Versiunea-noua-TopoLT-14-functii-pentru-cadastru-general-si-cadastru-sporadic-cadware-engineering

Versiunea nouă TopoLT 14: funcții pentru cadastru general și cadastru sporadic

TopoLT este o aplicație indispensabilă în domeniul topografiei și cadastrului care îndeplinește toate cerințele necesare pentru munca teren-birou. Programul rulează sub AutoCAD, BricsCAD sau ZWCAD, utilizând funcţiile de desenare ale acestor programe, la care se adaugă funcţiile specifice ale programului necesare pentru realizarea planurilor topografice şi cadastrale în format digital.

Ultima versiune a programului TopoLT oferă clienților din România mai multe facilități prin intermediul funcțiilor pentru cadastru general și cadastru sporadic.

 • realizarea documentaţiilor pentru cadastru sporadic
 • realizarea documentaţiilor pentru cadastru sistematic
 • interogarea bazelor de date extrase din DDAPT

TopoLT 14: Facilităţi oferite de comanda Generează sector cadastral:

 • Preluarea şi filtrarea datelor din fişiere cu formatul CP, CPxml şi CGxml;
 • Salvarea datelor sectorului cadastral în desen şi în fişier;
 • Crearea planului sectorului cadastral specific pentru verificările efectuate de primării;
 • Desenarea sectorului cadastral în Google Earth cu posibilitatea de a ataşa informaţii pentru fiecare parcelă;
 • Gestionarea datelor sectorului cadastral într-un singur tabel;
 • Posibilitatea de a executa lucrări de cadastru general în intravilan, inclusiv pentru unităţile individuale (apartamente);
 • Introducerea automată a codurilor poştale folosind pentru identificare datele adresei;
 • Verificări în detaliu a sectoarelor cadastrale pentru identificarea eventualelor erori sau inadvertenţe, atât grafice, cât şi textuale;
 • Flexibilitate la configurarea documentelor cadastrale;
 • Ataşarea automată a actelor scanate ale persoanelor, imobilelor, a extrasului sau copiei CF şi a contestaţiilor;
 • Salvarea anexelor în format RTF şi PDF inclusiv cu adăugarea actelor scanate la fişierul PDF cu anexa nr. 4 iar pentru anexa nr. 3 salvare şi în formatul XLS;
 • Renumerotare cadastrală a parcelelor;
 • Căutarea şi preluarea informaţiilor despre parcele, titluri şi proprietari din baza de date extrasă din DDAPT (Digital Database for Property Titles).

TopoLT 14: Facilităţi oferite de comanda Generează cadastru UAT:

 • Crearea cadastrului UAT şi implicit a sectoarelor cadastrale prin importul tuturor fişierelor CGxml ale unui UAT;
 • Compararea suprafeţelor imobilelor cu cele din titlurile de proprietate din baza de date extrasă din DDAPT (Digital Database for Property Titles);
 • Crearea unui raport cu titlurile de proprietate extrase din baza de date DDAPT;
 • Căutarea în toate sectoarele cadastrale ale UAT-ului folosind filtre de căutare;
 • Salvarea datelor sectoarelor cadastrale în desen şi în fişier;
 • Gestionarea datelor într-un singur tabel;
 • Verificări în detaliu ale sectoarelor cadastrale pentru identificarea eventualelor erori sau inadvertenţe, atât grafice, cât şi textuale;
 • Salvarea documentelor cadastrale pentru toate sectoarele cadastrale ce compun UAT-ul;
 • Renumerotarea cadastrală a sectoarelor;
 • Renumerotarea identificatorilor teren în toate sectoarele UAT-ului;
 • Desenarea sectoarelor cadastrale în Google Earth cu posibilitatea de a ataşa informaţii pentru fiecare sector;
 • Desenarea numerelor poştale în Google Earth cu organizarea acestora pe localităţi şi pe străzi;
 • Salvarea numerelor poştale într-un fişier cu formatul CSV ce poate fi importat în RENNS (Registrul Electronic Naţional al Nomenclaturilor Stradale).

TopoLT 14: Facilităţi oferite de comanda Generează cadastre multiple:

 • Gestionarea lucrărilor de cadastru sporadic într-un singur tabel;
 • Preluarea şi filtrarea datelor din fişiere cu formatul CP, CPxml şi CGxml;
 • Salvarea datelor imobilelor în desen şi în fişier;
 • Desenarea imobilelor în Google Earth cu posibilitatea de a ataşa informaţii pentru fiecare parcelă;
 • Introducerea automată a codurilor poştale folosind pentru identificare datele adresei;
 • Verificări în detaliu a imobilelor pentru identificarea eventualelor erori sau inadvertenţe, atât grafice, cât şi textuale;
 • Flexibilitate la configurarea documentelor cadastrale;
 • Ataşarea automată a actelor scanate ale persoanelor, imobilelor, a extrasului sau copiei CF şi a altor acte specifice cadastrului sporadic;
 • Salvarea anexelor în format RTF şi PDF inclusiv crearea documentaţiei finale;
 • Căutarea şi preluarea informaţiilor despre parcele, titluri şi proprietari din baza de date extrasă din DDAPT (Digital Database for Property Titles).

TopoLT 14: Facilităţi oferite de comanda Generează documentaţie cadastrală:

 1. Persoanele şi adresele pot fi copiate şi inserate sau pot fi preluate de la ultima lucrare salvată sau din alte fişiere CPxml;
 2. Pentru persoane se poate crea o listă cu persoanele favorite din care se pot prelua ulterior datele despre acestea;
 3. Imobilele pot fi copiate şi inserate;
 4. Coordonatele punctelor pot fi preluate sau salvate în variate tipuri de fişiere;
 5. La salvarea fişierului CPxml pot fi salvate în plus următoarele tipuri de fişiere:
 • calcul analitic al suprafeţelor;
 • desenul în format ZIP(DXF) al parcelelor pentru a fi importat în aplicaţia Etera 3;
 • fişiere model cu anexele documentaţiei completate automat cu informaţiile referitoare persoane, adrese, datele imobilelor, etc.;
 • fişier DXF doar cu desenul parcelelor din PAD cu respectarea componenţei pe layer-e (se poate alege filtrarea pe layere);
 • fişier PDF cu PAD-ul imprimat din programul CAD.

6. Setările referitoare la completarea şi salvarea documentelor sunt organizate pentru fiecare tip de operaţiune cadastrală;

7. Desenul anexei PAD poate fi personalizat alegând fonturile folosite, dimensiunile textelor şi rubricilor, etc.;

8. Mod practic de lucru, simplu şi eficient prin care se pot evita greşelile privind completarea documentaţiilor cadastrale;

9. Adăugarea tuturor fişierelor documentaţiei într-un singur fişier cu formatul PDF.