiilor din tabelul cu datele referitoare la construcţii acum se poate crea o menţiune setând proprietăţile construcţiei.
 • Au fost introduse trei noi filtre de căutare a imobilelor referitoare la căutarea doar a imobilelor din intravilan, doar a imobilelor din extravilan sau a imobilelor mixte din intravilan şi din extravilan. Filtre utile pentru a contoriza tipurile de imobile ce au fost lucrate.
 • În căsuţa cu imobile de la descrierea imobilelor, în meniul contextual al acestei căsuţe, au fost adăugate două noi comenzi pentru a introduce o adresă la toate imobilele sau pentru a introduce o adresă la toate construcţiile tuturor imobilelor.
 • În ferestrele GenSC şi GenCM a fost adăugată o comandă de înlocuire a datelor unor acte în tot tabelul. Modificările sunt făcute corespunzător şi pentru înscrieri.
 • Pentru completarea documentelor cadastrale pentru cadastru sporadic au fost adăugate trei noi atribute text despre numele reprezentantului legal al persoanei autorizate, numărul O.R.C. al persoanei autorizate şi tabelul cu coordonate cu calculul suprafeţei parcelei teren a fiecărui imobil.
 • La datele persoanei autorizate a fost adăugat numărul O.R.C..
 • Au fost modificate fişierele model pentru toate procesele verbale şi pentru contractul de prestări servicii. În aceste fişiere au fost adăugate noile atribute.
 • A fost introdus procesul verbal de trasare ca fişier model şi au fost modificate setările referitoare la fişierele model. Asocierile de fişiere model pe tipuri de operaţiuni cadastrale ce au fost făcute cu versiunile anterioare nu mai sunt recunoscute şi din acest motiv vă rugăm să refaceţi aceste asocieri manual pentru fişierele model personalizate de dumneavoastră.
 • A fost îmbunătăţită comanda de înlocuire a actelor din ferestrele GenSC şi GenCM, acum pot fi schimbat în grup textul autorităţii precum şi tipul actului.
 • A fost completat fişierul model cu procesul verbal de trasare.
 • La desenarea procesului verbal de vecinătate a fost schimbat textul din „Semnături proprietari” în „Proprietari, (nume şi prenume în clar şi semnătura)”. De asemenea a fost schimbată salvarea setărilor textelor pentru procesul verbal de vecinătate.
 • În fereastra GenCP a fost eliminată obligativitatea introducerii suprafeţei din acte pentru imobilele noi ale operaţiunilor cadastrale de dezmembrare sau de alipire imobile.
 • Pentru operaţiunile cadastrale de dezmembrare sau de alipire imobile a fost introdusă proprietatea „Număr Lot” pentru imobilele noi dezmembrate sau pentru imobilele vechi ce se alipesc. Aceste informaţii sunt scrise în tabelul cu mişcarea parcelară la descrierea imobilelor.
 • A fost introdusă verificarea numerelor de lot dublate pentru imobilele ce se dezmembrează sau se alipesc.
 • La destinaţia terenului pentru sectorul cadastral sau pentru cadastrele multiple a fost introdus tipul mixt.
 • În fereastra GenUAT a fost introdusă posibilitatea de a desena toate imobile UAT-ului în desenul CAD pentru a putea trata întreg UAT-ul ca pe un sector cadastral. Pentru identificarea imobilelor unui sector cadastral numărul sectorului cadastral este salvat în coloana cu observaţii de lucru pentru fiecare imobil.
 • La verificarea geometriei sectorului cadastral sau al UAT-ului, acum sunt semnalate toate zonele neacoperite. Pentru identificarea în desenul CAD a acestor zone în ferestrele GenSC şi GenUAT a fost introdusă posibilitatea de a desena poliliniile cu zonele neacoperite pe layer-ul curent.
 • De la filtrele de verificare a sectorului cadastral şi a UAT-ului a fost eliminat filtrul de acceptare a zonelor neacoperite. Această setare a fost introdusă la proprietăţile sectorului cadastral şi la proprietăţile UAT-ului.
 • La butonul de verificare din ferestrele GenSC şi GenUAT a fost adăugat un meniu contextual cu o comanda de verificare doar a geometriei.
 • La completarea atributelor cu detaliile construcţiilor la suprafaţa desfăşurata a construcţiei a fost adăugat textul cu unitatea de măsură a suprafeţei. Tot la acest atribut acum se evita scrierea suprafeţei construite desfăşurate dacă aceasta este deja specificată la menţiuni. Textul pentru aceste atribute a fost corectat atunci când există o singură construcţie.
 • Au fost adăugate două atribute pentru a descrie construcţiile edificate. Fişierele model cu memoriile tehnice pe diferite operaţiuni cadastrale au fost completate cu aceste două noi atribute pentru a descrie construcţiile într-o singură frază. Daca aveţi deja constituite propriile fişiere model puteţi adăuga dumneavoastră atributele DESC_TOT_CONSTR_IMOB_V sau DESC_TOT_CONSTR_IMOB_N folosind exemplul din fişierele model cu memoriile tehnice instalate de program. Folosind aceste atribute nu mai este necesară departajarea pe lucrare, cu sau fără construcţii, în setările de generare a documentelor cadastrale deoarece atunci când nu există construcţii textul returnat pentru aceste două atribute va fi gol.
 • Poliliniile cu zonele neacoperite rezultate în urma verificării geometriei sectorului cadastral sau al UAT-ului acum sunt desenate ca polilinii 3D, astfel se va evita selectarea acestora la folosirea comenzii GenSC sau GenUAT.
 • Poliliniile de contur pentru sectorul cadastral şi pentru UAT acum sunt desenate cu polilinii 3D pentru a se evita selectarea acestora la folosirea comenzii GenSC sau GenUAT.
 • La numele străzilor acum sunt acceptate numere romane.
 • La atributul ADR_TOT_IMOB este adăugată adresa unităţii individuale atunci când operaţia cadastrală este pentru un UI.
 • La filtrele sectorului cadastral a fost introdusă posibilitatea de a introduce o listă cu numerele fictive ale titlurilor de proprietate pentru a se va evita afişarea mesajelor privind dublarea acestor numere.
 • Acum pot fi salvate documentele din fereastra GenCP atunci când parcelele imobilelor nu au introdusă geometria. Această îmbunătăţire este utilă în cazul când se doreşte completarea documentelor atunci când se începe o lucrare de cadastru sporadic şi încă nu s-au efectuat măsurătorile. Documentele completate pot fi imprimate şi apoi semnate de beneficiar şi de executant.
 • Începând de la această versiune în fişierele SCxml, CMxml şi UATxml este salvată informaţia referitoare la numărul de zecimale cu care au fost fixate zecimalele coordonatelor. Această informaţie va fi utilizată pentru a semnala posibilitatea apariţiei unor modificări ale suprafeţelor parcelelor în cazul utilizării unui număr de zecimale mai mic decât cel în care au fost lucrate imobilele sau sectoarelor cadastrale ale unui UAT.
 • A fost completată fereastra cu informaţiile despre program şi despre licenţiere.
 • A fost îmbunătăţit modul de desenare a PAD-ului pentru operaţiunile cadastrale de dezmembrare şi de alipire. Tot pentru aceste operaţiuni cadastrale a fost adăugată posibilitatea de a desena PAD-ul pentru eliberarea certificatului de urbanism.

TopoLT V14.0.1.5 – V14.0.1.24 (Iunie 2022 – Iulie 2022)

Erori:

 • La preluarea parcelelor identificate din baza de date extrasă din DDAPT a fost eliminată o eroare de identificare atunci când lipseau numărul de tarla şi numărul de parcelă.
 • La desenarea procesului verbal de vecinătate a fost eliminată suprapunerea tabelelor în cazul în care tabelele depăşesc spaţiul disponibil din pagină.
 • A fost eliminată rămânerea ferestrelor TopoLT în spatele ferestrei CAD la terminarea execuţiei, eroare ce apărea în unele situaţii.
 • Pentru operaţiunile cadastrale de dezmembrare, alipire şi rectificare hotar modul completare a tabelelor cu situaţia actuală şi situaţia viitoare din PAD a fost corectat. În versiunile anterioare completarea era făcută pe imobile cu subparcelele comasate. Acum completarea este făcută cu toate subparcelele parcelei teren ale fiecărui imobil.
 • La salvarea în fişierul CGxml a unui imobil pentru tag-ul al unei subparcele a parcelei teren este acum trecut numărul subparcelei. Înainte era trecut din greşeală valoarea 1 pentru toate subparcele.
 • La descrierea unui imobil din cadastru general din tabelul cu construcţii a fost eliminată posibilitatea de a introduce valori pentru câmpul cu numărul de unităţi individuale înscrise, acest câmp este util doar pentru anumite operaţiuni cadastrale ale lucrărilor de cadastru sporadic.
 • La actualizări atunci când se face o reinstalare a fost eliminată o eroare privind limba în care a fost iniţial instalat programul.
 • A fost eliminată lipsa textului cu descrierea suplimentară de la textele cu adresele imobilelor.

Îmbunătăţiri:

 • A fost introdusă activarea licenţelor educaţionale folosind platforma online education.topolt.com.
 • În programul CAD la barele cu unelte şi la ribon au fost adăugate butoanele de ajutor.
 • La desenarea PAD-ului sau a planşei releveului pe pagina format A3 a fost introdusă posibilitatea de a modifica lăţimea tabelelor.
 • Pentru operaţiunile cadastrale de primă înregistrare, de actualizare date pentru un imobil sau de rectificare a hotarului a fost introdusă posibilitatea de a desena în programul CAD procesul verbal de vecinătate. În fereastra Opţiuni generare documente cadastrale au fost introdusă o nouă secţiune cu „Procesul verbal de vecinătate” ce conţine setările referitoare la desenarea acestuia. Tot pentru aceste două operaţiuni cadastrale au fost introduse informaţii suplimentare despre vecini şi despre descrierea vecinătăţilor.
 • A fost introdus un buton pentru ştergerea coordonatelor punctelor unei parcele în fereastra de editare a unui imobil.
 • În tabelul cu construcţiile unui imobil la editarea căsuţei cu suprafaţa desfăşurata, dacă căsuţa este goală şi dacă numărului de nivele a fost introdus în prealabil, se calculează suprafaţa desfăşurată folosind numărul de nivele şi suprafaţa parcelei.
 • Pentru operaţiunile de prima înregistrare UI, actualizare date UI sau alipire/dezlipire UI a fost eliminată obligativitatea introducerii coordonatelor punctelor pentru parcela teren şi pentru parcelele construcţii. Suprafaţa construcţiei se va introduce manual în tabelul cu construcţii. Fişierul CPxml salvat fără puncte pentru parcele nu este recunoscut de aplicaţia Generare CP 2.0.
 • La completarea datelor unui imobil cu persoane, acte şi înscrieri folosind datele identificate din baza de date extrasa din DDAPT, pentru parcelele teren ce sunt compuse din parcele şi tarlale diferite, sau fac parte din titluri diferite, căutarea este acum făcută pentru fiecare parcela în parte. Dacă sunt identificate două sau mai multe parcele atunci datele referitoare la persoane, acte sau înscrieri sunt adăugate, în versiunea precedenta se adăugau doar datele unei singure parcele identificate.
 • Au fost introduse noi documente folosite la lucrările de cadastru sporadic ce sunt salvate de comenzile GenCP şi GenCM. Documentele noi adăugate sunt despre completarea coperţii documentaţiei cadastrale, a contractului de prestări servicii şi a proceselor verbale de predare-primire a documentelor. Acestea necesită editarea şi completare cu datele dumneavoastră (antet, siglă, etc.). Lista completă a documentelor generate sau completate de program o găsiţi la GenCP.
 • Odată cu introducerea noilor documente cadastrale au fost modificate setările referitoare la fişierele model. Asocierile de fişiere model pe tipuri de operaţiuni cadastrale ce au fost făcute cu versiunile anterioare nu mai sunt recunoscute şi din acest motiv vă rugăm să refaceţi aceste asocieri manual pentru fişierele model personalizate de dumneavoastră.
 • Procesul verbal de vecinătate poate fi desenat şi pentru operaţiunea cadastrală de rectificare a unui imobil.
 • La proprietăţile de desenare a procesului verbal de vecinătate a fost introdusă posibilitatea de a seta înălţimea zonei cu semnături. Tot pentru procesul verbal de vecinătate au fost făcute mici ajustări legate de distanţele dintre texte şi au fost extinse scările posibile de desenare.
 • În fereastra de introducere a informaţiilor suplimentare despre lucrare au fost reorganizate secţiunile ferestrei.
 • A fost completat fişierul model “Contract prestari servicii.rtf” cu atributele referitoare la număr contract şi dată contract.
 • La comanda GenCP şi comanda GenCM a fost introdusă posibilitatea de a exporta în Microsoft Excel datele pentru completarea registrului de evidenţă a lucrărilor.
 • A fost introdus un mesaj de atenţionare atunci când sunt utilizate comenzile referitoare la cadastru în programul instalat într-o limbă diferită de limba română.
 • A fost completat fişierul model “Contract prestari servicii.rtf” cu atributul referitor la descrierea imobilului de la obiectul contractului.
 • Caracterul „î” a fost schimbat cu „â” pentru numele localităţilor ce conţineau acest caracter. BCPI-urile alocate UAT-urilor au fost verificate astfel încât să respecte Ordinul directorului general ANCPI nr. 1445/2016.
 • La comanda GenUAT a fost introdusă o nouă fereastră cu limitele din UAT ce poate fi ancorată ferestrei principale. Aici se poate introduce limita preliminară a UAT-ului sau coridoarele propuse pentru expropriere. Cu aceste limite se pot efectua adăugări de înscrieri de tipul notare imobilelor ce sunt traversate de limita UAT-ului, de a identifica imobilele ce sunt complet în afara acestei limite sau pentru a adăuga înscrieri de tipul notare imobilelor ce se suprapun cu coridoarele de expropriere. Limitele pot fi salvate şi preluate din desenul CAD iar la definirea vecinătăţilor UAT-ului, punctele de unde începe un UAT vecin şi până unde se termină pot fi selectate grafic din desenul CAD. Pentru gestionarea notărilor a fost adăugată o comandă de ştergerea a notărilor cu identificarea acestora cu un text ce este conţinut în textul notării.
 • A fost introdusă comanda JoinPoly pentru a uni două polilinii.
 • Adaptare pentru ZwCAD 2023.
 • La comanda JoinPoly acum se actualizează textul ataşat despre suprafaţa parcelei.
 • La comanda GenSC la generarea anexelor a fost introdusă posibilitatea de a completa observaţiile din anexe cu textul „Proprietar decedat” pentru toţi titularii defuncţi. Această completare poate fi setată la Opţiuni generare documente cadastrale – Sector cadastral – Salvare documente şi este implicit bifată. A fost scoasa titulatura „Defunct” de la numele titularului defunct.
 • În meniul contextual al butonului de desenare din fereastra GenCP sau din fereastra GenCM a fost introdusă comanda de desenare în desenul CAD a parcelelor imobilelor şi a textelor cu numele titularilor.
 • În fereastra GenCP şi în ferestrele de editare a descrierii imobilului din ferestrele GenSC şi GenCM a fost introdus un buton prin care pentru o parcela se poate selecta din desenul CAD o polilinie pentru a se prelua coordonatele acesteia.
 • La înscrierile în CF pentru cazul unei înscrieri cu doi sau mai mulţi proprietari, în anexa cu registrul cadastral cota parte este scrisă ca fiind aceiaşi pentru toţi proprietarii, în versiunile anterioare cota parte era calculată în funcţie de numărul de persoane şi era scrisă individual pentru fiecare persoană în parte.
 • A fost extinsă lista cu tipurile de acte pentru lucrările de cadastru general din judeţele unde se solicită completarea numărului actului cu tipul specific de act în anexe, setarea o găsiţi la Opţiuni generare documente cadastrale – Sector cadastral. Actele sunt prezentate în listă ca tipuri de acte specifice pe categorii. Elementele din listă ce au textul îngroşat sunt tipurile de acte specifice eTerra, restul sunt tipuri specifice ce sunt folosite doar la completarea în anexe a numărul actului.
 • Au fost ajustate tabelele anexei cu registrul cadastral, au fost redimensionate unele coloane pentru ca textele din capul de tabel să fie afişate întregi. A fost mărită coloana cu numărul actului pentru a face posibilă scrierea tipului de act specific la numărul actului. Salvarea în fişierul de configurare a tabelelor acestei anexe a fost modificată. Dacă aţi făcut propriile setări pentru tabele din această anexă vă rugăm să le refaceţi.
 • La importul fişierelor CGxml au fost introduse filtre noi pentru identificarea unor noi tipuri de acte.
 • La importul datelor din fişierele CGxml se semnalează cazurile în care tipul actului nu a fost identificat. Deoarece fişierele CGxml preluate din eTerra pentru tipul actului, textul de identificare nu este definit clar, vă rugăm să ne transmiteţi prin email textele semnalate pentru a completa programul. În următoarele actualizări veţi beneficia de identificarea acestor acte.
 • A fost completată pagina cu explicaţii a comenzii GenSC din fişierul de ajutor cu modul de lucru pentru introducerea în coloană a numărului planşei atunci când desenul cu sectorul cadastral conţine două sau mai multe planşe.
 • La desenarea textelor unui sector cadastral a fost introdusă posibilitatea de a desena sau nu textele aliniate orizontal. Setarea o găsiţi la Opţiuni generare documente cadastrale – Sector cadastral – Salvare în desen şi este implicit nebifată. Setarea este util de folosit la desenarea planşei finale cu sectorul cadastral conform cerinţei din regulamentului ANCPI.
 • La desenarea PAD-ului a fost introdusă posibilitatea de a împărţi pe orizontală spaţiul alocat pentru semnături în două părţi egale. Setarea o găsiţi la Opţiuni generare documente cadastrale – Documentaţie cadastrală – PAD şi este implicit nebifată.
 • A fost eliminat caracterul „-” ca separator al unei liste cu titluri de proprietate deoarece există cazuri când numărul titlului conţine acest caracter.
 • La salvarea imobilelor în fişiere CGxml acum este salvat acum tipul de act specific pentru judeţele unde se solicită completarea numărului actului cu tipul specific de act în anexe. Informaţia cu tipul de act specific este recunoscută doar de TopoLT.
 • La salvarea imobilelor în fişiere CGxml a fost eliminat tag-ul atunci când suprafaţa din acte nu este introdusă.
 • Adresele acum sunt ordonate de la mare la mic (Judeţ , UAT, Localitate, Strada, Număr poştal, Tarla, Parcelă) aşa cum sunt prezentate în aplicaţia eTerra.
 • La atributele text ce descriu componenta subpacelelor parcelei teren la descrierea parcelei a fost adăugată informaţia cu suprafaţa subparcelei.
 • Atributele text referitoare la adresa imobilului au fost completate cu tarlaua şi parcela în cazul în care aceste parcela teren are tarla şi parcelă.
 • Pentru atributele text ce descriu componenţa parcelei teren de la descrierea subparcelelor au fost eliminate informaţiile despre tarla, parcelă şi număr topografic deoarece este posibil ca la data executării lucrării suprafaţa sau categoria de folosinţă să se fi modificat şi să nu mai corespundă cu datele din titlul de proprietate. Tot aici informaţia despre teren intravilan sau extravilan este adăugată doar dacă în menţiune nu se face referire la destinaţia terenului.
 • În fişierele model cu memoriu tehnic a fost schimbată fraza cu descrierea componenţei imobilului. Pentru a elimina confuzia privind suprafaţa totală măsurată ce era descrisă în această frază, după terminarea descrierii subparcelelor parcelei teren s-a pus punct iar informaţia despre suprafaţa totală măsurată a fost scrisă într-o propoziţie separată.
 • A fost adăugat atributul text TEL_AUT. Acest atribut a fost introdus şi în fişierul model cu contractul de prestări servicii.
 • Fereastra cu informaţiile suplimentare despre lucrare acum poate fi redimensionată. Tot în această fereastră a fost adăugată operaţiunea de alipire/dezlipire UI la operaţiunile cadastrale cu UI.
 • În fereastra cu informaţiile suplimentare despre lucrare a fost adăugată descrierea măsurătorilor. Pentru completarea fişierelor model cu memoriile tehnice au fost adăugate două noi atribute cu lista de puncte utilizate la măsurători şi cu descrierea operaţiunilor topo-cadastrale efectuate. Pentru această implementare au fost modificate fişierele model cu memoriul tehnic pentru toate operaţiunile cadastrale.
 • În fereastra GenUAT pentru limitele UAT-ului a fost introdusă posibilitatea de a modifica observaţiile imobilelor pentru imobilele afectate de aceste limite. Conform răspunsului primit de la ANCPI cu nr. 31837/07.07.2022 în cazul imobilelor traversate de limita preliminară a UAT-ului se introduce o observaţie pentru imobilul afectat.
 • La desenarea numerelor poştale în desenul CAD a fost introdusă posibilitatea de a poziţiona textele cu numerele poştale între limita parcelei şi ultimul text din textele cu etichetele parcelei. Setarea o găsiţi la Opţiuni generare documente cadastrale – General – Numere poştale.
 • În fereastra GenCP acum pot fi salvate fişierele CPxml atunci când imobilele au erori privind geometria.

TopoLT V14.0.0.76 – V14.0.1.4 (Aprilie 2022 – Mai 2022)

Erori:

 • Pentru eliminarea unei erori din eTerra a fost mutat câmpul cu tag-ul TOPONO deasupra tag-ului CADGENNO. Eroarea apare datorita inconsistenţei citirilor de date din fişierele XML ale aplicaţiei eTerra.
 • A fost eliminată o eroare de citire a imobilelor cu construcţii la folosirea comenzii GenCM din programul CAD.
 • La exportul coordonatelor din tabel în fişier RTF sau PDF au fost corectate dimensiunile coloanelor cu coordonate.
 • La desenarea PAD-ului în AutoCAD a fost eliminată o eroare legată de desenarea greşită a stilului de text ce apărea după schimbarea numelui fişierului fontului.
 • În ZwCAD la introducerea punctelor cu comanda ARR a fost eliminată eroarea de introducere a punctelor peste punctele existente.
 • A fost eliminată o eroare privind citirea din desenul CAD a numerelor construcţiilor unui imobil la utilizarea comenzilor GenSC sau GenCM.
 • A fost eliminată o eroare ce apărea la închiderea rapidă a ferestrei de editare a descrierii unui imobil.
 • De la actualizările ce necesită instalare a fost eliminată pierderea aspectului ferestrelor programului TopoLT.
 • Eliberează fereastra programului CAD pentru a putea fi închisă atunci când se afişează din programul CAD fereastra de actualizare a programului TopoLT.
 • Pentru imobilele cu construcţii ce nu au acte a fost eliminat mesajul de eroare privind obligativitatea înscrierii în CF şi a fost introdus un nou mesaj de eroare atunci când aceste construcţii fără acte sunt înscrise în CF.
 • La desenarea PAD-ului pentru operaţiunile cadastrale de alipire şi de rectificare hotar era omis judeţul de la adresa imobilului.
 • În ferestrele folosite pentru cadastru la salvarea fişierelor cu un alt nume nu era salvat fişierul în lista cu istoricul fişierelor recent deschise.
 • A fost eliminată lipsa vizibilităţii ferestrelor cu proprietăţile imobilelor, titularilor, actelor, înscrierilor, etc. datorită poziţionării acestora în afara ecranului, acum aceste ferestre sunt forţate să apară în interiorul ecranul.

Îmbunătăţiri:

 • Au fost efectuate testele privind funcţionarea în AutoCAD 2023.
 • La desenarea PAD-ului a fost introdusă posibilitatea de a desena chenarul planşei şi de a evita desenarea caroiajului de forma dreptunghi cu coordonate la colţuri. Setările le găsiţi în Secţiunea PAD de la Opţiuni generare documente cadastrale.
 • La căutarea imobilelor a fost adăugat un nou filtru de căutare pentru imobilele ce au acte fără dată introdusă.
 • La comanda GenCP au fost adăugate două atribute text ce pot fi folosite la scrierea în memoriu tehnic a numărului de imobile dezmembrate sau alipite. Au fost modificate fişierele model cu memoriu tehnic de la operaţiunile cadastrale de dezmembrare şi alipire.
 • La desenarea PAD a fost introdusă posibilitatea folosirii caracterului de control \n (trecere la o linie nouă), caracter ce poate fi introdus în textul cu menţiunile parcelei teren sau în menţiunile construcţiilor pentru a forţa textul să fie scris pe o linie nouă şi a mări corespunzător înălţimea rândului.
 • Pentru operaţiunile cadastrale “Prima înregistrare UI” şi “Actualizare date UI” au fost introduse informaţii suplimentare ce sunt folosite pentru a completa memoriul tehnic, au fost modificate fişierele model pentru aceste două operaţiuni cadastrale. A fost introdusă posibilitatea de a desena planşa pentru releveul apartamentului precum şi setările referitoare la această desenare.
 • La construcţiile unui imobil poate fi introdus la numărul de nivele valoarea 0.
 • La adresa imobilului din PAD a fost adăugat judeţul şi textul „Intravilan / Extravilan” în cazul imobilelor ce au o sub-parcelă a parcelei teren cu destinaţia terenului diferită de cea a adresei imobilului.
 • Din fişierele model cu declaraţiile folosite pentru operaţiunile cadastrale “Prima înregistrare UI” şi “Actualizare date UI” a fost ştearsă informaţia cu suprafaţa construită a apartamentului, a rămas doar suprafaţa utilă a apartamentului.
 • În fereastra GenSC în meniul contextual al tabelului cu imobile a fost adăugată comanda “Ştergeţi actele ataşate” pentru a şterge selectat unele din referinţele către fişierele cu actele ataşate.
 • În fereastra GenSC la identificarea imobilelor ce se actualizează a fost modificată prioritatea privind căutarea. Căutarea este făcută în următoarea ordine după: identificatorul teren, numărul IE sau numărul cadastral şi la final după strada împreună cu numărul poştal sau după tarla împreună cu numărul parcelei.
 • Pentru operaţiunile cadastrale ce conţin parcela teren a fost adăugată anexa 1.30 cu cererea de solicitare informaţii. În fereastra cu informaţiile suplimentare ale lucrării pot fi introduse informaţiile despre codul RGI al solicitării, suma plătită, obiectul solicitării de informaţii şi se poate alege dacă se completează sau nu fişierul model cu cererea de solicitare informaţii.
 • A fost schimbat numele secţiunii în care sunt salvate fişierele model şi din acest motiv vă recomandăm ca pentru fişierele de configurare pentru cadastru salvate din fereastra Opţiuni generare documente cadastrale să le deschideţi şi să refaceţi toate asocierile cu fişierele model personalizate.
 • La menţiunile parcelelor terenului sau la menţiunile construcţiilor a fost introdusă posibilitatea de a salva sau prelua menţiunile dintr-o listă cu menţiunile favorite.
 • A fost rectificat modul de verificare a destinaţiei teren a parcelelor unui imobil.
 • Pentru lucrările de cadastru sporadic a fost adăugată operaţiunea cadastrală de rectificare a unui imobil, fişierele model necesare acestei operaţiuni iar la informaţiile suplimentare despre lucrare a fost adăugată informaţia referitoare la motivul repoziţionării pentru această operaţiune cadastrală.
 • Au fost făcute mici ajustări legate de desenarea tabelelor din anexa PAD.
 • La căutarea textelor din tabelele ferestrelor GenSCGenCM şi GenUAT a fost introdusă posibilitatea de a afişa în lista de mesaje toate textele identificate în tabel.
 • Pentru operaţiunile cadastrale de primă înregistrare UI sau de actualizare date UI la informaţiile suplimentare despre lucrare au fost adăugate observaţiile privind situaţia apartamentului. Au fost adăugate trei noi atribute pentru unităţile individuale iar în fişierele model cu memoriile tehnice ale acestor operaţiuni cadastrale a fost adăugat atributul privind observaţiile cu situaţia apartamentului. La descrierea unităţii individuale au fost adăugate textele cu cotele indiviză pentru părţile comune şi pentru teren.
 • În meniul contextual al butonului „Deschide fişier” din ferestrele GenCPGenCMGenSC şi GenUAT a fost adăugată lista cu fişierele deschise recent.
 • În coloana cu acte din tabelele GenSC sau GenCM se pot introduce prin copiere numărul şi data actului despărţite cu spaţiu, cu caracterul “/” sau cu textul ” din „. Datele vor fi interpretate ca număr al actului şi dată dacă aceasta există.
 • În programul CAD la comanda GenCP au fost schimbate unele din literele folosite la selecţia operaţiunii cadastrale.
 • La căutarea imobilelor a fost adăugat un nou filtru de căutare pentru imobilele ce au înscrieri cu anumite moduri de dobândire.
 • Filtrul de căutare după numele titularilor în baza de date extrasă din DDAPT cât şi la căutarea imobilelor a fost modificat. Dacă se ignoră prenumele persoanelor şi dacă linia text de căutare a unei persoane conţine caracterul spaţiu atunci vor fi căutate atât numele obţinut prin extragerea primului cuvânt cât şi textul complet.
 • A fost introdusă comanda DelVx pentru a şterge vertex-ul unei sau mai multor polilinii.
 • În fereastra GenSC sau în fereastra GenCM la actualizarea datelor unui imobil ce avea două sau mai multe subparcele ale parcelei TEREN a fost eliminată schimbarea primei subparcele cu suprafaţa măsurată a terenului. Acum se caută subparcela cu una din categoriile de folosinţă în ordinea A, F, L, V, P, PD şi acesteia i se aplică diferenţa de suprafaţă calculată astfel încât totalul suprafeţelor subparcelelor să fie egal cu suprafaţa măsurată a terenului.
 • A fost îmbunătăţită funcţia ce calculează punctul central al unei polilinii.
 • La verificarea unui imobil cu construcţii a fost introdus un mesaj de atenţionare pentru construcţiile ce nu sunt numerotate începând de la 1 cu numerotare consecutivă.
 • În fereastra cu raportul privind titlurile de proprietate, raport ce poate creat din fereastra de preluare a parcelelor din baza de date extrasă din DDAPT, a fost introdusă comanda de vizualizare a titlului de pe rândul selectat din tabel sau a titlului din lista de mesaje pentru mesajele ce conţin referinţe către titluri. Tot în această fereastra a fost introdusă posibilitatea opririi execuţiei.
 • La căutarea imobilelor au fost adăugate patru noi filtre de căutare pentru imobilele din intravilan cu sau fără construcţii şi cu sau fără numere poştale.
 • Pentru introducerea unitară a străzilor au fost introduse două noi mesaje de atenţionare la verificarea sectorului cadastral şi la verificarea cadastrelor multiple.
 • La comanda GenUAT a fost introdus un nou buton prin care se poate crea un raport cu străzile şi cu numerele poştale din toate localităţile UAT-ului. Localităţile, străzile şi numerele poştale sunt adăugate în lista de mesaje cu imbricare după apartenenţă şi sunt ordonate crescător alfabetic şi numeric. De asemenea în raport sunt afişate mesaje de atenţionare pentru următoarele cazuri: străzi cu nume similare ce au diacriticele diferite, străzi cu acelaşi nume ce au tipul de stradă diferit şi numere poştale identice situate pe aceiaşi stradă.
 • Modificări minore legate de afişarea caracterelor cu diacritice în lista de mesaje.

TopoLT V14.0.0.70 – V14.0.0.75 (Martie 2022)

Erori:

 • A fost eliminată o eroare ce apărea la utilizarea comenzii GenCP la selectarea parcelelor pentru tipul de operaţiune cadastrală rectificare hotar.
 • A fost eliminată o eroare de afişare a calendarului folosit la selecţia unei date din tabelul cu actele de proprietate.
 • A fost eliminată omisiunea salvării în fişierele CPxml sau CGxml a informaţiilor referitoare la numărul cadastral şi numărul de carte funciară a unei parcele construcţii.

Îmbunătăţiri:

 • A fost schimbat fontul textelor din paginile generate de program pentru inventarul de coordonate şi pentru calculul analitic al suprafeţelor. Acum fontul setat pentru textele din tabele este folosit şi pentru titlu şi pentru textul cu descrierea imobilului.
 • În secţiunea Format texte de la Opţiuni generare documente cadastrale au fost introduse două noi setări privind adăugarea sau nu a categoriei de folosinţă la numărul parcelei pentru lucrările de cadastru sporadic sau sistematic.
 • Au fost îmbunătăţite textele atributelor ce descriu parcelele sau construcţiile unui imobil.
 • În secţiunea Autorizat de la Opţiuni generare documente cadastrale au fost adăugate noi câmpuri pentru completarea informaţiilor despre persoana autorizată.
 • A fost introdusă operaţiunea cadastrală recepţie tehnică.
 • Pentru operaţiunile cadastrale de apartamentare sau reapartamentare a fost introdusă posibilitatea de a salva în fişier anexa cu foaia colectivă. Tot pentru aceste operaţiuni poate fi salvat fişierul cu unităţile individuale în format CSV, fişier ce poate fi importat în eTerra.
 • În fereastra de introducere a unităţilor individuale a fost introdusă posibilitatea de a adăuga părţi comune în plus faţă cele predefinite.
 • În secţiunea General de la Opţiuni generare documente cadastrale a fost introdusă o nouă setare referitoare la numărul de zecimale pentru suprafeţele unităţilor individuale, cu o valoare implicită de două zecimale.
 • La utilizarea comenzii TabRel se solicită introducerea numărului de zecimale pentru suprafeţele încăperilor, valoarea implicită este de două zecimale.
 • A fost mărit numărul de caractere alocate pentru vecinătăţi de la 80 la 256 caractere.
 • La desenarea PAD-ului dacă textul adresei sau textele cu menţiunile parcelelor sau a construcţiilor sunt mai lungi decât rubrica alocată atunci se măreşte înălţimea rândului din tabel astfel încât textul desfăşurat pe două sau mai multe linii să se potrivească în interiorul rubricii. Pentru această funcţionalitate, în Secţiunea PAD de la Opţiuni generare documente cadastrale, a fost adăugată o setare în care se poate alege un factorul minim de scalare a textelor cu adresa sau cu menţiunile.
 • Tot pentru desenarea PAD-ului au fost aduse corecţii minore referitoare la spaţiul dintre caroiaj şi desen.
 • În fereastra GenUAT în meniul contextual al tabelului a fost adăugată comanda de salvare în fişiere CGxml a imobilelor sectoarelor cadastrale selectate în tabel. Salvarea poate fi făcută într-un singur director pentru toate sectoarele selectate sau în subdirectoare pentru fiecare sector cadastral în parte.
 • Raportul cu licenţele este prezentat într-un tabel.
 • Pentru evitarea confuziilor ce pot apărea la ataşarea automată a fişierelor cu actele alocate pentru copia sau extrasul CF a fost modificată regula de identificare a acestora în sensul că actul scanat este identificat doar dacă numele fişierului are textul CF la început urmat de numărul identificatorului electronic (IE) al imobilului.
 • În ferestrele GenSC şi GenUAT în meniul cu proprietăţile sectorului cadastral sau al UAT-ului a fost adăugată proprietatea “Fişierul cu semnătura scanată” a autorizatului.

TopoLT V14.0.0.65 – V14.0.0.69 (Martie 2022)

Erori:

 • A fost eliminată imposibilitatea de a bifa sau debifa salvarea fişierelor din tabelele din secţiunea Documentaţie cadastrală – Fişiere de la Opţiuni generare documente cadastrale.
 • A fost eliminată imposibilitatea de a încărca un model de configurare din fereastra cu opţiunile programului TopoCfg.
 • Pentru subparcelele parcelei teren a unui imobil ce au destinaţia terenului diferită de cea a adresei imobilului a fost schimbat mesajul de eroare în mesaj de atenţionare.

Îmbunătăţiri:

 • Au fost corectate unele imagini ale butoanelor ce nu corespundeau cu fundalul întunecat sau luminos.
 • În meniul contextual al imobilelor au fost introduse comenzi pentru copiere şi inserare adrese pentru imobile sau construcţii.
 • A fost eliminată o eroare privind imposibilitatea de a selecta imobilul nou la operaţiunea cadastrală de alipire.
 • La selectarea textelor cu vecinii unui imobil a fost introdusă posibilitatea de a selecta mai multe texte pentru o vecinătate şi posibilitatea de a prelua aceste texte şi din entităţi MTEXT.
 • La comanda GenCM a fost corectată salvarea documentelor în cazul imobilelor ce aveau ca operaţiune cadastrală dezmembrarea.
 • Pentru anexa PAD salvată în pagina orientată ca peisaj a fost rearanjat pe verticală tabelul cu mişcarea parcelelor pentru operaţiunile cadastrale ce implică acest lucru.
 • Pentru ferestre a fost adăugat stilul “Windows 11 Modern Dark”.
 • Au fost actualizate modelele de cereri de recepţie şi înscriere (Anexa 1.31) conform ultimelor cerinţe privind declararea persoanei la care se vor păstra originalele sau a copiile legalizate.
 • Modificări minore au fost făcute tuturor modelelor de anexă folosite în cadastru sporadic.
 • Pentru atributele text folosite pentru scrierea străzii împreună cu numărul de tarla şi pentru cele folosite pentru scrierea numărului poştal împreună cu numărul de parcelă a fost introdusă scrierea ambelor informaţii, în versiunea precedentă era scrisă doar strada sau doar numărul poştal. Aceste atribute sunt folosite în borderou şi în cererile de recepţie şi înscriere.

TopoLT V14.0.0.0 – V14.0.0.64 (Mai 2021 – Februarie 2022)

Îmbunătăţiri:

 • A fost introdusă ultima versiune a librăriei TransLT V14.
 • A fost introdus serviciul de actualizare.
 • A fost introdusă comanda TabRel pentru desenarea tabelului cu inventarul încăperilor unei construcţii.
 • Au fost introduse comenzile GenCM şi SubLink.
 • A fost introdus tipul (info) pentru codurile punctelor. Cu acest tip se pot declara coduri ce conţin o informaţie ce va scrisă în atributul blocului ce se inserează. Acest tip de cod poate fi folosit pentru bornele kilometrice, numerele poştale, etc..
 • Posibilitatea de a deschide fişierul creat de comanda „Salvează documentaţie” din fereastra GenCP.
 • În fereastra GenSC lista de mesaje a fost schimbată în listă cu noduri şi s-au introdus comenzi noi în meniul contextual al acesteia.
 • A fost introdusă posibilitatea de a seta mesajele de atenţionare ca fiind acceptate pentru fiecare imobil în parte. Gestionarea acestor mesaje poate fi făcuta într-o coloană nou introdusă în tabelul sectorului cadastral.
 • A fost introdusă posibilitatea de a desena etichetele parcelei în afara poliliniei parcelei în cazul în care suprafaţa parcelei este de 4 ori mai mică decât suprafaţa ocupată de textele etichetelor. Această setare poate fi făcută la Opţiuni generare documente cadastrale în secţiunea salvare în desen.
 • În tabelul sectorului cadastral din fereastra GenSC la selectarea căsuţei cu numărul titlului de proprietate a fost introdusă posibilitatea de a vizualiza sau nu fişierul PDF asociat sau identificat. Vizualizarea este făcuta într-o fereastra TopoLT folosind controlul ActiveX al Acrobat Reader-ului. Această funcţionalitate este valabilă doar dacă aplicaţia Acrobat Reader este instalată.
 • La căutarea imobilelor dintr-un sector cadastral a fost adăugat filtrul de căutare a imobilelor după numărul de subparcele ale parcelei TEREN.
 • În fereastra GenSC pentru toate ferestrele de editare a proprietăţilor unui imobil (descriere imobil, titulari persoane, acte, înscrieri şi contestaţii) a fost introdusă modalitatea de a deschide simultan aceste ferestre pentru unul sau mai multe imobile.
 • A fost scurtat timpul de verificare a sectorului cadastral de aproximativ două ori prin folosirea mai multor fire de execuţie simultană.
 • A fost scurtat timpul de salvare a documentelor sectorului cadastral de aproximativ trei ori prin folosirea mai multor fire de execuţie simultană.
 • La comanda GenCM a fost introdusă posibilitatea de a salva cererile sau declaraţiile imobilelor într-un fişier PDF.
 • În fereastra GenSC şi în fereastra GenCM a fost introdusă posibilitatea de a înlocui datele persoanelor din tot tabelul.
 • În fereastra GenSC a fost introdusă posibilitatea asocierii ca act scanat la descrierea imobilului a fişei de date a imobilului (Anexa nr. 5) semnată de titulari. Ataşarea poate fi făcută manual sau automat în tot tabelul, identificarea automată a fişierelor este făcută după atributul text FD şi după identificatorul teren din numele fişierelor. La generarea documentelor ce conţin fişa de date a imobilului, dacă aceasta există ataşată la imobil, se va utiliza fişa de date semnată în locul celei generate de program.
 • La opţiuni TopoCfg – Secţiunea Puncte – „Opţiuni la raportare puncte” a fost adăugată posibilitatea de rupe sau nu liniile şi poliliniile ce trec pe lângă puncte.
 • În fereastra de vizualizare 3D, la afişarea fără panoul de opţiuni şi la vizualizarea pe ecran complet, butoanele de operare sunt disponibile şi sunt afişate temporar la fiecare trecere cu mouse-ul peste ele. Tot aici a fost schimbat butonul de arătare şi de ascundere a panoului de opţiuni.
 • A fost schimbată versiunea fişierelor SCxml şi CMxml la versiunea 14 pentru a diferenţia aceste fişiere de cele din versiunea precedentă. A fost adăugată opţiunea ca la previzualizarea fişei de date a imobilului să fie adăugate sau nu actele scanate.
 • La comanda GenSC a fost adăugată opţiunea de a salva într-un director doar actele ataşate imobilelor în fişiere PDF.
 • A fost adăugată comanda GenUAT pentru generarea şi gestionarea cadastrului pentru un UAT.
 • La comanda GenUAT a fost adăugată posibilitatea de a desena numerele poştale în Google Earth.
 • La comanda GenUAT a fost adăugată posibilitatea de a salva numerele poştale într-un fişier cu formatul CSV, fişier ce poate fi importat în RENNS (Registrul Electronic Naţional al Nomenclaturilor Stradale).
 • În fereastra de preluare a parcelelor din baza de date extrasă din DDAPT a fost introdusă posibilitatea de vizualiza un raport cu toate titlurile de proprietate.
 • A fost schimbat designul iconiţelor cu adaptarea acestora la fundalul închis sau deschis.
 • A fost introdusă afişarea comenzilor în ribon în programul CAD.
 • A fost făcute adaptările pentru funcţionarea în Windows 11.
 • Adaptare pentru BricsCAD V22 şi ZwCAD 2022.
 • Această versiune a fost realizată folosind ultimele versiuni de medii de dezvoltare integrate utilizate de firma noastră pentru dezvoltarea aplicaţiilor software.
 • Au fost actualizate gridurile folosite în România conform TransDatRO V4.07.

TopoLT V13.0.0.58 – V13.0.0.64

Erori:

 • A fost eliminată imposibilitatea de a salva imagini tif pe 32 biţi.

Pentru clienţii din România

Erori:

 • La importul fişierelor CGxml localitatea era setată ca neidentificată la adresele persoanelor din Mun. Bucureşti.

Îmbunătăţiri:

 • La verificarea sectorului cadastral s-au introdus mesaje de atenţionare pentru imobilele ce au numere IE, numere CF sau numere cadastrale identice. Tot aici s-au introdus mesaje de atenţionare pentru persoanele ce au adresa în afara României şi pentru persoanele ce nu au localitatea identificată.
 • La ştergerea înscrierilor imobilelor sectorului cadastral s-a introdus posibilitatea de a se evita ştergerea unor înscrieri introduse într-un anumit interval de timp.
 • În tabelele ferestrei de vizualizare a înscrierilor în cartea funciară a fost introdusă coloana cu cererile şi data acestora, informaţii utile pentru verificări.
 • La comenzile sectorului cadastral a fost introdusă posibilitatea de a compara imobilele sectorului cadastral cu imobilele unui alt sector cadastral, identificarea poate fi făcută după numărul IE sau după identificatorul teren. Comandă utilă pentru integrarea modificărilor din cadastru sporadic în documentele tehnice finale. Descrierea modului de lucru pentru această operaţiune o găsiţi la comanda GenSC.
 • La comenzile sectorului cadastral a fost introdusă posibilitatea de a căuta imobile folosind anumite criterii de căutare.
 • La Opţiuni generare documente cadastrale în secţiunea salvare documente pentru sectorul cadastral, a fost introdusă posibilitatea de a introduce numele directoarelor în care se vor salva anexele. Setarea este utilă pentru a departaja livrările parţiale de livrarea finală.
 • La comenzile sectorului cadastral în fereastra GenSC a fost introdusă posibilitatea de a salva într-un fişier SCxml imobilele identificate în lista de mesaje.

TopoLT V13.0.0.54

Îmbunătăţiri:

 • A fost introdusă librăria TransLT V6.
 • A fost introdusă o nouă comandă MIpct pentru introducerea multiplă a punctelor grafice.

TopoLT V13.0.0.41 – V13.0.0.53

Pentru clienţii din România

Erori:

 • A fost eliminată o eroare ce apărea la folosirea comenzii GenSC în cazul desenării sectorului cadastral fără identificator teren.
 • A fost eliminată imposibilitatea de a seta proprietăţile layer-elor ce conţineau paranteze pătrate în numele acestora. Numele implicite ale layer-elor sectorului cadastral acum conţin parantezele pătrate.
 • A fost eliminata o eroare ce apărea la dezgheţarea layer-ului curent.
 • A fost eliminată eroarea privind setarea grosimilor liniilor la 0.0 pentru layer-ele create de program, acum acestea sunt create cu grosimea “Default”.
 • A fost eliminată o eroare de citire a datelor referitoare la reprezentatul legal al unei persoane juridice şi a datelor cu informaţiile suplimentare din fişierele CPxml şi CGxml.
 • A fost eliminată o eroare de desenare a punctelor în Google Earth.
 • În fişierele PDF textele despărţite cu caracterul “-” nu erau trecute pe rândul următor atunci când acestea nu aveau suficient spaţiu în căsuţa tabelului.

Îmbunătăţiri:

 • La desenarea poliliniei de contur a sectorului cadastral din fereastra GenSC acum se desenează şi numărul sectorului cadastral prin inserarea blocului “NrSC.dwg”.
 • Secţiunile ferestrei Opţiuni generare documente cadastrale au fost reconfigurate pentru a se asigura un acces mai uşor către setările dorite.
 • Completarea fişierului de ajutor cu descrierea ferestrei de preluare a parcelelor din baza de date extrasă din DDAPT.
 • În fereastra de preluare a parcelelor din baza de date extrasă din DDAPT a fost introdusă posibilitatea de a ordona parcelele identificate după: numărul tarlalei, numărul parcelei şi după suprafaţa parcelei.
 • La programul de instalare pe 32 biţi a fost adăugat driver-ul “Access Database Engine”.

TopoLT V13.0.0.40

Îmbunătăţiri:

 • Adaptare pentru BricsCAD V21.

TopoLT V13.0.0.38

Pentru clienţii din România

Îmbunătăţiri:

 • În meniul contextual pentru vizualizarea documentelor cadastrale a unui imobil din fereastra GenSC a fost introdusă comanda de vizualizare a titlului de proprietate. Tot la această comandă a fost schimbată vizualizarea raportului rezultat la ataşarea fişierelor cu actele scanate, acum raportul este prezentat în fereastra de mesaje. A fost introdus un nou buton prin care fereastra este deplasată în colţul din dreapta sus a ecranului şi este setată de a sta tot timpul în faţă, cu acelaşi buton se poate reveni.
 • La comanda GenSC au fost introduse noi funcţionalităţi referitoare la lucrul cu bazele de date ce sunt extrase din DDAPT. Acum se pot căuta şi prelua parcele din baza de date DDAPT specifică unui UAT, pot fi importate date pentru a completa informaţiile despre imobile, persoane, acte şi înscrieri, şi la final se poate face o verificare comparativă între datele sectorului cadastral şi datele identificate din baza de date.
 • Funcţionalitatea referitoare la preluarea parcelelor din baza de date extrasă din DDAPT poate fi folosită separat prin apelare din icoana instalată pe desktop ori din meniul de start al Windows-ului sau prin deschiderea cu TopoLT a unui fişier cu extensia mdb.

TopoLT V13.0.0.14 – V13.0.0.37

Îmbunătăţiri:

 • În tabele a fost introdusă marcarea rândului curent şi a celulei din capul de tabel a coloanei curente.
 • Pentru comenzile de dimensionare a poliliniilor DimPl şi MDimPl pentru unele texte a cotărilor ce sunt scrise sub un unghi ce le fac dificil de citit s-a aplicat rotirea acestora pentru a putea fi citite cu uşurinţă.
 • La comanda HasPl au fost eliminate din a fi haşurate textele etichetelor dacă acestea există şi sunt ataşate poliliniei.
 • La comanda de detaşare multiplă MDetas a fost introdusă precizia pentru acceptarea ultimei polilinii.
 • A fost introdusă comanda MRefLink pentru a reface legătura dintre polilinii (parcele) şi textele ce descriu parcelele.
 • La căutarea şi la înlocuirea textelor din tabele a fost introdusă posibilitatea de a face căutarea sau înlocuirea textului în rubricile selectate.

Pentru clienţii din România

Erori:

 • A fost eliminată o eroare ce apărea la desenarea sectorului cadastral în desenul CAD.
 • La comanda GenSC a fost eliminată inversarea ce apărea între intravilan şi extravilan la ştergerea din tabel a imobilelor din intravilan sau extravilan.
 • A fost corectata scrierea în fişierele CGxml pentru evitarea unor mesaje de eroare şi de atenţionare din eTerra.
 • Una din parcele era omisă de la verificarea existenţei suprapunerilor interioare parcelei.
 • Selecţia entităţilor din programul CAD era inversată la utilizarea comenzii GenSC.
 • În anexa cu registrul cadastral al imobilelor nu erau scrise în tabel notările ce nu aveau referinţe către titulari.
 • La anexa cu registrul cadastral al imobilelor nu erau scrise corect observaţiile persoanelor.

Îmbunătăţiri:

 • Pentru imobilele din tabelul comenzii GenSC a fost introdusă posibilitatea de a vizualiza în format PDF fişa imobilului sau din registrul cadastral pagina imobilului selectat. Pentru vizualizare este necesar să aveţi instalat un program de vizualizare a fişierelor PDF.
 • La comanda GenSC la salvarea documentelor cadastrale a fost introdusă posibilitatea de a crea o arhivă ZIP cu fişierele CGXML şi cu fişierele PDF cu fişele de date ale imobilelor, arhivă ce poate fi folosită la încărcarea imobilelor în eTerra. Setarea o găsiţi în fereastra Opţiuni generare documente cadastrale la secţiunea Sector cadastral.
 • La comanda GenSC a fost îmbunătăţită funcţia de identificare a imobilelor la preluarea în tabel a fişierelor CGxml în sensul că prima dată se face căutarea în tot tabelul după identificatorul teren, respectiv IE pentru cadastrale existente din eTerra, şi apoi se caută după restul de informaţiilor disponibile.
 • La Opţiuni generare documente cadastrale în secţiunea Sector cadastral a fost introdusă o setare privind filtrarea textelor cu menţiunile parcelelor sau observaţiile imobilelor la importul din fişierele CGxml. Tot în această secţiune la „Salvarea în desenul CAD” la desenarea informaţiilor suplimentare au fost introduse în plus setări pentru adăugarea următoarelor informaţii: identificator electronic, număr cadastral şi număr de carte funciară. În secţiunea Desene în Google Earth la afişarea informaţiilor despre imobile a fost introdusă setarea pentru adăugarea într-o singură linie a informaţiilor despre identificator electronic, număr cadastral şi număr de carte funciară.
 • Comanda de renumerotare cadastrală a parcelelor din fereastra comenzii GenSC a fost îmbunătăţită prin introducerea posibilităţii de muta textele cu identificatorul teren.
 • A fost îmbunătăţită funcţia de desenare în programul CAD a comenzii GenSC în sensul că acum sunt desenate mai rapid entităţile polilinii ce sunt folosite la încadrarea textului.
 • La Opţiuni generare documente cadastrale în secţiunea Sector cadastral la „Salvarea documentelor cadastrale” a fost introdusă o setare privind modul de scriere în anexe la descrierea imobilului a numărului de CF şi a numărului cadastral.
 • Unele mesaje de eroare au fost schimbate în mesaje de atenţionare la verificarea sectorului cadastral. La Opţiuni generare documente cadastrale în secţiunea Sector cadastral a fost schimbată lista cu mesajele ce pot fi filtrate la verificarea sectorului cadastral.
 • În anexa nr. 2 cu registrul cadastral al imobilelor la descrierea imobilului a fost introdusă coloana “Suprafaţă parcelă (mp)” conform cerinţelor din regulamentul ANCPI actualizat din date de 03.06.2020. A fost introdusă setarea referitoare la grosimile liniilor pentru layer-e, culorile implicite au fost modificate pentru respectarea cerinţelor din regulament.
 • Fereastra comenzii GenSC a fost modificată pentru a mări spaţiul ocupat de tabel. Setările despre lucrare şi despre sectorul cadastral pot fi accesate în panoul retractabil aflat pe latura din partea stângă a ferestrei. Informaţiile sumare despre lucrare sunt afişate centrat în partea de sus a ferestrei.
 • La verificarea sectorului cadastral a fost introdus încă un tip de verificare, se verifică dacă în interiorul sectorului cadastral au rămas zone neacoperite. Pentru cazurile sectoarelor cadastrale de acest tip, cu insule în interior, se poate trece peste semnalarea acestei erori folosind de la setări filtrarea mesajelor.
 • La comanda GenSC acum se pot salva fişiere CGxml ce nu au înscrieri pentru a debloca posibilitatea utilizării acestora cu comanda GenCP pentru întocmirea documentaţiilor pentru cadastru sporadic.
 • Fereastra de verificare a sectorului cadastral poate fi andocată în fereastra comenzii GenSC.
 • La salvarea documentelor cadastrale cu comanda GenSC a fost introdusă posibilitatea de a salva opisul alfabetic al deţinătorilor (Anexa nr. 3) în fişier cu formatul XLS. Salvarea poate fi făcută doar dacă aveţi instalat programul Microsoft Excel.
 • Pentru verificarea parcelelor a fost introdusă o nouă setare referitoare la distanţa minimă dintre punctele unei parcele pentru a se evita erorile ce pot apărea la încărcarea datelor în eTerra. Dacă parcelele conţin segmente cu o lungime sub 1 mm aplicaţia eTerra le elimină ceea ce duce la schimbarea suprafeţei parcelei şi la apariţia unei erori privind diferenţa de suprafaţă.
 • La comanda GenSC a fost introdusă posibilitatea de a bloca coloanele referitoare la descrierea imobilului pentru evitarea modificării acestora doar pentru imobilele identificate la preluarea datelor din fişiere CGxml sau la preluarea datelor din fişier pentru rândul curent.
 • La desenarea în Google Earth a fost introdusă posibilitatea de a afişa titlul de proprietate la informaţiile despre parcele.

TopoLT V13.0.0.13

Îmbunătăţiri:

 • Adaptare pentru ZwCAD 2021.

Pentru clienţii din România

Erori:

 • Au fost eliminate următoarele erori:
  • – la scrierea în fişierele CGxml unele informaţii nu respectau cerinţele aplicaţiei eTerra;
  • – adresele declarate în afara României nu erau interpretate corect la citirea şi la scrierea din fişierele CPxml sau CGxml;
  • – în unele cazuri identificarea poliliniilor era făcută greşit atunci când se actualizau imobilele în desenul CAD.

Îmbunătăţiri:

 • Comanda de renumerotare cadastrală a parcelelor din fereastra comenzii GenSC a fost îmbunătăţită prin introducerea posibilităţii de ajusta dimensiunile benzilor ce sunt folosite la numerotare.
 • Pentru comanda GenSC a fost introdusă posibilitatea de a lucra într-un sector cadastral cu imobile ce au destinaţia terenului diferită, cazul sectoarelor cadastrale ce au imobile în extravilan şi în intravilan. Acum la verificarea sectorului cadastral sunt afişate doar mesaje de atenţionare referitoare la imobilele ce au destinaţia terenului diferită de cea a sectorului cadastral.
 • La setările privind filtrarea mesajelor de eroare a fost adăugată posibilitatea de a evita erorile referitoare la lipsa fişierelor cu actele scanate şi la actele scanate dublate. S-a introdus şi posibilitatea de a evita atenţionările referitoare la actele scanate.
 • A fost schimbat de la setările implicite numărul anexei cu fişa de date a imobilului de la numărul 4 la numărul 5 conform regulamentului ANCPI actualizat.
 • La anexa cu opisul alfabetic al proprietarilor a fost introdusă posibilitatea de a filtra textele observaţiilor despre persoane. Setarea o găsiţi în fereastra Opţiuni generare documente cadastrale la secţiunea Sector cadastral. Tot la aceste opţiuni a fost introdusă setarea privind modul de lucru cu coordonatele punctelor fixate sau nu la numărul de zecimale, setarea o găsiţi la secţiunea General.
 • A fost introdusă posibilitatea de a salva într-un fişier text lista cu mesajele de eroare şi de atenţionare de la verificarea sectorului cadastral.
 • La introducerea adreselor a fost introdusă posibilitatea de a prelua datele din textul cu descrierea suplimentară, cazul fişierelor descărcate din eTerra ce au la adrese un singur text ce este trecut la descrierea suplimentară. Această preluare este făcută doar manual pentru fiecare adresă în parte, operaţiunea necesită o verificare a conversiei de la un text la textele tuturor câmpurilor adresei.
 • La comanda GenSC a fost introdusă posibilitatea de adăuga adrese la persoanele selectate din coloana „TITULARI / PERSOANE” care nu au introdusă adresa. Tot la această comandă a fost îmbunătăţită funcţia de verificare a geometriei parcelelor.
 • A fost introdusă posibilitatea de a aranja fereastra programului CAD şi fereastra GenSC cu aliniere spre stânga în ecran.
 • Au fost făcute testele privind încărcarea fişierelor CGxml create cu comanda GenSC în aplicaţia eTerra.

TopoLT V13.0.0.7

Pentru clienţii din România

Erori:

 • Au fost eliminate următoarele erori:
  • – la conversia fişierelor RTF în PDF în unele cazuri era introdus un spaţiu înaintea caracterelor cu diacritice ce sunt specifice limbii române;
  • – la introducerea textelor pentru numele persoanelor caracterele punct erau eliminate;
  • – în anexa nr. 4 nu erau completate numele titularilor la semnături pentru cazurile când era necesară semnătura acestora;
  • – la citirea din fişier CGXML a înscrierilor pentru unităţile individuale numărul construcţiei era preluat greşit;
  • – a fost oprită posibilitatea de a salva fişiere CGXML cu date invalide.

Îmbunătăţiri:

 • La opţiunile privind generarea documentelor cadastrale la secţiunea “Desene în Google Earth” a fost adăugată opţiunea de a desena sau nu punctele. Valoarea implicită este de a nu se desena punctele.
 • La Opţiunile privind generarea documentelor cadastrale la secţiunea Sector cadastral a fost adăugată opţiunea de a lucra cu puncte sau nu şi de a scrie sau nu CNP-urile sau CUI-urile neidentificate în tabelele anexelor. Tot în această secţiune au fost modificate valorile implicite pentru setările privind scrierea declaraţiei titularilor şi a notei referitoare la datele cu caracter personal pentru “Anexa nr. 4 – Fişa de date a imobilului” pentru ca această anexă să respecte cerinţele ANCPI.
 • Fişierele model pentru anexa “3 – (1.32) – Declaratie identificare imobil.rtf” au fost modificate în conformitate cu ultimele actualizări ale „Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară”.

Notă: După instalarea acestei versiuni este recomandat ca în fereastra Opţiuni generare documente cadastrale să reiniţializaţi configurarea la valorile implicite folosind butonul “Încărcaţi valorile implicite”.

 • A fost mărită viteza de scriere şi citirea a imobilelor din programul CAD la folosirea comenzii GenSC. O mărire semnificativă a acestei viteze o puteţi obţine dacă alegeţi să lucraţi fără puncte topografice.
 • La comanda GenSC a fost introdusă posibilitatea de a renumerota cadastral parcelele, comanda poate fi apelată din meniul contextual al tabelului sectorului cadastral.
 • La salvarea documentelor cadastrale a fost introdusă o nouă comandă prin care se poate crea opisul alfabetic al proprietarilor pentru două sau mai multe sectoare cadastrale. Comanda o puteţi accesa din meniul contextual al butonului “Salvează documente” din fereastra comenzii GenSC.
 • La salvarea sectorului cadastral în desenul CAD pentru datele textuale ataşate la entităţile polilinii a fost crescut numărul de caractere de la un maxim de aproximativ 8.000 de caractere la aproximativ 32.000 caractere prin codarea textului atunci când este necesar. În continuare programul semnalează eroare când datele unui imobil ce vor fi ataşate unei polilinii depăşesc spaţiul de memorie de maxim 16K, limitare impusă de programele CAD.
 • La introducerea datelor pentru lucrările de cadastru s-a introdus posibilitatea de a salva ca date favorite şi date incomplete pentru persoane, acte sau înscrieri. Atunci când sunt solicitate datele favorite, acestea vor fi scrise în câmpurile de date alocate doar dacă conţin valori. Astfel puteţi folosi datele salvate ca favorite ca şablon pentru completarea unor date ce se repetă.
 • Pentru sectoarele cadastrale la selectarea parcelei teren sau a construcţiilor din fereastra cu descrierea imobilului se va face selecţia şi în programul CAD a parcelelor dacă butonul “Focusează şi selectează parcela” este bifat.

TopoLT 13.0.0.0

Erori:

 • A fost eliminată o eroare de comunicare pe portul serial.

Îmbunătăţiri:

 • Adaptare pentru AutoCAD 2021.
 • În tabele a fost introdusă posibilitatea de a căuta şi înlocui texte. Tabelele cu coordonate pot fi salvate şi în formatul PDF.
 • La desenarea curbelor de nivel a fost introdusă posibilitatea de a desena textele curbelor principale în afara modelului 3D. Setarea o găsiţi la configurarea programului în Secţiunea Model 3D – Curbe de nivel.
 • A fost introdusă o nouă comandă ChM3D cu ajutorul căreia puteţi schimba forma modelului 3D folosind linii ce forţează schimbarea pantelor.
 • Au fost îmbunătăţite funcţiile ce utilizează modele 3D.
 • Pentru suprafeţe a fost introdusă setarea de a desena sau nu polilinia ce încadrează textul etichetei la Secţiunea Suprafeţe – Etichete.
 • Corecţii minore legate de afişarea în ferestrele TopoLT.
 • Această versiune a fost realizată folosind ultimele versiuni de medii de dezvoltare integrate utilizate de firma noastră pentru dezvoltarea aplicaţiilor software.

Pentru clienţii din România

Îmbunătăţiri:

 • A fost introdusă o nouă comandă GenSC cu ajutorul căreia puteţi edita şi genera documente pentru un sector cadastral. Comanda poate fi folosită din programul CAD sau din Windows. Datele referitoare la imobilele sectorului cadastral pot fi salvate atât în desenul CAD cât şi în fişier.
 • Pentru persoana autorizată se poate alege fişierul cu semnătura şi ştampila. Imaginea din acest fişier este desenată în anexele sectorului cadastral.
 • A fost introdus formatul de fişier CGxml.
 • La generarea adreselor pentru persoane acum este trecut tipul localităţii (Municipiu, Oraş, Comună, etc.).
 • A fost introdusă posibilitatea de a formata textele cu numele persoanelor şi a străzilor, texte cu majuscule sau cuvinte cu prima literă majusculă.
 • A fost introdusă posibilitatea de a căuta coduri poştale iar pentru lucrul cu sectoarele cadastrale codurile poştale pot fi introduse automat. Codurile poştale au fost preluate din baza de date pusă la dispoziţie de Guvernul României, sursa o găsiţi la https://data.gov.ro/dataset/coduri-postale-romania cu ultima actualizare făcută în anul 2016.
 • La comanda GenCP a fost introdusă posibilitatea de a desena în Google Earth imobilele sau de a le salva în fişier pentru Google Earth. Această posibilitate există şi la comanda GenSC.
 • Pentru operaţiunile cadastrale au fost introduse şi operaţiunile cu unităţile individuale (apartamente). Noile operaţiuni introduse pentru cadastru sporadic sunt: Actualizare date UI, Alipire/Dezlipire UI, Apartamentare, Prima înregistrare UI şi Reapartamentare. Unităţile individuale (apartamente) sunt acceptate şi pentru imobilele sectorului cadastral.
 • La comanda GenCP a fost introdusă posibilitatea de a crea un singur document PDF ce conţine toate documentele care fac parte din documentaţia cadastrală finală.
 • La instalarea în limba română sunt copiate în directorul în care se salvează configurarea fişierele de configurare pentru PAD. Pentru a folosi această configurare la lucrările dumneavoastră din fereastra de configurare a programului cu comanda TopoCfg folosiţi butonul “Încarcă din …”, alegeţi din meniul contextual “Fişier” şi selectaţi fişierul “Configurare PAD.cfg”.

TopoLT 12

 • Începând de la această versiune programul funcţionează cu caractere Unicode şi a fost realizată şi versiunea pe 64-biţi. Suportul pentru versiunile vechi de programe CAD ce nu suportă formatul Unicode a fost eliminat.
 • Adaptare pentru Windows 10 şi pentru ecrane cu înaltă definiţie (retina display).
 • A fost introdusă posibilitatea de a alege stilul ferestrelor.
 • A fost introdusă comanda SensPoly pentru a schimba punctul de plecare şi sensul punctelor unor polilinii.
 • A fost introdusă comanda TabParc pentru a afişa în tabel parcelele create cu TopoLT.
 • A fost introdusă comanda DxfExp pentru a exporta desenul în format dxf cu posibilitatea de a filtra entităţile pe layer-e.
 • Tabelele cu coordonate pot fi exportate în Microsoft Word sau Excel.
 • La salvarea şi preluarea coordonatelor a fost introdus formatul de fişier XML iar pentru salvarea coordonatelor din tabele formatul de fişier RTF.
 • La comanda ProjM3D se pot proiecta acum pe modelul 3D şi entităţi POINT şi puncte TopoLT.
 • La comanda ARR tabelul cu calculul analitic al suprafeţei este salvat într-un fişier cu formatul RTF, respectiv arr.rtf.

Pentru utilizatorii din România:

 • Au fost eliminate comenzile GenCP1 şi GenCP2 şi a fost introdusă comanda GenCP cu ajutorul căreia se poate genera fisierul CPxml, desena anexa PAD şi completa automat documente.

TopoLT 11.5

 • Adaptare pentru următoarele versiuni de AutoCAD pe 32 biţi şi pe 64 biţi: 2016, 2017, 2018 şi 2019
 • Adaptare pentru următoarele versiuni de BricsCAD pe 32 biţi şi pe 64 biţi: V17.2, V18.2 şi V19.1
 • Adaptare pentru următoarele versiuni de ZwCAD pe 32 biţi şi pe 64 biţi: 2019 SP1
 • Pentru transformarea coordonatelor şi pentru desenarea în Google Earth a fost introdusă librăria TransLT versiunea 4.0
 • La schimbarea scării planului cu comanda TopoCfg selecţia entităţilor pentru scalare se face o singură dată
 • A fost introdusă posibilitatea de a anula înregistrarea licenței pentru a o putea muta pe un alt calculator atunci când se dorește. Pentru cazurile speciale, cazul defectării, pierderii sau distrugerii calculatorului, mutarea licenței pe un alt calculator poate fi făcută printr-o cerere scrisă în care se va menționa motivul pentru care se cere mutarea licenței

TopoLT 11.4

 • Adaptare pentru BricsCAD V16.2;
 • Adaptare pentru Windows 10

TopoLT 11.3

 • Adaptare pentru ZwCAD+ 2015 SP1;
 • La salvarea configurării în fişier acum sunt salvate şi fişierele asociate configurării, respectiv fişierele cu coduri, layer-e, linii şi shape-uri;
 • Pentru utilizatorii din România: Au fost refăcute anexele conform Ordinului Nr. 700 ANCPI, acestea le găsiţi după instalare pe Desktop în directorul „Formate utile ANCPI 2015”. De asemenea blocurile „CartCad.dwg” şi „CartCad-A3.dwg” au fost refăcute conform Anexei Nr. 1.35 din acest ordin.

TopoLT 11.2

 • Adaptare pentru ZwCAD+ 2015, BricsCAD V15 si pentru AutoCAD 2015.

TopoLT 11.1

 • A fost introdusă noua librărie TransLT V3.1 ce suportă acum transformări dependente de timp, suportă un nou tip de fişier grid, două noi metode de proiecţie, etc.

TopoLT 11.0

 • Adaptare pentru ZwCAD+ 2012, 2014, BricsCAD V14 şi pentru AutoCAD 2014.
 • La opţiunile privind configurarea programului a fost introdusă o nouă secţiune referitoare la transformările de coordonate Sectiunea Transformari
 • Transformarea coordonatelor nu mai necesită programul TransLT, începând de la această versiune a fost introdusă librăria TransLT versiunea 3.0. Cu ajutorul acestei librării se pot realiza transformări de coordonate folosind modele de transformare proprii.
 • Comanda GEdraw a fost schimbată în sensul că acum desenarea în Google Earth este făcută direct sau datele pot fi salvate într-un fişier.
 • A fost introdusă o comandă nouă TrCoo prin care puteţi transforma coordonatele punctelor din desen, coordonatele obţinute sunt salvate într-un fişier text.

TopoLT 10.5

 • Adaptare pentru BricsCAD V13.

TopoLT 10.4

 • Adaptare pentru AutoCAD 2013, BricsCAD V12, ProgeCAD 2011, CADian 2011 si ZwCAD 2012.
 • La introducerea în desen a punctelor noi, manual sau automat, se poate alege dacă se fixează sau nu coordonatele punctului la numărul de zecimale. Astfel se pot evita micile modificări ale suprafeţelor parcelelor făcute de această fixare.
 • La calculul volumelor se poate alege dacă se desenează corpuri 3D ca Polygon Mesh sau ca 3D Solid iar în cazul corpurilor 3D Solid se poate alege dacă se unesc corpurile pentru a creea un singur corp 3D.
 • Acum sunt acceptate coduri ce conţin caracterul “+”.
 • La schimbarea punctelor conform noii configurări punctele se raportează fără a mai fi trecute prin tabele pentru a păstra numărul de zecimale ale coordonatelor.

TopoLT 10.3

 • Adaptare pentru BricsCAD V11.2.3.
 • Au fost aduse imbunatatiri privind operarea in tabelele programului.
 • La comanda de calcul puncte radiate pentru toate tabelele s-a introdus inca o coloana cu numarul de identificare a randului.

TopoLT 10.2.2

 • A fost eliminata o eroare ce aparea la desenarea in Google Earth atunci cand caracterul despartitor pentru fisierele CSV era diferit de cel folosit in programul TransLT.

TopoLT 10.2.1

 • A fost introdusa posibilitatea de a alege atributul pentru scara planului ce este folosit pentru a scrie scara planului la utilizarea comenzilor NrPlan sau DrPln.

TopoLT 10.2

 • Fisierele folosite la configurare sunt cautate si pe calea unde este instalat programul.
 • La utilizarea comenzii PUR daca se produc erori la calculul suprafetelor poliliniilor atunci prin reapelarea comenzii erorile sunt evitate. Erorile sunt produse de comanda AREA în AutoCAD 2011 pentru poliliniile ce contin curbe care se intersecteaza intre ele.
 • Modificarea comenzii GEdraw pentru a functiona corect cu programul TransLT 1.2.

TopoLT 10.1

 • A fost introdusa posibilitatea de a desena poligoane, trasee sau puncte in Google Earth folosind pentru aceasta si programul TransLT.
 • Adaptare pentru a functiona in Windows pe 64 bits, AutoCAD 2010 si 2011 versiunile pe 64 bits.
 • A fost introdusa o comanda noua pentru a putea reface legaturile unei parcele cu textele ce definesc parcela. In versiunile mai vechi de 9.0 aceste legaturi nu sunt facute.

TopoLT 10.0

 • Adaptare pentru BricsCAD V10.3.8.
 • Adaptare pentru ZwCAD 2010.
 • Adaptare pentru ProgeCAD 2010.
 • Entitatile ce definesc punctele pot fi copiate sau inserate intr-un alt desen fara a se mai pierde legaturile dintre entitati.
 • Salvarea si repozitionarea imaginilor georeferentiate poate fi facuta corect si pentru imaginile rotite sau scalate neuniform. TopoLT respecta acum formatul de fişier „world” ESRI. Dacă aveti imagini georeferentiate cu TopoLT, imagini rotite sau scalate neuniform, va recomandam sa le salvati inca o data cu aceasta versiune TopoLT.
 • A fost introdusa posibilitatea scalarii blocurilor alocate pentru cruciulitele caroiajului.
 • Acum sunt interpretate corect entitatile ce au definita extrudare, entitati la care au fost aplicate rotaţii 3D, aliniere 3D, etc.
 • A fost introdusa o comanda noua Iplan pentru a interpola puncte pe un plan 3D.
 • A fost introdusa o comanda noua FixHpct pentru a putea fixa cotele punctelor la cotele entitatilor ce definesc punctele (blocul alocat pentru puncte).
 • A fost introdusa o comanda noua RecalcArea pentru a recalcula suprafeţele poliliniilor si a schimba textele etichetelor cu noile suprafete.
 • Incepand de la aceasta versiune pentru suprafetele obtinute prin detasari daca se vor modifica poliliniile cu una din comenzile: AutoPct, FixPct, Ipct, InsVx, Arr2, GenCP1 sau GenCP2 atunci suprafetele vor fi recalculate si se vor schimba automat textele etichetelor.
 • A fost introdusa o comanda noua Mbr pentru a rupe una sau mai multe polilinii intr-un punct.
 • A fost introdusa posibilitatea inversarii randurilor sau a selectiei din tabelul de la detasarile multiple.
 • A fost introdusa posibilitatea de a alege caracterul despartitor pentru fisierele CSV.
 • A fost optimizat procesul de incarcare a programului in programul CAD (AutoCAD sau IntelliCAD).