calcul-puncte-radiate-topolt-cadware-engineering

Calculul punctelor radiate

Cu ajutorul acestei comenzi puteți calcula coordonatele punctelor radiate ca puncte polare, cât și prin intersecții înainte.
Funcția poate fi apelată direct din Windows sau din programul CAD. Atunci când este apelată din programul CAD, dacă există un fișier cu nume identic cu desenul .dwg, dar cu extensia .rad, atunci acest fișier cu măsurători în format TopoLT este deschis automat.
Pentru mai multe informații legate de această funcție, vă rugăm sa consultați și meniul Ajutor » Coordonate » Calculează radiate.

1. În programul TopoLT, mergeți la Configurare program » Plan și Puncte.
2. Selectați scara planului 1:1000 și alegeți modul de desenare a punctelor.
3. Pentru a calcula punctele radiate, accesați comanda Coordonate » Calculează radiate sau tastați în linia de comandă Crad.
Fereastra Calcul puncte radiate este structurată astfel:
• tabelul de coordonate cu punctele de stație (puncte cu coordonate cunoscute);
• măsurătorile;
• tabelul de coordonate cu punctele radiate calculate.

program-topolt-cadware-engineering

În tabelul ce conține coordonatele punctelor de stație puteți adiționa coordonatele dintr-un fișier text cu mențiunea că la preluarea punctelor de stație se poate face o filtrare după cod, după care puteți să salvați într-un alt fișier.
Fereastra de măsurători conține: lista de puncte de stație, punctul de stație selectat, înălțimea instrumentului, punctele vizate pentru calculul orientării stației, tabelul cu măsurători ale punctelor radiate și căsuța de mesaje.
Coloanele tabelului cu măsurători sunt: denumirea sau numărul punctului, distanța (D), unghiul orizontal (Hz), unghiul vertical zenital (V), înălțimea reflectorului sau a țintei vizate (H.refl) și codul ce descrie punctul.
Atunci când este posibil calculul orientării medii a stației (Omed) se afișează valoarea calculată.
În partea de jos există butonul Opțiuni de unde puteți să faceți o serie de setări în ceea ce privește importul punctelor de stație și măsurători după anumite coduri, stabilirea toleranțelor și a corecțiilor ce se pot aplica.

program-topolt-cadware-engineering

Punctele pot fi renumerotate utilizând butonul Renumerotează puncte. La renumerotarea punctelor se va ține cont de punctele duble, triple. Pot fi puncte cu același număr atunci când sunt măsurate de mai multe ori sau când sunt determinate prin intersecție înainte. La renumerotare nu sunt schimbate punctele radiate ce sunt utilizate ca stații sau ca puncte vizate de orientare.
Utilizând butonul Importă măsurători se pot importa măsurători de la instrumente (stații totale). Datele importate pot fi atât măsurători nereduse (D, Hz, V), cât și măsurători reduse cum ar fi (Do, Hz, dH) sau (Do, Hz, V). Măsurătorile reduse sunt schimbate la (D, Hz, V). În acest caz trebuie să se țină cont de corecțiile făcute de instrument atunci când s-au efectuat măsurătorile pentru a nu mai aplica încă o dată aceste corecții atunci când faceți calculul. Corecții ce pot fi aplicate de două ori în cazul măsurătorilor reduse sunt: corecția pentru eliminarea influenței curburii pământului și a refracției atmosferice sau scalarea distanțelor orizontale pentru reducere la planul de proiecție. Din acest motiv se recomandă utilizarea măsurătorilor nereduse (D, Hz, V).
Utilizând butonul Salvează măsurători puteți salva într-un fișier text în format TopoLT datele despre măsurători. În fișier sunt salvate următoarele date: setările cu parametrii utilizați conform opțiunii de calcul, punctele de stație și măsurătorile cu punctele radiate.
Pentru a calcula radiatele apăsați butonul Calculează radiate. Automat coordonatele punctelor radiate sunt calculate și sunt afișate în tabelul alăturat.

calcul-puncte-radiate-topolt-cadware-engineering

În anumite situații vă pot apărea mesaje de eroare, de exemplu “Stația … are aceași înălțime ca stația precedentă” sau “Posibilă neschimbare a înălțimii reflectorului pentru stația …”. Aceste mesaje de atenționare nu trebuie ignorate, acestea sunt inspirate din practică și cu ajutorul acestora puteți evita rapid unele calcule incorecte. Cu un dublu click pe mesaj sau tastând Enter puteți ajunge la stația sau măsurătoarea care a generat mesajul.
Pentru a raporta punctele trebuie să apăsați butonul Raportează puncte. Programul vă întreabă dacă doriți să salvați coordonatele punctelor, după care apare fereastra Raportare puncte.

calcul-puncte-radiate-in-program-topolt-cadware

După ce ați confirmat cu Ok, punctele au fost raportate.