model-3d-program-topolt-cadware-engineering

Configurarea programului TopoLT

Folosind această comandă puteți să configurați modul de lucru cu programul pentru desenul curent. Datele privind configurarea sunt salvate în desenul .dwg, iar dacă apelați programul într-un desen nou, atunci configurarea va fi conform ultimei apelări a programului TopoLT. Configurarea salvată se poate salva într-un tip de configurare din partea de jos Salvează în…, iar la o viitoare utilizare configurarea salvată se poate accesa de la Încarcă din

configurare-plan-topolt-cadware-engineering

Dacă s-a schimbat scara planului sau formatul punctelor, atunci programul va solicita următoarele schimbări asupra desenului în care se lucrează:
• ștergerea și redesenarea caroiajului conform noii scări dacă acesta există;
• scalarea textelor din desen (fără textele ce definesc punctele) conform noului factor de scară;
• scalarea grosimilor poliliniilor conform noului factor de scară; e scalarea simbolurilor punctiforme conform noului factor de scară, tipurile de linii
(simbolurile liniare) vor fi scalate oricum prin schimbarea variabilei LTSCALE;
• scalarea cotărilor conform noului factor de scară păstrând distanța dintre textul cotării și linia cotată în aceeași unitate de măsură;
• redesenarea punctelor conform noului factor de scară și conform noului format.

Secțiunea Plan
În această secțiune puteți să setați următoarele elemente:
A să schimbați scara la care se realizează planul;
puteți să alegeți modul de afișare a punctelor în plan (denumirea punctelor, cotele sau denumiri puncte și cote), iar pentru ultimele două opțiuni se poate stabilii numărul de zecimale pentru cote;
A configurare layere alocate pentru puncte.
În partea de jos a acestei ferestre de configurare există o fereastră de vizualizare în care puteți să vedeți toate modificările făcute.

plan-1-topolt-cadware-engineering

Secțiunea Puncte
În această secțiune puteți sa faceți următoarele setări referitoare la modul cum vor fi afișate punctele în desen astfel:
• la Desenează text puteți să alegeți din meniul derulant fontul cu vor fi
scrise textele, înălțimea și lățimea textului, cât și unghiul de scriere al acestuia.
• la Stil puteți să alegeți diametrul punctului, acesta fiind exprimat în mm, cât și simbolul punctului din simbolurile predefinite.
• la Atribuire poate fi schimbat blocul cu atribute ce definește punctul alegând un alt bloc .dwg ce poate fi realizat de către utilizator, codul punctelor noi ce va fi dat dat automat pentru toate punctele ce vor fi introduse grafic și distanța minimă între puncte utilă la eliminarea punctelor comune.
• la Opțiuni la raportare puncte sunt opțiuni referitoare la raportarea punctelor dintr-un fișier sau a punctelor recepționate de la un instrument. În funcție de cum doriți să fie raportate funcțiile, bifați sau debifați căsuțele din dreptul fiecărei operații.
Pentru mai multe informații referitoare la fiecare opțiune, vă rugăm să consultați fișierul Ajutor al programului.

puncte-program-topolt-cadware

Secțiunea Caroiaj
În această secțiune puteți să realizați setări ce se referă la modul în care va fi desenat caroiajul astfel:
• la Text alegeți fontul, înălțimea și lățimea textului înscris pe caroiaj;
t» la Geometrie se alege distanța dintre două linii de caroiaj reprezentând
„Frecvența liniilor de caroiaj” și distanța dintre polilinia selectată și caroiaj reprezentând „Lățime bandă chenar”.
În versiunea TopoLT 10.0 a fost introdusă o nouă funcție Factor scară bloc alocat cruciulițe unde se poate introduce factorul de scalare pentru blocul alocat pentru cruciulițe.
• la Formă se alege tipul caroiajului și unde să fie amplasat chenarul în funcție de polilinia selectată.

configurare-caroiaj-cadware-engineering

Secțiunea Suprafețe
În această secțiune puteți să faceți setări ce se referă la etichetele ce vor fi desenate pentru suprafețe, cât și la opțiunile privind calculul de suprafețe:
• la Etichete puteți să alegeți fontul, înălțimea textului, distanța dintre textul etichetei și polilinia ce va încadra acest text și grosimea poliliniei de încadrare pentru textele ce reprezintă textele suprafeței.
• la Calcul Suprafețe puteți să selectați diferite opțiuni necesare la afișarea suprafeței. De exemplu, la detașări se pot crea două polilinii prin ruperea poliliniei din care se face detașarea în două sau se poate crea doar o singură polilinie ca fiind cea care se detașează.

sectiunea-suprafete-program-topolt-cadware-engineering

Secțiunea Tabele
În această secțiune puteți să faceți setări ce se referă la modul în care vor fi scrise în fișier sau desenate în programul CAD tabelele cu coordonate, cote și cod:
• la Conținut puteți să alegeți de la Tip tabel ordinea și ce elemente să conțină tabelul: denumire punct (DP), coordonata N, coordonata E, cota Z și codul tradus. În partea dreaptă sunt afișate denumirile axelor.
• la Paginează tabel se stabilește numărul de linii alocate pentru o pagină, pentru prima pagină se poate lăsa un număr de linii pentru antet în cazul în care se dorește să se scrie un titlu înainte de începere tabelului.
• la Se creează un tabel separat pentru stații se generează un tabel numai după stații, iar acest tabel este generat în funcție de codul scris în căsuță.
• la Tabel din desen se introduce fontul și înălțimea textului din tabelul grafic atunci când se utilizează funcția Suprafețe » Calculează și înregistrează.

configurare-tabele-program-topolt-cadware-engineering

Secțiunea Cotări
În această secțiune la Setează cotări puteți să faceți setări ce se referă la cotări (dimensiuni) astfel încât acestea să corespundă cu sistemul unităților de măsură și cu scara planului.
Atunci când cotarea se folosește pentru parcelele dintr-un plan parcelar puteți opta ca liniile și săgețile cotărilor să nu fie desenate.

sectiune-cotari-program-topolt-cadware

Secțiunea Planșe
În această secțiune puteți seta modul de desenare al planșelor utilizând parametrii driver-ului de imprimantă astfel:
• mai întâi selectați tipul de imprimantă de la tab-ul Imprimantă.
Marginile spațiului de printare și Marginile chenar sunt determinate ca fiind exact spațiul pe care imprimanta selectată poate realiza printarea.
• la Vizualizare planșă se poate vedea cum este realizată o planșă și cum este ea încadrată în spațiul de printare.
• de la Tabel titlu planșă la desenarea unei planșe se poate insera în desen și un bloc cu sau fără atribute, bloc ce conține tabelul (cartușul) cu informațiile despre planșă. Se poate alege colțul unde o să fie înserat blocul cu atribute.
Pentru mai multe detalii referitoare la fiecare opțiune, va rugăm să consultați fișierul Ajutor.

sectiune-planse-topolt-cadware-engineering

Secțiunea Imagini
În această secțiune puteți să faceți setări ce se referă la modul de lucru cu imaginile raster. Opțiunile de mai jos sunt aplicabile atunci când se folosesc funcțiile Transformă imagini și Schimbă format imagini din meniul Imagini și anume:
• imaginile pot fi salvate într-unul din formatele de fișiere: .bmp, .jpg, .pcx, .png, .tga sau .tif;
schimbarea formatului de culori si a fundalului pentru cazul în care prin transformare apar zone noi în imagine sau pentru a crește viteza de procesare;
• A de la Setări în desenul CAD, imaginile se pot seta ca transparente atunci când sunt reintroduse în desen, imaginile se pot seta ca neselectabile când este apelat programul TopoLT sau imaginile pot fi încadrate (Clip) pentru a fi vizualizată doar porțiunea din imagine ce prezintă interes, partea care nu prezintă interes fiind ascunsă. Ultimele două variante sunt valabile doar pentru platforma AutoCAD;
• la Taie imagine, imaginile pot fi tăiate pentru a păstra din imagine doar zona de interes, zona care nu prezintă interes fiind eliminată din imaginea raster astfel realizându-se o diminuare a spațiului ocupat de fișier, cât și o mărire a vitezei de procesare la încărcarea imaginii în desen;
• la Opțiuni transformare sunt enumerate opțiunile de transformare. Pentru mai multe detalii legate de fiecare opțiune de transformare, vă rugăm să consulati fișierul Ajutor » Imagini » Transformă imagini.

sectiunea-imagini-in-topolt-cadware-engineering

Secțiunea Model 3D
În această secțiune puteți sa faceți setări ce se referă la modelul 3D și la curbele de nivel, și anume:
• la Format model 3D se alege metoda de generare a modelului 3D și anume doar din triunghiuri sau din triunghiuri și dreptunghiuri. Pentru opțiunea de triunghiuri și dreptunghiuri modelul va conține dreptunghiuri doar atunci când două triunghiuri formează un dreptunghi. Crearea modelului 3D folosind această combinație de triunghiuri și dreptunghiuri este utilă de exemplu atunci când sunt tăiate modele 3D ce sunt constituite din dreptunghiuri (grid).
• pentru realizarea unor prezentări sau a unor imagini, puteți să folosiți funcția Aplică nivele de culoare, astfel fețele modelului 3D vor fi colorate în funcție de nivelele create pe cotă înălțimilor și de culorile alese pentru fiecare nivel.
• bifând cele două funcții de la Volume programul va desena corpurile 3D ce se formează din intersecțiile spațiale dintre două modele 3D sau dintre un model 3D și un plan de cotă constantă, după care se poate vizualiza volumul obținut.
• la Curbe de nivel puteți să faceți setări referitoare la grosimea și culoarea curbelor de nivel principale și secundare, dacă să fie desenate cu sau fără cotă pe curbă și în cazul în care este desenată și cotă ce font și înălțime să aibă textul, precum și distanța dintre două cote pe aceeași curbă. Tot de aici se poate alege metoda de rotunjire a curbelor de nivel și anume pentru rotunjirea cu funcții spline poate fi ales gradul acestor funcții respectiv quadratic sau cubic, cât și metoda de parametrizare. Se recomandă în general utilizarea spline-urilor cubice, iar ca metodă de parametrizare cea uniformă.

model-3d-program-topolt-cadware-engineering

Secțiunea Fișiere
În această secțiune puteți sa faceți setări ce se referă la fișierele și extensiile utilizate de
program:
• la Fișiere utilizate găsiți fișierele folosite de program. Pentru mai multe detalii referitoare la modul cum se pot modifica aceste fișiere, vă rugam să consultați fișierul Ajutor.
Ordinea coordonatelor din fișier se referă la modul cum vor fi citite din fișier sau scrise în fișier coordonatele punctelor. Fișierul de coordonate este un fișier de tip text (ASCII). Fișierul text trebuie să conțină în ordine denumirea punctului (numărul punctului), coordonatele N și E sau E și N, cota punctului și codul punctului (descrierea). Nu este obligatorie existența cotei sau a codului punctului. Caracterul despărțitor poate fi caracterul spațiu (sau mai multe), caracterul virgulă, caracterul punct și virgulă.
• la Extensii fișiere se găsesc extensiile pentru fișierele de coordonate care sunt de fapt fișiere text (ASCII), fișierele tabele ce reprezintă extensia fișierelor de tip text în care vor fi scrise tabelele și fișierele pentru radiate (puncte polare) ce reprezintă extensia fișierelor cu care lucrează programul pentru punctele radiate (puncte polare).

sectiune-fisiere-program-topolt-cadware

Secțiunea Instrument
În această secțiune puteți să realizați configurarea pentru orice tip de instrument (stație totală, carnet electronic de teren, PocketPC), de asemenea puteți să stabiliți orice format pentru scrierea sau citirea fișierelor de coordonate.
• la Instrument selectat puteți să selectați sau să modificați instrumentul selectat, să adăugați un instrument nou sau să ștergeți instrumentele care nu vă sunt folositoare. Pentru a adăuga un instrument trebuie să introduceți numele, o linie de informație pentru descrierea acestuia și extensia ce va fi folosită pentru salvarea coordonatelor într-un fișier sau pentru citirea coordonatelor dintr-un fișier. La Setări comunicație serială stabiliți parametrii de comunicație ce sunt folosiți atât la recepția, cât și la transmiterea coordonatelor. Pentru o funcționare corectă a recepției și a transmisiei de date pe portul serial trebuie ca acești parametri să fie identici cu cei din instrument. Pentru cazul în care în meniul de configurare a parametrilor de comunicație din stația totală lipsesc unii parametri cum ar fi DataBits sau FlowControl consultați manualul de utilizare a stației totale pentru a afla valoarea acestora.
• Cu ajutorul Format transfer date puteți să stabiliți modul de citire și de scriere a coordonatelor punctelor. Astfel, cu ajutorul caracterelor N, n, E, e, Z, z, P, C, s, [.], [ ], [a], [/] puteți constitui un model pentru scrierea sau citirea coordonatelor. Aceste caractere trebuie așezate pe linia cu formatul de date și reprezintă:
[N,n,E,e,Z,z] = coordonate valori întregi și valori zecimale;
[P,C] = numărul și codul punctului;
[s] = semnul plus sau minus;
[.] = punctul utilizat pentru separarea zecimalelor;
[ ] = caracterul spațiu;
[A] = CariageReturn;
[/] = LineFeed;
Pentru mai multe exemple referitoare la opțiunea Format transfer date vă rugăm să consultați fișierul Ajutor.
În Lista cu instrumente puteți să faceți modificări, puteți șterge instrumentele ce nu vă sunt folositoare sau puteți să introduceți instrumente noi.

sectiunea-instrument-in-programul-topolt-cadware-engineering

Secțiunea Transformări
În această secţiune se pot face setări ce se referă la modul în care vor fi făcute transformările de coordonate la desenarea în Google Earth şi la transformarea coordonatelor din desen
Pentru a utiliza această funcție, mai întâi trebuie realizat un model de transformare folosind programul TransLT, apoi fișierul cu extensia .mtr sau .mtrs sunt copiate în directorul “Transformations” de pe calea unde este instalat programul.
În lista cu modelele de transformare de la „Transformări de coordonate” sunt preluate toate modelele de transformare existente în directorul “Transformations”. Aici selectaţi sensul astfel încât sistemul iniţial de coordonate să fie identic cu sistemul de coordonate al desenului.
Modelele compatibile pentru desenare în Google Earth sunt cele ce pot realiza transformarea coordonatelor dintr-un sistem de proiecţie (N,E,H) într-un sistem geografic (phi, lambda, h) pe unul din elipsoizii WGS84 sau ETRS89 (GRS80) primul meridian Greenwich, indiferent de sensul de transformare. Sensul de transformare este ales automat.
La desenarea entităţilor în Google Earth se poate alege dacă pentru fiecare entitate sunt ataşate informaţii suplimentare ce pot fi vizualizate în Google Earth într-o căsuţă (balloon description) atunci când se dă un click pe entitate.

sectiunea-transformari-program-topolt-cadwareSecțiunea Unități
În această secțiune puteți să faceți setări ce se referă la modul de lucru cu unitățile de măsură astfel:
Setarea unităților programului CAD la stilul topografic se referă la schimbarea unităților din programul CAD astfel încât acesta să afișeze cifre zecimale în conformitate cu zecimalele alocate pentru coordonate, originea unghiurilor să fie spre Nord, iar unghiurile să fie măsurate în sens topografic (în sensul acelor de ceasornic). Această setare este făcută atunci când se încarcă programul TopoLT.
• Setare Unități de măsură pentru coordonate, suprafețe, distanțe și volume: metric (m) sau english (feet).
Factorul pentru reducerea la UM se folosește pentru a trece determinările distanțelor, suprafețelor și volumelor ce sunt făcute întotdeauna în unitățile de bază (pentru sistemul metric în m, m2, m3 iar pentru sistemul englez în feet, sq.ft., cu.ft.) la o altă unitate. De exemplu, pentru a schimba distanțele din m în km factorul de reducere este 0.001, iar pentru a schimba suprafețele din m2 în ha factorul este de 0.0001.
Numărul de zecimale pentru coordonate reprezintă precizia cu care se lucrează. Toate coordonatele vor fi rotunjite la această precizie. Schimbarea acestei valori va influența modul de scriere, atât în fișiere, cât și în tabela coordonatelor. Această valoare va da și precizia la care se fixează punctele atunci când se aplică comanda FixPct sau AutoPct. Micșorarea acestei valori va duce și la modificarea valorilor pentru suprafețele calculate.
Numărul de zecimale pentru cote reprezintă numărul de zecimale cu care vor fi scrise cotele punctelor și cotele curbelor de nivel.
• Textul cu numele unități de măsură pentru coordonate va fi folosit atunci când vor fi scrise coordonate într-un tabel.

sectiunea-unitati-program-topolt-cadware-engineering