importul-de-puncte-program-topolt-cadware

Importul punctelor dintr-un fișier de coordonate cu TopoLT

Pentru a raporta puncte dintr-un fișier se merge la comanda Coordonate » Raportează Puncte.

• Mai întâi se setează scara planului 1: 1000 de la Configurare » Configurare program » Plan.
• În programul TopoLT, mergeți la Coordonate » Raportează Puncte.
• Se deschide fereastra Raportează Puncte, primul pas îl reprezintă configurarea programului de la Opțiuni la raportare puncte. În această secțiune se pot face setări ce se referă la scara planului și modul cum vor fi scrise punctele, ordonarea acestora, verificare suprascriere etc.

 import-puncte-in-programul-topolt-cadware-engineering

• Dați click pe butonul Alege fișier și alegeți fișierul de coordonate.Dacă există mai multe surse, adică două sau mai multe fișiere de coordonate, acestea se pot adăuga ulterior folosind butonul Adiționează fișier.
• După ce ați făcut toate setările și ați ales modalitatea de import, apăsați Ok.
• Punctele au fost raportate în spațiul model.

 import-puncte-in-topolt-cadware

În program există funcții pentru editare, selectare, renumerotare, optimizare, interpolarea punctelor. Aceste funcții se găsesc în secțiunile Punct și Puncte.
• Inserați simbolurile punctiforme pentru toate punctele după coduri folosind funcția Simboluri » Inserează simboluri după cod sau tastând în linia de comandă Ib.
• Următorul pas este să schimbați toate simbolurile liniare după codurile punctelor de la Simboluri » Schimbă simboluri liniare după cod sau tastând în linia de comandă Chl.
• Desenați caroiajul atât pentru PLAN 1, cât și pentru PLAN 2 folosind funcția Planșe » Desenează caroiaj sau tastând în linia de comandă Cj. Pentru a desena caroiajul selectați polilinia închisă corespunzătoare fiecărui plan. Caroiajul va fi desenat în funcție de scara planului și conform configurării ce este descrisă la Configurare program » Caroiaj.

import-puncte-program-topolt-cadware-engineering

• O comandă recomandată să se folosească la finalizarea desenului este Puncte »Optimizare texte puncte astfel încât textele punctelor să nu se suprapună între ele și nici cu alte entități din desen.
La optimizare se va ține cont de gradul de importanță pe care îl are un punct conform codului acestuia. Gradul de importantă al codului unui punct poate lua valori între 1 și 9 și este definit de către utilizator în fișierul de interpretare a codurilor.
În acest exemplu selectați pentru optimizare toate textele din PLAN 1.
• Pentru ușurința printării folosiți funcția Planșe » Formează View-uri cu planșe. Această comandă este utilă pentru a încărca rapid planșele pentru printare fără să mai fie necesară tăierea lor, aranjarea separată și mutarea părților din desen. După ce ați dat click pe această funcție în linia de comandă vi se cer următoarele: Introduceți numele View-urilor…scrieți PLAN;
Primul număr pentru numerotarea View-uri…scrieți cu ce număr să înceapă numerotarea planșelor;
Select objects… pentru a crea View-urile selectați în ordine dreptunghiurile pentru PLAN 1 și PLAN 2. Mergeți în Paperspace (Layout 1).
Următorul pas este să încărcați cele două view-uri salvate. Mergeți la funcția Planșe » Încarcă număr planșă.
În linia de comandă vi se cer următoarele:

Selectați Viewport-ul alocat pentru… selectați viewport-ul albastru.
Selectați blocul cu atribute… dați click pe cartușul din partea dreaptă jos ce reprezintă blocul cu atribute.
Număr plan ce se va incărca… introduceți 1.

importul-de-puncte-program-topolt-cadware

În cartuș este trecut automat numărul planșei.
• Procedați la fel pentru încărcare PLAN 2. Mergeți la Planșe » Încarcă număr planșă, de aceasta dată în linia de comandă apare direct “Număr plan ce se va incărca” și scrieți 2.

 import-puncte-topolt-cadware-engineering