desenare-entitati-grafice-in-google-earth-cadware-engineering

Desenarea entităților grafice în Google Earth

În acest exercițiu veți desena în Google Earth poligoane (polilinii închise), trasee (polilinii deschise) și puncte folosind o nouă comandă Desenează în Google Earth (GeDraw). Conversia coordonatelor din sistemul de proiecție în coordonate geografice pe elipsoidul WGS84 este făcută cu ajutorul transformărilor efectuate cu programul TransLT.

Pentru a desena în Google Earth trebuie să respectați următoarele condiții:

  • Să aveți instalat pe calculator programul Google Earth;
  • În TopoLT trebuie să aveți definit un model de transformare pentru a face această conversie. La accesarea funcției apare un mesaj cu etapele necesare pentru funcționarea corectă a acestei funcții.

1. Se deschide un desen ale cărui elemente doriți să fie afișate în Google Earth.

desenare-entitati-grafice-in-Google-Earth.

2. Se apelează din TopoLT comanda Utile » Desenează în Google Earth. Se selectează toate elementele pe care le dorim afișate în Google Earth (în acest caz nu se selectează chenarul desenului).
Entitățile ce pot fi selectate pentru desenare în Google Earth sunt: polilinii 2D (normale, fit sau spline), polilinii 3D, arce, cercuri, elipse sau puncte topografice desenate cu TopoLT.

desenare-de-entitati-grafice-in-google-earth-cadware

Pentru a desena în Google Earth respectați următoarele condiții:
1. Să aveți instalat pe acest calculator programul Google Earth.
2. Pe calea „C:\Program Files (x86)\3D Space\TopoLT\Transformations\” copiați unul sau mai multe modele de transformare generate cu TransLT prin care să se poată transforma coordonatele din desen în coordonate geografice pe unul din elipsoizii WGS84 sau ETRS89 (GRS80), primul meridian Greenwich.
3. Selectați din secțiunea „Transformări” utilizând comanda TopoCfg modelul de transformare ce are ca sistem de coordonate inițial sistemul de coordonate al desenului și ca sistem de coordonate final sistemul de coordonate geografice pe unul din elipsoizii WGS84 sau ETRS89 (GRS80), primul meridian Greenwich.
4. Coordonatele din desen (x.y,z) sunt citite în ordinea (E.N.H) pentru coordonatele din sistemul de proiecție.
Pentru utilizatorii din România: Dacă programul este instalat în limba română, atunci sunt predefinite la instalare modelele de transformare uzuale pentru România. Dacă coordonatele din acest desen sunt în Stereo ’70, atunci utilizați modelul de transformare “ETRS89 (phi,lambda,h) <-> Stereo ’70 (N,E,H)“
Pentru poliliniile definite ca parcele cu comenzile Calculează și înregistrează (Arr), Detașează o suprafață (Detas) și Detașare multiplă (MDetas) sunt extrase informațiile referitoare la parcelă (număr parcelă și nume proprietar). Suprafața și lungimea sunt calculate la aplicarea acestei comenzi, iar valorile sunt scrise conform setărilor definite la configurarea programului, secțiunea Unități.

desenare-entitati-grafice-in-google-earth-cadware-engineering

desenarea-entitatilor-grafice-in-google-earth-cadware-engineering